Презентация на тему: Қ.А Яасауи атындағы қазақ-түрік халқаралық университет

Қ.А Яасауи атындағы қазақ-түрік халқаралық университет
Жоспары:
Қ.А Яасауи атындағы қазақ-түрік халқаралық университет
Қ.А Яасауи атындағы қазақ-түрік халқаралық университет
Қ.А Яасауи атындағы қазақ-түрік халқаралық университет
Қ.А Яасауи атындағы қазақ-түрік халқаралық университет
Қ.А Яасауи атындағы қазақ-түрік халқаралық университет
Қ.А Яасауи атындағы қазақ-түрік халқаралық университет
Қ.А Яасауи атындағы қазақ-түрік халқаралық университет
Қ.А Яасауи атындағы қазақ-түрік халқаралық университет
Қ.А Яасауи атындағы қазақ-түрік халқаралық университет
Қ.А Яасауи атындағы қазақ-түрік халқаралық университет
Қ.А Яасауи атындағы қазақ-түрік халқаралық университет
Қ.А Яасауи атындағы қазақ-түрік халқаралық университет
Қ.А Яасауи атындағы қазақ-түрік халқаралық университет
Қ.А Яасауи атындағы қазақ-түрік халқаралық университет
Пайдаланылган әдебиеттер.
1/17
Средняя оценка: 4.8/5 (всего оценок: 78)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (342 Кб)
1

Первый слайд презентации: Қ.А Яасауи атындағы қазақ-түрік халқаралық университет

СӨЖ Тақырыбы : Химиялық термодинамиканың негіздері. Негізгі түсініктері мен аңдары. Термохимиялық есептеулер. Тексерген: Берді Д Орындаған : Балтабай А Тобы : 113 ЖМ Түркістан 2015

Изображение слайда
2

Слайд 2: Жоспары:

Кіріспе: Негізгі бөлім : Химиялық термодинамиканың негіздері. Негізгі түсініктері мен аңдары. Термохимиялық есептеулер. Қорытынды : Қолданылған әдебиетер:

Изображение слайда
3

Слайд 3

Термодинамика энергияның бір түрден екінші түріне, жүйенің бір бөлігінен екіншісіне ауысып, әр түрлі физикалык және химиялық процестермен қосарлана жүретін энергетикалық әсерлерді ( эффектілерді ), олардың процестердің өтуіне тәуелділігін ; қарастырылып отырған жағдайлардағы процестердің өздерінің өздігінен өтуін зерттейді. Термодинамика бірінші және екінші заңға негізделген. Өзінің дамуының бастапқы кегзеңінде термодинамика тек жылу мен механикалық ж ұ мыс арасындағы қатысты зерттейді. М ұ ның өзі бу машинасының жасалуымен байланысты болды. Ал энергияның басқа түрлері термодинамикада қарастырылмады. Кейін энергияның электрлік, сәулелік, химиялық түрлерін зерттеумен байланысты термодинамиканың қарастыратын мәселелерінің де шеңбері кеңейе түсті. Термодинамикалық зерттеу әдістерінің де іс жүзінде қолданылуы да дами бастады. Енді бу машинасы мен механикалық энергияның жылуға айналу процестері ғана емес электр машиналары, тоңазатқыш машиналары, компрессорлары, іштен жану двигательдері, реактивті двигательдер де термодинамика заңына бағынады. Гальваникалық элементтер, сондай-ақ электролиз процестері, әр түрлі химиялық реакциялар, атмосфералық қ ұ былыстар, өсімдіктер мен жануарлардың организмінде жүретін кейбір процестер олардың энергетикалық теңбе-тендігінің қатынасымен ғана емес, берілген жағдайлардағы процестердің өздігінен өтуінің мүмкіндігінің, бағытының және шегінің қатынастарымен, соң д ай- ақ тепе- теңдік жағдайларды тағайындау, пайдалы жүмыстың барынша көп мөлшерін анықтау қатынасын зерттейді.

