Презентация на тему: Просвітництво як літературна епоха. Розмаїття виявів літературного життя

Просвітництво як літературна епоха. Розмаїття виявів літературного життя
Просвітництво як літературна епоха. Розмаїття виявів літературного життя
Літературний диктант
Перевір себе
Просвітництво
Характерні особливості
Представники
в літературі
в живописі
в живописі
в живописі
в живописі
Основні ідеї
Література епохи Просвітництва
Просвітницький класицизм
Просвітницький класицизм
Просвітницький реалізм
Просвітництво як літературна епоха. Розмаїття виявів літературного життя
Сентименталізм
Сентименталізм
Рококо
Творча робота
Домашнє завдання
1/23
Средняя оценка: 4.8/5 (всего оценок: 100)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (1627 Кб)
1

Первый слайд презентации: Просвітництво як літературна епоха. Розмаїття виявів літературного життя

Изображение слайда
2

Слайд 2

Усе рухалося, вирувало, було охоплено думкою, як жити далі. Вольтер

Изображение слайда
3

Слайд 3: Літературний диктант

Запишіть відповіді на запитання у стовпчик. Яке слово можна скласти з перших літер слів-відповідей? 1. Що є основою ідеології Просвітництва? 2. Визначте домінуючий настрій доби Просвітництва. 3. Де розповсюдився широкий інтелектуальний рух у XVIII ст.? 4. Як називається твір, у якому щасливе й досконале життя людей у суспільстві змальовується у вигляді гарної мрії чи далекої й недосяжної країни? 5. Кого пропонували насамперед просвітити діячі XVIII c т., щоб змінити суспільство?

Изображение слайда
4

Слайд 4: Перевір себе

Р аціоналізм О птимізм З ахідна Європа У топія М онарха - Як ви думаєте, чому ключовим словом до теми уроку є слово розум?

Изображение слайда
5

Слайд 5: Просвітництво

Час і місце виникнення У XVIII ст. в країнах Західної Європи, особливо в Англії Франції, пізніше у Німеччині. Соціально-економічні передумови Криза старої феодальної системи і формування нових капіталістичних відносин. Буржуазна революція в Англії (1688 – 1689), Велика французька революція (1789 – 1794), перебудова державних устроїв в європейських країнах.

Изображение слайда
6

Слайд 6: Характерні особливості

Надання великого значення розуму та досвіду як джерелу знань. Критика недосконалого суспільного ладу, нерівності. Віра в те, що ідеї можуть змінити суспільство, що моральне виховання людини – шлях до вдосконалення суспільства. Прагнення повернутися до сутності природи, бо природа – розумна.

Изображение слайда
7

Слайд 7: Представники

у філософії – Дж.Локк, К.А. Гельвецій ; у музиці Й.С.Бах, Й. Гайдн, Глюк, у скульптурі – Е.М. Фальконе, Ж.А. Гудон. Дж.Локк К.А Гельвецій К.А.Гельвецій

Изображение слайда
8

Слайд 8: в літературі

Вольтер, Д.Дідро, Ш.Л.Монтеск ’ є, Дж.Свіфт, Д.Дефо, Й.В.Гете, Ф.Шиллер, Г.Е.Лессінг; Ф.Шиллер Ж.Ж.Руссо Вольтер

Изображение слайда
9

Слайд 9: в живописі

В. Хогарт, Ж.Б. Грез, Ж.Б. С.Шарден ; Ж.Б.Шарден “Прачка”

Изображение слайда
10

Слайд 10: в живописі

В. Хогарт “Підкуп виборців” Ж.Б. Грез “Розбитий глечик”

Изображение слайда
11

Слайд 11: в живописі

Ж.Б. Грез “Невдячний син”

Изображение слайда
12

Слайд 12: в живописі

Ж.Б.Грез “Балувана дитина” Ж.Б.Шарден “Дівчина з воланом”

Изображение слайда
13

Слайд 13: Основні ідеї

Культ розуму та науки. Надання переваги досвіду. Віра в перетворюючу силу ідей та освіти. Утвердження великої виховної ролі мистецтва у суспільстві. Виховання гармонійної людини за законами розуму та природи. Визнання впливу суспільного і природного середовища на формування людини. Проголошення цінності людини незалежно від її походження, утвердження рівності всіх людей. Переосмислення питань світобудови й суспільного порядку.

Изображение слайда
14

Слайд 14: Література епохи Просвітництва

У XVIII ст. паралельно розвивалися три основні художні напрями – просвітницький класицизм, просвітницький реалізм і сентименталізм, а також існувало мистецтво рококо. Завдання: опрацюйте матеріал, дайте відповідь на запитання: - Що характерно для художнього напряму ? - Які ідейні та художні особливості його визначають? - Хто є представниками цього напряму? - Які жанри використовували письменники?

Изображение слайда
15

Слайд 15: Просвітницький класицизм

на новій основі продовжував традиції класицизму XVIIc т. Його представники віддавали перевагу об ’ єктивним законам мистецтва, що спиралися на розум. Література була рупором філософських та політичних ідей, з допомогою яких просвітителі намагалися виховати нову людину і змінити світ. Характерною особливістю було прагнення повчати людей, формувати нові моральні цінності та ідеали. Митці зосереджували увагу на конфліктах, які виникали внаслідок зіткнення героїв з недосконалим суспільством і труднощами при виконанні ними свого громадського обов ’ язку. Проголошується ідея служіння всьому суспільству, справі свободи і справедливості. Герої охоплені ідеєю змінити існуючий порядок і встановити більш розумний і гуманний.

Изображение слайда
16

Слайд 16: Просвітницький класицизм

Представники: Вольтер, Й.В.Гете, Ф.Шиллер. Улюблені жанри: трагедії, епопеї, оди. Вольтер Ф.Шиллер Й.В.Гете

Изображение слайда
17

Слайд 17: Просвітницький реалізм

за основу бере принцип наслідування природи, основним естетичним принципом проголошує правдивість мистецтва. Головним об ’ єктом представники просвітницького реалізму обрали суспільне життя свого часу. Їх цікавили різні сфери соціального буття, стосунки між різними соціальними верствами, вплив середовища на людину. Вони сміливо виступали із соціальною критикою, викриттям несправедливих порядків і вад суспільства, їх згубного впливу на людину, Г.Філдінг Д.Дідро

Изображение слайда
18

Слайд 18

утверджували в літературі тип активного, діяльного героя. Митців цікавила доля простої людини, тому вони зображували звичайних людей зі звичайного життя. Представники Д.Дідро, Дж.Свіфт, Г.Філдінг, Р.Б.Шерідан. Жанри : роман, повість, “ міщанська ” драма, памфлети. В.Хогарт “Шлюбний контракт”

Изображение слайда
19

Слайд 19: Сентименталізм

напрям, який утверджував “культ почуттів”, “культ серця”. Отримав назву за твором англійського письменника Л.Стерна “Сентиментальна подорож”. Для нього характерні увага до внутрішнього світу людини, возвеличення почуттів, культ природи, аналіз переживань у приватній сфері, утвердження багатства духовного світу представників нижчих станів. Ж.Б.Грез “Молочниця”

Изображение слайда
20

Слайд 20: Сентименталізм

Головний об ’ єкт зображення – життя людського серця. Представники: Л.Стерн, С.Річардсон, Ж.Ж.Руссо, М.Карамзін. Жанри: роман, щоденник, дорожні нотатки, елегія, драма. Л.Стерн М. Карамзін Ж.Ж.Руссо

Изображение слайда
21

Слайд 21: Рококо

напрям, що розвивався незалежно від ідей Просвітництва. Його представники орієнтувалися на смаки аристократії, тому твори відзначаються особливою вишуканістю та витонченістю форм, пишністю й багатством засобів художньої виразності. Митці вважали, що витвір мистецтва має радувати й вражати зір, слух та уяву, нагадуючи про насолоди життя – красу, кохання. Тому характерні для творів естетизм, святковість, театральність, увага до дрібниць. Мистецтво рококо робило життя приємним, вишуканим, красивим. Воно тісно пов ’ язане з бароко. Представники: П.О.Бомарше, Д.Дідро, Х.М.Віланд. П.О.Бомарше Х.М.Віланд

Изображение слайда
22

Слайд 22: Творча робота

Складіть сенкан на задане слово “ Просвітництво” 1 рядок – задане слово 2 рядок – 2 прикметника 3 рядок – 3 дієслова 4 рядок – фраза – підсумок з 4 слів 5 рядок – синонім до заданого слова Наприклад: ПРОСВІТНИЦТВО розумне, дидактичне навчає, впливає, моралізує культ досконалої природної людини енциклопедія

Изображение слайда
23

Последний слайд презентации: Просвітництво як літературна епоха. Розмаїття виявів літературного життя: Домашнє завдання

Опрацювати статтю підручника, присвячену Вольтеру, прочитати “Простак” р.1 – 7.

Изображение слайда