Презентация на тему: ҚЗӨФ 5 лек -2014-15

ҚЗӨФ 5 лек -2014-15
Қауіпті және зиянды өндірістік факторлар
ҚЗӨФ 5 лек -2014-15
ОҚУ, ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК, ҒЫЛЫМИ, АНЫҚТАМАЛЫҚ ЖӘНЕ НОРМАТИВТІК ӘДЕБИЕТ
ҚЗӨФ 5 лек -2014-15
ҚЗӨФ 5 лек -2014-15
ҚЗӨФ 5 лек -2014-15
ҚЗӨФ 5 лек -2014-15
ҚЗӨФ 5 лек -2014-15
ҚЗӨФ 5 лек -2014-15
ҚЗӨФ 5 лек -2014-15
Еңбек шарты -еңбек үрдісінің ауырлығы мен қуаттылық дәрежесі және өндірістік ортаның қауіпті – зиянды факторлері көрсеткіштері бойынша жіктеген.
ҚЗӨФ 5 лек -2014-15
ҚЗӨФ 5 лек -2014-15
ҚЗӨФ 5 лек -2014-15
ҚЗӨФ 5 лек -2014-15
ҚЗӨФ 5 лек -2014-15
ҚЗӨФ 5 лек -2014-15
ҚЗӨФ 5 лек -2014-15
ҚЗӨФ 5 лек -2014-15
ҚЗӨФ 5 лек -2014-15
ҚЗӨФ 5 лек -2014-15
ҚЗӨФ 5 лек -2014-15
ҚЗӨФ 5 лек -2014-15
ҚЗӨФ 5 лек -2014-15
ҚЗӨФ 5 лек -2014-15
ҚЗӨФ 5 лек -2014-15
ҚЗӨФ 5 лек -2014-15
Еңбек шарттарының гигиеналық нормативтері
Жұмыс орнын аттестациялау
ҚЗӨФ 5 лек -2014-15
ҚЗӨФ 5 лек -2014-15
ҚЗӨФ 5 лек -2014-15
ҚЗӨФ 5 лек -2014-15
ҚЗӨФ 5 лек -2014-15
ҚЗӨФ 5 лек -2014-15
ҚЗӨФ 5 лек -2014-15
Қортынды сұрақтар:
1/38
Средняя оценка: 4.9/5 (всего оценок: 71)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (1314 Кб)
1

Первый слайд презентации

Изображение слайда
2

Слайд 2: Қауіпті және зиянды өндірістік факторлар

Қ а у і п т і З и я н д ы

Изображение слайда
3

Слайд 3

Жоспар: 5.1 Қолданылған әдебиеттер 5.2 Негізгі түсініктемелер мен анықтамалар 5.3 Еңбектің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жолдары 5.4 Өндірістік факторлерге байланысты еңбек шарттарының сипатталуы 5.5 Өндірістегі және еңбек үрдісіндегі зиянды факторлардың жіктелуі 5.6 Жеке және ұжымдық қорғану амалдары 5.5 Дәрісті қортындылау сұрақтары

Изображение слайда
4

Слайд 4: ОҚУ, ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК, ҒЫЛЫМИ, АНЫҚТАМАЛЫҚ ЖӘНЕ НОРМАТИВТІК ӘДЕБИЕТ

1. Еңбекті қорғау. Байкенжеева А.С.   Алматы, ҚазККА   2008ж.   141б. 2. Еңбекті қорғау (лабораториялық практикум) Зальцман М.Д., Байкенжеева А.С.,Торгаев А.А.,Абдрешов Ш.А. Алматы, ҚазККА   2008ж. 86б. 3. Көліктегі еңбек қауіпсіздігі. Зальцман М.Д.,Байкенжеева А.С. Алматы, ҚазККА  2011ж. 85б. 4. Көліктегі еңбек қауіпсіздігі бойынша инженерлік шешімдер. Омаров А. Д., Целиков В.В., Зальцман М.Д., Матушевская Е.С., Қаспақпаев Қ.С., Алматы.2002ж

