Презентация на тему: Шолбана Норбуевна Эдуард Көк-оолович Чалбаа Үлегер ап чоруурувус

Реклама. Продолжение ниже
Шолбана Норбуевна Эдуард Көк-оолович Чалбаа Үлегер ап чоруурувус
Шолбана Норбуевна Эдуард Көк-оолович Чалбаа Үлегер ап чоруурувус
Шолбана Норбуевна Эдуард Көк-оолович Чалбаа Үлегер ап чоруурувус
Шолбана Норбуевна Эдуард Көк-оолович Чалбаа Үлегер ап чоруурувус
Шолбана Норбуевна Эдуард Көк-оолович Чалбаа Үлегер ап чоруурувус
Шолбана Норбуевна Эдуард Көк-оолович Чалбаа Үлегер ап чоруурувус
Шолбана Норбуевна Эдуард Көк-оолович Чалбаа Үлегер ап чоруурувус
Шолбана Норбуевна Эдуард Көк-оолович Чалбаа Үлегер ап чоруурувус
Шолбана Норбуевна Эдуард Көк-оолович Чалбаа Үлегер ап чоруурувус
Шолбана Норбуевна Эдуард Көк-оолович Чалбаа Үлегер ап чоруурувус
Шолбана Норбуевна Эдуард Көк-оолович Чалбаа Үлегер ап чоруурувус
Шолбана Норбуевна Эдуард Көк-оолович Чалбаа Үлегер ап чоруурувус
Шолбана Норбуевна Эдуард Көк-оолович Чалбаа Үлегер ап чоруурувус
Шолбана Норбуевна Эдуард Көк-оолович Чалбаа Үлегер ап чоруурувус
Шолбана Норбуевна Эдуард Көк-оолович Чалбаа Үлегер ап чоруурувус
Шолбана Норбуевна Эдуард Көк-оолович Чалбаа Үлегер ап чоруурувус
Шолбана Норбуевна Эдуард Көк-оолович Чалбаа Үлегер ап чоруурувус
Шолбана Норбуевна Эдуард Көк-оолович Чалбаа Үлегер ап чоруурувус
Шолбана Норбуевна Эдуард Көк-оолович Чалбаа Үлегер ап чоруурувус
Шолбана Норбуевна Эдуард Көк-оолович Чалбаа Үлегер ап чоруурувус
Шолбана Норбуевна Эдуард Көк-оолович Чалбаа Үлегер ап чоруурувус
Шолбана Норбуевна Эдуард Көк-оолович Чалбаа Үлегер ап чоруурувус
Шолбана Норбуевна Эдуард Көк-оолович Чалбаа Үлегер ап чоруурувус
Шолбана Норбуевна Эдуард Көк-оолович Чалбаа Үлегер ап чоруурувус
Шолбана Норбуевна Эдуард Көк-оолович Чалбаа Үлегер ап чоруурувус
Шолбана Норбуевна Эдуард Көк-оолович Чалбаа Үлегер ап чоруурувус
Шолбана Норбуевна Эдуард Көк-оолович Чалбаа Үлегер ап чоруурувус
Шолбана Норбуевна Эдуард Көк-оолович Чалбаа Үлегер ап чоруурувус
Шолбана Норбуевна Эдуард Көк-оолович Чалбаа Үлегер ап чоруурувус
Шолбана Норбуевна Эдуард Көк-оолович Чалбаа Үлегер ап чоруурувус
Шолбана Норбуевна Эдуард Көк-оолович Чалбаа Үлегер ап чоруурувус
Шолбана Норбуевна Эдуард Көк-оолович Чалбаа Үлегер ап чоруурувус
Шолбана Норбуевна Эдуард Көк-оолович Чалбаа Үлегер ап чоруурувус
Шолбана Норбуевна Эдуард Көк-оолович Чалбаа Үлегер ап чоруурувус
Шолбана Норбуевна Эдуард Көк-оолович Чалбаа Үлегер ап чоруурувус
Шолбана Норбуевна Эдуард Көк-оолович Чалбаа Үлегер ап чоруурувус
Шолбана Норбуевна Эдуард Көк-оолович Чалбаа Үлегер ап чоруурувус
Шолбана Норбуевна Эдуард Көк-оолович Чалбаа Үлегер ап чоруурувус
Шолбана Норбуевна Эдуард Көк-оолович Чалбаа Үлегер ап чоруурувус
Шолбана Норбуевна Эдуард Көк-оолович Чалбаа Үлегер ап чоруурувус
Шолбана Норбуевна Эдуард Көк-оолович Чалбаа Үлегер ап чоруурувус
Шолбана Норбуевна Эдуард Көк-оолович Чалбаа Үлегер ап чоруурувус
Шолбана Норбуевна Эдуард Көк-оолович Чалбаа Үлегер ап чоруурувус
1/43
Средняя оценка: 4.4/5 (всего оценок: 56)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (38383 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации

Шолбана Норбуевна Эдуард Көк-оолович Чалбаа Үлегер ап чоруурувус өг-бүле Хайыракан сумузунуң үлегерлиг өг-бүлези

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
2

Слайд 2

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
3

Слайд 3

Шолбана Норбуевна ( Ёндан ) Чалбаа Эъжим арбанынга 11 ажы-толдуг ог-буленин ортун уруу бооп торуттунген. Амгы уеде 7 ажы-толдун толептиг иези, 3 чаптанчыг уйнуктарынын кырган-авазы. Хайыракан сумузунун « Сайзанак » аттыг ясли- садында 17 чыл дургузунда поварлап, шаннал-макталдыг, уре-туннелдиг ажылдап чоруур. Хой-ниити ажылдарынын идепкейжизи. Уран- талантылыг, шевер, холу чемзиг, дузааргак, баштак-хоглуг, бодуун-томаанныг аажы-чанныг.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
4

Слайд 4

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
5

Слайд 5

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/6
6

Слайд 6

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/5
7

Слайд 7

Эдуард Кок- оолович Чалбаа 7 ажы-толдун толептиг адазы, 3 уйнуктарынын кырган-ачазы. Амгы уеде мал- маганын тудуп, ажы-толун азырап олурар. Эрес-кежээ, дузааргак, анчы, балыкчы.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
9

Слайд 9

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
10

Слайд 10

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
11

Слайд 11

Улуг уруу Элина Эдуардовна

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
12

Слайд 12

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
13

Слайд 13

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
14

Слайд 14

Алияна Эдуардовна

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/4
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
16

Слайд 16

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
17

Слайд 17

Эдуард Эдуардович

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
18

Слайд 18

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
19

Слайд 19

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
20

Слайд 20

Артыш

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
21

Слайд 21

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
22

Слайд 22

Чойган

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
23

Слайд 23

Кузел Бузурел

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
24

Слайд 24

Уйнуктары

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
25

Слайд 25

Өг-бүлениң чедиишкиннери

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/4
26

Слайд 26

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/4
27

Слайд 27

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
28

Слайд 28

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
29

Слайд 29

Эрес-кежээ, хөглүг ө г-бүле

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
30

Слайд 30

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
31

Слайд 31

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
32

Слайд 32

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
33

Слайд 33

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/5
34

Слайд 34

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
35

Слайд 35

Хадың хөлдүң эриинде

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
36

Слайд 36

Тере-Хөл

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
37

Слайд 37

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
38

Слайд 38

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
39

Слайд 39

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
40

Слайд 40

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
41

Слайд 41

Самое главное и ценное в жизни-это семья. Сначала та, в которой ты рождаешься, а затем та, которую создаешь сам.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
42

Слайд 42

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
43

Последний слайд презентации: Шолбана Норбуевна Эдуард Көк-оолович Чалбаа Үлегер ап чоруурувус

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
Реклама. Продолжение ниже