Презентация на тему: Роз діл 3. Теорія організації – основа сучасного менеджменту Лекція № 8. Тема :

Роз діл 3. Теорія організації – основа сучасного менеджменту Лекція № 8. Тема : Організація як об”єкт управління
Лекція № 8. Тема : Організація як об”єкт управління
Лекція № 8. Тема : Організація як об”єкт управління Питання 1. Сутність і класифікація організацій.
Лекція № 8. Тема : Організація як об”єкт управління Питання 1. Сутність і класифікація організацій.
Лекція № 8. Тема : Організація як об”єкт управління Питання 1. Сутність і класифікація організацій.
Лекція № 8. Тема : Організація як об”єкт управління Питання 1. Сутність і класифікація організацій.
Лекція № 8. Тема : Організація як об”єкт управління Питання 1. Сутність і класифікація організацій.
Лекція № 8. Тема : Організація як об”єкт управління Питання 1. Сутність і класифікація організацій.
Роз діл 3. Теорія організації – основа сучасного менеджменту Лекція № 8. Тема :
Роз діл 3. Теорія організації – основа сучасного менеджменту Лекція № 8. Тема :
Роз діл 3. Теорія організації – основа сучасного менеджменту Лекція № 8. Тема :
Роз діл 3. Теорія організації – основа сучасного менеджменту Лекція № 8. Тема :
Роз діл 3. Теорія організації – основа сучасного менеджменту Лекція № 8. Тема :
Роз діл 3. Теорія організації – основа сучасного менеджменту Лекція № 8. Тема :
Роз діл 3. Теорія організації – основа сучасного менеджменту Лекція № 8. Тема :
Роз діл 3. Теорія організації – основа сучасного менеджменту Лекція № 8. Тема :
1/16
Средняя оценка: 4.2/5 (всего оценок: 14)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (281 Кб)
1

Первый слайд презентации: Роз діл 3. Теорія організації – основа сучасного менеджменту Лекція № 8. Тема : Організація як об”єкт управління

Дисципліна : “Основи менеджменту та маркетингу” Викладач : Пронак Ірина Миколаіївна

Изображение слайда
2

Слайд 2: Лекція № 8. Тема : Організація як об”єкт управління

План. 1. Сутність і класифікація організацій. 2. Внутрішнє середовище організації та її елементи. 3. Зовнішнє середовище підприємства та його характеристика. Ключові терміни та поняття : організація, класифікація організацій за способом і метою, каласифікація організацій за кількістю цілей, класифікація організацій за величиною, класифікація організацій за формами підприємництва, класифікація організацій за характером адаптації до змін, життєвий цикл ораганізації, внутрішнє середовище організації, зовнішнє середовище організації

Изображение слайда
3

Слайд 3: Лекція № 8. Тема : Організація як об”єкт управління Питання 1. Сутність і класифікація організацій

Термін “організація” походить від французького “організатіон” та пізньолатинського “органіцо” і означає “упорядкування”, “спрямування”, “погодженість”, “взаємодія”. Організація — група людей, діяльність якої свідомо, керовано або спонтанно координується для досягнення певної мети. Група, щоб бути орагнізацією повинна відповідати таким вимогам : - наявність принаймні двох людей, які вважають себе частиною цієї групи - наявність хоча б однієї спільної мети; - наявність членів групи, які свідомо праціюють разом, щоб досягти значимої для всіх мети.

Изображение слайда
4

Слайд 4: Лекція № 8. Тема : Організація як об”єкт управління Питання 1. Сутність і класифікація організацій

Класифікація організацій Формальні організації — групи працівників, діяльність яких свідомо планується, мотивується, контролюється та регулюється для досягнення певної мети. Такими організаціями є підприємства, відділи, підрозділи, служби, комітети, факультети, кафедри тощо. Формальні організації називають просто «організаціями». Неформальні організації — це групи працівників, що иникають і функціонують спонтанно. Найчастіше вони входять до складу формальної організації, створюються на основі спільних інтересів. Неформальними організаціями є групи любителів певних видів спорту, туризму, мистецтва, економічних підходів тощо. Лекція № 8. Тема : Організація як об”єкт управління Питання 1. Сутність і класифікація організацій. За способом і метою утворення

Изображение слайда
5

Слайд 5: Лекція № 8. Тема : Організація як об”єкт управління Питання 1. Сутність і класифікація організацій

Класифікація організацій Прості організації - мають одну ціль Складні організації - ставлять перед собою комплекс взаємопов'язаних цілей). Їх в економіці переважна більшість. Лекція № 8. Тема : Організація як об”єкт управління Питання 1. Сутність і класифікація організацій. За кількістю цілей За характером адаптації до змін Механістичні організації - характеризуються консерватизмом, негнучкою організаційною структурою управління, автократизмом у контролі та комунікаціях, фетишизацією стандартизації тощо) Органістичні організації - характеризуються динамічністю, гнучкістю організаційних структур управління, розвинутим самоконтролем, демократизацією комунікацій тощо).

