Презентация на тему: С ільське господарство і біотехнології

Реклама. Продолжение ниже
С ільське господарство і біотехнології
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО І БІОТЕХНОЛОГІЯ
С ільське господарство і біотехнології
С ільське господарство і біотехнології
Інокуляція бактерій Rhizobium
Препарати мікробного синтезу
Бактеріальні добрива
С ільське господарство і біотехнології
С ільське господарство і біотехнології
Азотобактер (AZOTOBACTER)
Делящиеся клетки азотобактера (A. agilis), видны жгутики
С ільське господарство і біотехнології
Нітрогеназа — найважливіший фермент фіксації азоту
Клетки Clostridium pasteurianum со спорами. Увел. X 3500 (по В.И. Дуде ).
С ільське господарство і біотехнології
С ільське господарство і біотехнології
Приклади біологічного контролю
С ільське господарство і біотехнології
С ільське господарство і біотехнології
С ільське господарство і біотехнології
С ільське господарство і біотехнології
Антибіотики для рослин
Біотехнологія і тваринництво
С ільське господарство і біотехнології
1/24
Средняя оценка: 4.3/5 (всего оценок: 18)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (414 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: С ільське господарство і біотехнології

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2: СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО І БІОТЕХНОЛОГІЯ

План Біологічні добрива. Біологічний захист рослин у сільському господарстві. Біотехнологія у тваринництві. Виробництво кормових білків для тваринництва.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
3

Слайд 3

Промислова біотехнологія забезпечує сільське господарство вакцинами і антибіотиками, білковими добавками до кормів та амінокислотами, також здійснює переробку харчових продуктів для підвищення якості або часу їх зберігання, переробляє відходи сільського господарства з метою покращення екологічних показників, а також іноді добування органічного палива (біогазу), виробляє мікробіологічні засоби захисту рослин і бактеріальні добрива.

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4

Бактеріальні препарати У наш час встановлено три шляхи біологічної фіксації азоту в ґрунті: Симбіотичними мікроорганізмами бобових (бульбочкові бактерії Rh і zobium ); Вільно проживаючими ґрунтовими мікроорганізмами (ціанобактерії); Не бобовими рослинами за рахунок несимбіотичних асоціативних зв’язків з ризосферними бактеріями ( Azotobacter ).

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5: Інокуляція бактерій Rhizobium

Найбільш простий спосіб в минулому (кінець ХІХ ст.) – використання землі (100 – 1000 кг на 1 га) з полів де росла бобова культура. Потім розроблений метод прямої інокуляції насіння. Сьогодні препарати на світовий ринок імпортуються з США, Австралії на торф’яній основі,рідкі та гранульовані препарати.

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6: Препарати мікробного синтезу

"Ризоторфін" - микробиологічний препарат "Биотроф" - бактериальна закваска

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
7

Слайд 7: Бактеріальні добрива

До бактеріальних добрив відносяться нітрагін, азотобактерин, фосфоробактерин та ін. Нітрагін — це суміш бактерій, які живуть на корінні бобових рослин і здатні поглинати азот з повітря. Цей препарат перед внесенням у ґрунт слід розчинити у воді. В отриманому розчині з а мочують насіння. Нітрагин застосовують для обробки (зараження) насіння бобових культур клубеньковимі бактеріями. Вони специфічні для окремих бобових рослин або груп рослин. Застосовують цей вид бактерійних добрив тільки під ті рослини, для яких він приготовлений

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8

Обробку насіння нітрагином проводять в день посіву. Гектарну норму висипають в 1 л чистої води. Потім перемішують і змочують цим бактерійним добривом 100 кг великих або 50 кг дрібного насіння бобових культур. Змочене насіння ретельно перемішують, злегка підсушують в тіні і висівають того ж дня. На кислих грунтах дія нітрагина не виявляється. Оптимальна для життєдіяльності клубенькових бактерій нейтральна реакція грунту. Вапнування грунту сприяє підвищенню ефективності нітрагину. Дія бактерійних добрив підвищується при хорошій забезпеченості грунту фосфором і калієм.