Изображение слайда
4

Слайд 4

Термодинамиканың осындай қолданбалық бағыты біртіндеп оның жеке бір саласын, атап айтқанда химиялық термодинамиканы бөліп шығарды. Сонымен қатар химиялық термодинамика заттардың әр түрлі термодинамикалық қасиеттердің, олардың химиялық қ ұ рамы мен қүрылысына, сонда берілген заттың температура мен қысымға тәуелділігін осы қасиеттердің химиялық және физикалық процестер кезіндегі өзгерісін зерттейді. Термодинамиканы оқып-үйренбес б ұ рын онда пайдаланылатын ұ ғымдарды, терминдерді және шамаларды жете білудің маңызы зор. Жүйе деп қоршаған ортадан ойша алынған өзара әсерлердегі денелерді немесе денелер тобын айтады. Гомогендік жүйе деп ішінде қасиеттері бойынша жүйенің бөліктерін бір-бірінен бөлінетін беттік бөлімдері жоқ жүйені айтады. Ішінде осындай беттік бөлімдері барын гетерогендік деп атайды. Фаза термині барлық қ ұ рылымы бойынша және химиялық, және физикалық қасиеттері бойынша бірдей және жүйенің басқа бөліктерінен беттігі бойынша шамалы шектелген барлық гомогендік жүйе бөліктерінің жиынтығын түсіндіреді. Оқшауланған жүйе зат алмасу және қоршаған ортамен зат және энергия ауысу мүмкіндігінен айрылған және т ұ рақты көлемі бар жүйе ретінде қарастырылады. Мәні тек жүйенің күйіне тәуелді термодинамикалық функцияны күй функциясы деп атайды. Олардың қандай да болсын процестегі өзгерісі жүйенің тек бастапкы және сонғы күйіне ғана тәуелді, ал ауысу жолына тәуелді болмайды.

Изображение слайда
5

Слайд 5

Термодинамикалық жүйенің қандай да бір бастапқы күйден бір-қатар өзгерісті өткере отырып, сол бастапқы күйге осы не баска жолмен айналып келу процесін түйық немесе циклдык процесс дейді. Түйық процесте кез келген күй функциясының өзгерісі нөлге тең. Алайда термодинамикалық шамалардың бәрі күй функциясы бола бермейді. Жүйенің шығаратын немесе сіңіретін жылу мөлшері және жүйенің атқаратын жүмыс А мөлшері тек жүйенің бастапқы және соңғы күйіне ғана тәуелді болмай бір күйден екіншісіне өту қалай жүрді соған тәуелді. Мүны білу үшін шексіз аз жылу o Q және жүмыс оА мөлшерлері алынады. Т ұ рақты температурадағы жүретін изотермалык, т ұ рақты қысымда өтетін - изобаралык, ал т ұ рақты көлемде өтетін - изохоралык процестер бар. Ж ұ мыспен байланысты бола т ұ рып жүйе жылуды қабылдамаса не бермесе адиабаттық процесс деп аталады. Термодинамикалық процесс кайтымды және кайтымсыз болады. Термодинамикадағы негізгі шаманың бірі - жүйенің ішкі энергиясы. Б ұ л шама күй процестері болып есептеледі. Б ұ л шама жүйенің жалпы энергия қорын сипаттайды. Бүған молекулалардың ілгерілемелі және айналмалы қозғалысының энергиясы, молекулалар қүрайтын атомдар мен атомдар тобының ішкі молекулалық тербелісі қозғалысының энергиясы, атомдардағы электрондардың айналу энергиясы, атомдар ядросыңцағы энергия және энергияның басқа түрлері жатады.