Изображение слайда
5

Слайд 5

Қауіпті ( ерекше қауіпті ) еңбек жағдайлары — еңбекті қорғау ережелері сақталмаған жағдайда белгілі бір өндірістік факторлардың әсерінен қызметкер денсаулығының кенеттен нашарлауына немесе жарақаттануына не өліміне әкеп соқтыратын еңбек жағдайлары ; Зиянды ( ерекше зиянды ) еңбек жағдайы — белгілі бір өндірістік факторлардың әсері қызметшінің еңбекке қабілеттілігіні ң төмендеуіне немесе сырқаттануына әкеп соқтыратын еңбек жағдайлары; Еңбек қауіпсіздігі - еңбек үрдісінің ауырлығымен қуаттылық дәрежесі бойынша және өндірістік ортаның қауіпті – зиянды факторлері көрсеткіштерінің жіктелуі Негізгі терминдермен анықтамалар

Изображение слайда
6

Слайд 6

Қ ауіпсіз еңбек жағдайлары: жұмыс берушінің қызметкерге зиянды және ( немесе ) қауіпті өндірістік факторлардың әсері болмайтындай не олардың әсер ету деңгейі қауіпсіздік нормаларынан аспайтындай етіп жасаған еңбек жағдайлары Өндірістік жабдықтардың қауіпсіздігі: Өндірістік жабдықтардың нормативтік-техникалық құжаттамамен белгіленген жағдайларда монтаждау (қайта монтаждау ) және пайдалану кезінде еңбек қауіпсіздігі талаптарына сәйкес келу қасиеті.

Изображение слайда
7

Слайд 7

Ө ндірістік процестің қауіпсіздігі: Өндірістік процестің нормативтік-техникалық құжаттамамен белгіленген жағдайларда оны жүргізу кезінде еңбек қауіпсіздігі талаптарына сәйкес келу қасиеті. Қ ауіпсіздік белгісі : адамды болуы мүмкін қауіп-қатер туралы ескертуге, белгілі бір іс-қимылдарды болдырмауға немесе ұйғаруға, сондай-ақ оларды пайдалану қауіпті және ( немесе ) зиянды өндірістік факторлардың әсер етуі салдарын болдырмауға немесе оларды азайтуға байланысты объектілердің орналасуы туралы ақпарат беру арналған белгі.

Изображение слайда
8

Слайд 8

Шу және діріл Адам Жарық Электрлік әсер ету аймағы Магниттік әсер ету аймағы Психогенді факторлар Микроклимат: температура, ылғалдылық, ауа ағыны Эргономикалық факторлар Жұмыс орнының газдануы мен шаңдануы Басқа да қосымша факторлар Радиация

Изображение слайда
9

Слайд 9

химиялық Өндіріс ортасы мен еңбек үрдісінің факторлары биологиялық аэрозолдар шу инфрадыбыс ультрадыбыс жалпы діріл жергілікті діріл иондалатын сәулелену иондалмайтын сәулелену микроклимат жарық ортасы еңбектің ауырлығы жұмыстың қаурыттылығы

Изображение слайда
10

Слайд 10

Т әуекелді сәйкестендіру: жобаны орындауға және оның болуы ықтимал салдарларын құжаттамалық рәсімдеуге әсер етуі мүмкін тәуекелдің айқындалуы. Е ңбек (қызмет ) міндеттерін орындау кезіндегі жазатайым оқиға (бұдан әрі – жазатйым оқиға ) — өндірістегі жазатайым оқиға - өзінің еңбек (қызмет ) міндеттерін немесе жұмыс берушінің тапсырмаларын орындауы кезінде, қызметкердің өндірістік жарақаттануы, денсаулығының кенеттен нашарлауы немесе улануы салдарынан оның еңбекке қабілеттілігінен уақытша немесе тұрақты айрылуына, кәсіптік ауруға шалдығуына не өліміне әкеп соқтырған зиянды және ( немесе ) қауіпті өндірістік фактордың қызметкерге әсер етуі.

Изображение слайда
11

Слайд 11

Е ңбекті қорғау : қ ұ қ ы қ ты қ, әлеуметтік-экономикалы қ, ұйымдастыру-техникалы қ, санитарлы қ - эпидемиологиялы қ, емдеу-профилактика, оңалту және өзге де іс-шаралар мен қ ұралдарды қ амтитын, еңбек қ ызмет процесінде қ ызметкерлердің өмірі мен денсаулығының қауіпсіздігін қ амтамасыз ету жүйесі. қауіпті аймақ: жұмыскерге қауіпті және ( немесе ) зиянды өндірістік факторлардың әсер етуі мүмкін кеңістік. жұмыс орны : қызметкердің еңбек қызметі процесінде еңбек міндеттерін орындауы кезінде тұрақты немесе уақытша болатын орны. Е ңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі талаптар : Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерімен белгіленеді және қызметкерлердің еңбек қызметі процесінде олардың өмірі мен денсаулығын қорғауға бағытталған ережелерден, рәсімдер мен критерийлерден тұрады

Изображение слайда
12

Слайд 12: Еңбек шарты -еңбек үрдісінің ауырлығы мен қуаттылық дәрежесі және өндірістік ортаның қауіпті – зиянды факторлері көрсеткіштері бойынша жіктеген

Осыған байланысты еңбек шарты 4 топқа бөлінеді : Үйлесімді яғни оптимальные, Рұқсат етілген -допустимые, Зиянды - вредные Қауіпті -опасные.

