Презентация на тему: Қазақстан Республикасының Конституциясы Орындаған: Дүйсебай Ботакөз

Қазақстан Республикасының Конституциясы Орындаған: Дүйсебай Ботакөз
Қазақстан Республикасының Конституциясы Орындаған: Дүйсебай Ботакөз
Қазақстан Республикасының Конституциясы Орындаған: Дүйсебай Ботакөз
Қазақстан Республикасының Конституциясы Орындаған: Дүйсебай Ботакөз
Қазақстан Республикасының Конституциясы Орындаған: Дүйсебай Ботакөз
Қазақстан Республикасының Конституциясы Орындаған: Дүйсебай Ботакөз
Қазақстан Республикасының Конституциясы Орындаған: Дүйсебай Ботакөз
I бөлiм   ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
Қазақстан Республикасының Конституциясы Орындаған: Дүйсебай Ботакөз
Қазақстан Республикасының Конституциясы Орындаған: Дүйсебай Ботакөз
Қазақстан Республикасының Конституциясы Орындаған: Дүйсебай Ботакөз
III бөлім, Президент
Қазақстан Республикасының Конституциясы Орындаған: Дүйсебай Ботакөз
IV бөлім Парламент
IV бөлім Парламент
V бөлім Үкімет
Қазақстан Республикасының Конституциясы Орындаған: Дүйсебай Ботакөз
VI бөлім Конституциялық кеңес
VI бөлім Конституциялық кеңес
VII бөлім Соттар және сот төрелігі
Қазақстан Республикасының Конституциясы Орындаған: Дүйсебай Ботакөз
VIII бөлім, Жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару
Қазақстан Республикасының Конституциясы Орындаған: Дүйсебай Ботакөз
Қазақстан Республикасының Конституциясы Орындаған: Дүйсебай Ботакөз
Қазақстан Республикасының Конституциясы Орындаған: Дүйсебай Ботакөз
Қазақстан Республикасының Конституциясы Орындаған: Дүйсебай Ботакөз
Қолданылған әдебиеттер:
1/27
Средняя оценка: 4.5/5 (всего оценок: 75)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (1119 Кб)
1

Первый слайд презентации

Қазақстан Республикасының Конституциясы Орындаған: Дүйсебай Ботакөз

Изображение слайда
2

Слайд 2

1991 жылы 16 желтоқсан ҚР Жоғары Кенесінің жетінші сессиясында “Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Тәуелсіздігі түралы” Коституциялық Заңы қабылданды.

Изображение слайда
3

Слайд 3

1993 жылы 28 қаңтар Егемен Қазақстанның тұңғыш Конституциясы қабылданды.

Изображение слайда
4

Слайд 4

Бiз, ортақ тарихи тағдыр бiрiктiрген Қазақстан халқы, байырғы қазақ жерiнде мемлекеттiлiк құра отырып, өзiмiздi еркiндiк, теңдiк және татулық мұраттарына берiлген бейбiтшiл азаматтық қоғам деп ұғына отырып, дүниежүзiлiк қоғамдастықта лайықты орын алуды тiлей отырып, қазiргi және болашақ ұрпақтар алдындағы жоғары жауапкершiлiгiмiздi сезiне отырып, өзiмiздiң егемендiк құқығымызды негiзге ала отырып, осы Конституцияны қабылдаймыз.

Изображение слайда
5

Слайд 5

Қазақстан Республикасы өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырады: оның ең қымбат қазынасы – адам және адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары Қазақстан Республикасының Конституциясынан

Изображение слайда
6

Слайд 6

1995 жылы 30 тамыз Республикалық референдум арқылы еліміздің Конституциясы қабылданды. Референдум арқылы дауыс беруге 8 миллионнан астам азамат қатысып, жаңа Конституцияны жақтап 7 млн. 210 мын адам ( 89,1 пайыз) дауыс берді.

Изображение слайда
7

Слайд 7

Қазақстан Республикасының Конституциясы 9 бөлім, 98 баптан турады.

Изображение слайда
8

Слайд 8: I бөлiм   ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

Қазақстан Республикасының Конституциясының 1- бөлімі «Жалпы Ережелер» 1-9 бап аралығын құрайды.

Изображение слайда
9

Слайд 9

I бөлiм ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 1- бап 2.Республика қызметiнiң түбегейлi принциптерi : қоғамдық татулық пен саяси тұрақтылық бүкiл халықтың игiлiгiн көздейтiн экономикалық даму; қазақстандық патриотизм; мемлекет өмiрiнiң аса маңызды мәселелерiн демократиялық әдiстермен, оның iшiнде республикалық референдумда немесе Парламентте дауыс беру арқылы шешу.

Изображение слайда
10

Слайд 10

II бөлім Адам және азамат Қазақстан Республикасының Конституциясының 2- бөлімі «Адам және азамат» 10-39 бап аралығын құрайды.

