Презентация на тему: РОЗДІЛ ІІІ. ЛИВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО Підручник нового покоління Глава

Реклама. Продолжение ниже
РОЗДІЛ ІІІ. ЛИВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО Підручник нового покоління Глава
РОЗДІЛ ІІІ. ЛИВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО Підручник нового покоління Глава
РОЗДІЛ ІІІ. ЛИВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО Підручник нового покоління Глава
РОЗДІЛ ІІІ. ЛИВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО Підручник нового покоління Глава
РОЗДІЛ ІІІ. ЛИВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО Підручник нового покоління Глава
РОЗДІЛ ІІІ. ЛИВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО Підручник нового покоління Глава
РОЗДІЛ ІІІ. ЛИВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО Підручник нового покоління Глава
РОЗДІЛ ІІІ. ЛИВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО Підручник нового покоління Глава
РОЗДІЛ ІІІ. ЛИВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО Підручник нового покоління Глава
1/9
Средняя оценка: 4.4/5 (всего оценок: 28)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (6650 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации

РОЗДІЛ ІІІ. ЛИВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО Підручник нового покоління Глава VІ. Технологічність конструкцій литих деталей

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2

Конструкція литої деталі повинна забезпечувати високий рівень механічних і службових характеристик при заданій масі, конфігурації, точності розмірів і шорсткості поверхні. При розробці конструкції литої деталі конструктор повинен враховувати як ливарні властивості сплавів, так і технологію виготовлення модельного комплекту, ливарної форми і стрижнів, очищення і обрубування відливань і їх подальшу обробку. Крім того, необхідно прагнути зменшення маси відливань і спрощення конфігурації. Технологічність конструкцій литих деталей Загальні вимоги технологічності при конструюванні литих деталей

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
3

Слайд 3

Мінімальну товщину х необроблюваних стінок відливань, забезпечуючи заповнення піщаної форми розплавленим металом, визначають по діаграмі залежно від габаритного розміру N: N = (21 + b+h)/3 де I, b, h — довжина, ширина, висота відливання, мм. Товщину внутрішніх стінок і ребер приймають на 10— 20 % менше товщини зовнішніх стінок. Конструювання литих детлей з врахуванням ливарних властивостей сплавів Діаграма для визначення мінімальної товщини стінок відливань з різних металів: 1-сталі; 2-сірого чавуну; 3-бронзи; 4-алюмінієвих сплавів Отримання виливків без усадкових дефектів досягається створенням конструкції виливків з рівномірною товщиною стінок без великого нагромадження металу в окремих місцях. Рівномірність товщини стінки і скупчення металу визначають діаметром вписаного кола (див. рис.). Бажано, щоб співвідношення діаметрів вписаних кіл в близько розташованих перетинах не перевищувало 1,5. заглиблень в стінках виливків; Таке співвідношення досягається зменшенням радіусу галтелі за допомогою: зсувом однієї стінки; якщо вищенаведене неможливе - слід передбачити отвір.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/4
4

Слайд 4

Конструювання литих детлей з врахуванням ливарних властивостей сплавів Виливки, що тверднуть одночасно, повинні мати рівномірну товщину стінок з плавними переходами. Принцип одночасного затвердіння застосовують при конструюванні дрібних і середніх тонкостінних виливків з чавуну і інших сплавів. При направленому затвердінні верхні січення виливки живляться від прибутків. Принцип направленого затвердіння застосовують при конструюванні литих деталей з підвищеними вимогами щодо густини і герметичності виливків, які працюють під тиском.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
5

Слайд 5

Конструювання литих детлей з врахуванням ливарних властивостей сплавів Для зниження ливарних напруг необхідно забезпечити вільну усадку елементів відливання. Дана конструкція корпусної деталі з перегородками, які утрудняють процес усадки, призводить до виникнення при твердненні значних ливарних напружень. Зміна конструкції вище наведеної корпусної деталі забезпечує вільну усадку. Додання перегородкам конічної форми також знижує усадкові напруження. В такій конструкції виливка через недостатню жорсткість з'являються викривлення. Викривлення можуть бути усунені шляхом установки ребер жорсткості. Крім того, кромки стінок великої протяжності посилюють буртиком завтовшки b = ( 0,5…0,8 ) · а і шириною h = 2а. А А А-А А-А А А b h a