Изображение слайда
13

Слайд 13

Өндірістік факторлерге байланысты еңбек шартының Үйле сімді 1- класс Рұқсат етіл ген 2- класс 3.4 3.3 3.2 3.1 Қауіпті ( экстремальді ) 4 - класс Зиянды 3 - класс Зияндылық дәрежесі

Изображение слайда
14

Слайд 14

Үйлесімді еңбек шарты (1- класс) – мұнда жұмысшылардың денсаулығы сақталып және де еңбек өнімділігін жоғарылату мақсатында барлық жағдайлар жасалады ; Рұқсат етілген - (2- класс) жұмыс ортасының тағайындалған гигиеналық нормаларды шегінен аспайды. Зиянды еңбек шарты (3- класс ) адамның денсаулығына немесе оның ұрпағына зиянын келтіретін және жағымсыз әсер ететін зиянды өндірістік факторлардың гигиеналық нормадан жоғарылап кетуі. Қауіпті ( экстремальді ) еңбек шарты (4- класс) жұмыс барысында жұмысшының өміріне қауіп төндіретін, оның ауыр немесе кәсіби ауруға ұшырауына әкелетін өндірістік факторлар жиынтығы.

Изображение слайда
15

Слайд 15

Қауіпті өндірістік фактор — әсерін тигізуі қызметкердің еңбекке қабілеттілігінен уақытша немесе тұрақты айрылуына (еңбек жарақатына немесе кәсіби ауруына) немесе өліміне әкеп соқтыруы мүмкін өндірістік фактор, ал зиянды өндірістік фактор оның әсері қызметкердің сырқаттануына немесе еңбекке қабілеттіліігінің төмендеуіне әкеп соқтыруы мүмкін өндірістік фактор.

Изображение слайда
16

Слайд 16

Изображение слайда
17

Слайд 17

Еңбек гигиенасы — қызметкерлердің денсаулығын сақтау, өндірістік ортаның және еңбек процесінін қолайсыз әсерінің алдын алу жөніндегі санитарлық-гигиеналық шаралар мен құралдар кешені ; Өндірістегі жазатайым оқиға - өзінің еңбек(қызмет ) міндеттерін немесе жұмыс берушінің тапсырмаларын орындау кезінде қызметкердің жарақаттануы, денсаулығының кенеттен нашарлап немесе улануы салдарынан оның еңбекке қабілеттілігінен уақытша немесе тұрақты айрылуына кәсіби ауруға шалдығуына не өліміне әкеп соқтырған өндірістік фактордың әсері ;

Изображение слайда
18

Слайд 18

қауіпсіздік нормалары - қызметкерлердің еңбек қызметі процесінде олардың өмірі мен денсаулығын сақтауға бағытталған ұйымдық, техникалық, санитарлық-гигиеналық биологиялық және өзін де нормаларды, ережелерді рәсімдер мен өлшемдерді қамтамасыз ету тұрғысынан өндіріс жағдайларын өндіріс және еңбек процесін сипаттайтын сапалық және сандық көрсеткіштер; еңбек жағдайларының нормативтері —еңбектің қалыпты жағдайларын қамтамасыз ететін эргономикалық, санитарлық-гигиеналық және психофизиалогиялық және өзге де талаптары бар нормативтер; еңбекті қорғау жөніндегі қоғамдық инспектор — ұйымның кәсіподақ органы, ал ол болмаған кезде қызметкерлердің жалпы жиналысы тағайындайтын, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласында қоғамдық бақылауды жүзеге асыратын қызметкерлер өкілі;