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9

Азотобактерин складається із ґрунтових мікроорганізмів, які засвоюють азот з повітря й перетворюють його в корисні сполуки. Вносити цей препарат тільки у вологий ґрунт. Препарат АМБ містить мікроорганізми, здатні розкладати органічні речовини й вивільняти з них аміак. ФОСФОРОБАКТЕРИН - бактеріальне добриво, що містить бактерії, здатні перетворювати складні органічні сполуки фосфору на доступні для рослин мінеральні речовини. Фосфоробактерін застосовують на грунтах, багатих органічною речовиною, під овочеві культури - капусту, томати та інші згідно інструкції, що додається до обробки.

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10: Азотобактер (AZOTOBACTER)

В 1901 году Бейеринк выделил из почвы аэробную неспорообразующую грамотрица-тельную бактерию, фиксирующую молекулярный азот, и назвал ее Azotobacter chroococcum (в родовом названии отражена способность бактерии фиксировать азот, в видовом — способность синтезировать коричневый пигмент — chroo и образовывать кокковидные клетки -coccum). Азотобактер — типичный представитель свободноживущих микроорганизмов. Свободноживущие — это все те микроорганизмы, которые живут в почве независимо от того, развивается вблизи растение или нет.

Изображение слайда
1/1
11

Слайд 11: Делящиеся клетки азотобактера (A. agilis), видны жгутики

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
12

Слайд 12

Источником азота для азотобактера могут служить разнообразные минеральные (соли аммония, азотной и азотистой кислот) и органические (мочевина, различные аминокислоты) соединения. Однако если азотобактер развивается только за счет связанного в среде азота, он не выполняет своей основной функции — фиксации молекулярного азота. Азотобактер обычно фиксирует до 10—15 мг молекулярного азота на 1 г использованного источника углерода (например, глюкозы, сахарозы). Эта величина сильно колеблется в зависимости от условий выращивания культуры, состава питательной среды, ее кислотности, температуры, аэрации.

Изображение слайда
1/1
13

Слайд 13: Нітрогеназа — найважливіший фермент фіксації азоту

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
14

Слайд 14: Клетки Clostridium pasteurianum со спорами. Увел. X 3500 (по В.И. Дуде )

Первый анаэробный микроорганизм, усваивающий молекулярный азот, был выделен и описан С.Н.Виноградским у 1893 г. Он оказался спорообразующей бактерией, которой было дано наименование Clostridium pasteurianum

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15

Азотфиксирующая функция выявлена у многих представителей рода Clostridium: Cl. pasteurianum, Cl. butyricum, Cl. butylicum, Cl. beijerinckia, Cl. pectinovorum, Cl. acetobutyli-cum и других видов. Наиболее энергичный азотонакопитель — Cl. pasteurianum — фиксирует 5—10 мг азота на 1 г потребленного источника углерода. Наряду с молекулярным азотом бактерии рода Clostridium хорошо усваивают минеральные и органические азотсодержащие соединения. В качестве источника углеродного питания бактерии рода Clostridium используют различные соединения, которые обычно одновременно служат для них и источником энергии. К фосфору, калию и кальцию они значительно менее чувствительны, чем азотобактер. Однако удобрение почв фосфорно-калийными солями, известкование почв или компостов всегда приводит к возрастанию численности. Клостридии относительно устойчивы к кислой и щелочной реакции среды. Область рН, при которой их развитие протекает нормально, довольно широка; минимальное значение рН ниже 4,5, максимальное — выше 8,5.

Изображение слайда
1/1
16

Слайд 16

Для того, щоб підвищити врожайність землі використовують  бактерійні добрива . Вони відрізняються високим рівнем ефективності. Це препарати високоактивних корисних мікроорганізмів, поліпшуючих умови живлення сільськогосподарських рослин. До них відносяться: нітрагин (містить клубенькові бактерії), азотобактерин (препарат азотобактера), фосфоробактерін (містить бактерії, мінералізуючі органічні фосфати грунту). Висновок

Изображение слайда
1/1
17

Слайд 17: Приклади біологічного контролю

Антагоністичну активність гриба Trichoderma можна використовувати щоб подавити захворювання стебел і коренів, викликані Sclerotium rolfsii у теплицях. Заселенням пеньків грибом Peniophora gigantea можна попередити серцевидну гниль деревини, яку викликає інший гриб – базидіоміцет Fomes annosus. Цей спосіб застосовується в Англії, США, інокулят поступає у продаж.

