Презентация на тему: ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ

Реклама. Продолжение ниже
ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ
ПЛАН
1. 1. Особливості процесу розвитку. Розвиток – це поява новоутворень, нових механізмів, нових процесів, нових структур. Для них характерні такі закономірності
Основні ознаки розвитку:
Причини психічного розвитку сучасна наука вбачає
Різновиди розвитку
ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ
2. Рушійні сили, умови та джерела розвитку особистості
2.1. Культурно-історична концепція Л.С. Виготського.
Заслуга Л.С. Виготського полягає у тому, що:
ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ
ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ
ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ
ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ
ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ
ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ
Як же відбувається сам процес розвитку, які його особливості? Л.С.Виготський встановив 4 основних закони, або особливості дитячого розвитку
1. Циклічність психічного розвитку
2. Нерівномірність психічного розвитку
3. “Метаморфози" в дитячому розвитку.
4. Поєднання процесів еволюції та інволюції у розвиту дитини.
ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ
ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ
ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ
ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ
ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ
ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ
2.2. Поняття провідної діяльності та роль спілкування в психічному розвитку дитини.
Провідна діяльність -
ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ
ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ
ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ
ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ
ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ
ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ
ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ
Спілкування як важливий вид діяльності дитини
Майя Іванівна Лісіна
Форми спілкування
2.3. Періодизація психічного розвитку в онтогенезі за Д.Б. Ельконіним.
Данило Борисович Ельконін (1904-1984)
ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ
Теорія психічного розвитку Д.Б. Ельконіна
1/43
Средняя оценка: 4.3/5 (всего оценок: 7)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (688 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2: ПЛАН

1. Особливості процесу розвитку. 2. Рушійні сили, умови та джерела розвитку особистості. . 2.1. Культурно-історична концепція Л.С. Виготського. 2.2. Поняття провідної діяльності та роль спілкування в психічному розвитку дитини. 2.3. Періодизація психічного розвитку в онтогенезі за Д.Б. Ельконіним.

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3: 1. 1. Особливості процесу розвитку. Розвиток – це поява новоутворень, нових механізмів, нових процесів, нових структур. Для них характерні такі закономірності як:

• поступальний характер, коли пройдені вже ступені ніби повторюють відомі риси і властивості нижчих, але на більш високому рівні; • незворотність, тобто рух на новому рівні, де реалізуються результати попереднього розвитку; • розвиток являє собою єдність протилежностей, що борються і які є рушійною силою процесу розвитку. Саме вирішення внутрішніх протиріч і призводить до нового етапу розвитку.

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4: Основні ознаки розвитку:

диференціація, тобто поділ явища, яке раніше було єдиним; поява нових сторін, нових елементів в розвитку; перебудова зв ’ язків між сторонами об ’ єкту.

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5: Причини психічного розвитку сучасна наука вбачає

в різних біологічних та соціальних факторах; в неповторності шляху становлення кожної особистості.

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6: Різновиди розвитку

1. Еволюційний розвиток - поява нового порівняно з попереднім етапом (новоутворення вікових періодів). 2. Інволюційні зміни. Це втрата раніше сформованих психічних властивостей і якостей. Такі зміни відбуваються не тільки в старості але і в підлітковому, юнацькому віці, – в результаті накопичень і змін, які переходять у новоутворення. 3. Гетерохромний розвиток. Це прояв психічних якостей в різний час: одні функції випереджають у розвитку інші функції.

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7

4. Біологічний розвиток. Вроджені фактори визначаються внутрішньоутробним розвитком, а спадкові – поява нового за рахунок генного апарату. 5. Соціальний розвиток залежить від одночасного впливу природного та соціального середовища, історичного розвитку суспільства, національної приналежності і інших факторів. 6. Спеціальний розвиток. Це розвиток психічних функцій, процесів, властивостей особистості в рамках професіної підготовки, наприклад, розвиток професійної пам ’ яті, мислення, уваги, здібностей тощо.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8: 2. Рушійні сили, умови та джерела розвитку особистості

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
9

Слайд 9: 2.1. Культурно-історична концепція Л.С. Виготського

Народився : 5 (17) листопада 1896 Місце народження : Орша, Російська імперія Помер: 11 червня 1934 (37 р.) у Москві Наукова сфера: психологія, дефектологія, педологія, літературознавство автор культурно-історичної концепції

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
10

Слайд 10: Заслуга Л.С. Виготського полягає у тому, що:

він першим ввів історичний принцип у галузь дитячої психології; ввів новий експериментально-генетичний метод дослідження психічних явищ; розробив учіння про вік як одиницю аналізу дитячого розвитку;

Изображение слайда
1/1
11

Слайд 11

запропонував інше розуміння перебігу, умов, джерел, форм, специфіки і рушійних сил психічного розвитку дитини; описав епохи, стадії і фази дитячого розвитку, а також: перехід між ними у онтогенезі; він виявив і сформулював основні закони психічного розвитку дитини.

Изображение слайда
1/1
12

Слайд 12

Розвиток для Л.С. Виготського – це передусім виникнення нового, це складний процес, який завдяки своїм особливостям призводить до змін всієї особистості дитини на кожному віковому етапі.