Изображение слайда
19

Слайд 19

Өндірістік объектілерді еңбек жағдайлары бойынша аттестаттау — өндірістік объектілерді, цехтарды, учаскелерді жұмыс орындарын оларда орындалатын жұмыстардың қауіпсіздігінің, зияндылығының, ауырлығының, қауырттылығының жәй-күйін, еңбек гигиенасын айқындау және өндірістік орта жағдайларының еңбек жағдайлары нормативтеріне сәйкестігін айқындау мақсатында оларды бағалау жөніндегі қызмет; Еңбек қауіпсіздігі — еңбек қызметі процесінде қызметкерлерге зиянды және қауіпті әсерлі болдырмайтын іс—шаралар кешенімен қамтамасыз етілген қызметкердің қорғану жәй-күйі; еңбектің қауіпсіз жағдайлары — қызметкерге зиянды және қауіпті өндірістік факторлардың әсері жоқ не олардың әсерінің деңгейі қауіпсіздік нормаларынан аспайтьін, жұмыс беруші жасаған еңбек жағдайлары;

Изображение слайда
20

Слайд 20

Ж еке қ орғану заттары : қызметкерді зиянды және ( немесе ) қауіпті өндірістік факторлардың әсерінен қорғауға арналған құралдар, соның ішінде арнайы киім. Е ңбек жағдайлары: еңбекке а қ ы төлеу, нормалау, жұмыс уа қ ыты мен тынығу уа қ ытының режимі жағдайлары, кәсіптерді ( лауазымдарды ) қ оса ат қ ару, қ ызмет көрсету аймағын ұлғайту, уа қ ытша жұмыста болмаған қ ызметкердің міндеттерін ат қ ару, еңбек қ ауіпсіздігі және еңбекті қ орғау тәртібі, техникалы қ, өндірістік-тұрмысты қ жағдайлар, сондай-а қ тараптардың келісуі бойынша өзге де еңбек жағдайлары Қ ауіпсіздік түстері: қауіпті және ( немесе ) зиянды өндірістік факторлардың көздері болып табылатын өндірістік жабдықтар мен құрылыс конструкцияларының жекелеген элементтеріне, өрт сөндіру және қауіпсіздік белгілеріне адамның көңілін аурдаруға арналған түстер.

Изображение слайда
21

Слайд 21

Изображение слайда
22

Слайд 22

Адам ағзасына әсер етуі бойынша ҚЗӨФ төрт топтан тұрады: Физикалық Химиялық Психофизиологиялық Биологиялық

Изображение слайда
23

Слайд 23

Физикалық: Механикалық (биіктікке, көлікке, механизмдерге, құрал жабдықтарға байланысты); Діріл; Акустикалық тербеліс (инфрадыбыс, шу, ультродыбыс); Электромагниттік сәулелену – ЭМС – (жылулық инфрақызыл сәулесі, лазерлік сәулелену, ультрокүльгін сәулесі, айнымалы ЭМС); Тұрақты электрлік және магниттік жазықтар (тұрақты электрлік, электрлік жазықтықтағы, магниттік жазықтықтағы); Иондалатын сәулелену; Электрлік тоқ; Температураның түсуі немесе жоғарылауы;

Изображение слайда
24

Слайд 24

Химиялық: Шаң; Зиянды және улы газдар;

Изображение слайда
25

Слайд 25

Биологиялық: Микроорганизмдер (бактериалар, вирустар); Микроорганизмдер (өсімдіктер, жануарлар); Психофизиологиялық: Дененің шаршауы; Жуйке жуйесінің шаршауы;

Изображение слайда
26

Слайд 26

ҚЗӨФ әсер ету сипаттамасы бойынша келесі түрлерге бөлінеді : Тікелей (шу, діріл); Жанама (тотығу, ыстану, бірқалыпсыздық). Әсер етуінің нәтижесі бойынша: Адамның шаршаңқуы; Ауыршаңдығы; Жарақат алуы; Апатқа, өртке ұшырауы; Әкелген зияны бойынша: Әлеуметтік; Экономикалық;

Изображение слайда
27

Слайд 27

Жұмысшыларды қорғау амалдары ҚЗӨФ-да жұмысшыларға зиянды заттың әсерін болдырмауға немесе оның әсер етуін төмендету үшін қолданылады: ҚЗӨФ төмендету мақсатында техникалық амалдарды немесе технологиялық үдірістерді жаңаландыра түсіруді; Жұмыс аймағынан қауіпті және зиянды заттарды, материалдарды әкету (аралық қорғану); ҚЗӨФ – лар аймағындағы еңбек ету уақытын шектеу (уақыт бойынша); Қолданылатын санитарлық нормалармен қарастырылған шамаларға дейін зиянды заттар деңгейін төмендету; Технологиялық үдірістердің кезінде пайда болатын, сондай-ақ, жұмыс жағдайында және қабылданған технологияға сәйкес жұмысшыларды ҚЗӨФ – лар әсерінен қорғау;

Изображение слайда
28

Слайд 28

Еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету принциптері, жолдары мен әдістері.

