Презентация на тему: PROF.DR.MUSTAFA YENİGÜN. E.Ü.T.F. 17.12/2014 AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ (FMF)

PROF.DR.MUSTAFA YENİGÜN. E.Ü.T.F. 17.12/2014 AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ (FMF)
PROF.DR.MUSTAFA YENİGÜN. E.Ü.T.F. 17.12/2014 AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ (FMF)
FMF’DEN SORUMLU GEN (MEFV)
MEFV GENİNİN İŞLEVİ
MUTASYON ANALİZLERİ (N= 1090, % ) ( Medicine 2005;84:1-11)
TÜRKİYEDE MUTASYON ANALİZLERİ (N= 1090, % ) ( Medicine 2005;84:1-11)
PROF.DR.MUSTAFA YENİGÜN. E.Ü.T.F. 17.12/2014 AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ (FMF)
KLİNİK BULGULAR
TÜRKİYEDE AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ KLİNİK BULGULARI
FMF’DE ATEŞ
FMF’DE ABDOMİNAL ATAK
FMF’DE ARTRİT ATAĞI
FMF’DE PLEVRAL ATAK
PROF.DR.MUSTAFA YENİGÜN. E.Ü.T.F. 17.12/2014 AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ (FMF)
FMF’DE DİĞER BULGULAR
PROF.DR.MUSTAFA YENİGÜN. E.Ü.T.F. 17.12/2014 AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ (FMF)
PROF.DR.MUSTAFA YENİGÜN. E.Ü.T.F. 17.12/2014 AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ (FMF)
PROF.DR.MUSTAFA YENİGÜN. E.Ü.T.F. 17.12/2014 AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ (FMF)
PROF.DR.MUSTAFA YENİGÜN. E.Ü.T.F. 17.12/2014 AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ (FMF)
PROF.DR.MUSTAFA YENİGÜN. E.Ü.T.F. 17.12/2014 AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ (FMF)
( Livneh Tanı Ölçütleri)
FMF’DE TANI; Tel- Hashomer Kriterleri
FMF’DE LABORATUAR BULGULARI
FMF’DE TANI; Genetik tanı
FMF’DE TEDAVİ
PROF.DR.MUSTAFA YENİGÜN. E.Ü.T.F. 17.12/2014 AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ (FMF)
PROF.DR.MUSTAFA YENİGÜN. E.Ü.T.F. 17.12/2014 AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ (FMF)
AMİLOİDOZİS ÇEŞİTLERİ Amiloid fibrilin majör komponentine göre sınıflandırma
PROF.DR.MUSTAFA YENİGÜN. E.Ü.T.F. 17.12/2014 AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ (FMF)
PROF.DR.MUSTAFA YENİGÜN. E.Ü.T.F. 17.12/2014 AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ (FMF)
PROF.DR.MUSTAFA YENİGÜN. E.Ü.T.F. 17.12/2014 AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ (FMF)
PROF.DR.MUSTAFA YENİGÜN. E.Ü.T.F. 17.12/2014 AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ (FMF)
PROF.DR.MUSTAFA YENİGÜN. E.Ü.T.F. 17.12/2014 AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ (FMF)
1/33
Средняя оценка: 4.6/5 (всего оценок: 74)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (1036 Кб)
1

Первый слайд презентации

PROF.DR.MUSTAFA YENİGÜN. E.Ü.T.F. 17.12/2014 AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ (FMF)

Изображение слайда
2

Слайд 2

FMF TANIMI Ailesel akdeniz Ateşi 12-72 saatte kendini sınırlayan periyodik tekrarlayan yüksek ateş,peritonit,sinovit,artrit,dermatit ve plörit atakları ile karakterize otozomal resesif geçişli sebebi tam bilinmeyen tekrarlayan ve kendini sınırlayan bir otoinflamatuar hastalıktır. FMF en sık Kuzey Afrika ve Irak yahudileri, Ermeni, Türk ve Arap halkında görülür, yani tartışılmaz bir etnik dağılımı vardır. Kalıtım şekli; Otozomal resesif Oto-antikorlar negatifdir. HLA ile ilişkisi yoktur.

