Презентация на тему: Қазақстандағы азаматтардың денсаулық сақтаудың құқықтық базалары:Қазақстанда

Қазақстандағы азаматтардың денсаулық сақтаудың құқықтық базалары:Қазақстанда
Қазақстандағы азаматтардың денсаулық сақтаудың құқықтық базалары:Қазақстанда
Қазақстандағы азаматтардың денсаулық сақтаудың құқықтық базалары:Қазақстанда
Қазақстандағы азаматтардың денсаулық сақтаудың құқықтық базалары:Қазақстанда
Қазақстандағы азаматтардың денсаулық сақтаудың құқықтық базалары:Қазақстанда
Қазақстандағы азаматтардың денсаулық сақтаудың құқықтық базалары:Қазақстанда
Қазақстандағы азаматтардың денсаулық сақтаудың құқықтық базалары:Қазақстанда
Қазақстандағы азаматтардың денсаулық сақтаудың құқықтық базалары:Қазақстанда
Қазақстандағы азаматтардың денсаулық сақтаудың құқықтық базалары:Қазақстанда
Қазақстандағы азаматтардың денсаулық сақтаудың құқықтық базалары:Қазақстанда
1/10
Средняя оценка: 4.4/5 (всего оценок: 99)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (234 Кб)
1

Первый слайд презентации

Қазақстандағы азаматтардың денсаулық сақтаудың құқықтық базалары:Қазақстанда Конституцияның ережелері заңнама Негіздері, ҚР азаматтардың денсаулығын қорғау туралы. ОРЫНДАҒАН: Бақытқалиқызы Айдана

Изображение слайда
2

Слайд 2

Изображение слайда
3

Слайд 3

3-бап. Денсаулық сақтау саласындағы мемлекетт i к саясаттың нег i зг i принциптер i мен м i ндеттер i :

Изображение слайда
4

Слайд 4

Изображение слайда
5

Слайд 5

5-бап. Қазақстан Республикасының азаматтарның денсаулық сақтау саласындағы құқықтарын қамтамасыз етуд i ң кеп i лд i ктер i

Изображение слайда
6

Слайд 6

14-бап.  Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау жүйес i нде мынадай денсаулық сақтау ұйымдары жұмыс i стейд i : 1) алғашқы медициналық-санитарлық және консультативтік-диагностикалық көмек көрсететін ұйымдар ; 2) стационарлық көмек көрсететін ұйымдар ; 3) жедел медициналық көмек ұйымдары ; 4) халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы қызметт i жүзеге асыратын денсаулық сақтау ұйымдары; 5) фармацевтикалық қызметт i жүзеге асыратын денсаулық сақтау ұйымдары; 6) денсаулық сақтау саласындағы ғылыми ұйымдар ; 7) денсаулық сақтау саласындағы б i л i м беру ұйымдары ; 8) қан қызмет i, сот медицинасы саласындағы қызметт i жүзеге асыратын денсаулық сақтау ұйымдары; 9 ) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген өзге де денсаулық сақтау ұйымдары.

Изображение слайда
7

Слайд 7

16-бап.    Денсаулық сақтау жүйес i н қаржымен қамтамасыз ету көздер i

Изображение слайда
8

Слайд 8

18-бап.   Денсаулық сақтау ұйымдарының қаржы қаражаттарын пайдалану 1. Денсаулық сақтау жүйес i н i ң қаржы қаражаттары: медициналық көмект i ң тег i н кеп i лд i көлем i н көрсету жөн i ндег i шығындарды өтеуге; денсаулық сақтау саласындағы бағдарламаларды i ске асыруға; денсаулық сақтау ұйымдарын материалдық-техникалық жабдықтауға; өм i рл i к маңызы бар дәр i л i к заттарды, қанды және оның компоненттер i н, вакциналарды және басқа да иммунобиологиялық медициналық препараттарды, сондай-ақ медициналық техниканы және медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алуға ; жұқпалы аурулардың көр i н i стер i мен эпидемиясын жоюға ; медицина және фармацевтика кадрларын даярлауға және олардың б i л i кт i л i г i н арттыруға; медицина ғылымын дамытуға және жет i ст i ктер i н енг i зуге ; 2. Медицина ұйымдарының тег i н медициналық көмект i ң кеп i лд i көлем i н көрсету жөн i ндег i шығындарын өтеуд i ң тәрт i б i н Қазақстан Республикасының Үк i мет i айқындайды. 3. Шығындарды өтеу медициналық қызметтер көрсету саласындағы бақылау жөніндегі мемлекеттік орган жүзеге асыратын көрсетілген медициналық көмектің сапасы мен көлемін бақылаудың нәтижелері ескеріле отырып, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жүргізіледі.

Изображение слайда
9

Слайд 9

48-бап. Денсаулық сақтау саласындағы б i л i м беру қызмет i

Изображение слайда
10

Последний слайд презентации: Қазақстандағы азаматтардың денсаулық сақтаудың құқықтық базалары:Қазақстанда

Назарларыңызға рахмет!!! Назарларыңызға рахмет!!!

Изображение слайда