Изображение слайда
6

Слайд 6

Бірдей жағдайларда берілген зат үшін ішкі энергия мөлшері зат мөлшеріне тура пропорционал. Кең қолданылатын термодинамикалық функция энталь -пия деп аталады. Ол мына қатыңаспен анықталады. Н = U+pv (2) Жылу сыйымдылык. Жүйенің жүргізген ж ұ мысынан екі бөлікті алайық : бірі, жүйенің көлем өзгеруімен байланысты ( кеңею ж ұ мысы), және пайдалы ж ұ мыс деп аталатын түрі. Жылу сыймдылығы пайдалы ж ұ мыс аткарылмайтын жағдайындағы жүйенің температурасын бір градусқа көтеру үшін керекті жылу мөлшеріне тең. Егер жүйенің температурасын АТ = Т 2 - Т { өзгерісті жылу мөлшері Q белгілі болса, онда жылу сыйымдылығы С тең : Бір грамм заттың жылу сыйымдылығын меншікті, бір мольдікін мольдік, ал бір грамм-атомдыкін - атомдық жылу сыйымдылығы деп атайды. Мольдік және меншікті жылу сыйымдылықтарының байланысын С моль =С мен М, (4) м ұ ңдағы М - молекулалық салмақ

Изображение слайда
7

Слайд 7

Жылу сыйымдылығы қ ұ былыстың сипатымен анықталады. Аныктамалық кестелерде берілетін жылу сыйымдылықтарының мәні жүйені белгілі ретпен жылыту түріне жатады. Олардың арасындағы маңыздысы - изобарлық (С р ) және изохоралық (С у ) қ ұ былыстардағы жылу сыйымдылығы. Б ұ ған орай жоғарыдағы 3 теңдеуге біріншіні қойып, алады. Тек кеңею ж ұ мысын алғандықтан, Б ұ дан, т ұ рақты көлем кезіндегі Ал тұракты қысым кезіндегі энтальпия интегралы dH = du+pdv болғаңдықтан, Демек (5)

Изображение слайда
8

Слайд 8

1-есеп. Температурасы 20°С және қысымы 0,10 МПа ауаны компрессор көмегімен 2,50 МПа дейін сығымдады (қысты). Бұл жұмысты жүргізу кезіндегі энергия шығыны мен бөлінген жылуды: а)изотермалық; а)адиабатты; б)политроптық көрсеткіші 1,30 болатын политроптық құбылыстар үшін анықтандар. Шешуі. Аддымен жұмыс пен жылуды анықтаудан бастаймыз. Ол үшін оқулықтағы формулалар мен анықтамадағы (5) мәліметтерді пайдаланамыз. а) изотермалық процесс үшін ә) адиабаталық процесс үшін Ауаны екі атомды и идеал газ ретінде у = 1,40 деп қабы л дап, ауа температурасын анықтамалықтан (5) алады.

Изображение слайда
9

Слайд 9

М ұ ны жоғарыдағы тендеуге қояды : б) политроптық көрсеткіші к = 1,30 Сығымдау соңындағы Т 2 мәнін политроптық теңдеу арқылы табады: Бұларды тиісті тендеуге қойып, мынаны аламыз: Политроптықтағы жылуды есептейді :

Изображение слайда
10

Слайд 10

Мұндағы ауыстырып, Термохимия ( жылу химиясы ) химиялық реакциялардың жылу процесін эффектісін зерттейді. Б ұ ған жылу эффектісін тәжірибе кезінде анықтау, оларды салыстыра отырып реттеу, сондай-ақ қолданбалылық түрғыда анықтау, соңдай-ақ реакциялар үшін жылу эффектісін аныктау мүмкін болмаған жағдайда зандылықты қалыптастыру жатады. Демек, оның теориялық қолданбалылық маңызы бар. Реакция жылуына сүйеніп, химиялық байланыс энергиясы, оның нақтылығы туралы деректер алуға болады. Химиялық реакцияның немесе кез келген процестің жүйеде ж ұ мыс істелінбейтін және әуелгі мен соңғы заттың температурасы бірдей кезіңдегі бөлінетін не сіңірілетін жылу мөлшерін жылу эффектісі деп атайды. Егер пайдалы ж ұ мыс туындаса, онда жылу эффектісі жылу мөлшерінен осы ж ұ мыс шамасына өзгеше болады. Ал егер жүйе энергияны сіңірсе, оңдайды жылу эффектісін оң деп есептейді.

Изображение слайда
11

Слайд 11

Газ көлемін кеңейткенде атқарылатын жұмыс мынаған тең: (6) Бүл теңцеуден қысым түрақты кездегі көлемнің болмашы өзгерісі шексіз кеңею жүмысын, көлем мен қысым түракты болғанда оларға с әйкес шексіз аз. жылу сыйымдылығық табуға болады : (7) Еңдеше тұракты көлем жағдайында өтетін процестің жылу эффектісі ішкі энергияның өсімшесіне теңеліп, түрақты қысым кезіндегі энтальпия өсімшесіне тең болады. Әрине, бұған орай, термохимилық жүйдегі жылу эффектісін ішкі энергия мен энтальпияның кемуі арқылы таңбалап, өрнектейді. Қатты декглердің тұрақты қысым кезіндегі, көлемінің шамалы өзгеретіні белгілі. Бұл кезде қысым да, көлем түрақтанып, энтальпия мен ішкі энергия өзара шамалас қалады, яғни Көптеген жағдайда химиялық реакцияның теңдеуін жылу эффектісімен қоса жазады. Ондағы бөлінетін не сіңірілетін жылу мөлшерін реакция теңдеуінің сол жағынан, не теңдеуден кейін бөлек жазады. М ұ ндай химиялық реакцияның жылу эффектісі қоса жазылған түрін термохимиялық теңцеу деп атайды және оның жүру реті мен бағыты, жылдамдығы әрекеттесетін заттардың агрегаттық күйіне тәуелді болады. Мысалы :

Изображение слайда
12

Слайд 12

Термохимиясындағы жылу эффектісін біріктіретін шңның екеуіде - жалпы энергия сақталу заңының дербес түрлері. Термохимияның бірінші заңы Лавуазье-Лаплас заңына бағынады. Жай заттар қосылып, күрделі зат түзгенде бөлінетін (не сіңірілетін) жылу мөлшері сол күрделі зат қайтадан жай заттарға ыдырағаңда сіңірілетін (не бөлінетін) жылуға тең. Мысалы : Немесе Термохимиясының екінші заңы - Гесс заңына бағынады. Химиялық реакция тікелей жүрсін немесе бірнеше сатыда өтсін, бәрібір оған сай жылудың мөлшері тұрақты болады. Басқаша айтқанда, химиялық реакцияның жылу эффектісі оның жүру жолына, сатылы кезеңдеріне тәуедді емес, тек әрекеттесуші заттар мен өнімдердің күйіне тәуедді. 1. Кез келген қосылыс ыдырағанда жылу осы қосылыстың түзілген кездегі теріс таңбалы жылу эффектісіне тең. химиялық қосылыстың түзілу жылуы деп, жай заттан осы қосылыстың бір мөлі түзілетін реакциядағы жылу эффектісін айтады. 2. Реакцияның жылу эффектісі реакция нәтижесінде түзілген өнімдердің түзілу жылуының косындысынан, осы реакцияға түсетін реагенттердің түзілу жылуының косындысын шегергенге тең. 3. Реакцияның жылу әсері реакция нәтижесіңде түзілген өнімдердің жану жылуының косындысынан, осы реакцияға түсетін реагенттердің жану жылуының қосындысын шегергенге тең.