Изображение слайда
3

Слайд 3: FMF’DEN SORUMLU GEN (MEFV)

16. kromozomun kısa kolu üzerinde saptanmış ve MEFV (mediterinanen gene) geni adı verilmiştir. MEFV geninin etkin ürünü Pirin/Marenostrin denilen proteindir. Pyrin/Marenostrin; nötrofil aktivasyonu ve proinflamatuar sitokin yapımını inhibe ederek düzenleyici bir rol oynar. MEFV genindeki nokta mutasyonlar sonucu pyrin’in yapısı değişmekte ve fonksiyonları bozulmaktadır. (Örn. MEFV geninde Pyrin’in rezidüsündeki methionin yerine valin geçmesi M694V mutasyonunu oluşturur. Ancak tek neden genetik değildir, çevresel faktörler(fenotip) de önemlidir. Örn,FMF’e bağlı amiloidoz sıklığı Ermenistanda yaşayan Ermenilerde %25 iken, ABD’ de yaşayanlarda % 1, Lübnanda yaşayanlarda ise % 4,7’ dir. 17.02.2019 3

Изображение слайда
4

Слайд 4: MEFV GENİNİN İŞLEVİ

MEFV GENİ Pirin/Marenostrin Mutasyonu Pirin ekspresyonu : Nötrofiller, monositler, (fibroblastlar)’da Yerleşim: sitoplazma, mikrotubuluslar İşlev: Nötrofillere bağlı yangısal yanıtın düzenlenmesi (down-regulasyon)

Изображение слайда
5

Слайд 5: MUTASYON ANALİZLERİ (N= 1090, % ) ( Medicine 2005;84:1-11)

Türk Musevi Ermeni Arap Amerika M694V (Türk) 51.4 49-67 50 20-42 23 V726A 8.6 7-17 22 14-35 31 M680I (Türk) 14.4 1 19 31 8 M694I 1.7 2 4-17 7 E148Q 1 3.5 5-8 2 24 E148Q (Çin – japon %70)

Изображение слайда
6

Слайд 6: TÜRKİYEDE MUTASYON ANALİZLERİ (N= 1090, % ) ( Medicine 2005;84:1-11)

Medicine 2005;84:1-11

Изображение слайда
7

Слайд 7

M694V: Sefarad Yahudileri, Türklerde sık (7.000 yıl) V726A: Aşkenazi Yahudileri (15.000 yıl) E148Q: Avrupa’da en sık, Türk taşıyıcılar (30.000 yıl) FMF GEN DAĞILIMI

Изображение слайда
8

Слайд 8: KLİNİK BULGULAR

Klinik semptomların % 60-65’i 10 yaşın altında, % 80-90’ı ise 21 yaş altında başlar. En sık görülme yaşı 5-15 yaşlarıdır. Yaşam boyu ataklar halinde devam eden bir hastalıkdır. Atakların süresi ve sıklığı aynı hastada bile çok değişkendir. Çocukluk çağında artrit ön planda iken, erişkinlerde ise peritonit ve plörit ön plana geçer. Erkek/ kadın oranı 3/2’dir ve olguların % 30-50’ sinde pozitif aile öyküsü mevcuttur. FMF birbirini izleyen jenerasyonlardan çok aynı jenerasyonun birkaç bireyinde ortaya çıkar. Fenotip I; sıklıkla çocukluk veya adölesan çağda başlayan peritonit, sinovit veya plöritin kısa süreli epizodları ile seyreder Fenotip II; Kendini başlıca nefropati ile gösteren AA amiloidoz tablosudur. 24.04.2014 8 Tunca M,:Familial Mediterranean fever. Lancet 1999; 353:1415.

Изображение слайда
9

Слайд 9: TÜRKİYEDE AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ KLİNİK BULGULARI

Tunca M,:Familial Mediterranean fever. Lancet 1999; 353:1415. 24.04.2014

Изображение слайда
10

Слайд 10: FMF’DE ATEŞ

Hastaların %95’inde görülür Ağrısız atak olabilir, fakat ateşsiz atak olmaz, Hafif bir ateşden, 40 dereceye kadar ateş olabilir. Ateş viral enfeksiyona, tonsillite veya farenjite benzeyebilir ve yanlış tanı oranı yüksektir. %2 olguda ataklar yalnızca ateş ile seyreder. Deri bulguları ile görüldüğünde erizipele benzetilebilir 10 24.04.2014