Изображение слайда
29

Слайд 29: Еңбек шарттарының гигиеналық нормативтері

Шекті рұқсат етілген деңгей (концентрация) – күнделікті ( аптасына 40 сағаттан аспайтын ) жұмыс кезінде және бүкіл жұмыс өтілімі бойынша жұмысшының денсаулығының нашарлауына немесе төмендеуіне әкелмейтін әрбір өндірістік фактордың бекітілген деңгейлері, бұл жағдай заманауи технологиялармен үнемі бақыланып және тексеріліп отырылуы керек зат.

Изображение слайда
30

Слайд 30: Жұмыс орнын аттестациялау

Ол негізінен, кәсіпорын қайта құрылғанда‚ жаңа техника мен технология  енгізілгенде ‚  шикізат  пен материалдардың   жаңа түрлері пайдаланылғанда,  еңбек жағдайы  мен сипаты өзгергенде, ұйымдық-технологиялық шараларды жүзеге асыру есебінен еңбек жағдайы жақсартылғанда, жалдаушының немесе оған   уәкілетті органның ‚  кәсіподақ комитетінің   немесе еңбек ұжымының   басқа сайланбалы органының ‚  кәсіпорын   қызметкерінің бастамасымен өткізіледі. Жұмыс орнын аттестациялау кемінде 5 жылда бір өткізілуі керек.

Изображение слайда
31

Слайд 31

Изображение слайда
32

Слайд 32

Принцип – дегеніміз бұл идея, ой, негізгі қалып. Әдіс – дегеніміз көптеген заңдылықтардан шыққан, сол мақсатқа апаратын тәсіл жолы. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету амалдары және принциптері мен тәсілдері – дегеніміз қауіпсіздікті қамтамасыз етудің логикалық этаптары. Оларды таңдау белгілі бір нақты шарттың әрекетіне, қауіптілік деңгейіне, бағасына және басқа да шекті шамаларына байланысты. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету амалдарын жалпы алып қарасақ – ол құрылымдық, ұйымдастырылған, материалдық еңгізулермен, нақты принциптер мен тәсілдердің іске асуы.

Изображение слайда
33

Слайд 33

Өндірістік жағдайда келесі қауіпсіздікті қамтамасыз ету принциптері іске асуы мүмкін: Іс – әрекет түсінігінің болуы немесе гуманизация. Операторлардың ауысуы. Классификациялау, яғни жіктелуі. Қауіптілікті төмендету. Блокировка, бөгет қою. Аралық қорғану. Беріктілік. Экрандау. Уақыт есебінде қорғану. Ақпараттық. Нормалануы. Бақылау. Басқару. Қарқындылық

Изображение слайда
34

Слайд 34

Жекешеленген және ұйымдық қорғану

Изображение слайда
35

Слайд 35

Ұйымдық қорғаныс амалдары (ҰҚА) қауіптілігіне және зияндылық факторларына байланысты жіктеледі – мысалы, шудан қорғану амалдары, дірілден, тұрақты электр зарядтарынан, ауалық ортаның нормалануынан және жарықталуынан, т.б. ұғымдарға байланысты.

Изображение слайда
36

Слайд 36

ҰҚА техникалық орындалуына байланысты келесі топтарға бөлінеді: Қоршаулық; Қалқалық; Тежегіштер; Сақтандыратын қондырғылар; Жарықтық және дыбыстық белгі беру; Белгі түстері; Қауіпсіздік аспаптары; Қауіпсіздік белгілері; Аралық басқару; Желдендіру және нөлдендіру; Желдету, жылыту; Жарықтандыру, иондалуы; Герметикалау;

Изображение слайда
37

Слайд 37

ҰҚА техникалық қолданылуына байланысты келесі кластарға бөлінеді: Нормалау амалы; Қорғану амалдары;

Изображение слайда
38

Последний слайд презентации: ҚЗӨФ 5 лек -2014-15: Қортынды сұрақтар:

1. ҚЗӨФ жіктелуі: 2. Жұмыс орнын аттестациялау дегенімізді қалай түсінесіз? 3. Шекті рұқсат етілген фактор дегеніміз не?

Изображение слайда