Изображение слайда
13

Слайд 13

Қосылыстың жану жылуы деп, осы қосылыстың бір молі толық жанатын реакцияның жылу әсерін айтады. Еру жылуы - 1 моль затты еріткіштің, өте көп мөлшерінде еріткенде бөлінетін немесе сіңірілетін жылу мөлшері. Ерудің интеграл жылуы - еріткіштің белгілі мөлшерінде 1 моль затты еріткенде бөлінетін немесе сіңірілетін жылу мөлшері. Тұздар суда ерігенде екі құбылыс катар жүреді: заттың қиыршықтық -(кристалдык) торының бұзылуы және молекулалардың иондарға диссоциациялану, бұл эндотермиялык қүбылыс, яғни онда жылу сіңіріледі, түзілген иондар еріткіш молекулаларымен әрекеттеседі, мұны сольваттану дейді, ол экзотермиялық құбылыс, демек онда жылу бөлінеді. Бейтараптау (нейтралдау) жылуы - кышқылды негізбен әрекеттестіріп, 1 моль су түзілгенде бөлінетін жылу мөлшері. Ол негізінен сутек пен гидроксил иондарының арасындағы болғандықтан, бөлінетін жылу мөлшері түрақты - 57,1 кДж/моль. Әдетте, жылу эффектісі қалыпты ( стандартты ) жағдайда жүргізіп, өлшейді және анықтамадағы кестедегі деректер, осындай жағдайда беріліп, энтальпия түрінде өлшеніп, таңбаның жоғарғы жағына кішкене дөңгелекше ( ңө лд ік ) белгі қойылады. Ал басқа температурадағыны анықтау үшін, жылу эффектісінің температуралық коэффициенті мен Кирхгоф заңына, одан туындайтын тендеулерге сүйенеді. Сонымен жылу эффектісінің температуралық көбейткіші деп, температураның бір фадусқа өзгеруіне сәйкес пайда болатын жылу эффектісінің өсімшесін айтады. Ол Кирхгоф заңы бойынша : жылу эффектісінің температуралық көбейткіші, берілген реакцияның жүруіне орай, жүйенің жылу сыйымдылықтары қосындысының өзгеруіне тең. Мысалы :

Изображение слайда
14

Слайд 14

1-есеп. Газ күйіңдегі акролеиннің жанған кезде бөлінетін меншікті жылуын есептендер. Ше ш уі. Бір моль акролеиннің оттектегі толық жанғандағы ( тотығу ) реакциясының теңдеуін жазады : яғни акролеиннің 1 молін жаққанда, оған п = 3,5 моль оттегі керек, нәтижесінде т = 2 моль су түзіледі. Сондай-ақ акролеиндегі бір қос байланыс (х = 87,9 кДж/моль) және бір альдегидті топ (д: = 75,8 қДж/моль) та термиялық сипат алады: Коновалов өрнегі: мұңдағы п - оттегінің молі, т - сүиық күидеп судың молі, х - атом арасындағы термиялық сипаттама, оны және басқа саңдарды анықтамадан (5) алады, сонда акролеиңді жаққандағы жылу:

Изображение слайда
15

Слайд 15

Алынған нәтижесі акролеиннің мольдік салмағына бөліп, ссеп сұрағына жауап алады:

Изображение слайда
16

Слайд 16

Химиялық термодинамика  — физикалық химияның химиядағы термодинамикалық құбылыстарды ( химиялық реакция,  фазалық ауысулар  ( еру,  булану,  кристалдану, т.б.), сонымен қатар заттардың термодинамикалық қасиеттерінің олардың құрамы мен агрегаттық күйіне тәуелділігін қарастыратын саласы. Химиялық термодинамика термохимия,  химиялық тепе- теңдік   және ерітінділер ( олардың ішінде   электролиттер ) туралы ілімдермен және электродты потенциалдар, беттік құбылыстар термодинамикаларымен тығыз байланысты. Химиялық термодинамика термодинамиканың жалпы заңдары ( нөлінші, бірінші, екінші, үшінші ) мен ережелерін пайдаланады. Қорытынды:

Изображение слайда
17

Последний слайд презентации: Қ.А Яасауи атындағы қазақ-түрік халқаралық университет: Пайдаланылган әдебиеттер

1) Ә.К.Патсаев,С.А.Шитыбаев, Қ.Н.Дәуренбеков, « Бейорганакалық және физколлойдтық химия » Шымкент 2004 ж. 2) Ә.К.Патсаев,С.А.Шитыбаев, « Бейорганакалық және физколлойдтық химияның тәжірибелік зертханалық сабақтарына қолданба » Шымкент 2004 ж. Ферменттердің әсер ету механизмдері.

Изображение слайда