Изображение слайда
6

Слайд 6: Лекція № 8. Тема : Організація як об”єкт управління Питання 1. Сутність і класифікація організацій

Класифікація організацій Великі - більше тисячі працівників С ередні - від 50-ти до тисячі працівників Лекція № 8. Тема : Організація як об”єкт управління Питання 1. Сутність і класифікація організацій. За величиною За юридичним статусом Малі - до 50-ти працівників Малі - до 50-ти працівників Юридичні особи - Офіційно зареєстровані та отримали статус юридичної особи (офіційне визнання, атрибути державної реєстрації, рахунок у банку, форма підприємництва тощо). Неюридичні особи – усі інші

Изображение слайда
7

Слайд 7: Лекція № 8. Тема : Організація як об”єкт управління Питання 1. Сутність і класифікація організацій

Класифікація організацій Підприємства Лекція № 8. Тема : Організація як об”єкт управління Питання 1. Сутність і класифікація організацій. За формами підприємництва Господарські товариства Банки Страхові компанії Біржі Інвестиційні фонди тощо.

Изображение слайда
8

Слайд 8: Лекція № 8. Тема : Організація як об”єкт управління Питання 1. Сутність і класифікація організацій

Класифікація організацій Підприємства Лекція № 8. Тема : Організація як об”єкт управління Питання 1. Сутність і класифікація організацій. За формами підприємництва Господарські товариства Банки Страхові компанії Біржі Інвестиційні фонди тощо.

Изображение слайда
9

Слайд 9

Лекція № 8. Тема : Організація як об”єкт управління Питання 2. Внутрішнє середовище організації та її елементи. Своєрідність кожної організації виявляється в особливостях її внутрішнього середовища — сукупності складових, які відображають її сутність. Разом з тим, кожна організація функціонує у навколишньому середовищі, перебуваючи під його впливом і впливаючи на нього. Фактори зовнішнього та внутрішнього середовища

Изображение слайда
10

Слайд 10

Елементи внутрішнього середовища підриємства Конкретний кінцевий стан або очікуваний результат діяльності організації (групи). Відрізняються за тривалістю та змістом. Існує значний різновид цілей залежно від характеру організації Цілі Взаємовідносини рівнів управління і видів робіт (функціональних сфер), які виконують служби або підрозділи. Поєднує горизонтальний і вертикальний поділи праці в організації. Виділяють високу і плоску структури управління організацій Види робіт, які необхідно виконати певним способом та в обумовлений термін, задіюючи предмети, знаряддя праці, інформацію, людей тощо Лекція № 8. Тема : Організація як об”єкт управління Питання 2. Внутрішнє середовище організації та її елементи Структура Завдання

Изображение слайда
11

Слайд 11

Елементи внутрішнього середовища підриємства Засіб перетворення вхідних елементів (матеріалів, сировини тощо) на вихідні (продукт, виріб). Технологія Найважливіший внутрішній ситуаційний фактор організації. Їх ролі визначаються здібностями, кваліфікацією, обдарованістю, освітою, потребами, сприйняттям корпоративного духу, знаннями (фаховістю), поведінкою, ставленням до праці, позицією, розумінням цінностей, оточенням (склад групи, до якої входять), наявністю якостей лідера тощо Це природні, сировинні, матеріальні, фінансові та інші цінності, які можуть бути використані для створення товарів, надання послуг, одержання певних результатів. Йдеться про ресурси, які організація ає у власності, але ще не використовує у своїй діяльності. Лекція № 8. Тема : Організація як об”єкт управління Питання 2. Внутрішнє середовище організації та її елементи Працівники Ресурси

Изображение слайда
12

Слайд 12

Лекція № 8. Тема : Організація як об”єкт управління Питання 3. Зовнішнє середовище організації та його характеристика. Межі між організацією як системою та навколишнім середовищем визначаються сукупністю організаційних особливостей її діяльності. Навколишнє середовище має надзвичайно важливе значення для організації, оскільки значною мірою визначає ефективність діяльності. Зовнішнє середовище організації — економічні, соціальні, технологічні, політичні й етичні елементи (чинники), які перебувають поза межами організації. Зовнішнє середовище Фактори зовнішнього середовища прямої дії – безпосередньо впливають на діяльність підприємства Фактори зовнішнього середовища непрямої дії – можуть не робити безпосереднього впливу на організацію, але позначаються на її діяльності

