Презентация на тему: ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІ ЖӘҢГІР ХАН АТЫНДАҒЫ БАТЫС

Реклама. Продолжение ниже
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІ ЖӘҢГІР ХАН АТЫНДАҒЫ БАТЫС
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІ ЖӘҢГІР ХАН АТЫНДАҒЫ БАТЫС
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІ ЖӘҢГІР ХАН АТЫНДАҒЫ БАТЫС
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІ ЖӘҢГІР ХАН АТЫНДАҒЫ БАТЫС
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІ ЖӘҢГІР ХАН АТЫНДАҒЫ БАТЫС
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІ ЖӘҢГІР ХАН АТЫНДАҒЫ БАТЫС
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІ ЖӘҢГІР ХАН АТЫНДАҒЫ БАТЫС
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІ ЖӘҢГІР ХАН АТЫНДАҒЫ БАТЫС
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІ ЖӘҢГІР ХАН АТЫНДАҒЫ БАТЫС
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІ ЖӘҢГІР ХАН АТЫНДАҒЫ БАТЫС
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІ ЖӘҢГІР ХАН АТЫНДАҒЫ БАТЫС
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІ ЖӘҢГІР ХАН АТЫНДАҒЫ БАТЫС
1/12
Средняя оценка: 4.1/5 (всего оценок: 50)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (121 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІ ЖӘҢГІР ХАН АТЫНДАҒЫ БАТЫС ҚАЗАҚСТАН АГРАРЛЫҚ- ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ “ Эпизоотология, паразитология және ВСС " Дайындаған: Адилханова Р.Б. Тобы: ВС-33 Тексерген: о. Нагимова Г.Х. Орал-2018 Тақырыбы: Ет балаусалығын анықтау

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
2

Слайд 2

Балаусалығы к ү дікті еттің қабыршағы қара, қоңыр, кейде жылпылдақ, ет ү стінен саусақпен ж ү ргізгенде шырыштың жабысқаны байқалады. Ет кесілген жері дымқыл, с ү згі қағазда дақ қалады, қара-қоңыр-қызыл т ү сті. Ет с ө лі б ұ лыңғыр. Б ұ зылған еттің қабыршағы қатты кепкен, беті бурыл-қоңыр т ү сті шырышталған, к ө герген. Ет кесілген жері сулы, с ү згіш қағазда дақ қалады, жабысқақ, қызыл-қоңыр т ү сті. Тоңазытқыштан алып жібіткен еттің кесіндісінен б ұ лыңғыр, с ө л ағады.

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3

Балауса ет кескенде тығыз, шымыр, саусақпен басқанда пайда болған ш ұ ңқыр тез орнына келеді. Балаусалығы күмәнді ет бостау, серпімділігі нашар, саусақпен басқандағы ш ұ ңқыр 1 минут шамасында орнына келеді, майы ж ұ мсақ. Бұзылған ет кескенде ж ұ мсақ, бос, саусақпен басқандағы ш ұ ңқыр орнына келмейді, майы ж ұ мсақ. Еттің консистенциясы оның температурасы +150, +200 шамасында анықталады. Еттің тығыздығын анықтау. Ол ү шін еттің ү стін саусақпен басады да, пайда болған ш ұ ңқырдың орнына келу жылдамдығын бақылайды.

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4

Етті сақтау барысында ол әр т ү рлі ө згерістерге ұ шырауы м ү мкін. Оның бірі етте ақзатты ыдыратпайтын микроорганизмдер тіршілігінің нәтижесінде ( ет т ері сінің к ө кшілденуі, қызаруы, сәулеленуі ) болса, басқасы етте ж ү ретін ө згерістерге байланысты (қараюы, к ө геруі, жалқаяқ басуы, иістенуі ). Б ұ л ө згерістер нәтижесінде ет тек қана сыртқы т е рінің жағымсыздануы ғана емес, сонымен қатар тағамдық бағасын жоғалтады немесе жеуге жарамсыз жағдайға келеді.

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5

Еттің балаусалығын зерттеу Хи миялық Микрос ко пия лық

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6

Тексерілетін әр ұ шаның немесе оның б ө лігінен массасы 200г кем емес б ү тін б ө лшегі, бауыздықтан, 4-5 мойын омыртқаның т ұ сынан ; жауырын т ұ сынан және сан етінен алынады. Ү лгіде ет ұ лпаларымен бірге ма й, сіңір де болғаны ж ө н, сонымен қатар етсіз жіліктің бірі де алынады. Салқындатылған, тоңазытылған блоктағы еттен, суб ө німдерден немесе к ү дікті блоктарынан 200г т ұ тас б ө лігі алынады. Ү лгіні зертханаға жіберу ү шін, оның әр б ө лігі пергамент қағазға оралып, оған қаламмен ағзаның аты және ұ шаның н ө мірі жазылады. Бір ұ шадан алынған ү лгілер жалпы қағазға оралып, темір жәшікке салынады. Жәшік жабылып с ү ргі салынады.

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7

Еттің б ұ зылуын анықтауда сіңірдің жағдайын байқаудың да маңызы ү лкен. Ол ү шін сіңірдің серпімділігі, тығыздығы және с ү йектердің буын беттерінің, буын с ұ йығының м ө лдірлігі анықталады. Балауса ет сіңірлері тығыз, серпімділігі жоғары, с ү йектердің буын беттері жылтыр, тегіс. Буын с ұ йығы м ө лдір. Сапасы к ү дікті еттің сіңірі аздап ж ұ мсарған, б ұ лыңғыр – ақшыл немесе с ұ р т ү сті. Буын с ұ йығы б ұ лыңғыр, с ү йектердің буын беттерінде шырыш байқалады. Б ұ зылған еттің сіңірлері ж ұ мсақ, с ұ рғылт т ү сті, с ү йектердің буын беттері шырышты.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8

Сиыр, қой, жылқы, шошқа және басқа малдың етін сезімдік зерттеу әдісімен тексергенде оның сыртқы т ү рін, т ү сін, тығыздығын, иісін, майдың, сіңірдің к ү йін және сорпаның хош иісін, м ө лдірлігін анықтайды. Етті тексеруді табиғи жарықта ж ү ргізген ж ө н. Тексеру кезінде еттің бетіндегі кепкен қабыршағының к ү йін, жабысқақтығын ажыратудың да маңызы зор.

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9

Еттің жабысқақтығын саусақпен, ал дымқылдылығын анықтау ү шін жаңа кесілген жерге с ү згі қағаз қойылады. Сонымен қатар еттің тазалығына, қан қалдықтарына, к ө геруіне к ө ңіл аударады. Балауса еттің бетіндегі кепкен қабыршағының т ү сі ақшыл-қызыл, ал тоңазытқыштан шыққан етте қызыл, майы ж ұ мсақ, кей жерлерінде ашық- қызыл т ү сті болып келеді.

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10

Майды тексеруде оның т ү рін, т ү сін, иісін және консистенциясын анықтайды. Сиырдың балауса етіндегі майдың т ү сі ақ, сарғыш немесе сары, тығыз, екі саусақпен қысқанда ү гіледі. Шошқа майы ж ұ мсақ, ақ немесе ақшыл қызғылт; қой майы ақ т ү сті, қатқыл. Майдан қышқыл, ашыған иіс шықпауы қажет. Сапасы т ө мен ұ ша майының т ү сі к ү ңгірт с ұ р, қысқанда саусаққа жабысқақ, қышқылдау иісі болуы м ү мкін. Б ұ зылған май т ү сі к ү ңгірт с ұ р, қысқанда саусаққа жағылады. Шошқа майынан аздап к ө герген, ашыған иіс шығады.

Изображение слайда
1/1
11

Слайд 11

Ауыл шаруашылық ө німдерінің сапасын сараптау және бақылау, Смағұлов А.Қ., Сағындықов Қ.А., Төреханов А.Ә, Алматы,2005. Ветеринариялық-санитариялық сараптау практикумы, С. Қырықбайұлы., Т.М.Тілеуғали, Алматы,2007. Пайдаланылған әдебиеттер:

Изображение слайда
1/1
12

Последний слайд презентации: ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІ ЖӘҢГІР ХАН АТЫНДАҒЫ БАТЫС

Назарларыңызға рахмет !!!

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже