Презентация на тему: ШКОЛА МОЛОДОГО ПЕДАГОГА Наукова та інноваційна діяльність

Реклама. Продолжение ниже
ШКОЛА МОЛОДОГО ПЕДАГОГА Наукова та інноваційна діяльність
ШКОЛА МОЛОДОГО ПЕДАГОГА Наукова та інноваційна діяльність
ШКОЛА МОЛОДОГО ПЕДАГОГА Наукова та інноваційна діяльність
ШКОЛА МОЛОДОГО ПЕДАГОГА Наукова та інноваційна діяльність
ШКОЛА МОЛОДОГО ПЕДАГОГА Наукова та інноваційна діяльність
МІЖНАРОДНІ ГРАНТОВІ ПРОГРАМИ (УЗАГАЛЬНЕНИЙ ПОШУК)
ШКОЛА МОЛОДОГО ПЕДАГОГА Наукова та інноваційна діяльність
ШКОЛА МОЛОДОГО ПЕДАГОГА Наукова та інноваційна діяльність
ШКОЛА МОЛОДОГО ПЕДАГОГА Наукова та інноваційна діяльність
ШКОЛА МОЛОДОГО ПЕДАГОГА Наукова та інноваційна діяльність
ШКОЛА МОЛОДОГО ПЕДАГОГА Наукова та інноваційна діяльність
ШКОЛА МОЛОДОГО ПЕДАГОГА Наукова та інноваційна діяльність
ШКОЛА МОЛОДОГО ПЕДАГОГА Наукова та інноваційна діяльність
1/13
Средняя оценка: 4.1/5 (всего оценок: 39)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (1587 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: ШКОЛА МОЛОДОГО ПЕДАГОГА Наукова та інноваційна діяльність

Доповідає: перший проректор Ібатуллін І.І.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/6
2

Слайд 2

В університеті працює: 1546 науково-педагогічних працівників, з них 810 - молоді вчені: доктори наук – 3 кандидати наук – 183 аспіранти – 468 докторанти – 6 без ступеня, не включаючи аспірантів – 150

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3

МОЖЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ НАУКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ МОЛОДОГО ВЧЕНОГО В УНІВЕРСИТЕТІ

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4

Конкурсний відбір проектів науково-дослідних робіт в МОН України Для участі в конкурсному відборі проектів науково-дослідних робіт, які виконуватимуться за рахунок коштів Державного бюджету України у 2016 році вченими університету підготовлено та подано: 93 наукових проектів на суму 27 753,75 тис. грн., у т.ч.: - 35 проектів по фундамен-тальним дослідженням, - 51 проект по прикладним дослідженням; - 7 науково-технічних розробок.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
5

Слайд 5

Вітчизняні премії та гранти для молодих вчених Щорічна премія Президента України для молодих вчених. Премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України. Премія Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок. Премія НАН України для молодих учених і студентів вищих навчальних закладів за кращі наукові роботи. Гранти Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених. Гранти Кабінету Міністрів України колективам молодих учених. Стипендія Київського міського голови для обдарованої молоді. Стипендії Президента України для молодих учених. Стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених. Іменні стипендії Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених. Подяка Київського міського голови. Премія Київської міської ради за внесок молоді у розвиток місцевого самоврядування.

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6: МІЖНАРОДНІ ГРАНТОВІ ПРОГРАМИ (УЗАГАЛЬНЕНИЙ ПОШУК)

http ://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ http://www.scholars4dev.com/ http://www.scholarshipportal.eu/ Chevening Scholarships http://www.chevening.org/ Gates Cambridge http://www.gatescambridge. http://www.science-community.org/

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/6
7

Слайд 7

Вимоги щодо присудження наукового ступеня доктора наук Відповідно до чинного Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника за темою дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук необхідна наявність не менше 20 публікацій у наукових (зокрема електронних) фахових видань України та інших держав, з яких: не менше чотирьох публікацій у виданнях іноземних держав або у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз даних; не більше п’яти публікацій в електронних наукових фахових виданнях; у галузях природничих і технічних наук замість трьох статей можуть бути долучені три патенти на винахід (авторські свідоцтва про винахід), які пройшли кваліфікаційну експертизу і безпосередньо стосуються наукових результатів дисертації. Однак слід зазначити, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 року № 244 «Про утворення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти», Національним агентством буде розроблено новий Порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, в якому будуть враховані норми Закону України «Про вищу освіту» і який буде обговорюватися широким загалом.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8