Изображение слайда
13

Слайд 13

Елементи зовнішнього середовища підриємства непрямої дії Будь-які політичні, економічні, соціальні, військові події, що відбуваються у світі й торкаються більше двох країн світового співтовариства Міжнародні події Характеризує економічний, політичний, соціальний стан країн, з контрагентами яких співпрацює підприємство Охоплює процес розвитку науки й техніки, що зумовлює глибокі перетворення в усіх верствах суспільства. Особливістю НТП є високі темпи розвитку науки, скорочення часу впровадження фундаментальних наукових винаходів, створення прогресивних технічних засобів, технологій тощо Лекція № 8. Тема : Організація як об”єкт управління Питання 3. Зовнішнє середовище організації та його характеристика. Міжнародне оточення Науково технічний прогрес (НТП) Політичні обставини До них належать обставини, що склались у процесі формування державного устрою, здійснення реформ, розвитку суспільства, політичної боротьби тощо

Изображение слайда
14

Слайд 14

Елементи зовнішнього середовища підриємства непрямої дії Відображають загальний рівень культури в країні, стан соціального забезпечення громадян, доходи на душу населення, соціальну стабільність, розвиток мистецтв, літератури, науки тощо Соціально культурні обставини Характеризує загальний рівень розвитку економіки: високорозвинута; слаборозвинута; економіка, що розвивається; перехідна (трансформаційна) тощо Демонструє відповідність стану техніки та технології сучасним вимогам: ресурсоеко-номності, простоті в застосуванні, використанні новітніх інформаційних та комп'ютерних систем, високому рівню автоматизації, безпечності, продуктивності тощо Лекція № 8. Тема : Організація як об”єкт управління Питання 3. Зовнішнє середовище організації та його характеристика. Стан економіки Рівень техніки та технології Особливості міжнародних економічних відносин Влючають особливості міжнародної торгівлі, міграції робочої сили, вивозу капіталу, міжнародних фінансово-кредитних і валютних відносин

Изображение слайда
15

Слайд 15

Елементи зовнішнього середовища підриємства прямої дії Будь-яка організація у ринкових умовах орієнтується у своїй діяльності на забезпечення потреб споживачів, виробляючи такі товари та послуги, на які існує незабезпечений попит з їхнього боку Споживачі Постачальники забезпечують організацію необхідними вхідними елементами (ресурсами). При цьому несвоєчасні поставки, підвищення цін на ресурси, недотримання вимог постачальниками знижує ефективність діяльності організації До них належать органи законодавчої, виконавчої та судової гілок влади. В Україні — це Верховна Рада України, Адміністрація Президента України, Кабінет Міністрів України, Національний банк України, Державна податкова адміністрація України, регіональні органи управління тощо. Вони розробляють, формулюють та затверджують засади функціонування організацій у державі, контролюють виконання та дотримання законодавства, інших вимог Лекція № 8. Тема : Організація як об”єкт управління Питання 3. Зовнішнє середовище організації та його характеристика. Постачальники Органи державної влади Конкуренти Конкуренція заохочує організацію постійно вдосконалювати свою виробничо-реалізаційну діяльність з метою досягнення необхідного рівня конкурентоспроможності

Изображение слайда
16

Последний слайд презентации: Роз діл 3. Теорія організації – основа сучасного менеджменту Лекція № 8. Тема :

Елементи зовнішнього середовища підриємства прямої дії Охоплює фінансові інституції, транспортні сполучення, зв'язок, консалтингові служби тощо. Впливає на швидкість та якість розрахунків, перевезення, тримання необхідної інформації, що визначає ділові відносини організації Інфраструктура Будь-яка організація функціонує на засадах базових законодавчих актів Профспілки на підприємствах здійснюють контроль за дотриманням трудового законодавства, дбають про поліпшення умов праці, підвищення її оплати, покращення охорони здоров'я та відпочинку, розвиток спорту, художньої самодіяльності Лекція № 8. Тема : Організація як об”єкт управління Питання 3. Зовнішнє середовище організації та його характеристика. Законодавчі акти Профспілки, партії, громадські організації Система економічних відносин у державі Формує умови, правила і принципи функціонування організації. В ринкових умовах підприємство працює за законами попиту, пропозиції, конкуренції тощо Організації- сусіди Впливають на організацію, працюючи з нею на одних площах, використовуючи спільні комунікації, склади, приміщення тощо

Изображение слайда