Презентация на тему: Қазақстандағы азаматтардың денсаулық сақтаудың құқықтық базалары:Қазақстанда

Реклама. Продолжение ниже
Қазақстандағы азаматтардың денсаулық сақтаудың құқықтық базалары:Қазақстанда
Қазақстандағы азаматтардың денсаулық сақтаудың құқықтық базалары:Қазақстанда
Қазақстандағы азаматтардың денсаулық сақтаудың құқықтық базалары:Қазақстанда
Қазақстандағы азаматтардың денсаулық сақтаудың құқықтық базалары:Қазақстанда
Қазақстандағы азаматтардың денсаулық сақтаудың құқықтық базалары:Қазақстанда
Қазақстандағы азаматтардың денсаулық сақтаудың құқықтық базалары:Қазақстанда
Қазақстандағы азаматтардың денсаулық сақтаудың құқықтық базалары:Қазақстанда
Қазақстандағы азаматтардың денсаулық сақтаудың құқықтық базалары:Қазақстанда
Қазақстандағы азаматтардың денсаулық сақтаудың құқықтық базалары:Қазақстанда
Қазақстандағы азаматтардың денсаулық сақтаудың құқықтық базалары:Қазақстанда
1/10
Средняя оценка: 4.4/5 (всего оценок: 99)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (234 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации

Қазақстандағы азаматтардың денсаулық сақтаудың құқықтық базалары:Қазақстанда Конституцияның ережелері заңнама Негіздері, ҚР азаматтардың денсаулығын қорғау туралы. ОРЫНДАҒАН: Бақытқалиқызы Айдана

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
2

Слайд 2

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
3

Слайд 3

3-бап. Денсаулық сақтау саласындағы мемлекетт i к саясаттың нег i зг i принциптер i мен м i ндеттер i :

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
4

Слайд 4

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
5

Слайд 5

5-бап. Қазақстан Республикасының азаматтарның денсаулық сақтау саласындағы құқықтарын қамтамасыз етуд i ң кеп i лд i ктер i

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
6

Слайд 6

14-бап.  Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау жүйес i нде мынадай денсаулық сақтау ұйымдары жұмыс i стейд i : 1) алғашқы медициналық-санитарлық және консультативтік-диагностикалық көмек көрсететін ұйымдар ; 2) стационарлық көмек көрсететін ұйымдар ; 3) жедел медициналық көмек ұйымдары ; 4) халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы қызметт i жүзеге асыратын денсаулық сақтау ұйымдары; 5) фармацевтикалық қызметт i жүзеге асыратын денсаулық сақтау ұйымдары; 6) денсаулық сақтау саласындағы ғылыми ұйымдар ; 7) денсаулық сақтау саласындағы б i л i м беру ұйымдары ; 8) қан қызмет i, сот медицинасы саласындағы қызметт i жүзеге асыратын денсаулық сақтау ұйымдары; 9 ) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген өзге де денсаулық сақтау ұйымдары.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
7

Слайд 7

16-бап.    Денсаулық сақтау жүйес i н қаржымен қамтамасыз ету көздер i

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8

18-бап.   Денсаулық сақтау ұйымдарының қаржы қаражаттарын пайдалану 1. Денсаулық сақтау жүйес i н i ң қаржы қаражаттары: медициналық көмект i ң тег i н кеп i лд i көлем i н көрсету жөн i ндег i шығындарды өтеуге; денсаулық сақтау саласындағы бағдарламаларды i ске асыруға; денсаулық сақтау ұйымдарын материалдық-техникалық жабдықтауға; өм i рл i к маңызы бар дәр i л i к заттарды, қанды және оның компоненттер i н, вакциналарды және басқа да иммунобиологиялық медициналық препараттарды, сондай-ақ медициналық техниканы және медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алуға ; жұқпалы аурулардың көр i н i стер i мен эпидемиясын жоюға ; медицина және фармацевтика кадрларын даярлауға және олардың б i л i кт i л i г i н арттыруға; медицина ғылымын дамытуға және жет i ст i ктер i н енг i зуге ; 2. Медицина ұйымдарының тег i н медициналық көмект i ң кеп i лд i көлем i н көрсету жөн i ндег i шығындарын өтеуд i ң тәрт i б i н Қазақстан Республикасының Үк i мет i айқындайды. 3. Шығындарды өтеу медициналық қызметтер көрсету саласындағы бақылау жөніндегі мемлекеттік орган жүзеге асыратын көрсетілген медициналық көмектің сапасы мен көлемін бақылаудың нәтижелері ескеріле отырып, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жүргізіледі.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
9

Слайд 9

48-бап. Денсаулық сақтау саласындағы б i л i м беру қызмет i

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
10

Последний слайд презентации: Қазақстандағы азаматтардың денсаулық сақтаудың құқықтық базалары:Қазақстанда

Назарларыңызға рахмет!!! Назарларыңызға рахмет!!!

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
Реклама. Продолжение ниже