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/7
6

Слайд 6

Необхідно прагнути до зменшення габаритних розмірів і особливо висоти литої деталі. Це полегшує виготовлення модельного комплекту, а також процеси формування, складання форм і очищення виливків. При цьому виливок має один плоский роз'єм і розташовується по можливості в одній півформі. Конструювання зовнішньої поверхні виливка Зовнішні контури виливків є поєднанням простих геометричних тіл з переважанням плоских прямолінійних поверхонь, спряжених плавними переходами. Рекомендовані переходи від стінки до стінки в литих деталях: а  А/а ≤1,75; б  А/а ≥1,75. r A R a a r A A H R r 1 R a c c r 1 A h A h R a r 1 R R R a A A h a a R R A A r A a r r a a H а) б) При виготовленні виливка, показаного на рис. а, потрібен складний роз'єм. Роз'єм форми спроститься, якщо конструкцію литої деталі змінити, як показано на рис. б. а) б) Контури литих деталей повинні забезпечувати формування без додаткових стрижнів. На рис. а показана конструкція виливка, при формуванні якого потрібні додаткові стрижні. Після зміни конструкції деталі (рис. б ) відпала необхідність застосування додаткових стрижнів, спростився процес формування а) б) Ст1 Ст 2 Ст 3 Ст1 Необроблювані поверхні виливків, перпендикулярні до площини роз'єму, повинні мати конструктивні ухили. При виготовленні виливків (рис. а, в) необхідно передбачати формувальні ухили, а отвори одержувати за допомогою стрижня. Зміна конструкції виливків (рис. б, г) дозволяє полегшити формування і одночасно отримати отвори за допомогою піщаного болвана. а) б) в) г) Бобишки, приливи і інші виступаючі частини необхідно конструювати так, щоб не утрудняти витягання моделі, з форми. На рис. показані варіанти технологічні 2 н нетехнологічні 1 конструкцій відливань. При виготовленні нетехнологічних відливань потрібне застосування в моделях відокремлених частин або стрижнів, що ускладнює процес формування. Базову і оброблювані поверхні розташовують в одній напівформі або стрижні, не допускаючи перетину їх площиною роз'єму форми.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/7
7

Слайд 7

Конструювання внутрішніх порожнин виливка Внутрішні порожнини складних відливань необхідно виготовляти з мінімальним числом стрижнів. На рис. а показаний приклад конструкції виливка, для виготовлення якого потрібне застосування двох стрижнів, а на рис. б — одного стрижня (більш технологічна конструкція). а) б) Внутрішні порожнини складних відливань необхідно виготовляти з мінімальним числом стрижнів. В конструкції литої деталі повинне бути достатнє число вікон для міцного кріплення стрижнів у формі, для видалення газів із стрижня і зручності вибивання стрижнів з виливків. При виготовленні виливка (рис. а) стрижень 2 у формі кріпиться за допомогою всавок 1, з цього стрижня утруднений вихід газів, що може привести до утворення газових раковин у виливкові. а) б) Зміна конструкції литої деталі (на рис. б стрижень 2 у формі кріпиться без вставок) забезпечує безперешкодне видалення газів із стрижнів і полегшує вибивання стрижнів з відливання.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/4
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8

Конструювання внутрішніх порожнин виливка Внутрішні порожнини складних відливань необхідно виготовляти з мінімальним числом стрижнів. В конструкціях виливків слід уникати пазів і вузьких порожнин (рис. а, в), при виконанні яких можливе утворення піщаних раковин через руйнування стрижнів потоком розплавленого металу при заливанні його у форму. Усунути такі пази і вузькі порожнини можна зміною конструкції виливка (рис. б, г). а) б) в) г)

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
9

Последний слайд презентации: РОЗДІЛ ІІІ. ЛИВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО Підручник нового покоління Глава

Конструювання внутрішніх порожнин виливка Внутрішні порожнини складних відливань необхідно виготовляти з мінімальним числом стрижнів. Мінімальні діаметри отворів у відливаннях при їх виготовленні в піщаних формах вибирають залежно від матеріалу литої Деталі і товщини стінки. Так, наприклад, для чавунних відливань при товщині стінки 10 мм, мінімальний діаметр отвору, одержуваного стрижнем, складає 8 мм, а при товщині стінки більше 10 мм —20 мм. а) б) в) г) Мінімальні діаметри отворів у відливаннях при їх виготовленні в піщаних формах вибирають залежно від матеріалу литої Деталі і товщини стінки. Так, наприклад, для чавунних відливань при товщині стінки 10 мм, мінімальний діаметр отвору, одержуваного стрижнем, складає 8 мм, а при товщині стінки більше 10 мм —20 мм.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
Реклама. Продолжение ниже