Презентация: Риторика і мистецтво презентації

Риторика і мистецтво презентації Риторика і мистецтво презентації Риторика і мистецтво презентації Формула риторики має такий вигляд: Риторика і мистецтво презентації Риторика і мистецтво презентації Риторика і мистецтво презентації Риторика і мистецтво презентації Риторика і мистецтво презентації Риторика і мистецтво презентації Риторика і мистецтво презентації Риторика і мистецтво презентації Риторика і мистецтво презентації Риторика і мистецтво презентації Риторика і мистецтво презентації Риторика і мистецтво презентації Риторика і мистецтво презентації Риторика і мистецтво презентації Риторика і мистецтво презентації Риторика і мистецтво презентації Риторика і мистецтво презентації Риторика і мистецтво презентації Риторика і мистецтво презентації Риторика і мистецтво презентації Риторика і мистецтво презентації
1/25
Средняя оценка: 4.2/5 (всего оценок: 7)
Скачать (2042 Кб)
Код скопирован в буфер обмена
1

Первый слайд презентации: Риторика і мистецтво презентації

Підготувала Студентка І курсу, І групи, 6509 Александренко Юлія

2

Слайд 2

Діяльність багатьох професій немислима без ґрунтовних знань, принципів і правил ораторського мистецтва.

3

Слайд 3

Риторика (грец. rhetorike) наука про ораторське мистецтво, яку професор Києво-Могилянської академії Феофан Прокопович вважав „княгинею мистецтв”. Загальноприйнятим є визначення риторики як науки про закони підготовки та виголошення промови з метою досягнення бажаного впливу на аудиторію.

4

Слайд 4: Формула риторики має такий вигляд:

Р=К+А+С+Т+М+ЕК+СА Р – риторика К – концептуальний закон А – закон моделювання аудиторії С – стратегічний закон Т – тактичний закон М – мовленнєвий закон ЕК – закон ефективної комунікації СА – системно- аналітичний закон

5

Слайд 5

6

Слайд 6

Перший закон ( концептуальний ) формує і розвиває в людини уміння всебічно аналізувати предмет дослідження і вибудовувати систему знань про нього ( задум і концепцію ).

7

Слайд 7

Другий закон (закон моделювання аудиторії) формує і розвиває в людини уміння вивчати в системі три групи ознак, які позначають „портрет” будь-якої аудиторії: соціально-демографічні, соціально-психологічні, індивідуально-особистісні.

8

Слайд 8

Третій закон (стратегічний) формує і розвиває в людини уміння розробляти програму діяльності на основі створеної концепції з урахуванням психологічного портрета аудиторії: визначення цільової установки діяльності (навіщо?); виявлення і дослідження суперечностей у досліджуваних проблемах; формування тези (головної думки, власної позиції).

9

Слайд 9

Четвертий закон (тактичний) формує і розвиває в людини уміння працювати з фактами та аргументами, а також активізувати мисленнєву діяльність співрозмовників (аудиторії), тобто створити атмосферу інтелектуальної й емоційної співтворчості.

10

Слайд 10

П’ятий закон (мовленнєвий) формує і розвиває в людини вміння володіти мовленням (одягати свою думку в дієву словесну форму).

11

Слайд 11

Шостий закон (закон ефективної комунікації) формує і розвиває в людини уміння встановлювати, зберігати й закріплювати контакт з аудиторією як необхідну умову успішної реалізації продукту мисленнєво-мовленнєвої діяльності.

12

Слайд 12

Сьомий закон (системно-аналітичний) формує і розвиває в людини уміння рефлексувати (виявляти і аналізувати власні відчуття з метою навчитися робити висновки з помилок і нарощувати цінний життєвий досвід) і оцінювати діяльність інших, тобто визначатися, як допомогти іншому ефективніше здійснювати його діяльність, а також навитися вбирати в себе цінний досвід іншого.

13

Слайд 13

Поширеною формою таких виступів є презентація, тобто виступ перед аудиторією з метою представити ідею, проект, програму тощо; проінформувати про хід виконання або результати проведеної роботи; переконати аудиторію у правильності підходу або позиції, у перевагах запропонованої програми тощо.

14

Слайд 14

Презентація - спеціально організоване спілкування з аудиторією, мета якого переконати або спонукати її до певних дій.

15

Слайд 15

Розрізняють такі види презентацій : Презентація за сценарієм Інтерактивна презентація Автоматична презентація Навчальна презентація

16

Слайд 16

Презентація за сценарієм - це традиційна презентація зі слайдами, доповнена засобами показу кольорової графіки й анімації з виведенням відеоматеріалу на великий екран або монітор. Озвучує матеріал зазвичай сам ведучий.

