Презентация: Розробив к.е.н., доцент Макуха С.М. ТЕМА 4 КЛАСИЧНА І КЕЙНСІАНСЬКА

Розробив к.е.н., доцент Макуха С.М. ТЕМА 4 КЛАСИЧНА І КЕЙНСІАНСЬКА Розробив к.е.н., доцент Макуха С.М. ТЕМА 4 КЛАСИЧНА І КЕЙНСІАНСЬКА Мета заняття: Розробив к.е.н., доцент Макуха С.М. ТЕМА 4 КЛАСИЧНА І КЕЙНСІАНСЬКА 1 питання Кейнсіанська модель макроекономічної рівноваги Кейнсіанська модель макроекономічної рівноваги Мотиви заощаджень домогосподарств : Мотиви інвестицій підприємств (фірм): Повна зайнятість по Кейнсу це виключення Постійні величини Розробив к.е.н., доцент Макуха С.М. ТЕМА 4 КЛАСИЧНА І КЕЙНСІАНСЬКА Розробив к.е.н., доцент Макуха С.М. ТЕМА 4 КЛАСИЧНА І КЕЙНСІАНСЬКА У короткому періоді Висновки по першому питанню 2 питання Складові сукупного попиту Психологічний закон Кейнса Психологічний закон Кейнса Середня схильність до споживання або АРС Середня схильність до заощаджень або АРС Оскільки, реальний національний дохід у спрощеній моделі складається з двох частин : Розробив к.е.н., доцент Макуха С.М. ТЕМА 4 КЛАСИЧНА І КЕЙНСІАНСЬКА Гранична схильність до споживання C y або MPC Гранична схильність до заощаджень S y або MPS Рівень споживання і заощадження визначають чинники: Зв’язок функцій споживання та заощаджень Кейнсіанська функція інвестицій Гранична ефективність капіталу ( ) 3 питання Мультиплікатор (  ) Мультиплікатор інвестицій (  i ) Мультиплікатор державних витрат (  g ) Податковий мультиплікатор (  t ) Принцип акселератора Коефіцієнт акселерації 4 питання Розробив к.е.н., доцент Макуха С.М. ТЕМА 4 КЛАСИЧНА І КЕЙНСІАНСЬКА Розробив к.е.н., доцент Макуха С.М. ТЕМА 4 КЛАСИЧНА І КЕЙНСІАНСЬКА Висновок Розробив к.е.н., доцент Макуха С.М. ТЕМА 4 КЛАСИЧНА І КЕЙНСІАНСЬКА
1/41
Средняя оценка: 4.4/5 (всего оценок: 29)
Скачать (671 Кб)
Код скопирован в буфер обмена
1

Первый слайд презентации

Розробив к.е.н., доцент Макуха С.М. ТЕМА 4 КЛАСИЧНА І КЕЙНСІАНСЬКА МАКРОЕКОНОМІЧНІ МОДЕЛІ Лекція 3 Кейнсіанська модель макроекономічної рівноваги

2

Слайд 2

Основні методологічні передумови кейнсіанської теорії, принцип ефективного попиту. Споживання, заощадження і інвестиції в кейнсіанській теорії. Теорія мультиплікатора, принцип акселератора. Рівноважний ЧВП і мультиплікатор. Питання лекції

3

Слайд 3: Мета заняття:

вивчити сутність кейнсіанської моделі макроекономічної рівноваги. розкрити сутність та механізм встановлення рівноваги сукупного попиту та сукупної пропозиції.

4

Слайд 4

Джон Мейнард Кейнс англійський економіст, засновник кейнсіанського напрямку в економічній теорії Народився: 5 червня 1883 р. Помер: 21 квітгя 1946 г.

