Презентация на тему: Шолбана Норбуевна Эдуард Көк-оолович Чалбаа Үлегер ап чоруурувус

Шолбана Норбуевна Эдуард Көк-оолович Чалбаа Үлегер ап чоруурувус Шолбана Норбуевна Эдуард Көк-оолович Чалбаа Үлегер ап чоруурувус Шолбана Норбуевна Эдуард Көк-оолович Чалбаа Үлегер ап чоруурувус Шолбана Норбуевна Эдуард Көк-оолович Чалбаа Үлегер ап чоруурувус Шолбана Норбуевна Эдуард Көк-оолович Чалбаа Үлегер ап чоруурувус Шолбана Норбуевна Эдуард Көк-оолович Чалбаа Үлегер ап чоруурувус Шолбана Норбуевна Эдуард Көк-оолович Чалбаа Үлегер ап чоруурувус Шолбана Норбуевна Эдуард Көк-оолович Чалбаа Үлегер ап чоруурувус Шолбана Норбуевна Эдуард Көк-оолович Чалбаа Үлегер ап чоруурувус Шолбана Норбуевна Эдуард Көк-оолович Чалбаа Үлегер ап чоруурувус Шолбана Норбуевна Эдуард Көк-оолович Чалбаа Үлегер ап чоруурувус Шолбана Норбуевна Эдуард Көк-оолович Чалбаа Үлегер ап чоруурувус Шолбана Норбуевна Эдуард Көк-оолович Чалбаа Үлегер ап чоруурувус Шолбана Норбуевна Эдуард Көк-оолович Чалбаа Үлегер ап чоруурувус Шолбана Норбуевна Эдуард Көк-оолович Чалбаа Үлегер ап чоруурувус Шолбана Норбуевна Эдуард Көк-оолович Чалбаа Үлегер ап чоруурувус Шолбана Норбуевна Эдуард Көк-оолович Чалбаа Үлегер ап чоруурувус Шолбана Норбуевна Эдуард Көк-оолович Чалбаа Үлегер ап чоруурувус Шолбана Норбуевна Эдуард Көк-оолович Чалбаа Үлегер ап чоруурувус Шолбана Норбуевна Эдуард Көк-оолович Чалбаа Үлегер ап чоруурувус Шолбана Норбуевна Эдуард Көк-оолович Чалбаа Үлегер ап чоруурувус Шолбана Норбуевна Эдуард Көк-оолович Чалбаа Үлегер ап чоруурувус Шолбана Норбуевна Эдуард Көк-оолович Чалбаа Үлегер ап чоруурувус Шолбана Норбуевна Эдуард Көк-оолович Чалбаа Үлегер ап чоруурувус Шолбана Норбуевна Эдуард Көк-оолович Чалбаа Үлегер ап чоруурувус Шолбана Норбуевна Эдуард Көк-оолович Чалбаа Үлегер ап чоруурувус Шолбана Норбуевна Эдуард Көк-оолович Чалбаа Үлегер ап чоруурувус Шолбана Норбуевна Эдуард Көк-оолович Чалбаа Үлегер ап чоруурувус Шолбана Норбуевна Эдуард Көк-оолович Чалбаа Үлегер ап чоруурувус Шолбана Норбуевна Эдуард Көк-оолович Чалбаа Үлегер ап чоруурувус Шолбана Норбуевна Эдуард Көк-оолович Чалбаа Үлегер ап чоруурувус Шолбана Норбуевна Эдуард Көк-оолович Чалбаа Үлегер ап чоруурувус Шолбана Норбуевна Эдуард Көк-оолович Чалбаа Үлегер ап чоруурувус Шолбана Норбуевна Эдуард Көк-оолович Чалбаа Үлегер ап чоруурувус Шолбана Норбуевна Эдуард Көк-оолович Чалбаа Үлегер ап чоруурувус Шолбана Норбуевна Эдуард Көк-оолович Чалбаа Үлегер ап чоруурувус Шолбана Норбуевна Эдуард Көк-оолович Чалбаа Үлегер ап чоруурувус Шолбана Норбуевна Эдуард Көк-оолович Чалбаа Үлегер ап чоруурувус Шолбана Норбуевна Эдуард Көк-оолович Чалбаа Үлегер ап чоруурувус Шолбана Норбуевна Эдуард Көк-оолович Чалбаа Үлегер ап чоруурувус Шолбана Норбуевна Эдуард Көк-оолович Чалбаа Үлегер ап чоруурувус Шолбана Норбуевна Эдуард Көк-оолович Чалбаа Үлегер ап чоруурувус Шолбана Норбуевна Эдуард Көк-оолович Чалбаа Үлегер ап чоруурувус
1/43
Средняя оценка: 4.4/5 (всего оценок: 56)
Скачать (38383 Кб)
Код скопирован в буфер обмена
1

Первый слайд презентации

Шолбана Норбуевна Эдуард Көк-оолович Чалбаа Үлегер ап чоруурувус өг-бүле Хайыракан сумузунуң үлегерлиг өг-бүлези

2

Слайд 2

3

Слайд 3

Шолбана Норбуевна ( Ёндан ) Чалбаа Эъжим арбанынга 11 ажы-толдуг ог-буленин ортун уруу бооп торуттунген. Амгы уеде 7 ажы-толдун толептиг иези, 3 чаптанчыг уйнуктарынын кырган-авазы. Хайыракан сумузунун « Сайзанак » аттыг ясли- садында 17 чыл дургузунда поварлап, шаннал-макталдыг, уре-туннелдиг ажылдап чоруур. Хой-ниити ажылдарынын идепкейжизи. Уран- талантылыг, шевер, холу чемзиг, дузааргак, баштак-хоглуг, бодуун-томаанныг аажы-чанныг.

4

Слайд 4

5

Слайд 5

6

Слайд 6

7

Слайд 7

Эдуард Кок- оолович Чалбаа 7 ажы-толдун толептиг адазы, 3 уйнуктарынын кырган-ачазы. Амгы уеде мал- маганын тудуп, ажы-толун азырап олурар. Эрес-кежээ, дузааргак, анчы, балыкчы.

8

Слайд 8

9

Слайд 9

10

Слайд 10

11

Слайд 11

Улуг уруу Элина Эдуардовна

12

Слайд 12

13

Слайд 13

14

Слайд 14

Алияна Эдуардовна

15

Слайд 15

16

Слайд 16

17

Слайд 17

Эдуард Эдуардович

18

Слайд 18

19

Слайд 19

20

Слайд 20

Артыш

21

Слайд 21

22

Слайд 22

Чойган

23

Слайд 23

Кузел Бузурел

24

Слайд 24

Уйнуктары

25

Слайд 25

Өг-бүлениң чедиишкиннери

26

Слайд 26

27

Слайд 27

28

Слайд 28

29

Слайд 29

Эрес-кежээ, хөглүг ө г-бүле

30

Слайд 30

31

Слайд 31

32

Слайд 32

33

Слайд 33

34

Слайд 34

35

Слайд 35

Хадың хөлдүң эриинде

36

Слайд 36

Тере-Хөл

37

Слайд 37

38

Слайд 38

39

Слайд 39

40

Слайд 40

41

Слайд 41

Самое главное и ценное в жизни-это семья. Сначала та, в которой ты рождаешься, а затем та, которую создаешь сам.

42

Слайд 42

43

Последний слайд презентации: Шолбана Норбуевна Эдуард Көк-оолович Чалбаа Үлегер ап чоруурувус

Похожие презентации

Ничего не найдено