Презентация на тему: ҚАННЫҢ БИОХИМИЯСЫ

ҚАННЫҢ БИОХИМИЯСЫ
ҚАННЫҢ БИОХИМИЯСЫ
Қанның биохимиясы.Міндеттері.
ҚАННЫҢ БИОХИМИЯСЫ
ҚАННЫҢ БИОХИМИЯСЫ
ҚАННЫҢ БИОХИМИЯСЫ
Қанның биохимиясы
Қанның жасушалары
НЕЙТРОФИЛДЕР
БАЗОФИЛДЕР
ЭОЗИНОФИЛДЕР
МОНОЦИТТЕР
ЛИМФОЦИТТЕР
Эритроциттер
ҚАННЫҢ БИОХИМИЯСЫ
ҚАННЫҢ БИОХИМИЯСЫ
ҚАННЫҢ БИОХИМИЯСЫ
ҚАННЫҢ БИОХИМИЯСЫ
ҚАННЫҢ БИОХИМИЯСЫ
ҚАННЫҢ БИОХИМИЯСЫ
ҚАННЫҢ БИОХИМИЯСЫ
КАННЫН ФИЗИКО-ХИМИЯЛЫК КОНСТАНТАЛАРЫ.
Қанның рН Ацидоз ---- N 7,35-7,45 ----- А лкалоз Н+↑ ОН-↑ Ағзада жасушаішілік және жасушадан тыс сұйықтарда рН мәні өзгешелік және тұрақты. Ең бірінші оны
Гемоглобинды буферлы жүйе 75%
Бикарбонатты буфер Н2СО3 Н+ + НСО3 - Протонның доноры Протонның акцепторы Жеткілікті буферлік сиымдылығы рН – 7,4
Фосфатты буфер Н2РО4 - Н+ + НРО4 2- Протонның доноры Протонның акцепторы Жеткілікті буферлік сиымдылық – р Н 6,9-7,4
Эритроциттердің биохимиясы
ҚАННЫҢ БИОХИМИЯСЫ
ҚАННЫҢ БИОХИМИЯСЫ
ҚАННЫҢ БИОХИМИЯСЫ
2,3-дифосфоглицерат Нв аллостериялық эффекторы,
Эритроциттер
ҚАННЫҢ БИОХИМИЯСЫ
Эритроциттер метаболизмнің ерекшеліктері. Эритроциттерде митохондриялар мен ядро жоқ. Сондықтан глюкоза анаэробты жолмен ыдырайды. Глюкоза \ \ Гликолиз ( 90 %
Эритроциттер
Эритроциттерде әртүрлі міндеттер атқаратын ақуыздар бар- ферм. - метгемоглобинредуктаза супероксиддисмутаза глутатионпероксидаза глутатионредуктаза каталаза
Нв эритроциттердің негізгі ақуызы. Прост.топ.- гем,ақұызы-глобин Нв (гем + глобин ) Ғе+2 /+3 Хромопротеид. Плазмада оте аз 10-40 мг/л.
Гемоглобин / Нв /
Гемоглобин
ҚАННЫҢ БИОХИМИЯСЫ
Темірдің координациялық байланыстары
ҚАННЫҢ БИОХИМИЯСЫ
Нв үшіншілік құрылымы
Үшіншілік құрылым
Нв-нің төртіншілік құрлымы
Гемоглобин
ҚАННЫҢ БИОХИМИЯСЫ
ҚАННЫҢ БИОХИМИЯСЫ
ҚАННЫҢ БИОХИМИЯСЫ
Примитивты гемоглобин (НвР)
ҚАННЫҢ БИОХИМИЯСЫ
Фетальды гемоглобин ( F)
Ересектердің гемоглобины(А)
Ересектердің гемоглобины (Нв А)
ҚАННЫҢ БИОХИМИЯСЫ
ҚАННЫҢ БИОХИМИЯСЫ
ҚАННЫҢ БИОХИМИЯСЫ
ҚАННЫҢ БИОХИМИЯСЫ
ҚАННЫҢ БИОХИМИЯСЫ
Гемоглобиноз
ҚАННЫҢ БИОХИМИЯСЫ
ҚАННЫҢ БИОХИМИЯСЫ
Гемоглобинде кездесетін мутациялар
ҚАННЫҢ БИОХИМИЯСЫ
ҚАННЫҢ БИОХИМИЯСЫ
ҚАННЫҢ БИОХИМИЯСЫ
Нв S
ҚАННЫҢ БИОХИМИЯСЫ
ҚАННЫҢ БИОХИМИЯСЫ
ҚАННЫҢ БИОХИМИЯСЫ
ҚАННЫҢ БИОХИМИЯСЫ
Hb S емдеуі
Hb S -тің Африкада таралуы (малярияны ң таралуымен байланысты )
ҚАННЫҢ БИОХИМИЯСЫ
ҚАННЫҢ БИОХИМИЯСЫ
Тоттықсызданған және тоттықан Нв
Hb + O2 → HbO2 Гемоглобиннің конформациясы өзгереді
Дезоксигемоглобиннің оксигемоглобиннен конформациялық айырмашылығы
ҚАННЫҢ БИОХИМИЯСЫ
ҚАННЫҢ БИОХИМИЯСЫ
ҚАННЫҢ БИОХИМИЯСЫ
ҚАННЫҢ БИОХИМИЯСЫ
Анемия
Қан арқылы гемоглобинмен О2 және СО2 тасымалдануы
ҚАННЫҢ БИОХИМИЯСЫ
ҚАННЫҢ БИОХИМИЯСЫ
рН-тың гемоглобиннің о ттегімен қанығу қисығына әсері
ҚАННЫҢ БИОХИМИЯСЫ
Бордың эффектісі.
ҚАННЫҢ БИОХИМИЯСЫ
ҚАННЫҢ БИОХИМИЯСЫ
ҚАННЫҢ БИОХИМИЯСЫ
Метгемоглобин
ҚАННЫҢ БИОХИМИЯСЫ
Туа біткен метгемоглобинемия
Мет Нв түзілуінің себебтері :
О2 белсенды турлеры
О2 белсенды турлеры өте
О2 белсенды турлерінің түзілу жолдары :
О2 токсикалық түрлерінін түзілуі
ҚАННЫҢ БИОХИМИЯСЫ
ҚАННЫҢ БИОХИМИЯСЫ
ҚАННЫҢ БИОХИМИЯСЫ
ҚАННЫҢ БИОХИМИЯСЫ
О2 белсенді турлерінің закымдаушы асері
ҚАННЫҢ БИОХИМИЯСЫ
ҚАННЫҢ БИОХИМИЯСЫ
ҚАННЫҢ БИОХИМИЯСЫ
Антиоксиданті жүйе
ҚАННЫҢ БИОХИМИЯСЫ
ҚАННЫҢ БИОХИМИЯСЫ
Супероксиддисмутаза
Эритроциттерде бел с. жоғары
ҚАННЫҢ БИОХИМИЯСЫ
Глутатионредуктаза
ҚАННЫҢ БИОХИМИЯСЫ
ҚАННЫҢ БИОХИМИЯСЫ
ҚАННЫҢ БИОХИМИЯСЫ
Витамин Е
ТЕМІРДІҢ АЛМАСУЫ
Темірдің ағзадағы орыны
Гемді темір
Ересек адамның ағзасындағы темірдің ортақ мөлшерінің ~ 70% (2,1-2,8г ) құрайды.
Цитохром с
ЦХО (а+а3)
К аталаза
Гемдік емес темір ~ 0,3-1,2 г:
Трансферрин
ҚАННЫҢ БИОХИМИЯСЫ
Ферритин
Ферритин каналдары
Гемосидерин
Тем іржетіспеушілік анемиясы (ТЖА):
Қанның ұюы.
ҚАННЫҢ БИОХИМИЯСЫ
Факторы свертывания крови
Тромбоциттердің факторлары
Фибриннің пайда болу механизмі.
Фибринолиз ( тромбтардың ыдырауы).
Қан ұюға қарсы жүйелер.
Қанның ұюын тежейтін заттар ( антикоагулянттар ).
ҚАННЫҢ БИОХИМИЯСЫ
Қан ұюының ішкі механизімінің сызбанұсқасы
ҚАННЫҢ БИОХИМИЯСЫ
ҚАННЫҢ БИОХИМИЯСЫ
ҚАННЫҢ БИОХИМИЯСЫ
ҚАННЫҢ БИОХИМИЯСЫ
ҚАННЫҢ БИОХИМИЯСЫ
ҚАННЫҢ БИОХИМИЯСЫ
Викасол қазіргі уа қ ыттада кеңінен қолданылады
ҚАННЫҢ БИОХИМИЯСЫ
Гемофилиялар.
ҚАННЫҢ БИОХИМИЯСЫ
ҚАННЫҢ БИОХИМИЯСЫ
ҚАННЫҢ БИОХИМИЯСЫ
ҚАННЫҢ БИОХИМИЯСЫ
ҚАННЫҢ БИОХИМИЯСЫ
ҚАННЫҢ БИОХИМИЯСЫ
ҚАННЫҢ БИОХИМИЯСЫ
ҚАННЫҢ БИОХИМИЯСЫ
ҚАННЫҢ БИОХИМИЯСЫ
ҚАННЫҢ БИОХИМИЯСЫ
ҚАННЫҢ БИОХИМИЯСЫ
ҚАННЫҢ БИОХИМИЯСЫ
ҚАННЫҢ БИОХИМИЯСЫ
ҚАННЫҢ БИОХИМИЯСЫ
Кининдер
ҚАННЫҢ БИОХИМИЯСЫ
ҚАННЫҢ БИОХИМИЯСЫ
ҚАННЫҢ БИОХИМИЯСЫ
ҚАННЫҢ БИОХИМИЯСЫ
ҚАННЫҢ БИОХИМИЯСЫ
ҚАННЫҢ БИОХИМИЯСЫ
ҚАННЫҢ БИОХИМИЯСЫ
Пигментті алмасудың көрсеткіштері
Су-түзді алмасудың көрсеткіштері:
Влияние возраста на биохимические константы крови
Гормондар және олардың метаболиттері
ҚАННЫҢ БИОХИМИЯСЫ
Диспротеинемические пробы
Өткір фазалардың ақуыздары
ҚАННЫҢ БИОХИМИЯСЫ
Қанның сараптамасы Гематологиялық анализатор
ҚАННЫҢ БИОХИМИЯСЫ
Тем ірдің адам ағзасының әртүрлі мүшесінде таралуы, мг/кг
Темірдің абсорбциясы, сіңірілуі, тасымалдалдануы мен сақталуы.
ҚАННЫҢ БИОХИМИЯСЫ
Жастың әртүрі кезеңдерінде темірдің қажеттілігі ( мг/т ).
Трансферинмен темірді байланыстыру :
Жаңа туған нәрестелер мен емшектегі балардағы тем іржетіспеушілік анемиясының себебі
Тем ірдің адам ағзасының әртүрлі мүшесінде таралуы, мг/кг
Әр түрлі жас кезеңіндегі темірдің қажеттілігі
ТЖА-ның клиникалық көріністері
КЕРІ БАЙЛАНЫС
1/194
Средняя оценка: 4.9/5 (всего оценок: 16)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (8025 Кб)
1