Изображение слайда
11

Слайд 11

12-баптың 2-тармағы: « Адам құқықтары мен бостандықтары әрк i мге тумысынан жазылған, олар абсолютт i деп танылады, олардан ешк i м айыра алмайды, заңдар мен өзге де нормативт i к құқықтық акт i лерд i ң мазмұны мен қолданылуы осыған қарай анықталады. » II бөлім Адам және азамат

Изображение слайда
12

Слайд 12: III бөлім, Президент

Қазақстан Республикасының Конституциясының 3- бөлімі « Президент » 40-48 бап аралығын құрайды.

Изображение слайда
13

Слайд 13

III бөлім Президент 40-бап 1.Қазақстан Республикасының Президент i - мемлекетт i ң басшысы, мемлекетт i ң i шк i және сыртқы саясатының нег i зг i бағыттарын айқындайтын, ел i ш i нде және халықаралық қатынастарда Қазақстанның атынан өк i лд i к етет i н ең жоғары лауазымды тұлға.

Изображение слайда
14

Слайд 14: IV бөлім Парламент

Қазақстан Республикасының Конституциясының 4- бөлімі «Парламент» 49-63 бап аралығын құрайды.

Изображение слайда
15

Слайд 15: IV бөлім Парламент

49-бап 1.Парламент - Қазақстан Республикасының заң шығару қызметін жүзеге асыратын республиканың ең жоғары өк i лд i органы.

Изображение слайда
16

Слайд 16: V бөлім Үкімет

Қазақстан Республикасының Конституциясының 5- бөлімі «Үкімет» 64- 70 бап аралығын құрайды.

Изображение слайда
17

Слайд 17

V бөлім Үкімет 64-бап 1.Үк i мет Қазақстан Республикасының атқарушы бил i г i н жүзеге асырады, атқарушы органдардың жүйес i н басқарады және олардың қызмет i не басшылық жасайды.

Изображение слайда
18

Слайд 18: VI бөлім Конституциялық кеңес

Қазақстан Республикасының Конституциясының 6- бөлімі «Конституциялық Кеңес» 71-74 бап аралығын құрайды.

Изображение слайда
19

Слайд 19: VI бөлім Конституциялық кеңес

71 бап 1.Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңес i жет i мүшеден тұрады, олардың өк i летт i г i алты жылға созылады. Республиканың экс-Президенттер i құқығы бойынша ғұмыр бойы Конституциялық Кеңест i ң мүшелер i болып табылады.

Изображение слайда
20

Слайд 20: VII бөлім Соттар және сот төрелігі

Қазақстан Республикасының Конституциясының 7 - бөлімі « Соттар және сот төрелігі » 75-84 бап аралығын құрайды.

Изображение слайда
21

Слайд 21

VII бөлім Соттар және сот төрелігі 76 бап 1.Сот бил i г i Қазақстан Республикасының атынан жүзеге асырылады және өз i не азаматтар мен ұйымдардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделер i н қорғауды, Республиканың Конституциясының, заңдарының, өзге де нормативт i к құқықтық акт i лер i н i ң, халықаралық шарттарының орындалуын қамтамасыз етуд i мақсат ет i п қояды

Изображение слайда
22

Слайд 22: VIII бөлім, Жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару

Қазақстан Республикасының Конституциясының 8 - бөлімі « Жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару » 85-89 бап аралығын құрайды.

Изображение слайда
23

Слайд 23

VIII бөлім, Жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару 85 бап Жерг i л i кт i мемлекетт i к басқаруды ти i ст i аумақтағы i ст i ң жай-күй i не жауапты жерг i л i кт i өк i лд i және атқарушы органдар жүзеге асырады.

Изображение слайда
24

Слайд 24

IX бөлім Қорытынды және өтпелі ережелер Қазақстан Республикасының Конституциясының 9 – бөлім « Қорытынды және өтпелі ережелер » 90-98 бап аралығын құрайды.

Изображение слайда
25

Слайд 25

IX бөлім Қорытынды және өтпелі ережелер 90-бап 1.Республикалық референдумда қабылданған Қазақстан Республикасының Конституциясы референдум нәтижелер i ресми түрде жарияланған күннен бастап күш i не енед i, сол мезг i лден бастап бұрынғы қабылданған Қазақстан Республикасы Конституциясының күш i жойылады.

Изображение слайда
26

Слайд 26

Бұл дүниеде біздің бір ғана Отанымыз бар,ол – тәуелсіз Қазақстан.

Изображение слайда
27

Последний слайд презентации: Қазақстан Республикасының Конституциясы Орындаған: Дүйсебай Ботакөз: Қолданылған әдебиеттер:

Қ.Р Конституциясы www.yandex.ru www.google.kz

Изображение слайда