17

Слайд 17

Інтерактивна презентація - це діалог користувача з комп'ютером. Користувач приймає рішення, який матеріал для нього важливий, і вибирає на екрані потрібний об'єкт за допомоги миші або натисненням на клавіші. У цьому випадку видається інформація, на яку є запит. Інтерактивна презентація дає змогу здійснювати пошук інформації, заглиблюючись в неї настільки, наскільки це було передбачено розробником презентації.

18

Слайд 18

Автоматична презентація — це закінчений інформаційний продукт, перенесений на відеоплівку, дискету, компакт-диск і розісланий потенційним споживачам з метою виявлення їхньої зацікавленос ті.

19

Слайд 19

Навчальна презентація призначена допомогти викладачеві забезпечити зручне і наочне викладання теоретичного і практичного матеріалу.

20

Слайд 20

Публічний виступ на тему: «Молодіжні сленги» Суспільство створює різноманітні цінності, які людина визнає, поважає, оберігає. Закони розвитку мови існують незалежно від волі людей, бо вони є відображенням об’єктивних процесів. Людина реалізується в культурі думки, культурі праці, звичайно, у культурі мови. Нині культура і мова виявилися об’єднаними в царині духовних вартостей кожної людини.. Мовна неграмотність, невміння написати елементарний текст, перекласти його з української на російську. Вивчаючи публічну комунікацію, ми не можемо не зазначити, що зміни досить часто не збігаються з традиційними уявленнями про норму мовної поведінки. Щоразу в засобах масової інформації з’являються терміни, що не відповідають мовним нормам. З’являється “кримінальна”, “вульгарна” лексика, яка поширюється в молодіжному середовищі.

21

Слайд 21

Таким чином, з’являються сленги, тобто особлива “мова вулиці” або лексика широкого вживання для неформального спілкування. Носіями сленгу є, найчастіше, люди 12–30 років. Сленг охоплює практично всі галузі життя, описує практично всі ситуації, крім нудних, оскільки сленгові слова народжуються, як результат емоційного ставлення мовця до предмета розмови. Сленг – це постійна словотворчість, в основі якої лежить принцип мовної гри. Нерідко саме комічний, гральний ефект є головним у сленговому тексті. Молодій людині важливо не тільки “що сказати”, а й “як сказати”, щоб бути цікавим оповідачем. Молодіжний сленг – це сукупність постійно трансформованих мовних засобів високої експресивної сили, що використовуються у спілкуванні молодими людьми, які перебувають у дружніх відносинах.

22

Слайд 22

Уперше жаргонна лексика широкого вжитку була представлена в лексиконі Миського і, звичайно, у словнику Даля. На сьогоднішній день, кількість наукових праць, що присвячені молодіжній письмовій мові, значно скоротилася. Думається, що це відбувається тому, що лексичний матеріал для досліджень набагато простіше зафіксувати, описати й укласти в термінологічні рамки. Друковані видання, що говорять на сленгу, стилістично і за духом близькі молодіжному каналу МТН, бо у них висвітлюються кумири, яких журналісти підносять читачу.

23

Слайд 23

Аналіз публічного виступу: Мовцю вдалося захопити увагу слухачів, бо виступ виявився цікавим та має вдале завершення. Не має відступу від теми, чітко та дотримано викладено зміст тексту, який промовець хотів донести до слухачів. На мою думку, тема промови підібрана вдало, бо для студентів, тобто, для сучасної молоді буде актуальною. Детально проаналізувавши виступ можна виявити деякі недоліки. Наприклад, на мою думку, визначення краще доповнити відповідними прикладами, що дасть змогу більш точно донести інформацію до слухачів. Виступ можна доповнити невеликим словником, яким буде містити найбільш вживанні сленги. Наприклад:

24

Слайд 24

Словник найбільш поширених сленгізмів Безпонтовий – поганий, неякісний, невигідний, невдалий. Щось дівчата безпонтово скачуть. Відстій – про будь-який поганий предмет, особу чи явище (відтінок зневаги) звичайно. Новий кліп Мадонни – повний відстій. Гон, гоніво – довгий, марний монолог; неправда. Глюканути – на мить помилково оцінити візуальний об’єкт. Так глюкануло, папика тачка. Башня (лише як частина слів) – розум. Безбашневий – нерозумний, непередбачливий, надмірно ризиковий (означення). Що я без даху, щоб підставитися. Доганятися – продовжити заняття чим-небудь. Відпочинемо чи догонимось?

25

Последний слайд презентации

Дякую за увагу!

Похожие презентации

Ничего не найдено