5

Слайд 5: 1 питання

Основні методологічні передумови кейнсіанської теорії, принцип ефективного попиту

6

Слайд 6: Кейнсіанська модель макроекономічної рівноваги

для ринкової економіки характерна нерівновага; ринок не забезпечує повної зайнятості; відсутній механізм саморегулювання; в економіці є невідповідність між інвестиціями і заощадженнями;

7

Слайд 7: Кейнсіанська модель макроекономічної рівноваги

крива сукупної пропозиції є горизонтальною (ціни і заробітна плата є негнучкими); обсяг сукупної пропозиції (національного виробництва) визначається обсягом сукупного попиту. рівновага національної економіки та рівноважний ВВП визначаються сукупними витратами (споживання, інвестиції, державні витрати та чистий експорт).

8

Слайд 8: Мотиви заощаджень домогосподарств :

придбання коштовних речей; забезпечення старості; страхування від непередбачених обставин; забезпечення дітей у майбутньому

9

Слайд 9: Мотиви інвестицій підприємств (фірм):

максимізація норми чистого прибутку; процентна ставка – плата за капітал, що враховується при розробці інвестиційних проектів.

10

Слайд 10: Повна зайнятість по Кейнсу це виключення

- Принцип невтручання держави в економіку не визнавався. - Для досягнення збалансованості економіки потрібне активне втручання держави в економічні процеси, продумана політика з боку усіх урядових органів Сукупний попит створює пропозицію, а не навпаки

11

Слайд 11: Постійні величини

Ціни на кінцеві товари і послуги стабільні кількість і якість виробничого обладнання, технологія виробництва, кількість працівників, середній рівень майстерності і кваліфікації працівників, ціни на ресурси, середні витрати виробництва.

12

Слайд 12

y d y s 0 D y, N C+In A B 45  Модель ” прибутків-витрат ” E C F

13

Слайд 13

Модель «прибутків-витрат»

14

Слайд 14: У короткому періоді

Функція сукупної пропозиції ( ys) Функція сукупного попиту (yd) Рівень виробництва і зайнятості в національній економіці визначається сукупним попитом, а не сукупною пропозицією Задана Може змінюватися

15

Слайд 15: Висновки по першому питанню

На думку кейнсіанців - головне завдання держави, полягає у забезпеченні дієвого контролю за сукупним попитом, з тим щоб забезпечити повне використання виробничих потужностей і вищий рівень зайнятості.

16

Слайд 16: 2 питання

Споживання, заощадження і інвестиції в кейнсіанській теорії

17

Слайд 17: Складові сукупного попиту

особисте споживання домашніх господарств (С) 2/3 усіх покупок товарів і послуг Складові сукупного попиту інвестиційний попит підприємницького сектора ( I n )

18

Слайд 18: Психологічний закон Кейнса

Темпи росту споживчих витрат відстають від темпів росту реального національного доходу; У разі зниження реального національного доходу, темпи зниження споживчих витрат відстають від темпів зниження національного доходу

19

Слайд 19: Психологічний закон Кейнса

10 8 6 4 2 0 2 4 6 8 10 у 19 С С а Са - автономне споживання (не залежить від y ) у - рівень доходу

20

Слайд 20: Середня схильність до споживання або АРС

- відношення між загальним обсягом споживання і реальним національним доходом ( ), що показує яку частину реального національного доходу суспільство в цілому споживає.

21

Слайд 21: Середня схильність до заощаджень або АРС

відношення між загальним обсягом заощаджень і реальним національним доходом ( ), що показує яку частину реального доходу суспільство в цілому зберігає

22

Слайд 22: Оскільки, реальний національний дохід у спрощеній моделі складається з двох частин :

. Оскільки, реальний національний дохід у спрощеній моделі складається з двох частин : - у домашніх господарств з невеликим рівнем доходу доля споживання в доході більша ніж у заможних; - найбідніші домогосподарства взагалі нічого не зберігають. Частина з них споживає більше, ніж отримує, тобто живе у борг

23

Слайд 23

S = - C a + S y y y d = C =С а +С у у y s = C  ( S < 0 ) ( S > 0 ) 0 y 0 y C, S С а - С а A B 45  заощадження інвестиції Споживання та заощадження

24

Слайд 24: Гранична схильність до споживання C y або MPC

Гранична схильність до споживання ( C y або MPC ) - це величина, на яку змінюється обсяг споживання при збільшенні національного доходу на одну одиницю.