Первый слайд презентации: ҚАННЫҢ БИОХИМИЯСЫ

Жоспары : -биол. міндеттері -құрамы, жасушалары, физико-химиялық қасиеттері -эритроциттердің биохимиясы -гемоглобинның құрылысы, құрылымдары , туындылары -оттектің белсенді түрлері, олардың әсері -антиоксиданты жүйе -қанның үйы, гемофилия

Изображение слайда
2

Слайд 2

Мақсатты: - қанның физико-қасиеттерін, олардың сапа лық, сандық өзгерістерінің салдарын игеру - аурудың диагностикасы, ем деудің нәтіжесін бағалау, ау рудың алдың алу үшін кли никада қанның биохимия лық зертеунің мәнін түсіну.

Изображение слайда
3

Слайд 3: Қанның биохимиясы.Міндеттері

Қан-сүйық тін.Ол әртүр лі жасушалардың био процестерін бірікт химиялық іреді. Себебі мүше лер мен тіндердің ара сында химиялық заттар ды тасымалдайды.

Изображение слайда
4

Слайд 4

Сонымен қатар: газдарды тасымалдау / О2 өкпеден тіндерге, СО2 тіндер ден өкпеге / тыныс алу қорғау / антиденелер, лейкоциттердің фагоцитарлы міндетті / көректену реттеу

Изображение слайда
5

Слайд 5

-термореттеу осмотикалық / қан тамырларын да осмотикалық қысымды қамта масыз етеді \ - детоксикалық / қанның ферменттері қатысады / - бүйрекке заттар алмасуының сонғы өнімдерін тасымалдайды / мочевина, зәр қышқылы, билирубин, креатинин және т.б.

Изображение слайда
6

Слайд 6

Қан-сүйық тін. Ол жасушалардан \ формалық элементер \ және жасушадан тыс суйықтықтан \ плазмадан \ турады. Ересек адамның ағзасында қанның жалпы мөлшері ерлерде 4,9-5,2 л., әелдерде 3,8-4,5 л

Изображение слайда
7

Слайд 7: Қанның биохимиясы

Ф изико-химиялық қасиеттері. Қан Плазма(55 %) Формалық (Формалық элементтер элементсіз қан ) эритроциттер - 44% Су - 90 % АМҚ, ақуыздар, лейкоциттер көмір.,түздар- т ромбоциттер - 1 % 10 %

Изображение слайда
8

Слайд 8: Қанның жасушалары

Изображение слайда
9

Слайд 9: НЕЙТРОФИЛДЕР

Фагоцитоз арқылы адам ағзасын микроорганизм дер мен вирустардың әсерінен сақтайды. Энер гияның негізгі қайнар көзі - гликолиз 90% және аздап пентозды цикл.

Изображение слайда
10

Слайд 10: БАЗОФИЛДЕР

Аллергиялық реакцияларға, қан үйюна қатысады. Нейтралды майлардың ыдырауна қатысады. Энергияның қайнар көзі - тотығу фосфорлану.

Изображение слайда
11

Слайд 11: ЭОЗИНОФИЛДЕР

Аллергиялық реакцияларға қатысады \гистаминның синтезі\. Жасушаны микроорганизмдер ден сақтайды \ миелопероксида за, лизосомды ферменттер \. . Тромбтарды ыдыратады \ тромболизин \. .Энергияның қайнар көзі - гликолиз

Изображение слайда
12

Слайд 12: МОНОЦИТТЕР

Құрамында лизосомальды ферменттер бар \ гидролаза лар \. Макрофагтар. Микробтар, вирустарды және т.б. фагоцитозға ұшыратады. Энергияның қайнар көзі тотығу фосфорлану,

Изображение слайда
13

Слайд 13: ЛИМФОЦИТТЕР

Иммуноглобулиндерді синтездей ді \ энергияның қайнар көзі – гликолиз \

Изображение слайда
14

Слайд 14: Эритроциттер

Изображение слайда
15

Слайд 15

Изображение слайда
16

Слайд 16

Изображение слайда
17

Слайд 17

Гематокрит Ф ормды элементтер мен ( негізінен эритроциттер ) қан плазмасының көлемінің қарым қатынасы гематокрит деп аталады \центрифугированиядан кейин\.

Изображение слайда
18

Слайд 18

Изображение слайда
19

Слайд 19

Гематокриты мөлшерді эритроциттердін көлемімен көрсетеді. Гематокрит ерлерде 0,41- 0,53 %, Әйелерде— 0,36—0,46 %. Нәрестелерде шамасымен 20 % жоғары,ал кішкентай балаларда — 10% төмен үлкен кісімен салыстырғанда.

Изображение слайда
20

Слайд 20

Возраст, пол Уровень гематокрита, % < 2 недель 41 - 65 2 - 4,3 недели 33 - 55 4,3 - 8,6 недель 28 - 42 8,6 недель - 4 мес 32 - 44 4 - 6 мес 31 - 41 6 - 9 мес 32 - 40 9 - 12 мес 33 - 41 1 - 3 лет 32 - 40 3 - 6 лет 32 - 42 6 - 9 лет 33 - 41 9 - 12 лет 34 - 43 12 - 15 лет женщины 34 - 44 мужчины 35 - 45 15 - 18 лет женщины 34 - 44 мужчины 37 - 48 18 - 45 лет женщины 35 - 45 мужчины 39 - 49 45 - 65 лет женщины 35 - 47 мужчины 39 - 50 > 65 лет женщины 35 - 47 мужчины 37 - 51

Изображение слайда
21

Слайд 21

Қанның сары суы – фибриногенсіз плазма. Қанның осмотикалық қысымы : 7,7-8,1 атм. Тығыздығы : 1,05-1,060

Изображение слайда
22

Слайд 22: КАННЫН ФИЗИКО-ХИМИЯЛЫК КОНСТАНТАЛАРЫ

ТЫГЫЗДЫГЫ 1,024-1,030 рН 7,36-7,44 Депрессия СЫ – dt 0,56 Осмоти КАЛЫК КЫСЫМ 7,6 атм. Онкотиалық қысым 0,02 атм.

