Презентация на тему: Презентація На тему:Розвиток математичної освіти в Україні

Презентація На тему:Розвиток математичної освіти в Україні
Слово «математика» ( mathematike ) походить від ( mathema ) — наука, знання. В свою чергу це слово походить від дієслова, початкове значення якого — «вчусь
Розглядаючи історію розвитку вітчизняної математики слід враховувати окремі об’єктивні та суб’єктивні фактори. А саме:
Історію розвитку математики в Україні до XIX ст. слід висвітлювати через стан і рівнь викладання математики в навчальних закладах та кваліфікацію їх
Математика в Україні в ХІХ столітті.
Математика в Україні в XX ст.
Презентація На тему:Розвиток математичної освіти в Україні
Основние дидактичні принципи щодо навчання В математиці. Завдання дидактики - у тому, щоб: описувати і пояснювати процес навчання дітей і умови його
Презентація На тему:Розвиток математичної освіти в Україні
Презентація На тему:Розвиток математичної освіти в Україні
Кінець
1/11
Средняя оценка: 4.8/5 (всего оценок: 63)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (510 Кб)
1

Первый слайд презентации: Презентація На тему:Розвиток математичної освіти в Україні

Виконала : Студентка 2-го курсу 203 ДПН групи Чижевська Анна

Изображение слайда
2

Слайд 2: Слово «математика» ( mathematike ) походить від ( mathema ) — наука, знання. В свою чергу це слово походить від дієслова, початкове значення якого — «вчусь через розміркування»

Изображение слайда
3

Слайд 3: Розглядаючи історію розвитку вітчизняної математики слід враховувати окремі об’єктивні та суб’єктивні фактори. А саме:

- до цього часу остаточно не розв’язана проблема етногенезу українського народу, що спричиняє існування різних підходів щодо часових і територіальних меж походження і формування української культури;  - український народ довгий час перебував у розділеному стані, а його землі входили до різних держав; - кілька століть Україна існувала у складі Російської імперії, а згодом – СРСР, тому все, що створювалося на її теренах і її вченими іменувалося прикметником “російський “ або ”радянський”; - в радянські часи замовчувалися математематики Західної Європи і репресовані математики.

Изображение слайда
4

Слайд 4: Історію розвитку математики в Україні до XIX ст. слід висвітлювати через стан і рівнь викладання математики в навчальних закладах та кваліфікацію їх викладачів. Розкривати її доцільно у два етапи:

1) XV – XVII ст.– формування математичних знань у ЗахіднійУкраїни ;  2) XVII – XVIIІ ст. – формування математичних знань у Західній та Східній Україні.

Изображение слайда
5

Слайд 5: Математика в Україні в ХІХ столітті

Важливим моментом у розвитку математики цього періоду є розширення сфери застосування математичного аналізу до розв’язання нових задач природознавства. Обґрунтування математичного аналізу стало першочерговою проблемою для початку XIX ст.

Изображение слайда
6

Слайд 6: Математика в Україні в XX ст

У 1907 р. за ініціативою М. Грушевського розпочало свою діяльність Українське наукове товариство у Києві, навколо якого об’єдналися вчені суспільствознавці і природознавці багатьох міст України, Петербурга, Москви. Київські науковці видавали “Записки Українського наукового товариства в Києві” ( з 1908 по 1918 рр.), “Збірники природничо-технічної секції” (1910 – 1918), “Збірники медичної секції” (1910 – 1922). Поряд із науковими дослідженнями товариство випустило чимало популярних видань.

Изображение слайда
7

Слайд 7

В 1918 р. створюється Українська Академія наук, до складу якої входило і Фізико-математичне відділення. Згодом тут починають працювати кафедри прикладної математики (керівник Д. Граве ), чистої математики (Г. Пфейфер ), математичної статистики (М.Кравчук) і математичної фізики (М. Крилов). У 1925 році налагоджується зв’язок НТШ з ВУАН. Членами НТШ обираються Київські математики: Д. Граве, М. Кравчук, М. Крилов, М. Куринський.

Изображение слайда
8

Слайд 8: Основние дидактичні принципи щодо навчання В математиці. Завдання дидактики - у тому, щоб: описувати і пояснювати процес навчання дітей і умови його реалізації; розробляти досконалішу організацію процесу навчання, нові навчальні системи та технології. У дидактиці узагальнені моменти у навчанні тій чи іншій навчальної дисципліни, мають універсальному характері

Изображение слайда
9

Слайд 9

З 17 століття розвиток математики істотною мірою взаємокоординується з розвитком фізики, механіки, низки технічних дисциплін, зокрема гірництва. Математика широко застосовується, наприклад, для складання та опрацювання математичних моделей технологічних процесів.

Изображение слайда
10

Слайд 10

В часи  Київської Русі  на землях сучасної України вже використовували певні відомості з  арифметики  та  геометр ії. У  1576  засновано  Острозьку академію, де викладали традиційні для середньовічної Європи сім вільних наук, які включали арифметику і геометрію. У  1659  році заснована  Києво-Могилянська академія, в якій до ординарних класів належала математика (курси включали алгебру, геометрію, оптику, діоптрику, фізику, гідростатику, гідравліку, архітектуру, механіку, математичну хронологію). Викладання вищої математики у академії започаткував  Феофан Прокопович. Математика викладалась на філософському факультеті  Львівського університету  від його заснування у  1661  році. Окрему кафедру математики в університеті відкрито у  1744  році. Математична наука у Східній Україні стала розвиватися із заснуванням  уні верситетів  — у  Харкові  ( 1805 ),  Києві  ( 1834 ),  Одесі  ( 1865 ), які мали фізико-математичні відділи. У  1844  році відкрито  Технічну академію  у Львові, У  1875  році засновано  Чернівецький університет. У  1873  році у  Львові  створено  Науко ве товариство імені Шевченка, що мало Математично-природознавчо-лікарську секцію, у  1879  створено  Харківське математичне товариство, у 1889 —  Київське фізико-математичне товариство. У  1918  році урядом  Скоропадського  засновані  Укр аїнська академія наук  і  Дніпропетровський університет, який мав фізико-математичний факультет. У 1920-30 роках сформувалась  Львівська математична школа. Інститут математики НАН України  створено 13 лютого 1934 року.

Изображение слайда
11

Последний слайд презентации: Презентація На тему:Розвиток математичної освіти в Україні: Кінець

Изображение слайда