25

Слайд 25: Гранична схильність до заощаджень S y або MPS

Гранична схильність до заощадження ( S y или МРС ) - це величина на яку змінюється обсяг заощаджень при збільшенні доходу на одну одиницю.

26

Слайд 26: Рівень споживання і заощадження визначають чинники:

рівень доходу, рівень нагромадженого багатства, процентна ставка система соціального захисту очікування споживачів На базі цього сформувалися різні теорії споживання.

27

Слайд 27: Зв’язок функцій споживання та заощаджень

Між функціями споживання і збереження і відповідно між їх графіками існує безпосередній зв'язок і тому С у + S y = 1.

28

Слайд 28: Кейнсіанська функція інвестицій

I = I ( i ) Економісти-класики обчислювали процентну ставку на основі існуючої техніки і техноло гії ( ex poste ) Кейнс - на основі майбутньої, прогнозованої ( ex ante ).

29

Слайд 29: Гранична ефективність капіталу ( )

це відношення очікуваного чистого доходу від інвестицій до заданого обсягу інвестицій Гранична ефективність капіталу ( ) - очікуваний прибуток І - інвестиції

30

Слайд 30: 3 питання

Теорія мультиплікатора, принцип акселератора

31

Слайд 31: Мультиплікатор (  )

- це коефіцієнт або множник, що показує в якому відношенні зміна у сукупному доході викликається первинною зміною у сукупних витратах . Мультиплікатор інвестицій (  i ) Мультиплікатор державних витрат (  g ) Податковий мультиплікатор (  t ) Податковий мультиплікатор (  t )

32

Слайд 32: Мультиплікатор інвестицій (  i )

- коефіцієнт що показує відношення зміни сукупного доходу до зміни в інвестиційних витратах, що його викликали Мультиплікатор інвестицій (  i ) Оскільки С у + S y = 1  .

33

Слайд 33: Мультиплікатор державних витрат (  g )

це коефіцієнт, що показує відношення зміни сукупного доходу до зміни в державних витратах, які її викликали Мультиплікатор державних витрат (  g ) Оскільки С у + S y = 1  .

34

Слайд 34: Податковий мультиплікатор (  t )

це коефіцієнт, що показує відношення зміни сукупного доходу до зміни в оподаткуванні, яка його викликала Податковий мультиплікатор (  t ) Оскільки С у + S y = 1 

35

Слайд 35: Принцип акселератора

це теорія відповідно до якої сукупні чисті інвестиції ( ) залежать від очікуваної зміни реального обсягу національного виробництва Принцип акселератора . - чисті інвестиції у поточному році; а - коефіцієнт акселерації;  у t -1 - зміна реального обсягу національного виробництва у попередньому році;

36

Слайд 36: Коефіцієнт акселерації

показує, у скільки разів зростуть нові інвестиції у відповідь на зміни в обсягах виробництва (співвідношення приросту інвестицій до приросту обсягу попиту або виробництва, що його викликав) ∆ І

37

Слайд 37: 4 питання

Рівноважний ЧВП і мультиплікатор

38

Слайд 38

Е 45  0 ЧВП 1 ЧВП f реальный ЧВП, N C, In, G, Xn yd = C + In + G+Xn G I n Х n C  y d ys

39

Слайд 39

Дефляційний розрив - це ситуація в економіці при якій сукупний попит недостатній для забезпечення рівня виробництва при повній зайнятості ( ЧВП 1 < ЧВП f ) Інфляційний розрив - це ситуація в економіці при якій сукупний попит перевищує потенційний рівень національного виробництва, визначуваний межею виробничих можливостей національної економіки. Дефляційний та інфляційний розрив

40

Слайд 40: Висновок

40 Кейнсіанська модель «прибутків-витрат» наочно доводить необхідність державного регулювання сукупного попиту з тим щоб підтримувати його на рівні виробництва що забезпечує повну зайнятість

41

Последний слайд презентации

Дякую за увагу !

Похожие презентации

Ничего не найдено