Вимоги щодо присвоєння вченого звання доцента Відповідно до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Порядок затвердження рішень про присвоєння вчених звань», вчене звання доцента присвоюється працівникам вищих навчальних закладів, які займаються педагогічною роботою на посадах науково-педагогічних працівників не менш як 5 навчальних років, та: 1) яким присуджений науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), доктора наук; 2) які мають: - навчально-методичні праці, що використовуються в навчальному процесі; - наукові праці, зокрема, не менш як 3 праці, опублікованих після захисту кандидатської дисертації у виданнях, що індексуються у провідних міжнародних наукометричних базах Web of Sc ience та (або) Scopus ; 3) які викладають навчальні дисципліни на високому науково-методичному рівні, що підтверджено висновком кафедри вищого навчального закладу, та застосовують у власній педагогічній діяльності e- learning (електронне навчання), мультимедійні та інші інтерактивні засоби навчання та технології; 4) які можуть підтвердити знання англійської або іншої іноземної мови (крім регіональних мов та мов меншин) шляхом надання міжнародного сертифікату відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не менше В2) або іншого документа про навчання (стажування) у країні, що входить до Організації економічного співробітництва та розвитку та/або Європейського Союзу; 5) які взяли участь у роботі не менше як однієї наукової конференції (конгресу, симпозіуму, семінару), проведеної у країні, що входить до Організації економічного співробітництва та розвитку та/або Європейського Союзу.

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9

9 Кількість цитувань науково-педагогічних працівників університету в міжнародній наукометричній базі Scopus - 1194 Назва НПП h-index Scopus Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології Стародуб М.Ф. 15 Український науково-дослідний інститут сільсько- господарської радіології Кашпаров В.О. 15 Левчук С.Е. 10 Процак В.П. 8 Іванов Ю.О. 6 Хомутінін Ю.В. 6 Факультет інформаційних технологій Шелестов А.Ю. 7 Гуманітарно-педагогічний факультет Мейш В.Ф. 6 № п / п Науковець Індекс Гірша (h- індекс Скопус ) 1. Левчук Л.Г. 43 2. Обросова І.Г. 37 3. Костюк П.Г. 32 4. Ангельський О.В. 31 5. Демченко О.П. 30 ……. 100. …….. Аксененко Є.В. ….. 17 Рейтинг науковців України Top-100 Scopus Р ейтинг наукових та науково-педагогічних працівників НУБіП України за показниками h-index Scopus

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10

10 Можливості наукових публікацій для молодих вчених у наукових виданнях НУБіП України Назва журналу Назва бази (позиція журналу ) Науковий вісник НУБіП України. «Агрономія». «Біологія, біотехнологія, екологія», «Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва», «Економіка, аграрний менеджмент і бізнес», «Лісівництво і декоративне садівництво», «Педагогіка, психологія, філософія», «Право», «Техніка і енергетика АПК», «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» Входять в РІНЦ, світовий каталог UlrichsWeb, в даний час знаходяться на експертизі в EBSCO та Agris Біоресурси і природокористування Імпакт-фактор ( Index Copernicus ) – 4,5 Входить в РІНЦ, світовий каталог UlrichsWeb, А gris, EBSCO, Index Copernicus Сучасне птахівництво Входить в РІНЦ Продовольча індустрія АПК ( НУБіП України-співзасновник ) Входять в РІНЦ, світовий каталог UlrichsWeb, А gris Наукові доповіді НУБіП України Входить в РІНЦ, в даний час знаходяться на експертизі в Agris Енергетика і автоматика Входить в РІНЦ Мікробіологічний журнал ( НУБіП України-співзасновник ) Входить в Scopus

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/7
11

Слайд 11

Спілка молодих вчених НУБіП України Спілка у своїй діяльності об'єднує науково-педагогічних працівників (віком до 35 років), докторів наук (віком до 40 років), докторантів, аспірантів та студентів До Спілки входить Рада молодих вчених, яка об'єднує 14 рад у підрозділах університету

Изображение слайда
1/1
12

Слайд 12

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТУ «ГОЛОСІЇВСЬКА ІНІЦІАТИВА - 2020» забезпечення активної участі у проектах академічної та дослідницької мобільності, виконанні досліджень у рамках Програми «Горизонт 2020»; тематики наукових досліджень мають відповідати стратегічним і перспективним планам, спектру досліджень, існуючих у світовому науковому просторі, затверджених в Україні та університеті, зокрема напрямів досліджень Програми "Горизонт 2020", "Національній стратегії та плані дій розвитку сільського господарства та сільських територій на 2015-2020 рр."; комерціалізація отриманої науково-технічної продукції та прав інтелектуальної власності, розширення сфери їх впровадження; забезпечення реалізації інноваційних проектів через науковий парк «Стале природокористування та якість життя»; участь у наукових конкурсах на здобуття міжнародних і національних премій, у вітчизняних та зарубіжних грантових програмах; розширення перспективних джерел фінансування науково-дослідних робіт; активна співпраця з бізнесом, яка дозволить помітно збільшити обсяги надходження коштів до спеціального фонду за рахунок надання платних послуг і проведення науково-дослідних робіт; збільшення публікацій у Scopus, Web of Science та інших відомих базах даних, здійснення систематичного моніторинг індексу Гірша за версією Scopus та Google Scholar кожного НПП.

Изображение слайда
1/1
13

Последний слайд презентации: ШКОЛА МОЛОДОГО ПЕДАГОГА Наукова та інноваційна діяльність

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже