Презентация на тему: ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІ ЖӘҢГІР ХАН АТЫНДАҒЫ БАТЫС

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІ ЖӘҢГІР ХАН АТЫНДАҒЫ БАТЫС
1/12
Средняя оценка: 4.1/5 (всего оценок: 50)
Скачать (121 Кб)
Код скопирован в буфер обмена
1

Первый слайд презентации

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІ ЖӘҢГІР ХАН АТЫНДАҒЫ БАТЫС ҚАЗАҚСТАН АГРАРЛЫҚ- ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ “ Эпизоотология, паразитология және ВСС " Дайындаған: Адилханова Р.Б. Тобы: ВС-33 Тексерген: о. Нагимова Г.Х. Орал-2018 Тақырыбы: Ет балаусалығын анықтау

2

Слайд 2

Балаусалығы к ү дікті еттің қабыршағы қара, қоңыр, кейде жылпылдақ, ет ү стінен саусақпен ж ү ргізгенде шырыштың жабысқаны байқалады. Ет кесілген жері дымқыл, с ү згі қағазда дақ қалады, қара-қоңыр-қызыл т ү сті. Ет с ө лі б ұ лыңғыр. Б ұ зылған еттің қабыршағы қатты кепкен, беті бурыл-қоңыр т ү сті шырышталған, к ө герген. Ет кесілген жері сулы, с ү згіш қағазда дақ қалады, жабысқақ, қызыл-қоңыр т ү сті. Тоңазытқыштан алып жібіткен еттің кесіндісінен б ұ лыңғыр, с ө л ағады.

3

Слайд 3

Балауса ет кескенде тығыз, шымыр, саусақпен басқанда пайда болған ш ұ ңқыр тез орнына келеді. Балаусалығы күмәнді ет бостау, серпімділігі нашар, саусақпен басқандағы ш ұ ңқыр 1 минут шамасында орнына келеді, майы ж ұ мсақ. Бұзылған ет кескенде ж ұ мсақ, бос, саусақпен басқандағы ш ұ ңқыр орнына келмейді, майы ж ұ мсақ. Еттің консистенциясы оның температурасы +150, +200 шамасында анықталады. Еттің тығыздығын анықтау. Ол ү шін еттің ү стін саусақпен басады да, пайда болған ш ұ ңқырдың орнына келу жылдамдығын бақылайды.

4

Слайд 4

Етті сақтау барысында ол әр т ү рлі ө згерістерге ұ шырауы м ү мкін. Оның бірі етте ақзатты ыдыратпайтын микроорганизмдер тіршілігінің нәтижесінде ( ет т ері сінің к ө кшілденуі, қызаруы, сәулеленуі ) болса, басқасы етте ж ү ретін ө згерістерге байланысты (қараюы, к ө геруі, жалқаяқ басуы, иістенуі ). Б ұ л ө згерістер нәтижесінде ет тек қана сыртқы т е рінің жағымсыздануы ғана емес, сонымен қатар тағамдық бағасын жоғалтады немесе жеуге жарамсыз жағдайға келеді.

5

Слайд 5

Еттің балаусалығын зерттеу Хи миялық Микрос ко пия лық

6

Слайд 6

Тексерілетін әр ұ шаның немесе оның б ө лігінен массасы 200г кем емес б ү тін б ө лшегі, бауыздықтан, 4-5 мойын омыртқаның т ұ сынан ; жауырын т ұ сынан және сан етінен алынады. Ү лгіде ет ұ лпаларымен бірге ма й, сіңір де болғаны ж ө н, сонымен қатар етсіз жіліктің бірі де алынады. Салқындатылған, тоңазытылған блоктағы еттен, суб ө німдерден немесе к ү дікті блоктарынан 200г т ұ тас б ө лігі алынады. Ү лгіні зертханаға жіберу ү шін, оның әр б ө лігі пергамент қағазға оралып, оған қаламмен ағзаның аты және ұ шаның н ө мірі жазылады. Бір ұ шадан алынған ү лгілер жалпы қағазға оралып, темір жәшікке салынады. Жәшік жабылып с ү ргі салынады.

7

Слайд 7

Еттің б ұ зылуын анықтауда сіңірдің жағдайын байқаудың да маңызы ү лкен. Ол ү шін сіңірдің серпімділігі, тығыздығы және с ү йектердің буын беттерінің, буын с ұ йығының м ө лдірлігі анықталады. Балауса ет сіңірлері тығыз, серпімділігі жоғары, с ү йектердің буын беттері жылтыр, тегіс. Буын с ұ йығы м ө лдір. Сапасы к ү дікті еттің сіңірі аздап ж ұ мсарған, б ұ лыңғыр – ақшыл немесе с ұ р т ү сті. Буын с ұ йығы б ұ лыңғыр, с ү йектердің буын беттерінде шырыш байқалады. Б ұ зылған еттің сіңірлері ж ұ мсақ, с ұ рғылт т ү сті, с ү йектердің буын беттері шырышты.

8

Слайд 8

Сиыр, қой, жылқы, шошқа және басқа малдың етін сезімдік зерттеу әдісімен тексергенде оның сыртқы т ү рін, т ү сін, тығыздығын, иісін, майдың, сіңірдің к ү йін және сорпаның хош иісін, м ө лдірлігін анықтайды. Етті тексеруді табиғи жарықта ж ү ргізген ж ө н. Тексеру кезінде еттің бетіндегі кепкен қабыршағының к ү йін, жабысқақтығын ажыратудың да маңызы зор.

9

Слайд 9

Еттің жабысқақтығын саусақпен, ал дымқылдылығын анықтау ү шін жаңа кесілген жерге с ү згі қағаз қойылады. Сонымен қатар еттің тазалығына, қан қалдықтарына, к ө геруіне к ө ңіл аударады. Балауса еттің бетіндегі кепкен қабыршағының т ү сі ақшыл-қызыл, ал тоңазытқыштан шыққан етте қызыл, майы ж ұ мсақ, кей жерлерінде ашық- қызыл т ү сті болып келеді.

10

Слайд 10

Майды тексеруде оның т ү рін, т ү сін, иісін және консистенциясын анықтайды. Сиырдың балауса етіндегі майдың т ү сі ақ, сарғыш немесе сары, тығыз, екі саусақпен қысқанда ү гіледі. Шошқа майы ж ұ мсақ, ақ немесе ақшыл қызғылт; қой майы ақ т ү сті, қатқыл. Майдан қышқыл, ашыған иіс шықпауы қажет. Сапасы т ө мен ұ ша майының т ү сі к ү ңгірт с ұ р, қысқанда саусаққа жабысқақ, қышқылдау иісі болуы м ү мкін. Б ұ зылған май т ү сі к ү ңгірт с ұ р, қысқанда саусаққа жағылады. Шошқа майынан аздап к ө герген, ашыған иіс шығады.

11

Слайд 11

Ауыл шаруашылық ө німдерінің сапасын сараптау және бақылау, Смағұлов А.Қ., Сағындықов Қ.А., Төреханов А.Ә, Алматы,2005. Ветеринариялық-санитариялық сараптау практикумы, С. Қырықбайұлы., Т.М.Тілеуғали, Алматы,2007. Пайдаланылған әдебиеттер:

12

Последний слайд презентации: ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІ ЖӘҢГІР ХАН АТЫНДАҒЫ БАТЫС

Назарларыңызға рахмет !!!

Похожие презентации

Ничего не найдено