Изображение слайда
1/1
13

Слайд 13

Стадії розвитку характеризуються віковими новоутвореннями (НУ), тобто якостями або властивостями яких раніше не було в готовому вигляді. Але нове “не падає з неба”, воно з ’ являється закономірно, підготовлено всім перебігом попереднього розвитку.

Изображение слайда
1/1
14

Слайд 14

Джерелом розвитку є соціальне середовище. Кожний крок в розвитку дитини змінює вплив на нього середовища: середовище стає зовсім іншим, коли дитина переходить від однієї вікової стадії до наступної.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15

Л.С. Виготський увів поняття " соціальна ситуація розвитку“ (ССР) - специфічні для кожного віку взаємини між дитиною і соціальним середовищем, Взаємодія дитини зі своїм соціальним оточенням, яке виховує і навчає її і визначає той шлях розвитку, який призводить до виникнення вікових новоутворень.

Изображение слайда
1/1
16

Слайд 16

Соціальна ситуація розвитку змінюється на самому початку вікового періоду. Наприкінці періоду з'являються новоутворення, серед яких особливе місце посідає центральне новоутворення, яке має найбільше значення для розвитку на наступній стадії.

Изображение слайда
1/1
17

Слайд 17: Як же відбувається сам процес розвитку, які його особливості? Л.С.Виготський встановив 4 основних закони, або особливості дитячого розвитку

Изображение слайда
1/1
18

Слайд 18: 1. Циклічність психічного розвитку

Розвиток має складну організацію у часі. Цінність кожного року або місяця життя дитини визначається тим, яке місце він займає в циклах розвитку: відставання в інтелектуальному розвитку на 1 рік буде значним, якщо дитині 2 роки, і незначним, якщо їй 15 років.

Изображение слайда
1/1
19

Слайд 19: 2. Нерівномірність психічного розвитку

Різні сторони особистості, в тому числі психічні функції, розвиваються нерівномірно, непропорційно. Тому на кожному віковому етапі відбувається перебудова їх зв'язків, зміна співвідношень між ними.

Изображение слайда
1/1
20

Слайд 20: 3. “Метаморфози" в дитячому розвитку

Розвиток не зводиться до кількісних змін, це ланцюг змін якісних, перетворень однієї форми в іншу. Дитина не схожа на маленького дорослого, який мало знає та вміє і поступово набуває необхідний досвід. Психіка дитини своєрідна на кожній віковій сходинці, вона якісно відрізняється від того, що було раніше, і того, що буде потім.

Изображение слайда
1/1
21

Слайд 21: 4. Поєднання процесів еволюції та інволюції у розвиту дитини

Четверта особливість - поєднання процесів еволюції та інволюції у розвиту дитини. Процеси ''зворотнього розвитку" ніби вплетені до перебігу еволюції. Те, що розвивалося на попередньому етапі, втрачається або перетворюється. Наприклад, дитина, яка навчилася говорити, припиняє лопотати. У молодшого школяра зникають дошкільні інтереси, деякі особливості мислення, характерні йому раніше.

Изображение слайда
1/1
22

Слайд 22

Якщо ж інволюційні процеси запізнюються, спостерігається інфантилізм: дитина, коли переходить у новий вік, зберігає старі дитячі риси.

Изображение слайда
1/1
23

Слайд 23

Л.С. Виготський також характеризує динаміку переходів від одного віку до іншого. На різних етапах зміни в дитячій психіці можуть відбуватись повільно та поступово, а можуть швидко та різко. Відповідно виділяються стабільні та кризові періоди розвитку.

Изображение слайда
1/1
24

Слайд 24

Для стабільного періоду характерний плавний перехід процесу розвитку, без різких порухів та змін в особистості дитини. Незначні мінімальні зміни зазвичай не помітні для оточуючих. Але вони накопичуються і наприкінці періоду дають якісний стрибок у розвитку: з ’ являються новоутворення. Стабільні періоди складають більшу частину дитинства.

Изображение слайда
1/1
25

Слайд 25

Кризи, на відміну від стабільних періодів тривають недовго. Це короткі, але бурхливі стадії протягом яких відбуваються значні порухи у розвитку і дитина різко змінюється у багатьох своїх рисах. Розвиток може набути в цей час катастрофічного характеру.

Изображение слайда
1/1
26

Слайд 26

Головні зміни, які відбуваються під час кризи – внутрішні. Загострюються основні протиріччя: з одного боку між зростаючими потребами дитини і її ж обмеженими можливостями з іншого.

Изображение слайда
1/1
27

Слайд 27

Виготський визначив існування двох рівнів когнітивного розвитку. Перший – “рівень актуального розвитку” характеризується можливістю самостійного вирішення різних задач. Другий – “ зона найближчого розвитку” означає те, що дитина не може виконати самостійно, але з чим справляється з невеличкою допомогою.

