Презентация на тему: ШЕШЕНД ІК ӨНЕРДІҢ ҚАЗАҚТАРДА ДАМУЫ

ШЕШЕНД ІК ӨНЕРДІҢ ҚАЗАҚТАРДА ДАМУЫ
Тарихы
Қазақтардағы шешендік өнер
Шешендік өнердің ерекшеліктері
ШЕШЕНД ІК ӨНЕРДІҢ ҚАЗАҚТАРДА ДАМУЫ
ШЕШЕНД ІК ӨНЕРДІҢ ҚАЗАҚТАРДА ДАМУЫ
ШЕШЕНД ІК ӨНЕРДІҢ ҚАЗАҚТАРДА ДАМУЫ
ШЕШЕНД ІК ӨНЕРДІҢ ҚАЗАҚТАРДА ДАМУЫ
ШЕШЕНД ІК ӨНЕРДІҢ ҚАЗАҚТАРДА ДАМУЫ
ШЕШЕНД ІК ӨНЕРДІҢ ҚАЗАҚТАРДА ДАМУЫ
1/10
Средняя оценка: 4.1/5 (всего оценок: 94)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (512 Кб)
1

Первый слайд презентации: ШЕШЕНД ІК ӨНЕРДІҢ ҚАЗАҚТАРДА ДАМУЫ

Изображение слайда
2

Слайд 2: Тарихы

Шешенд i к өнер көне Римде үлкен күшке ие болды. Цицеронның мәл i мдеу i нше, республикалық Римде сөз құд i рет i не ие болған адамға тәң i р i ндей табынған. Олар адамды даңққа бөлейт i н ек i қасиетт i өнер бар: б i р i - қолбасылыРеспубликалық Рим мемлекетт i к i стерд i халық жиындарында, сенатта, сотта ер i кт i әрб i р азаматтың сөйлеу мүмк i нд i г i не ие болатындай жағдайда қараған. Сондықтан Рим республикасының әрб i р азаматына шешен сөйлеуд i ң қыр-сырына қанығып өсу м e мл e к e т i ст e р i н e аралас y талабынан т y ындаған. Р e сп y бликалық Рим үш i н қоғамдық қарқынды өм i р, сөз бостандығы ш e шенд i к өн e рд i ң к e ң i н e н өр i ст eyi н e жол ашты. Басқаша айтқанда ” д e мократия - ш e шенд i к өн e рд i ң анасы ”. Б i рақ Римд e р e сп y бликалық өк i м e тт i ң құла y ы Римд i к классикалық өн e рд i ң дам y ына т e ж ey салды. Көн e Рим ш e ш e нд i к өн e р i н i ң ұшар шыңы д e п Циц e ронды танимыз. Марк Т y лий Циц e рон - ш e ш e нд i к өн e рд i ң көн e римд i к т e ор e тиг i. Ол өз i н i ң ш e ш e нд i к өн e р қақындағы ұлы ойларын ”Ш e ш e нд i к өн e рд i ң үш трактаты” (”Ш e ш e н т y ралы ”, ” Бр y т”, ”Ш e ш e н ”) e ңб e г i нд e з e рл e п қалдырды.қ, ек i нш i с i - шешенд i к” деп б i лген

Изображение слайда
3

Слайд 3: Қазақтардағы шешендік өнер

Халқымыздың даналығының үлгісі шешендік сөздер – ғасырлар бойы халық сынынан ерекшеленіп өткен құнды мұра, асыл қазына. Шешендік өнеріне ерте замандардан-ақ, үлкен мән берілген. Қазақтың шешендік сөз тарихы Майқы би мен Аяз билерден басталып ( XII-XIII ғғ. ), Жиренше шешен, Асан қайғы ( XIV-XV ғғ. ) есімдерімен қатысты калыптасып, өркендей түсті. Шалгез, Бұхар ( XV-XVIII ғғ. ), Шортанбай, Дулат, Мұрат, Төле, Қаз дауысты Қазыбек, Әйтекелерге жалғасты. Шешендік өнерінің кеңінен дамып биіктеген кезеңі – XV-XVIII ғғ. Бұл кез қазақ халқының жоңғар, қалмақ, қытай басқыншыларына қарсы тұрып, өз тәуелсіздігін қорғау жолындағы күрес жылдары еді.

Изображение слайда
4

Слайд 4: Шешендік өнердің ерекшеліктері

Біріншіден, қазақ шешендерінің сөздері жазбаша емес, ауызша айтылып дүниеге келеді де, одан кейін бірден-бірге жатталып, ұрпақтан-ұрпаққа жетеді. Екіншіден, айтыла келе бастапқы нұсқа қалып өзгертіліп отыруы мүмкін. Үшіншіден, шешеңдік сөздер кейінгі айтушылар тарапынан қажетіне қарай өзгеріп қолданылып отырған. Шешендік сөз ақындар айтысы сияқты сөз тартысы дау үстінде, ел тағдыры талқыланған ұлы жиын кеңес кезінде, оңаша ой толғау не сұхбат, әңгіме-дүкен барысында арнау, сәлем, өсиет түрінде де өмірге келген.

Изображение слайда
5

Слайд 5

Шешенд ік өнердің кезеңдері ХІІ-ХІІІ ғасыр. Майқы би мен Аяз биден басталады XIV-XVI ғасыр. Асан Қайғы мен Жиреншенің кезеңі XVII-XVIII ғасыр. ” Ел құрасқан шешендер ” Төле би, Әйтеке, Қазыбек билердің уақыты XVIII ғасыр. Хан сұлтандарға шешен Байдалы, Әз Жәнібек, Тіленші би, Шалқар би X ІХ ғасыр. Болыстарға қарсы шешен Махамбет, Бала би, Тұрысбол, Сырым батыр

Изображение слайда
6

Слайд 6

Шешендік Ақын жазушы Би Жырау Айтыскер Шайыр Жыршы

Изображение слайда
7

Слайд 7

Ш.Уәлихановтың айтуынша ш ешен болу үшін 2 шарт болу керек 1.Елдің әдет-ғұрпын, заңын жетік білу керек. 2.Шешендік қабілеті, дарындылығы болу керек.

Изображение слайда
8

Слайд 8

Бастамасы Ұсынбасы Мазмұндамасы Қыздырмасы Қорытпасы А.Байтұрсынұлы Шешен сөздердің зор мүшелері:

Изображение слайда
9

Слайд 9

А. Байтұрсынов шешендік сөзді 5 түрге бөлді Саясат шешендік сөзі Билік шешендік сөзі Қошемет шешендік сөзі Білмір шешендік сөзі Молдалардың уағыз сөзі

Изображение слайда
10

Последний слайд презентации: ШЕШЕНД ІК ӨНЕРДІҢ ҚАЗАҚТАРДА ДАМУЫ

Изображение слайда