Изображение слайда
23

Слайд 23: Қанның рН Ацидоз ---- N 7,35-7,45 ----- А лкалоз Н+↑ ОН-↑ Ағзада жасушаішілік және жасушадан тыс сұйықтарда рН мәні өзгешелік және тұрақты. Ең бірінші оны қамтамасыз ететін буферлі жүйелер

Изображение слайда
24

Слайд 24: Гемоглобинды буферлы жүйе 75%

ННв02 – қүшті қышқыл ННв - әлсіз қышқыл \ протонныңың доноры \

Изображение слайда
25

Слайд 25: Бикарбонатты буфер Н2СО3 Н+ + НСО3 - Протонның доноры Протонның акцепторы Жеткілікті буферлік сиымдылығы рН – 7,4

Изображение слайда
26

Слайд 26: Фосфатты буфер Н2РО4 - Н+ + НРО4 2- Протонның доноры Протонның акцепторы Жеткілікті буферлік сиымдылық – р Н 6,9-7,4

Изображение слайда
27

Слайд 27: Эритроциттердің биохимиясы

Барлық жасушалрдын 36-48 % құрайды. 1 мм 3, 4-5 млн-ға дейін жетеді Өмір сүру ұзақтығы 110-120 күн. Күн сайын 2-10” эритроцит ыдырап, соншалықты эритроцит синтезделеді. Ядро болмайды, сондықтан ақуыздың синтезі жүрмейді 1 сағатта қандағы барлық эритроци терде- 0,7г глюкоза беретін энергияны пайдаланады. Эритроциттерде глюкозаның 90 % гликолиз жолымен, ал 10 % пентозофосфаттық жолмен ыдырайды.

Изображение слайда
28

Слайд 28

Эритроциттерде заттар алмасуының ерекшеліктері. Анаэробті гликолиз ж оғары.Ол - энергияның және 2,3-дифосфоглицераттың қайнар көзі.

Изображение слайда
29

Слайд 29

2,3-дифосфоглицераттың (ДФГ ) Қызыл түспен екі бета – тізбегімен байланысатын зарядталған топтар көрсетілген.

Изображение слайда
30

Слайд 30

ДФГ- ң (қызыл түс) Нв- нің орта лық, ішкі бөлігінде орналасуы.

Изображение слайда
31

Слайд 31: 2,3-дифосфоглицерат Нв аллостериялық эффекторы,

О2-ң гемоглобинге туыс тытығың реттейді. Оның төмен мөлшері Нв -ң О2 - ке туыстығын жоғарлатады.

Изображение слайда
32

Слайд 32: Эритроциттер

Эритроциттер - қанның формалық элементтері. Ерлерде 4,0-5,6 x 10 12 /л Әйелерде 3,7-5 х 10 12 /л Эритроциттердің жоғарлау эритроцитоз ал, төмендеу \ гемоглобинмен бірге \ - анемия деп аталады.

Изображение слайда
33

Слайд 33

Эрит, биол,мәні: Тіндерді О2 қамтамасыз ету және СО2 тасымалдауына қатысу Антигеннды қасиеттер тән Гомеостаздың тұрақтылығың қамтамасыз етеді. Қорғау

Изображение слайда
34

Слайд 34: Эритроциттер метаболизмнің ерекшеліктері. Эритроциттерде митохондриялар мен ядро жоқ. Сондықтан глюкоза анаэробты жолмен ыдырайды. Глюкоза \ \ Гликолиз ( 90 % ) Пентозды цикл ( 10 % ) ( G, НАДН2 ) ( НАДФН2 ) Эритроциттерде оттегінің мөлшері жоғары

Изображение слайда
35

Слайд 35: Эритроциттер

Эритроциттердің негізгі ақуызы - Нв (95%). Нв міндеттері. Тыныс алу процессіне қатысады. Өкпеден оттекті тіндерге тасымалдайды; Тіндерден көмір қышқыл газын өкпеге тасымалдайды.

Изображение слайда
36

Слайд 36: Эритроциттерде әртүрлі міндеттер атқаратын ақуыздар бар- ферм. - метгемоглобинредуктаза супероксиддисмутаза глутатионпероксидаза глутатионредуктаза каталаза және т.б. глутатион, 2,3-дифосфоглицерат, АТФ, АДФ

Изображение слайда
37

Слайд 37: Нв эритроциттердің негізгі ақуызы. Прост.топ.- гем,ақұызы-глобин Нв (гем + глобин ) Ғе+2 /+3 Хромопротеид. Плазмада оте аз 10-40 мг/л

Изображение слайда
38

Слайд 38: Гемоглобин / Нв /

Ақуыздар ішіненең ең алғашқы гемоглобиннің аминқышқылдық құрамымен құрылымы толық анықталған. Ол бір геммен бай ланысқан 4 полипептидтен тұратын күрделі ақуыз.Эритроциттерде ~ 340 000 000 Нв --ң молекуласы болады

Изображение слайда
39

Слайд 39: Гемоглобин

Изображение слайда
40

Слайд 40

Изображение слайда
41

Слайд 41: Темірдің координациялық байланыстары

Бүйір проекциясы Гистидинің қалдығы Порфирин молекуласының жазықтығы

Изображение слайда
42

Слайд 42

Нв -біріншілік құрылымы 141 146

Изображение слайда
43

Слайд 43: Нв үшіншілік құрылымы

Бір бета суббірлігі (8 аль фа спиралі бар ) екіншілік құрылымы

Изображение слайда
44

Слайд 44: Үшіншілік құрылым

Тұрақтандыратың байланыстар: Сутегті; Ионды; Гидрофобты қарым-қатынастар; Ковалентті көлденен байланыстар.

Изображение слайда
45

Слайд 45: Нв-нің төртіншілік құрлымы

П. т. - ІІІ

Изображение слайда
46

Слайд 46: Гемоглобин

Изображение слайда
47

Слайд 47

. Адам және әртүрлі жануарлардың гемог лобинның құрылы ы әртүрлі, себебі гемог лобинының аминқышқылды құ рамы бірдей емес, ал гемның құрылы мы өзгермейді

Изображение слайда
48

Слайд 48

Гем, ортасында Fe2+ ион орна ласқан. Fe2+ О2 байла Н ыса ды. Адамда Нв-ның бе локты бөлігінің құрылымы әртүрлі. Осымен байланысты эмбриональді жағдайдан ере сек жағдайға дейін адам Нв бірнеше түрлелері болады.

Изображение слайда
49

Слайд 49

Эмбриональді жағдайдан ересек жағдайға дейін адамның эритроциттерінде Нв әртүрлері болады : примитивті ( Нb P) 7 – 12 негізінен апталарда фетальді ( НbF ) ересектердің ( HbA, HbA2, HbA3). Олардың айырмашылығы - субірлік құрамы және оттекке туыстығы әртүрлі

Изображение слайда
50

Слайд 50: Примитивты гемоглобин (НвР)

Эмбрионның эритроциттерінде негізінен 7 – 12 апталарда болады, сонынан фетальды ге моглобинге аусады.

Изображение слайда
51

Слайд 51

Примитивты Hb P (2α 2ε ) Говер 1 и Говер 2 Фетальды ( Hb F ) Hb F 2α 2 γ нарестелер- 20% 4 – 5 айлық балада 1 - 2 % ересектер – 1-2%

Изображение слайда
52

Слайд 52: Фетальды гемоглобин ( F)

Эмбрионда- 9 – 13 аптадан кейін нег і згі Нв. 13 –аптадан кейін Нв А жоғарлайды. Туар алдында Нв F 20 %, ал 80 % Нв А. 4 – 5 айлық балада Нв F 1 - 2 %.

Изображение слайда
53

Слайд 53: Ересектердің гемоглобины(А)

Изображение слайда
54

Слайд 54: Ересектердің гемоглобины (Нв А)

Гемоглобинның Нв А фракциялары: гемоглобин A1 ( 2α 2 β ) негізі 96 - 98 % гемоглобин A2 (2α 2 δ ) 2-3 % гемоглобин A3 ( 2α 2 γ ) ~ 1 %

Изображение слайда
55

Слайд 55

НвА мен салыстырғанда Нв F оттекке туыстығы жоғары, себебі HbF 2,3-дифосфоглицератка туыстығы төмен. Сондықтан ұрық үшін оттектің қайнар көзі - анасының окси гемоглобины (HbO2)

Изображение слайда
56

Слайд 56

Адам қанында 300-ден артық, мутация нәтижесінде пайда болған Нв вариантары анықтал ған. Глобин синтезіне қатыс ты геннің мутациясы – гемоглобинопатиял арға әкеледі

Изображение слайда
57

Слайд 57

F

Изображение слайда
58

Слайд 58

Гемоглобин аурулары- гемоглобизноздар. Олар екіге бөлінеді: гемоглобинопатиялар талассемиялар

Изображение слайда
59

Слайд 59

Гемоглобинопатиялар: қалыпты гемоглобиннің біріншілік полипептидтік тізбегінің аминқышқыл ды құрамы өзгереді талассемия: Нв - ң кей бір тізбегтерінің синтезінің бұзылуы

Изображение слайда
60

Слайд 60: Гемоглобиноз

Темір жетіспеуілік анемиялары: - темір жетіспеуші лігінен гем синте зінің бұзылуы;

Изображение слайда
61

Слайд 61

Мутация нәтижесінде түзілетін аномальды / патологиялық / Нв - дер : Hb S, Hb C,Нв Е, Нв М және т. б. төменде көрсетілген.

Изображение слайда
62

Слайд 62

- АМҚ алмасуы Glu 16 Lis 30 Glu Gln 116 Gln Lys 68 Asn Lys 57 Gly Asp 58 His Tyr Гемоглобин нің альфа-тізбегіндегі мутациялар

Изображение слайда
63

Слайд 63: Гемоглобинде кездесетін мутациялар

Әсіресе мутациялар β- полипептидті тізбегінде жиірек кезігеді. Мыс. Нв S

Изображение слайда
64

Слайд 64

- АМҚ алмасуы Lys 63 His Tyr 67 Val Glu 63 His Tyr 121 Gl u Gln Lys 6 Glu 6 Glu Val 7 Glu Lys 26 Glu Гемоглобин нің β -тізбегіндегі мутациялар

Изображение слайда
65

Слайд 65

Нв -біріншілік құрылымы 141 146

Изображение слайда
66

Слайд 66

HbS 6 глу 6 вал ауысу Глу қалдығы Нв А Нв S Вал қалдығы

Изображение слайда
67

Слайд 67: Нв S

Нәтижесінде Нв - нен оттек бөлінген сон ол нашар еритің түріне аусып ұршықтәрізді кристаллоидтер / тактоидтер / түрінде тумбаға түседі. Олар эритроциттерді деформацияға ушыратып гемолизды шақыртады. Салдары: орақтәрізді анемия.

Изображение слайда
68

Слайд 68

кристаллизация Өсу Параллельді орналасу кристаллизация

Изображение слайда
69

Слайд 69

Нв А HbS

Изображение слайда
70

Слайд 70

Изображение слайда
71

Слайд 71

А

Изображение слайда
72

Слайд 72: Hb S емдеуі

N – аяғындағы валин қалдығы N – аяғындағы карбамоилвалин қалдығы Карбамоил тобы Цианат

Изображение слайда
73

Слайд 73: Hb S -тің Африкада таралуы (малярияны ң таралуымен байланысты )

Изображение слайда
74

Слайд 74

Гемоглобин О2, СО2, СО байланысканда түзіледі : оксигемоглобин (ННbО2) тотықсызданған (ННb ) карбгемоглобин (ННbСО2) карбоксигемоглобин (ННbСО) - О2 салыстыр ғанда Нв туыстығы өте жоғары \ 200 есе \

Изображение слайда
75

Слайд 75

Гемоглобиннің туындылары. ----------------------------------------------------- / \ Физиологиялық Патологиялық 1. НвО2 ( Ғе+2 ) 1. МетНв ( Ғе+3) 2. Нв СО2 ( Ғе+2 ) 2. Нв СО (Ғе+2)

Изображение слайда
76

Слайд 76: Тоттықсызданған және тоттықан Нв

Изображение слайда
77

Слайд 77: Hb + O2 → HbO2 Гемоглобиннің конформациясы өзгереді

Дезоксигемоглобин Оксигемолглобин Hb + O2 → HbO2 Гемоглобиннің конформациясы өзгереді

Изображение слайда
78

Слайд 78: Дезоксигемоглобиннің оксигемоглобиннен конформациялық айырмашылығы

Оксигемолглобин Дезоксигемоглобин

Изображение слайда
79

Слайд 79

СО2 – әрбір 4 полипептидтік тізбектердің соңғы альфа - амин тобымен байланысады. Карбгемоглобин

Изображение слайда
80

Слайд 80

Карбаминогемоглобин Карбгемоглобин HHbNH2 + CO2 в тканях в легких HHb NH COOH

Изображение слайда
81

Слайд 81

Карбоксигемоглобин О2 салыстырғанда ННbСО Нв - ге туыстығы ө те жоғары \ 200 есе \ салдары: гипоксия

Изображение слайда
82

Слайд 82

Нв 120—165 г/л Ә йелдерде 120—150 г/л Жүктілікте 110- г/л. Ер лерде 130—160 г/л Міндеттері. Негізгі. О2 и СО2 тасымалдау, гемоглобинды буфер және т.б

Изображение слайда
83

Слайд 83: Анемия

Гемоглобин гема токрит мөлше рінің төмендеу. Сонымен қатар эритроциттер дің мөлшері төмендейді.

Изображение слайда
84

Слайд 84: Қан арқылы гемоглобинмен О2 және СО2 тасымалдануы

Нв A1 - 2α 2β полипептидті тізбектер, төрт гем. Бір гем О 2 бір молекуласың байланыстырады. Процес төрт факторға тәуелді. О 2 – н парциальды қысымы на, рН мәніне 2,3-дифосфоглицераттың және СО 2 мөлшеріне

Изображение слайда
85

Слайд 85

Окпеде оттегінің парциальді қысымы 90-100 с.б,мм, рН-7,6 Нв оттегімен максимальді қанығады шамасымен 97%.

Изображение слайда
86

Слайд 86

Гемоглобинге О2 қосылған да оның кеністік конформа циясы өзгереді. Дезоксиге моглобин және оксигемогло бинге әртүрлі кеністік конфор мация тән, яғни оның төртін шілік құрылымы өзгереді. Бұл Нв - ның О2 қанығуын сигмоидті қисық көрсетеді.

Изображение слайда
87

Слайд 87: рН-тың гемоглобиннің о ттегімен қанығу қисығына әсері

О ттегімен қанығу, % Оттегінің парциалды қысымы, мм сын. бағ.

Изображение слайда
88

Слайд 88

Тіндер капилярында оттегінің парциальді қысымы 25-40 с.б,мм, рН 7,2-7,3 НвО2 диссо циаяға ушырайды. От тек тіндерге беріледі. Нв оттегімен қанығуы / 65% /

Изображение слайда
89

Слайд 89: Бордың эффектісі

Перифериялық тіндерде рН мәні төмен, СО 2 мөлшері жоғары. Осымен байланыс ты Нв-ң, О 2 –ке туыстығы тө мендейді. Өкепеде СО 2 мөл шері төмен және рН мәні жоғары. Сондықтан Нв-ң О 2 –ге туыстығы жоғарылайды

Изображение слайда
90

Слайд 90

Эритроциттерде HHbO2 HHb + O2 KHCO 3 + HHbO2 KHbO 2 + H 2 CO 3 H2CO3 CO2 + H2O карбоангидраза Өкпеде

Изображение слайда
91

Слайд 91

KHbO 2 KHb + O2 CO 2 (тіндерде ) плазма CO 2 (тіндер) + H 2 O H 2 CO 3 карбоангидраза KHb + H 2 CO 3 KHCO3 + HHb өкпеге тіндерде эритроциттерге

Изображение слайда
92

Слайд 92

Қалыпты жағдайда Нв аз мөлшері метНв тотығады: Нв ( 0,5 % ) ____О 2 ___ Мет. Нв + О2- супероксидті ион Fe2+ Fe3+ МетНв О 2 байланыстырмайды

Изображение слайда
93

Слайд 93: Метгемоглобин

Нв ( 0,5 % ) ____ О 2 _ _____ Мет. Нв + О2- Fe2+ Fe3+ супероксидті ион Hb(Fe++) +O 2 --- MetHb(Fe+++) + O 2 -

Изображение слайда
94

Слайд 94

Қалыпты жағдайда ПЕНТ.Ц. НАДФН2 Мет Нв Нв метгемоглобин- редуктаза

Изображение слайда
95

Слайд 95: Туа біткен метгемоглобинемия

Метгемоглобинредук тазаның туа біткен жетіспшілігі м етгемоглобинемияға әкеледі. Салдары : гипоксия.

Изображение слайда
96

Слайд 96: Мет Нв түзілуінің себебтері :

Ағзаға тотықтандырушылардың түсуі : бертолет тұзы нитраттар нитриттар анилин нитробензол және т.б. АТФ- синтетазды реакцияның тө мендеу / АДФ жетіспеушілігінен )

Изображение слайда
97

Слайд 97: О2 белсенды турлеры

супероксидты анион (О2-) гидроксильді радикал (ОН*) сутегтің асқың тотығы Н2О2 синглетті оттегі ( ''О2- ) - негізгі закымдаушы фактор

Изображение слайда
98

Слайд 98: О2 белсенды турлеры өте

белсенді заттар. Нуклеин кышкылдар, акуыздар әсіресе липидтер үшін зақымдаушы фактор лар болып табылады.

Изображение слайда
99

Слайд 99: О2 белсенды турлерінің түзілу жолдары :

бір қатар заттардың оның ішінде дәрілердің ферментсіз реакциялары әртүрлі оксидазалармен катализденетің реакциялар.

Изображение слайда
100

Слайд 100: О2 токсикалық түрлерінін түзілуі

Гемоглобинның \ Нв\ метгемоглобинге \ МетНв\ тотығуы супероксидты анионның (О2-) түзілуіне әкеледі

Изображение слайда
101

Слайд 101

Hb(Fe++) + O 2 MetHb(Fe+++) + O 2 -

Изображение слайда
102

Слайд 102

Супероксидті анион электронның акцеп торы ретінде су орта да H2О2 аусады O 2 - + е - + Н+ H2О2

Изображение слайда
103

Слайд 103

H2О2 супероксидті анион мен ( электрон ның доноры ретінде ) бос гидроксильді радикалға (ОН*) тотықсызданады : O 2 - + H2O2 ОН* + ОН- + О 2

Изображение слайда
104

Слайд 104

Гидроксильді радикал супероксидті анионом әрекетесіп синглеті оттегті түзеді ("О2 ) O 2 - + ОН* "О 2 + ОН-

Изображение слайда
105

Слайд 105: О2 белсенді турлерінің закымдаушы асері

әсіресе липидтерге бағы талған. Нәтижесінде канық паган май кышкылдардың пероксидтері түзіледі. Олар тұрақсыз, арығарай ыдырап альдегидтерді түзеді.

Изображение слайда
106

Слайд 106

Липидтердің пероксидты тотығуы липидтердін гидрофобтыгың томенде теді, конформациясың өзгертеді. Липидтер немесе липидтер мен акуыздар молекулаларының арасында коваленты тігістер пайда болады.

Изображение слайда
107

Слайд 107

Эритроциттердин мембранасы.

Изображение слайда
108

Слайд 108

Сондықтан мембраналардын курылымымен миндеттері бузылып эритроциттердін гемолизі дамиді.

Изображение слайда
109

Слайд 109: Антиоксиданті жүйе

О2 белсенді турлерінің әсерлерін арнаы антиоксиданты жүйе тежейді.

Изображение слайда
110

Слайд 110

Оның ферменттері: -супероксиддисмутаза -каталаза -глутатионпероксидаза -глутатионредуктаза / НАДФН2 /

Изображение слайда
111

Слайд 111

О 2- + О 2- + 2Н+  Н2О2 + О2 Супероксиддисмутаза

Изображение слайда
112

Слайд 112: Супероксиддисмутаза

Изображение слайда
113

Слайд 113: Эритроциттерде бел с. жоғары

2\H2O2\ каталаза 2\ H2O\+O2

Изображение слайда
114

Слайд 114

Г - S-S- Г \ 2 \ Г- SН \ Н2О2  Н 2О + О2 глутатионпероксидаза

Изображение слайда
115

Слайд 115: Глутатионредуктаза

Г- S - S -Г глутатионр едуктаза әсерімен 2 \ Г- SН \ аусады

Изображение слайда
116

Слайд 116

НАДФН2 Г - S-S- Г  2 \ Г- SН \ глутатионредуктаза НАДФН2 қайнар көзі : пентозды цикл \ глюкозо-6- фосфатдегидрогеназа /

Изображение слайда
117

Слайд 117

Сонымен қатар глутатионпероксидаза липидтердің гидроперекистерін тотықсыздандырады.

Изображение слайда
118

Слайд 118

Изображение слайда
119

Слайд 119: Витамин Е

Антиоксиданты әсер көрсетеді.Себебі элек трондардың доноры ретінде май қышқыл дардың пероксидты реакцияларың тежейді.

Изображение слайда
120

Слайд 120: ТЕМІРДІҢ АЛМАСУЫ

Изображение слайда
121

Слайд 121: Темірдің ағзадағы орыны

Ағзада жалпы салмағы 3-6г: гемдік темір: гемоглобиннің құрамында миоглобиннің құрамында ферменттер ( цитохромдар, пероксидаза, каталаза және т.б. )

Изображение слайда
122

Слайд 122: Гемді темір

Агзада 3 - 6г : Гемды емес темир трансферрин; ферритин; ферменты: аконитаза, рибонуклеотид- редуктаза и др.. Миоглобин Нв ~ 2,6г Цитохромы и др. [(Fe О∙ОН ) 8 (Fe О∙ОРО3Н2 )] Гемді темір

Изображение слайда
123

Слайд 123: Ересек адамның ағзасындағы темірдің ортақ мөлшерінің ~ 70% (2,1-2,8г ) құрайды

Гемді темір Ересек адамның ағзасындағы темірдің ортақ мөлшерінің ~ 70% (2,1-2,8г ) құрайды. Белсенді метаболитикалық түрлері. Миоглобин - Кендрью бойынша Гемоглобин ~ 2,6г Цитохромдар

Изображение слайда
124

Слайд 124: Цитохром с

Изображение слайда
125

Слайд 125: ЦХО (а+а3)

Изображение слайда
126

Слайд 126: К аталаза

пероксидаза, және тб.

Изображение слайда
127

Слайд 127: Гемдік емес темір ~ 0,3-1,2 г:

Тасымалдаушы түрі – трансферин; (Fe ~ 1г) Резервті түрі – ферритин (жеңіл мобильді фракция), гемосидерин (ерімейтін фракция); (Fe ~ 0,6г) Гемдік емес ферменттер – аконитаза (Кребс циклі), рибонуклеотидредуктаза (ДНК) және т.б.

Изображение слайда
128

Слайд 128: Трансферрин

гликопротеин, темірді байланыстыратын екі орталығы бар (Fe+3); міндеті - темірді депоға және пайдаланатын мүшелерге тасымалдау; біріншілік құрылымы 700 аминқ. альфа спирал і мен бета құрылымді полипептидті тізбек комбинациясы екі әртүрлі бөлік түзеді: N- және C- аяғынан. бұл бөліктер өзара қысқа полипептидпен біріктіріліп тұрады да, терең гидрофобты бөлік түзеді. Қан плазмасында ~ 0,4 г/дл;

Изображение слайда
129

Слайд 129

Ферритин. ( аппоферритин + Fe +3 ) темірге ең бай қан сары суының ақуызы; мицелласының құрамында – Fe +3 2500 атомы бар. Темір ядросы [(Fe О∙ОН ) 8 (Fe О ∙ ОРО 3 Н 2 )]

Изображение слайда
130

Слайд 130: Ферритин

Ақузды қабықшасында қуыс пен сыртқы ортаны байланыстыратын каналдар бар, олар арқылы темірдің иондары ішке еніп, молекуланның темір ядросын түзеді

Изображение слайда
131

Слайд 131: Ферритин каналдары

Ферритиннің ядросын сыртқы ортамен екі полярлы емес ( үш - қабаттасқан мономер ) және төрт полярлы ( төрт - қабаттасқан мономер ) канал байланыстырады. Полярлы емес канал арқылы темір Fe+2 ядроға өткізіледі немесе шығарыладыды Полярлы канал арқылы электрон тасымалдауы жүреді ( ядродағы темірді Fe+ 3-тен Fe+ 2-ге айландыру үшін )

Изображение слайда
132

Слайд 132: Гемосидерин

темірдің оксидінен тұратын ақуыз комплексі, 25 % нуклеотидпен көмірсулардан тұрады, қою сары түсті пигмент; гемоглобиннің ыдырауының және ферритиннің денатурациясымен депротеинизациясының нәтижесінде түзіліп, ішектен тоқтаусыз сіңірілсе жинақталады; темірдің ағзадағы сақталу түрінің бірі; суда ерімейді, қолдануға тез бейімделе алмайды; ол бауыр, көкбауыр макрофагтарында сүйек кемігінде кездеседі.

Изображение слайда
133

Слайд 133: Тем іржетіспеушілік анемиясы (ТЖА):

бүкіл жер шарында ең көп таралған ауру; барлық жас топтарында, жынысы мен этникалық тұрғысына қарамастан кездеседі; бүкіл жер бетінде 500 млн жуық адамда кездеседі ( Provan D. et al., 2000); жер шарының әртүрлі аймақтарында темір жетіспеушілігі ~ у 20-50% адамдарда; шамалап алғанда әрбір 8-ші әйелде (18-30 жасар) – темір жетіспеушілігі байқалады ( Saloojee H. et al., 2001).

Изображение слайда
134

Слайд 134: Қанның ұюы

Процеске плазма, тромбоциттер, тіндердің белгілі заттары қатынасады (қан ұюының факторлары). Қан плазмасының факторлары :

Изображение слайда
135

Слайд 135

Фактор І – фибриноген. Фактор ІІ – протромбин ФакторІІІ – тканьдік тромбопластин. Фактор І V – кальций иондары ( Са 2+). Фактор V – проакцелерин. Фактор VІІ – проконвертин. Фактор VІІІ – антигемофильді глобулин А (туа біткен жетіспеушілігінде гемофилия А дамиды - 87-94 %). ФакторІХ – антигемофильді глобулин В (т.б.ж.- гемофилия В, 6 – 13% ). ФакторХ – Прауер – Стюарттың факторы. ФакторХІ – Розенталь факторы (т.б.ж.- гемофилия С, 1 – 2 % ). ФакторХІІ – Хагеман факторы. ФакторХІІІ – фибринді тұрақтандырады ( трансглутаминазаның белсенді емес түрі ).

Изображение слайда
136

Слайд 136: Факторы свертывания крови

Факторы участвующие в свертывании крови имеют свои тривиальные названия: фактор I - фибриноген фактор II - протромбин фактор III – тромбопластин фактор IV - ионы Са++ фактор V - проакцеленин фактор VII - проконвертин фактор VIII - антигемолитический фактор фактор IX - фактор Кристмана фактор X - фактор Стюарта фактор XI - предшественник тромбопластина плазмы фактор Х II - фактор Хагемана фактор Х III - предшественник трансглутаминазы.

Изображение слайда
137

Слайд 137: Тромбоциттердің факторлары

Фактор -1 проакцелерин. Фактор – 3. Фактор – 8 тромбостенин Қан ұюдың белокты факторлары бауырда синтезделеді. Олардың көбі проферменттер болып табылады. Қанның ұюында белсенді түріне ауысып, келесі ферментативті реакцияның себебшісі болып табылады.

Изображение слайда
138

Слайд 138: Фибриннің пайда болу механизмі

Протромбин (профермент) ----------Са+--------------→ Тромбин Тромбокинаа \ / \ Фибригоген ( фибринпептидтер ) ---------------- Тромбин фибрин моном. \ ФИБРИН ПОЛИМЕР

Изображение слайда
139

Слайд 139: Фибринолиз ( тромбтардың ыдырауы)

пептид / Плазминоген ------------------------------→ плазмин ( профермент) Қанның және тіндер- (фермент) дің активаторлары Фибрин ------→ фибриннің ыдырауының Плазмин өнімдері Тромбин мен плазминнің жүйелерінің арасында тепе – теңдік бұзылғанда тромбтың пайда болуы күшееді немесе геморагиялық жағдайлар байқалады. ( Геморагия – қан ұюының төмендеуі ).

Изображение слайда
140

Слайд 140: Қан ұюға қарсы жүйелер

Қан ұюға қарсы жүйелер негізінен протеолиттік ферменттердің тежеуіші плазма ақуыздарынан тұрады. Гепарин антитромбин ІІІ-тің тежеуіші әсерін күшейтуші фактор, яғни антиромбин ІІІ-ке гепариннің қосылуы, оның конформациясын өзгертіп, тромбинға қосылғаннан кейін гепарин қайтадан бөлініп шығып, антиромбин ІІІ-тің басқа молекуласына қосылды.

Изображение слайда
141

Слайд 141: Қанның ұюын тежейтін заттар ( антикоагулянттар )

1.Антитромбин ( 6 түрі белгілі ). Олардың ішінде гепарин протромбинді тромбинге ауыстрады. 2. Антитромбопластиндер. 3. Фибринолитикалық жүйе. 4. Витамин К антивитаминдері (дикумарол, неодикумарол және т.б.)

Изображение слайда
142

Слайд 142

Витамин К – факторлар ІІ, V ІІ, ІХ, Х құрамында γ – карбоксиглутамат бар. Оның түзілуі: СООН COOH 1 Вит. К (кофермент ) 1 γСН2 -----------------------------→ CH - COOH 1 Е 1 βСН2 CH2 1 1 αСН – NH2 CH – NH2 1 1 COOH COOH Глу γ – карбоксиглу γ – карбоксиглутамин Са2+ байланыстыратын орталықтарды түзеді. Гиповитаминоз К қан кетуді шақыртады. Витамин К құрылымды аналогы: дикумарол. Витамин К Глу ---------------------→ γ – карбоксиглу Е \ Дикумарол ( сыбайлас ингибитор ) Дикумарол қан ұюын төмендетеді. Сондықтан тромбозға қарсы дәрі ретінде қолданады.

Изображение слайда
143

Слайд 143: Қан ұюының ішкі механизімінің сызбанұсқасы

Изображение слайда
144

Слайд 144

Ұлы Отан соғысы жылдарында көп теген жарақаттан ған жауынгерлер қан кетуден қаза тапты,сондықтан қан ұюын жоғарылататын препарат ты дереу синтездеу қажет тілігі туындады.

Изображение слайда
145

Слайд 145

1942 жылы қысқа уақыт аралығында атақты биохимик, академик Палладин А.В викасолдын синтезін іске асырды. Нәтижесінде көптеген адамдардар дың өмірі сақталып қалды

Изображение слайда
146

Слайд 146

Викасол ( менадион, ағылш. menadione ) – полициклдық аромати калық кетон, 1,4-нафто хинонның туындысы. Ақ немесе ақ– сарғыш кристалды иіссіз ұнтақ.

Изображение слайда
147

Слайд 147

Викасол К дәр. Синтети калық суда еритін анало логы ( спиртта ерімейді ) Дәрілік препарат ретінде ішке ғана емес, сонымен қатар парентеральды қолдануға болады.

Изображение слайда
148

Слайд 148

Изображение слайда
149

Слайд 149

Изображение слайда
150

Слайд 150: Викасол қазіргі уа қ ыттада кеңінен қолданылады

Изображение слайда
151

Слайд 151

Гемофилия – гемор рагиялық ауру. Қан үюына қатысатың плазмамалық фак торардың туа біткен жетіспеушілігі.

Изображение слайда
152

Слайд 152: Гемофилиялар

Гемофилия А - 10 /100000 Фактор VIII жетіспеушілігі. Гемофилия В - 2 /100000 Фактор IX жетіспеушілігі Қанның биохимиялық зертеунің

Изображение слайда
153

Слайд 153

Гемофилия А ( 80-85%) – VIII фактордың туа біткен жетіспеушілігі нәтижесінде қан ұюы бұзылады. .

Изображение слайда
154

Слайд 154

Классикалық мысал – цесаревич Алексей (Ресей патша сы Николай ІІ-нің баласы) гемофилия А (генетикалық ауруына) шалдыққаны белгілі.

Изображение слайда
155

Слайд 155

Изображение слайда
156

Слайд 156

Изображение слайда
157

Слайд 157

Гемофилия А ( 80-85%) – VIII фактордың туа біткен жетіспеушілігі нәтижесінде қан ұюы бұзылады. Классикалық мысал - цесаревич Алексей (Ресей патшасы Николай ІІ-нің баласы) гемофилия А (генетикалық ауруына) шалдыққаны белгілі. Қанның биохимиялық зертеунің

Изображение слайда
158

Слайд 158

Бұл аурудың зардаптары Касвинов М.К. «Двадцать три ступени вниз» деген кітабында нақты көрсетілген

Изображение слайда
159

Слайд 159

Изображение слайда
160

Слайд 160

Изображение слайда
161

Слайд 161

Ағзадағы заттар алмасуының жағдайін қанның химиялық құрамы және оның сапалық, сандық өзгерістері көрсете ді. Сондықтан аурудың диаг ностикасы, емдеудің нәтіжесін бағалау және аурудың алдың алу үшін қанның биохимиялық зертеун клиникада кең қолданады.

Изображение слайда
162

Слайд 162

Қанның ақуыздары Жалпы белок 65-85 г/л альбуминдер 40-50 г/л. Гормондарды,өт қыш-ды,ХС, май қыш-ды... тасымалдайды. 30 г/л дейин төмендеу-онкотикалық қысым төмендейді, ісіну дамиді. глобулиндер 25-30 г/л альфа 1-глобулиндер 2,5-5,0% ТЖЛП, гликопротеид теидтер,трипсинді тежейтін ақуыз

Изображение слайда
163

Слайд 163

альфа 2-глобулиндер 5,8-8,9% /ТЖЛП,гликопротеидтер, гаптоглобин.../ бета- глобулиндер 11,0-13,0% / ТТЛП, гликопротеидтер,транс-феррин.. гамма- глобулиндер 15,5-21,9% иммуноглбулиндер

Изображение слайда
164

Слайд 164

Иммуноглобулиндер : IgG 8-16г/л IgA 1,4-4,2г/л IgM 0,05-1,9 г/л IgE 0,1-2,0мг/л IgD 30-400 мг/л фибриноген 2-4 г/л хиломикрондар 0-0,5 г/л ЛПВП ( альфа-ЛП ): ерлерде 1,25-4,25г/л әйелерде 2,5-6,6 г/л ЛПОНП ( пре-бета-липопротеидтер ) 1,5-2,0 г/л ЛПНП ( бета-ЛП ) 3,0-4,5 г/л

Изображение слайда
165

Слайд 165

Қанның ферменттері Аспартатаминотрансфераза (ACT) 0,1-0,45 мкмоль / час.мл Жоғарлау-миокардтың инфарктісі.. Аланинаминотрансфераза (АЛТ) -------------------------------------- де Ритис коэффициенты 0,1-0,68 мкмоль / час.мл Жоғарлау -гепатит.. ---------------------------------------------- АСТ / АЛТ = 1,33+ 0,42 - Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 220-1100 ммоль / с.л или 0,8-4,0 мкмоль / час.мл ЛДГ1 19-29% ЛДГ2 23-37% ЛДГЗ 17-25% ЛДГ4 8-17% ЛДГ5 8-18%

Изображение слайда
166

Слайд 166

Сілтілі фосфатаза 0,5-1,3 ммоль /час. л рН 8,6-10,1 Қышқыл фосфатаза 0,05-0,13 ммоль /час. рН5,0-5,5 Альдолаза 1-8 суб. Креатинфосфокиназа 0-100 ммоль /сек.л ( 6 суб.д ) альфа-Амилаза 16,0-30,0 г/час. Изоф. Р -түрі S- түрі Кининдер : брадикининдер 0,1 -2,0 мкг/л калликреин 720-1670 мкг/л

Изображение слайда
167

Слайд 167: Кининдер

Физиологиялық мәні Кининдердің патологиялық процестің дамуына қатысуы Кининдердің фармакологиялық әсерлері

Изображение слайда
168

Слайд 168

Көмірсулар алмасуының метаболиттері : Глюкоза 3,3-5,7 ммоль /л Жо ға ралу / 6,0 ммоль /л/ - гипергликемия. 50 ммоль /л- гипергликемиялы қ кома. 10 ммоль /л- глюкозурия. Төмендеу / 3,3 ммоль /л/- гипогликемия. / 2,7 ммоль /л/- гипогликемиялы қ кома. Инсулин гипогликемиялық,басқа гормондар гипергликемиялық эффект Галактоза 0,1 -0,86 ммоль /л Лактат 1 ммоль /л дейин. Жүрек булшық етте энергияның қайнар көзі,бауырда глюконеогенезге пайдаланады. Жоғарлау-қанда сілтілі қорды төмендейді.

Изображение слайда
169

Слайд 169

Сиал.қышк. 2,0-2,33 ммоль /л Нейрамин қыш-дың туындысы.Гликопротеидтердің құрамына кіреді.Жоғарлау дәнекер тіннің бұзылысының белгісі. Ақуыздармен байланыскан гексозалар 5,8-6,6 ммоль /л Серомукоидтермен байланыскан гексозалар 1,2-1,6 ммоль /л Гликопротеид.Жоғарлау-қабыну, ревматикалық процестердің белгісі.

Изображение слайда
170

Слайд 170

Липидты алмасудың метаболиттері : Жалпы липидтер 4-7 г/л Жоғарлау-гиперлипемия Үшглицеридтер 04-7 г/л Жоғарлау-гиперлипемия ( 3,9 ммоль /л дейин ) Фосфолипидтер 2-4,7 ммоль /л ТЖЛП тасымалданады. Бауырда синтезделеді, төмендеу - бауырдың майлы дегенерациясына әкеледі. ЭЖМК* 400-800 мкмоль /л Плазманың альбуминдерімен тасымалданады.

Изображение слайда
171

Слайд 171

Холестерин ( жалпы ) 3,9-6,5 ммоль /л (до 7,2 ммоль /л) Жоғарлаы-гиперхолестеринемия,төмендеу-гипохолестеринемия. Бос холестерин 30% (1-2,3 ммоль /л) Байланысқан холестерин 70% Кетон денелер 100-600 мкмоль /л Жоғарлау-гиперкетонемия / метаболитикалық ацидоз, рН мәні төмендейді. *

Изображение слайда
172

Слайд 172

Азотты (ақуызды ) алмасудың метаболиттері : Мочевина 2,5-8,3 ммоль /л Зәр қышк. 0,16-0,57 ммоль /л Ерлерде 0,24-0,57 ммоль /л Әйелдерде 0,16-0,40 ммоль /л Креатинин : Ерлерде 44-100 мкмоль /л Әйелдерде 44-88 мкмоль /л Креатин: Ерлерде 15-45 мкмоль /л Әйелдерде 45-76 мкмоль /л Билирубин ( жалпы ) 8,5-20,5 мкмоль /л Түра емес 75% (6,33-15,33 мкмоль /л) Тура до 25% (2,12-5,12 мкмоль /л) Қалдық азот 14-25 ммоль /л Аммиак 25-40 ммоль /л

Изображение слайда
173

Слайд 173

Минералды заттар : Калий 3,4-5,3 ммоль /л Натрий 130-156 ммоль /л Кальций 2,3-2,75 ммоль /л Железо 12-32 мкмоль /л Томендеу-теміржетіспеушілік анемия Фосфор 1-2 ммоль /л Хлориды 97-108 ммоль /л Магний 0,7-1,2 ммоль /л

Изображение слайда
174

Слайд 174

Бикарбонаттар 21 -25 ммоль /л Қанның қышқылды-сілтілі жағдайының негізгі көрсеткішісі. Буферлы негіздер 40-60 ммоль /л Жоғарлау-гипербазия.Төмендеу - гипобазия. Қанның рН 7,36-7,44 Сутек иондардың мөлшері 44-36 нмоль /л рН жоғарлау - алкалиемия, төмендеу - ацидемия р02 90-100 с. б. мм. рС02 36-44 с. б.мм.

Изображение слайда
175

Слайд 175: Пигментті алмасудың көрсеткіштері

1. Билирубин және оның фракциялар. 2. Уропорфириндер. 3. Копропорфириндер.

Изображение слайда
176

Слайд 176: Су-түзді алмасудың көрсеткіштері:

1. натрий 2. калий 3. кальций 4. магний 6. темір 7. фосфор 8. мышьяк, қорғасын, сынап.

Изображение слайда
177

Слайд 177: Влияние возраста на биохимические константы крови

ПОКАЗАТЕЛИ новорожденные до 12 месяцев 1 год -14 лет Белки крови: общий белок 47-65 г/л 41-78 г/л 59-82 г/л альбумины 23-46 г/л 20-51 г/л 37-52 г/л глобулины альфа-1 0,9-3,2 г/л 1,2-4,7 г/л 1,0-4,0 г/л альфа-2 2,4-7,2 г/л 2,5-11,0 г/л 5,0-10,0 г/л бета-глобул. 2,4-8,5 г/л 1,6-13 г/л 6,0-12,0 г/л гамма-глобул. 6,0-12,0 г/л 2,3-12,0 г/л 6,0-16,0 г/л Остаточный азот 42-71 ммоль/л 25-35 ммоль/л 20-30 ммоль/л Глюкоза 3,5-5,5 ммоль/л 2,6-4,0 ммоль/л 3,5-5,6 ммоль/л Общие липиды 1,7-4,5 г/л 2,4-7,0 г/л 4,5-7,0 г/л Триацилглицериды 0,2-0,86 ммоль/л 0,4-0,93 ммоль/л Холестерин 1,3-2,6 ммоль/л 1,5-5,0 ммоль/л 3,7-6,5 ммоль/л Фосфолипиды 0,65-1,0 ммоль/л 1,2-2,1 ммоль/л 1,3-3,3 ммоль/л НЭЖК 1,2-2,2 ммоль/л 0,6-1,0 ммоль/л 0,3-0,6 ммоль/л Минеральные вещества: Калий 4,7-6,7 ммоль/л 4,1-5,8 ммоль/л 3,7-5,1 ммоль/л Натрий 135-155 ммоль/л 133-142 ммоль/л 125-147 ммоль/л Железо 5,0-19 мкмоль/л 6,3-ЗЗ мкмоль/л 9,3-34 мкмоль/л рН 7,29-7,38 7,34-7,46 7,36-7,44 рС02 26-41 мм. рт. ст. 26-41 мм. рт. ст. 36-44 мм рт. ст.

Изображение слайда
178

Слайд 178: Гормондар және олардың метаболиттері

17-оксикортикостероидтер 140-550 ммоль /л 11 - оксикортикостероидтер 140-230 ммоль /л альдостерон 91-185 нг /л адреналин 0,3 5-0,4 мкг/л норадреналин 0,73-0,88 мкг/л тироксин 29-64 мкг/л

Изображение слайда
179

Слайд 179

Қанның биохимиялық анализінің негізгі көрсеткіштері : Жалпы белок Билирубин Креатинин; КФК (креатинофосфокиназа), ЛДГ Липаза Зәр қышқылы мочевина Холестерин; үшацилглицеридтер трансаминазалар Жалпы белок және оның фракциялары Қалдық азот индикан Глюкоза, темір, калий,кальций,натрий,магний,фосфор.

Изображение слайда
180

Слайд 180: Диспротеинемические пробы

Название пробы Нормальные показатели Вельтмана 0,4-0,5 мл р-ра кальция (5-7-я пробирки) Сулемовая 1,6-2,2 мл дихлорида ртути Тимоловая 0-4 ед

Изображение слайда
181

Слайд 181: Өткір фазалардың ақуыздары

С - реактивті ақуыз Церулоплазмин  2-макроглобулин  1-антитрипсин Тропонин J  -фетопротеин

Изображение слайда
182

Слайд 182

Қан және т.б. биохимиялық сарапта Масы нәтіжесі бойынша дәрігер келесі сұрақтарға жауап беру міндетті. 1.Қан және зәрдің сараптамасы бойынша қандай өзгерістер байқалады? 2.Қандай алмасу процестер бұзылған? 3.Қандай патологиялық жағдайларда бул бұзылыстардың дамуы мүмкін ? 4.Бұзылыстардың механизмі қандай ?

Изображение слайда
183

Слайд 183: Қанның сараптамасы Гематологиялық анализатор

18 көрсеткіш \ 2 минут \

Изображение слайда
184

Слайд 184

WBC – лейкоциты LYM – лимфоциты MID – моноциты/эозинофилы GRA – гранулоциты LY% – % лимфоцитов MI% – % моноцитов/эозинофилов GR% – % гранулоцитов RBC – эритроциты HGB – гемоглобин HCT – гематокрит MCV – средний объём эритроцитов MCH – среднее содержание гемоглобина в эритроците MCHC – средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах RDWc – широта распределения популяции эритроцитов PLT – тромбоциты PCT – тромбокрит MPV – средний объём тромбоцитов PDWc – широта распределения популяции тромбоцитов

Изображение слайда
185

Слайд 185: Тем ірдің адам ағзасының әртүрлі мүшесінде таралуы, мг/кг

Жасы Темір мөлшері Барлығы гемоглобинде Сүйек кемігінде бауыр, көк бауыр, бүйректе Бұлшық ет, ферменттерде Жаңа туған нәресте 75 45 15 5 1 2 ай 51 26 18 5 1 6 ай 36 28 16 2 1 2 жас 38 31 17 5 1 8 жас 38 34 4 2 2 15 жас 44 37 4 4 2 Ересектер 52 35 7 7 4

Изображение слайда
186

Слайд 186: Темірдің абсорбциясы, сіңірілуі, тасымалдалдануы мен сақталуы

аспен түскен темір Fe+ 3 асказан сөлінің әсерінен Fe+ 2 айланып апоферитинмен байланысады; он екі елі ішекте темір Fe+ 2 ферритиннен қан сарысуына сіңірілу үшін босатылады; Қан плазмасында Fe+ 2 трансферринмен байланысып, біразы бауырда ферритин құрамында қорда сақталу үшін жеткізіледі; қалғаны темір қажет ететін мүшелерге жеткізіледі.

Изображение слайда
187

Слайд 187

Там ақпен темірдің түсіуі 10-20 мг/тәу Сүйек кемігінің эритроидты клеткалары 25 мг/тәу Эритроциттер 2,6 г -60 % 25 мг/тәу СМФ клеткалары Трансферринмен байланысқан темір 4мг (0.1% ) Тем ірдің абсорбциясы 1-2 мг/тәу ( 10 % ) Темірді жоғалту 1 мг/тәу ( 10 % ) Қордағы темір Ферритин 0,6 мг ( 15 % ) Гемосидерин 0,4 мг ( 10 % ) Ал одан нәжіспен шығады ( зәрмен өте аз 0,7-5,7 нмоль/т немесе 0,04-0,3 мкг/т).

Изображение слайда
188

Слайд 188: Жастың әртүрі кезеңдерінде темірдің қажеттілігі ( мг/т )

Жас кезеңі мг/т темір Балалар 1,2 Жас өспірім қыздар 2,8 Жас өспірім ұлдар 2,0 Жүкті әйелдер 3,7 20-50 жасар әйелдер 1,8 Ересек ерлер мен әйелдер ( менопаузадан кейін ) 1,0

Изображение слайда
189

Слайд 189: Трансферинмен темірді байланыстыру :

темірдің ионың байланыстыратын аминоқ. әр бөлікте бірдей: екі тир, бір асп және бір гис қалдығы; темірді байланыстыру үшін соған қоса анион керек, әдетте бұл кар бонат (CO32-) болып табылады; екі тир және асп 3- заряды темір ионының 3+ зарядың тепе-теңдікке әкеледі ; анион з аряды белоктың тұстас оң зарядымен тепе-теңдікке келеді – трансферринде бұл бүйір тізбегімен N- сонының альфа спиралінің аргининінің оң заряды;

Изображение слайда
190

Слайд 190: Жаңа туған нәрестелер мен емшектегі балардағы тем іржетіспеушілік анемиясының себебі

анасының теміржетіспеушілік анемиясына шалдығуы шала туған көпурукты жүктілік төмен салмақ \туғанда\ инфекциялар сінірілудін бұзылысы дурыс емес тамақтану түрі және т.б.

Изображение слайда
191

Слайд 191: Тем ірдің адам ағзасының әртүрлі мүшесінде таралуы, мг/кг

Жасы Темір мөлшері Барлығы гемоглобинде Сүйек кемігінде бауыр, көк бауыр, бүйректе Бұлшық ет, ферменттерде Жаңа туған нәресте 75 45 15 5 1 2 ай 51 26 18 5 1 6 ай 36 28 16 2 1 2 жас 38 31 17 5 1 8 жас 38 34 4 2 2 15 жас 44 37 4 4 2 Ересектер 52 35 7 7 4

Изображение слайда
192

Слайд 192: Әр түрлі жас кезеңіндегі темірдің қажеттілігі

Жас кезеңі Темір қажеттілігі (мг/тәу.) Балалар 1,2 Жас өспірім қыздар 2,8 Жас өспірім ұлдар 2,0 Жүкті әйелдер 3,7 20-50 жасар әйелдер 1,8 Ересек ерлер мен менопаузадан кейінгі әйелдер 1,0

Изображение слайда
193

Слайд 193: ТЖА-ның клиникалық көріністері

бозару; жүректің қағуы; құлақтағы шу; бас ауруы; әлсіздік; дәм сезудің бұзылуы ( бор, әк жеуге жеріктік); тілдің ашуы; диспепсия; терінің құрғақтығы; тырнақтың өзгеруі; шаш түсу; Ауыз бұрыштарының жарылуы. невротическикалық реакциялар, неврастения, Бұлшық еттің еңбекке қабілеті, жалпы физикалық күш түсіруге шыдымдылығы төмендеу Миокардтың зат алмасуының бұзылуы периферияда қан айналымының бұзылуы

Изображение слайда
194

Последний слайд презентации: ҚАННЫҢ БИОХИМИЯСЫ: КЕРІ БАЙЛАНЫС

Қанның міндеттерің атаныз. Қанның физиологиялық және патологиялық туындыларың атаныз Қанның биохимиялық сараптамасының мәнің көрсетініз

Изображение слайда