Изображение слайда
1/1
28

Слайд 28: 2.2. Поняття провідної діяльності та роль спілкування в психічному розвитку дитини

Діяльність є однією з фундаментальних психологічних теорій і широко застосовується у дитячій психології. Найбільш повно і конструктивно психологічна теорія діяльності розроблена О.М. Леонтьєвим

Изображение слайда
1/1
29

Слайд 29: Провідна діяльність -

це така діяльність, розвиток якої обумовлює найголовніші зміни в окремих психічних процесах, в особистості дитини в цілому і в якій зароджуються нові форми діяльності.

Изображение слайда
1/1
30

Слайд 30

Структура діяльності включає три рівні: діяльність – дія – операція, яким відповідає психологічний ряд: мотив – мета – задача. Але ці рівні структури діяльності жорстко не фіксовані і непостійні.

Изображение слайда
1/1
31

Слайд 31

О. М. Леонтьєв відрізняє мотиви "тільки усвідомлювані" від "реально діючих". Лише за певних умов одні мотиви можуть перетворюватися в інші.

Изображение слайда
1/1
32

Слайд 32

Механізмом розвитку діяльності є так зване накладання мотиву на мету. Суть цього механізму полягає в тому, що мета яка раніше спонукалась якимось іншим мотивом, з часом набуває самостійної спонукаючої сили, тобто сама стає мотивом

Изображение слайда
1/1
33

Слайд 33

Це перетворення відбувається так: іноді результат дії виявляється більш значним, ніж мотив, реально збуджуючий цю дію. Дитина сумлінно готує домашні завдання, бажаючи швидше піти на прогулянку. В результаті це призводить до значно більшого, тобто до хороших оцінок.

Изображение слайда
1/1
34

Слайд 34

Відбувається нове опредметнення потреб дитини, а це означає, що вони змінюються, розвиваються, піднімаються на щабель вище.

Изображение слайда
1/1
35

Слайд 35

Тут Леонтьєв робить педагогічний висновок: мистецтво виховання і полягає в тому, щоб надати більш високого значення успішному результату діяльності. Так здійснюється перехід до більш високого типу реальних мотивів.

Изображение слайда
1/1
36

Слайд 36

Якщо перед дитиною поставити завдання запам'ятати певні слова, а потім це ж завдання дати в ігровій діяльності, то в другому випадку завдання буде виконано з подвійною ефективністю. Тут відіграє роль конкретний мотив конкретної діяльності.

Изображение слайда
1/1
37

Слайд 37: Спілкування як важливий вид діяльності дитини

Вперше спілкування дитини як новий предмет дослідження у дитячій психології розглянула М.І. Лісіна.

Изображение слайда
1/1
38

Слайд 38: Майя Іванівна Лісіна

Роки життя (1929-1983) - видатний дитячий психолог, основоположник оригінальної наукової школи, автор концепції генези спілкування дитини з дорослими, вона фактично стала засновницею вітчизняної психології раннього дитинства.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
39

Слайд 39: Форми спілкування

№ Форма спілкування Час виникне-ння Зміст потреби Мотиви спілкуван-ня Засоби спілкуван-ня 1 Ситуативно-особистісна 2-6 міс. Увага та доброзичливість дорослого особистісні Експресив-но-мімічні 2 Ситуативно-пізнавальна 3міс.- 2 роки Співробітництво з дорослим ділові Предметно-дійові 3 Позаситуа-тивно -пізнавальна 3-5років Повага до дорослого Пізнаваль-ні Мовленнє-ві 4 Позаситути-вно-особистісна 6-7 років Співпереживання і взаєморозуміння дорослого особистісні Мовленнє-ві

Изображение слайда
1/1
40

Слайд 40: 2.3. Періодизація психічного розвитку в онтогенезі за Д.Б. Ельконіним

Д.Б. Ельконін розробив теорію психічного розвитку яка базується на особливостях провідної діяльності

Изображение слайда
1/1
41

Слайд 41: Данило Борисович Ельконін (1904-1984)

Д. Б. Эльконін на протязі декількох десятиріч оригінально конкретизував ідеї Л.С. Виготського в своїх експериментальних та теоретичних роботах, створив власний науковий напрямок в дитячій та педагогічній психології.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
42

Слайд 42

Віковий період Провідний вид діяльності Спрямованість діяльності Немовлячий (0-1р.) Безпосередньо-емоційне спілкування На дорослого (Суспільний Дорослий) Раннє дитинство (1-3р.) Предметно-маніпулятивна діяльність На предмет (Суспільний Предмет) Дошкільний вік (3-6р.) Сюжетно-рольова гра На дорослого (Суспільний Дорослий) Молодший шкільний вік (6-10р.) Навчальна діяльність На предмет (Суспільний Предмет) Підлітковий вік (11-14р.) Інтимно-особистісне спілкування На дорослого (Суспільний Дорослий) Рання юність (14-18р.) Професійно- навчальна діяльність На предмет (Суспільний Предмет)

Изображение слайда
1/1
43

Последний слайд презентации: ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ: Теорія психічного розвитку Д.Б. Ельконіна

Раннє дит. Дитинство Підлітковий вік

Изображение слайда
1/1