Изображение слайда
1/1
18

Слайд 18

Біологічний захист рослин включає як засоби профілактики, попередження можливості зараження так і засоби активної боротьби зі шкідниками і збудниками хвороб

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
19

Слайд 19

З кінця ХІХ ст. на основі відкриття Пастера і Мєчнікова почали розроблятись наукові методи боротьби зі шкідниками за допомогою їх природних паразитів і хижаків. Це: бактерії, гриби і віруси, які викликають хвороби і загибель шкідливих видів комах, гризунів і мікроорганізмів; хижі птахи, комахи, жаби, павуки (всі хто живиться шкідниками); паразити шкідливих комах, вони живляться соками тіла, тканинами і перевареною їжею своїх хазяїв, в організм яких вони проникли.

Изображение слайда
1/1
20

Слайд 20

Більша частина бактеріальних препаратів, що виготовляються у нас і за кордоном має в своїй основі спорові бактерії вперше виявлені Пастером. Вся ця група носить назву бацилюс тюрінгієнзис (бактерії Bacillus Thuringiensis, відкритої в Тюрінгії). На основі бактерії тюрингієнзис, виділеної з мертвих комах була створена група препаратів: 1) ентобактерин, першим уведений в промислове виробництво (через 5 – 10 днів після обробки гине 87% шкідників); 2) дендробацилін, інсектин. Створені на основі двох бацил виділених з гусені сибірського шовкопряда. Використовується для боротьби з шкідниками хвойних лісів, дібров, садів, совки бавовнику; 3) бітоксибацилін, турингін діють на колорадського жука, (2 – 3 кг на 1 га); 4) гомелін, створений і застосовується в Білорусії.

Изображение слайда
1/1
21

Слайд 21

Український інститут захисту рослин розробив препарат мускардинного гриба ( Beauveria bassiana ) – боверін. Він ефективний в боротьбі з колорадським жуком, яблуневою плодожеркою. В Латвії застосовують ентомофторін у боротьбі з тлею, павутинними кліщами в тепличних господарствах. В Грузії – ашерсонію для білокрилки цитрусових. Вірусні препарати носять назву „Вірін”. Вірін-ЕНШ в боротьбі з непарним шовкопрядом лісів, Вірін-ЕКС – з капустяною совкою, Вірін-Діпріон – з сосновим пильщиком.

Изображение слайда
1/1
22

Слайд 22: Антибіотики для рослин

Продуцент антибіотика фітобактеріоміцину – лучистий грибок лавендула ( Actinomyces lavendulas ), виділений з ґрунтів Криму. Успішно застосовується для обробки сої, квасолі, бавовнику, пшениці. Трихотецин – антибіотик утворений пліснявим грибом трихотеціум розеум ( Trichotehzium roseum ), рекомендований для обробки огірків в парниках проти борошнистої роси, також винограду, зернових. Дуже широкий спектр дії тріходерміну, який продукується грибом тріходерма. Поліміцин (бобові, зернові), аренарін (томати) замінили токсичні хімічні препарати.

Изображение слайда
1/1
23

Слайд 23: Біотехнологія і тваринництво

Методи цілеспрямованого регулювання процесу відтворення сільськогосподарських тварин були названі біотехнологічними. До їх числа відносять: – стимулювання і синхронізацію потягу; – суперовуляцію; – штучне запліднення; – трансплантацію ембріонів; – зберігання гамет і ембріонів; – цілеспрямоване одержання двійні; – регулювання статі; – ранню діагностику запліднення, керування процесом пологів; – створення химер та ін.

Изображение слайда
1/1
24

Последний слайд презентации: С ільське господарство і біотехнології

Дякую за увагу

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже