Презентация на тему: Роман М. А. Булгакова " Майстер  і Маргарита" "

Реклама. Продолжение ниже
Роман М. А. Булгакова " Майстер  і Маргарита" "
Зміст
Роман М. А. Булгакова " Майстер  і Маргарита" "
Історія створення роману
Час і простір ( хронотоп )
Композиція роману
Роман М. А. Булгакова " Майстер  і Маргарита" "
Герої роману
Три рівня реальності
Як-то заведено,  що в романах добро  має зрештую   перемагати  зло,  кине   його.  Але ця   концепція не  має   ні якого відношення
Герой – загадка
Мастер
Роман М. А. Булгакова " Майстер  і Маргарита" "
Роман М. А. Булгакова " Майстер  і Маргарита" "
Роман М. А. Булгакова " Майстер  і Маргарита" "
Роман М. А. Булгакова " Майстер  і Маргарита" "
Роман М. А. Булгакова " Майстер  і Маргарита" "
Роман М. А. Булгакова " Майстер  і Маргарита" "
" Всі  обмани  зникли ", " змінюється вигляд   всіх   летять  до  своєї  мети "  -  ці   слова мають   символічний   сенс, вони  відносяться не  тільки
Роман М. А. Булгакова " Майстер  і Маргарита" "
1/20
Средняя оценка: 4.1/5 (всего оценок: 17)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (4016 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации

Роман М. А. Булгакова " Майстер  і Маргарита" "

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/4
2

Слайд 2: Зміст

Роман « Майстер и Маргарита» Майстер и Маргарита

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3

Роман Булгакова - це багатовимірний  і багатошаровий твір. У ньому поєднані містика   і сатира, фантастика й реалізм, легка іронія і філософія. Однією з головних філософських проблем  роману є проблема взаємовідн ошення добра  ізла. Ця  тема завжди займала провідне місце в  російсь кій філософії  та літературі.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/4
4

Слайд 4: Історія створення роману

1928 Задум 1929 Початок роботи 1928 – 1938 8 редакцій Спочатку роман про Диявола, без Майстра і Маргарити 1930 спалив  рукопис 1931 – 1932 Продовження роботи, поява образів Майстра і Маргарити 1936 Заключна голова 1936 Назва роману 1940 Редагування, переписування Опублікований вперше в журналі «Москва» у 1966-1967 р.

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5: Час і простір ( хронотоп )

Реальне Москва 20 - 30 роки ХХ століття Біблійне (міфологічне) Єршалаїм 1 рік н.е. Фантастичне Переміщення в часі і Просторі (Воланд і його свита)

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6: Композиція роману

Багатопланова (сучасність, міфологія, фантастика) Принцип дзеркального відо браження - «роман у романі» Система внутрішніх відповідностей (події біблійні - сучасним, географічні місця,погодні умови, система історичних прототипів, тимчасові рамки подій) Система сюжетних двійників Пейзаж (образи - символи)

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7

Дзеркальне відображення : Єршалаїм - Москва.  Є загальний мотив в описі цих двох міст у двох таких несхожих романах. Майже в одних і тих же виразах описані два міста (хмари, гроза, темрява, що прийшла із заходу...); Ієшуа Га-Ноцрі - Майстер. Вони знаходять кожен свою правду, вони не знають, не розуміють, не вгадують своїх зрадників, не мають. Каіфа - Берліоз.  Антагоністом Ієшуа в романі Майстра є "виконуючий обов'язки президента Синедріону первосвященик іудейський Йосип Каифа ", а антагоністом Майстра в романі про Майстра є Михайло Олександрович Берліоз. Іуда з Кириафа - Алоїзій Могарич.  Юда верб Кириафа отримав 30 тетрадрахм, Алоїзій Могарич "хотів отримати" і отримав "кімнати" Майстра. В обох випадках стимулом зради був матеріальний інтерес, який Воланд вважає визначальним підставою поведінки людей. Левій Матвій - Іван Миколайович Понирєв. Протагоністи обох романів мають кожен по одному учневі.  Ієшуа Га-Ноцрі - Левія Матвія, Майстер - Івана Миколайовича Понирева. Обидва учня спочатку були дуже далекі від позиції своїх вчителів, Левій був "збирачем податків", Понирєв - антирелігійним поетом. Натовп в світі античному і сучасному.  Порівняйте зображення юрби цікавих, що йдуть дивитися на страту і натовпу, що утворює чергу в Вар'єте, опис вечора в ресторані "Грибоєдов" і балу у Сатани. Будинок Грибоєдова - бал у Сатани. Нестримні веселощі в ресторані співпадає з описом бенкету мерців.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8: Герої роману

Майстер Маргарита Азазелло Гелла Воланд Кот Бегемот Коровєв

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/9
9

Слайд 9: Три рівня реальності

Три тимчасових пласта -  ми нуле - сучасне-вічне; Три рівні реальності -  земної (люди), художній (біблійні персонажі) і  містичний( Воланд зі своїми супу тниками ); Роль сполучної ланки виконує Воланд і його свита. Т еорія  таких «трьох світів» запозичена Булга ковим у Григорія Сковороди(українського філософа  XVIII  ст.). Відповідно до цієї теорії, найголовніший світ - космічний, Всесвіт. Два інші світу приватні.  Один з  них - людський, другий - символічний, тобто біблійний.  Кожен з трьох світів має дві « натури»:  видиму й невидиму. Всі три світи зітк ані зі зла і добра, і світ біблійний виступає як у ролі сполучної ланки між видимими і невидимими натурами.  Цією класифікації с трого відповідають всі «три світи» роману Булгакова.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/4
10

Слайд 10: Як-то заведено,  що в романах добро  має зрештую   перемагати  зло,  кине   його.  Але ця   концепція не  має   ні якого відношення  до роману Булгакова. Тут все навпаки,  найого сторінках  ми  бачимо   багато   якостей  і  властивостей  зла: заздрість,  ненависть,помста,  змови,  дурість,  підлість, - у той час як тільки одна тема  дійсно   відповідає вимогам  добра -  це   любов,  справжня, чиста і   світла   любов

Мастер и Маргарита Майстер і  Маргарита є у романі в  не розривній  єдності.  Коли на сцені   один Майстер, що розповідає Івану гірку історію свого життя, весь його  розповідь пронизаний  спогадом про кохану. Навіть тоді,  коли ми бачимо самотню Мар гариту, що втратила свого Майстра, всі її дії виявляються підпорядковані турботі про коханого. Маргарита, навіть,  починає «відтісняти»  Майстра в другій  частині роману : бере на себе активну роль і намагається вести боротьбу з життєвими обставинами, від якої відмовився Майстер.

Изображение слайда
1/1
11

Слайд 11: Герой – загадка

Що об'єднує Майстра і Волан да? Чому долю Майстра і Маргарити влаштовує Вола нд? Чому Во ланду цікавий роман Майстра? М М

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
12

Слайд 12: Мастер

Перша версія: Майстер  -  «історик, зробився  письменником»,  - Булгаков  готував д о  «випуску»підручник  істо рії. Майстру  «приблизно 38 років» - Булгакову було  38 років  до моменту заве ршення першої редакції книги «Майстер і Маргарита ». Газетна кампанія проти Майстра і його роману про Понтія Пілата схожа з  газетної кампанією  проти Булгакова у зв'язку з романом «Біла гвардія».  Як і  Майс тер, Булгаков  спалив першу редакцію  роману « Майстер і  Маргарита». Друга  версія: Гоголь  - прототип  Майстри з тієї причини,  що спалив  рук опис свого  роману, був за освітою істориком і мав зовнішність, схожу з  портретом Майстра  - гос трий ніс, жмут волосся,  звішуються на лоб.   Але Гого ль - письменник, а Майстер себе таким не вважає. Булгаков назвав 13-й розділ, в якій Майстер вперше виходить на сцену, «Явищегероя ». У літературознавстві вкоренилися судження про те, що прототипом Майстра послужили: 1) Булгаков, 2) Гоголь.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
13

Слайд 13

Ще одна версія: Григорій Сковорода, український філософ  XVIII  ст.  Булгаков  спирав ся на  його філософію. Сковорода знав давнь оєврейську, грецьку, латину, німецьку і трохи італійську. ІМайстер у Булгакова з нає кілька іноземних мов: англійська, французька, німецька,латинь, грецьку та трохи читає по-італійськи. Сковоро да  ні один зі своїх творів за життя не надрукував (як і булгаковськийгерой ). Сковорода, незадоволений своєю книгою «Асхань »,спалив   її. Спалює свій роман і Майстер. Не менш чітко відображена в романі Булг акова і ідея пошуку спокою.  Ця тем а є постійною в філософських працях Сковороди та його поезії. Спокій - це нагоро да за всі земні страждання людини, спокій  для  філософа-поета  уособлює в ічність, вічний  дім. Звідси і сенс «визначення  згори»  посмертної долі М айстра в  романі Булгакова : « Він не  заслужив  світла, він  заслужив спокій ».

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
14

Слайд 14

« Майстром « у давнину називали вчителя, який викладав грамоту за церковними книгами, знавця євангельських сюжетів. Це значення слова « майстер » ще в XIX ст. зберігалося в орловському обласному діалекті ( дід письменника - орловський священик, батько - закінчив орловський духовну семінарію ). «- А скажіть, чому Маргарита вас називає Майстром ? - запитав Воланд. Той усміхнувся і сказав: - Це можна пробачити слабкість. Вона занадто високої думки про те романі, який я написав. - Про що роман? - Роман про Понтія Пілата... Про що, про що ? Про кого? - заговорив Воланд, переставши сміятися. - Ось тепер ? Це приголомшливо ! » Майстер - « знавець євангельських сюжетів ». -Ви - письме нник? -Я - МАЙСТЕР. Образ Майстра   - символ  страждань,  людяності,  шукача   істини  у вульгарному  світі.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15

Рукописи не горять ... Коли Майстер мимохідь згадав про написаний ним романі, Воланд, у свою чергу, поцікавився, про що він. «- Роман про Понтія Пілата... Дайте подивитися, - Воланд простягнув руку долонею догори. Я, на жаль, не можу цього зробити, - відповів Майстер, - тому що я спалив його в печі. - Вибачте, не повірю, - відповів Воланд, - цього бути не може. Рукописи не горять ». Чому роман, який Майстер спалив, опинився в кінці кінців неушкодженим? Своєріднім Тлумачення Священного писання є роман майстра про Ієшуа і Пілата. Рукопис такого твору згоріті не міг!

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
16

Слайд 16

МАРГАРИТА Маргарита  -  відьма  і свята  одночасно. Аналогічну  модель  можна   знайти  у А.  Блоку ( Вічна   Жіночність,  вірші  про Прекрасну  Даму) Як і  багато   символісти,  Блокспирався  у своїй   поезії  на філософію   Володимира   Соловйова. На початку роману Маргарита - подруга Майстра, вона « сприйнятлива до брехні і зла не менше, ніж до істини і добра», співчуваючи коханому, з успіхом бреше чоловікові. Поступово вона перероджується і в кінці оповідання знаходить моральну силу, що робить її здатною протистояти злу. Коли « всі обмани зникли » і краса Маргарити, колись « оманлива і безсила », перетвориться в «красу неземну », ця « непомірною краси жінка » позбавляє Майстра від страждань, сприяє відродженню створеного ним роману і перемагає смерть.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
17

Слайд 17

Головним прототипом послужила третя дружина письменника Є.С. Булгакова. У літературному ж плані Маргарита сходить до Маргарити «Фауста» Гете. З образом Маргарити в романі пов'язаний мотив милосердя (вона просить після Великого балу у Сатани за нещасну Фріду, заспокоює переляканого розгромом чотирирічного хлопчика). Маргарита любить геніального письменника - Майстра (у ранніх редакціях названого Поетом). Вона символ вічної жіночності.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/6
18

Слайд 18

Перша пов'я зана з народженням, життям і смертю  Ієшуа. Друга відбувається у Москві. Й де  «остання гроза» настає Страшний  Суд. Напередодні цієї "останньої грози“, яка  "довершить все, що потрібно довершити", Майстер відновлю є  правду про вчення, життя і смерть Ієшуа, усуваючи  плутанину, внесену  учнем  Ієшуа  і тривала  майже дві тисячі років.  І знову лю ди, майже всі, залишилися глухими до цієї правди, а Майстра спіткала доля, близька до долі Ієшуа. " Остання гроза" настала. Відбувся суд над Берліозом, бароном Майгель ; прийшов термін звільнення від посмертних мук для Понтія Пілата, для безвісної Фріди, для "темно- фіолетового лицаря " ( Коровьева ). Образ грозової хмари, що прийшла із заходу, отримує символічну інтерпретацію : " Але не стільки  страшний   кат, кільки неприродне осв ітлення, що походить від якоїсь  хмари,  яка кипить і навалюється на  землю,  як це б уває тільки під час світових катастроф ".

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
19

Слайд 19: Всі  обмани  зникли ", " змінюється вигляд   всіх   летять  до  своєї  мети "  -  ці   слова мають   символічний   сенс, вони  відносяться не  тільки  до шести вершникам, скакання  в ночі.  Вони   вказують  на настання   Страшного  Суду і,  отже,  відносяться до всіх :  " Але  сьогодні   така   ніч, коли  зводяться рахунки ".  Воланд каже :  «Все  буде правильно. На  цьому побудований   світ  ».   Це   означає,  що дійсність   існує все-таки заради  добра.  Світове зло і страждання  -  щось   перехідне, вони  закінчаться   разом з усією  драмою  події

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
20

Последний слайд презентации: Роман М. А. Булгакова " Майстер  і Маргарита" "

Р оман «Майстер і Маргарита» - ром ан про відповідальність людини за все добро і зло,  яке  відбуваються на землі, за власний вибір життєвих шляхів, ведучих або до істини і світла, або до рабства, зрадництва і нелюдськість. Роблячи  свій власн ий вибір, пам'ятайте :« Кожному буде дано по його вірі».

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
Реклама. Продолжение ниже