Презентация на тему: Қазақстан Республикасы еңбек құқығы

Қазақстан Республикасы еңбек құқығы
Адамзат қоғамының өмір сүруінің алғы шарты еңбек. Еңбек дегеніміз адамдардың өмірі үшін қажетті материалдық, рухани және басқа да құндылықтарды жасауға
Еңбектің барысында адамдар арасында еңбек қатынастары қалыптасады. Еңбек қатынастары дегеніміз тараптардың әдетте жеке еңбек және ұжымдық шарттар негізінде
Еңбек құқығы еңбек нарқы үрдісінің әрекеті, жалдамалы еңбекті ұйымдастыру мен пайдалану барысында қалыптасатын қызметкерлердің еңбек қатынасын және онымен
Еңбек құқығының негізгі мақсаты- жұмыс беруші мен жалданушы қызметкер арасындағы қатынастарды құқық арқылы реттеу және заңсыздыққа жол бермеу
Құқықтық еңбек қатынастарының мынандай ерекше белгілері бар : Қызметкер нақты бір ұйымның еңбек ұжымына мүше болып кіреді. Қызметкерлердің еңбек ұжымына кіруі
Қызметкердің құқықтары мен міндеттері
6. Тынығуға, оның ішінде жыл сайынғы ақылы еңбек демалысына. 7. Кәсіптік даярлықтан, қайта даярлықтан өтуге және өзінің біліктілігін арттыруға. 8. Еңбек
13. Өзінің денсаулығына немесе өміріне қауіп төндіретін жағдай туындаған кезде, бұл туралы тікелей басшыны немесе жұмыс берушінің өкілін хабардар ете отырып,
Қызметкер: 1. Еңбек міндеттерін шартқа сәйкес орындауға. 2. Еңбек тәртібін сақтауға. 3. Жұмыс орнында еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі
5. Адамдардың өмірі мен денсаулығына, жұмыс беруші мен қызметкерлер мүлкінің сақталуына қауіп төндіретін ахуал туындағаны, сондай – ақ бос тұрып қалу
Жұмыс берушінің құқықтары мен міндеттері
6. Еңбек міндеттерін атқару кезінде қызметкердің келтірген зиянын өтетуге. 7. Еңбек саласында өзінің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау мақсатында сотқа
Жұмыс беруші.
Жеке еңбек шарты дегеніміз қызметкер мен жұмыс берушінің арасында жазбаша нысанда жасалатын екі жақты келісім, ол бойынша қызметкер жұмыс берушінің актісін
Жеке еңбек шарты : Белгісіз мерзімге. Бір жылдан кем емес белгілі бір мерзімге жасалуы мүмкін.
1. Еңбек шартын жасасуға жол берілетін жас мөлшері. 2. Еңбек шартын жасасуға қажетті құжаттар. 3. Қызметкердің еңбек қызметін растайтын құжаттар. 4. Сынақ
Еңбек шартын тоқтату негіздері. 1. Тараптардың келісімі бойынша еңбек шартын бұзу. 2. Еңбек шарты мерзімінің аяқталуы. 3. Жұмыс берушінің бастамасы бойынша
1. Жұмыс уақыты. 2. Тынығу уақыты. 3. Демалыс уақыты. 4. Жалақы сақталмайтын демалыс. 5. Еңбекке ақы төлеу.
1/19
Средняя оценка: 4.9/5 (всего оценок: 41)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (78 Кб)
1

Первый слайд презентации: Қазақстан Республикасы еңбек құқығы

Изображение слайда
2

Слайд 2: Адамзат қоғамының өмір сүруінің алғы шарты еңбек. Еңбек дегеніміз адамдардың өмірі үшін қажетті материалдық, рухани және басқа да құндылықтарды жасауға бағытталған адам қызметі

Изображение слайда
3

Слайд 3: Еңбектің барысында адамдар арасында еңбек қатынастары қалыптасады. Еңбек қатынастары дегеніміз тараптардың әдетте жеке еңбек және ұжымдық шарттар негізінде белгілі бір еңбек қызметін жүзеге асыру жөнінде туындайтын жұмыс беруші мен қызметкер арасындағы қатынастар

Изображение слайда
4

Слайд 4: Еңбек құқығы еңбек нарқы үрдісінің әрекеті, жалдамалы еңбекті ұйымдастыру мен пайдалану барысында қалыптасатын қызметкерлердің еңбек қатынасын және онымен тығыз байланысты қатынастарды реттейтін құқықтың бір саласы

Изображение слайда
5

Слайд 5: Еңбек құқығының негізгі мақсаты- жұмыс беруші мен жалданушы қызметкер арасындағы қатынастарды құқық арқылы реттеу және заңсыздыққа жол бермеу

Изображение слайда
6

Слайд 6: Құқықтық еңбек қатынастарының мынандай ерекше белгілері бар : Қызметкер нақты бір ұйымның еңбек ұжымына мүше болып кіреді. Қызметкерлердің еңбек ұжымына кіруі ерекше заңды фактінің көмегімен жүзеге асырылады. Қызметкер өзі жұмыс істейтін ұйымның ішкі еңбек тәртібіне бағынуға міндетті. Қызметкердің кәсібіне, мамандығына, біліктілігіне сай еңбек міндетін атқару еңбек қатынастарының мазмұны болып табылады

Изображение слайда
7

Слайд 7: Қызметкердің құқықтары мен міндеттері

Еңбек шартын жасасуға, өзгертуге, толықтыруға және бұзуға. Жұмыс берушіден еңбек шартының, ұжымдық шарттың талаптарын орындауды талап етуге. Еңбек қауіпсіздігіне және еңбекті қорғауға. Еңбек шартының, ұжымдық еңбек шарттың талаптарына сәйкес уақтылы және толық көлемде жалақы алуға. Бос тұрып қалу үшін заңға сәйкес ақы алуға.

Изображение слайда
8

Слайд 8: 6. Тынығуға, оның ішінде жыл сайынғы ақылы еңбек демалысына. 7. Кәсіптік даярлықтан, қайта даярлықтан өтуге және өзінің біліктілігін арттыруға. 8. Еңбек міндеттерін атқаруға байланысты денсаулығына келтірілген зиянды өтеуге. 9. Кепілдіктерге және өтемақы төлемдеріне. 10. Өзінің құқықтары мен заңды мүдделерін заңға қайшы келмейтін барлық тәсілдермен қорғацға. 11. Бірдей еңбегі үшін қандай да болмасын кемсітусіз бірдей ақы алуға. 12. Еңбек дауын шешу үшін таңдауы бойынша келісім комиссиясына, сотқа жүгінуге

Изображение слайда
9

Слайд 9: 13. Өзінің денсаулығына немесе өміріне қауіп төндіретін жағдай туындаған кезде, бұл туралы тікелей басшыны немесе жұмыс берушінің өкілін хабардар ете отырып, жұмысты орындаудан бас тартуға. 14. Жұмыс берушінің еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы іс-әрекетіне ( әрекетсіздігіне ) шағым жасауға

Изображение слайда
10

Слайд 10: Қызметкер: 1. Еңбек міндеттерін шартқа сәйкес орындауға. 2. Еңбек тәртібін сақтауға. 3. Жұмыс орнында еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі мен өндірістік санитария жөніндегі талаптарды сақтауға. 4. Жұмыс берушінің және қызметкерлердің мүлкіне ұқыпты қарауға

Изображение слайда
11

Слайд 11: 5. Адамдардың өмірі мен денсаулығына, жұмыс беруші мен қызметкерлер мүлкінің сақталуына қауіп төндіретін ахуал туындағаны, сондай – ақ бос тұрып қалу туындағаны туралы жұмыс берушіге хабарлауға. 6.Еңбек міндеттерін орындауға байланысты өзіне мәлім болған мемлекеттік құпияны, қызметтік, коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге де құпияларды құрайтын мәліметтерді жария етпеуге. 7. Жұмыс берушіге келтірілген зиянды өтеуге міндетті

Изображение слайда
12

Слайд 12: Жұмыс берушінің құқықтары мен міндеттері

Жұмысқа қабылдау кезінде таңдау еркіндігіне. Қызметкермен еңбек шартын негіздер бойынша өзгертуге, толықтыруға және бұзуға. Өз өкілеттігі шегінде жұмыс берушінің актілерін шығаруға құқықғы бар. Қызметкерлерден еңбек шартының орындалуын талап етуге. Қызметкерлерді көтермелеуге, оларға тәртіптік жаза қолдануға, қызметкерлерді материялдық жауапкершілікке тартуға.

Изображение слайда
13

Слайд 13: 6. Еңбек міндеттерін атқару кезінде қызметкердің келтірген зиянын өтетуге. 7. Еңбек саласында өзінің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау мақсатында сотқа жүгінуге. 8.Қызметкерге сынақ мерзімін белгілеуге. 9. Егер жеке еңбек шартының талаптарында ескертілген болса, қызметкерді оқытуға байланысты өз шығындарын өтеуге құқығы бар

Изображение слайда
14

Слайд 14: Жұмыс беруші

Еңбек шартының, өздері шығарған актілердің талаптарын сақтауға. Жұмысқа қабылдаған кезде қызметкерлермен еңбек шартын жасасуға. Жалақы мен өзге де төлемдерді уақытылы және толық мөлшерде төлеуге. Еңбек жағдайларымен қамтамасыз етуге. Егер жұмысты жалғастыру қызметкердің және өзге де адамдардың өміріне, денсаулығына қауіп төндіретін болса, жұмысты тоқтата тұруға міндетті.

Изображение слайда
15

Слайд 15: Жеке еңбек шарты дегеніміз қызметкер мен жұмыс берушінің арасында жазбаша нысанда жасалатын екі жақты келісім, ол бойынша қызметкер жұмыс берушінің актісін атқара отырып, белгілі бір мамандық, біліктілік немесе лауазым бойынша жұмысты орындауға міндеттенеді. Жеке еңбек шарты он алты жасқа толған адамдармен жасауға жол беріледі

Изображение слайда
16

Слайд 16: Жеке еңбек шарты : Белгісіз мерзімге. Бір жылдан кем емес белгілі бір мерзімге жасалуы мүмкін

Изображение слайда
17

Слайд 17: 1. Еңбек шартын жасасуға жол берілетін жас мөлшері. 2. Еңбек шартын жасасуға қажетті құжаттар. 3. Қызметкердің еңбек қызметін растайтын құжаттар. 4. Сынақ мерзімі. 5. Еңбек шартының жарамсыздығы

Изображение слайда
18

Слайд 18: Еңбек шартын тоқтату негіздері. 1. Тараптардың келісімі бойынша еңбек шартын бұзу. 2. Еңбек шарты мерзімінің аяқталуы. 3. Жұмыс берушінің бастамасы бойынша еңбек шартын бұзу. 4. Қызметкердің бастамасы бойынша еңбек шартын бұзу. 5. Тараптардың еркін тыс мән – жайлар. 6. Қызметкердің еңбек қатынастарын жалғастырудан бас тартуы

Изображение слайда
19

Последний слайд презентации: Қазақстан Республикасы еңбек құқығы: 1. Жұмыс уақыты. 2. Тынығу уақыты. 3. Демалыс уақыты. 4. Жалақы сақталмайтын демалыс. 5. Еңбекке ақы төлеу

Изображение слайда