Изображение слайда
11

Слайд 11: FMF’DE ABDOMİNAL ATAK

En sık rastlanan atak tipi olup % 90 olguda vardır, bunlarında % 68’ inde ilk bulgudur. Ateşle ortaya çıkan kıvrandırıcı tarzda bir ağrıdır. Karın ağrısı düzensiz aralar ile yineler ve ortalama 1-3 gün sürer. Peritonda hiperemi ve az miktarda PMNL’ den zengin exüdatif sıvı bulunur. FMF Sahte akut batın tablosu nedeniyle cerrahların belasıdır. Erişkin FMF’lilerin %70’inde apendektomi, %15’inde, Kolesistektomi, %3 ileus veya gastrektomi fals operasyonları gerçeği bulunur FMF’DE ABDOMİNAL ATAK

Изображение слайда
12

Слайд 12: FMF’DE ARTRİT ATAĞI

Hastaların %75’ inde görülür, hastaların %16’ sında ilk bulgudur. Eklem tutulumu % 70 olguda artrit, % 30 olguda ise artralji şeklinde görülür. Genellikle alt ekstremite büyük eklemlerinde akut monoartrit şeklinde başlar. FMF’deki artrit, ço ğ unlukla ateşi takiben alt ekstremiteye yerle ş en, sekel b ı rakmayan, gezici olmayan, nonerozif, akut bir monoartrittir. Sinoviyal sıvı steril olup, görünümü bulanık veya pürülan olabilir. Ataklar 3-5 günde genellikle geriler. % 6-10 oranında kronik seyreder, ancak sekel bırakmaz. FMF’DE ARTRİT ATAĞI

Изображение слайда
13

Слайд 13: FMF’DE PLEVRAL ATAK

Hastaların %45’ inde görülür ve %5’ inde ilk bulgu olabilir. Klinikte kendini akut, tek taraflı, nefes alıp vermekle artan batıcı tarzda yan ağrısı ile gösterir. FM’de solunum seslerinde azalma ve frotman duyulabilir. Radyografide, etkilenen tarafta az miktarda sıvı bulunabilir. 48 saat içinde kaybolur ve sekel bırakmaz 13 24.04.2014

Изображение слайда
14

Слайд 14

FMF’DE DERİ BULGULARI ( Streptokok enfeksiyonuna benzer rash ) Psoriasis benzeri döküntü henoch schonlein purpurası

Изображение слайда
15

Слайд 15: FMF’DE DİĞER BULGULAR

Akut orşit; 12-24 saat sonra atak geriler, Splenomegali Hepatomegali Amiloidoz: FMF’de gelişen amiloidoz sistemiktir, fakat ilk olarak böbrekler etkilenir. Henoch-Schönlein purpurası - % 10 Poliarteritis nodosa Uzamış febril miyalji Yaygın kas ağrıları Hipergamaglobülinemi Yüksek sedimantasyon hızı Kortikosteroidlere iyi yanıt 15 24.04.2014

Изображение слайда
16

Слайд 16

Изображение слайда
17

Слайд 17

24.04.2014

Изображение слайда
18

Слайд 18

24.04.2014

Изображение слайда
19

Слайд 19

Изображение слайда
20

Слайд 20

24.04.2014

Изображение слайда
21

Слайд 21: ( Livneh Tanı Ölçütleri)

1- Ailede FMF öyküsü 2- Uygun etnik köken 3- Hastalığın 20 yaşından önce başlaması Atak özellikleri. 4- Ağır ve yatak istirahatini gerektiren ataklar 5- Atakların kendiliğinden geçmesi 6- Ataklar arasındaki bulgusuz dönem varlığı 7- Aşağıdaki testlerden bir yada daha fazlasında oluşan geçici yangısal yanıt: lökosit sayısı, sedimantasyon hızı, serum amiloid A, fibrinojen artışı. 8-Aralıklı proteinüri ve hematüri 9-Apendektomi yada tanılandırıcı laparatomi öyküsü 10-Klinik bulgu veren olgu akrabalarında sık FMF. ( Livneh Tanı Ölçütleri) FMF’DE TANIYI DESTEKLEYİCİ ÖLÇÜTLER : 24.04.2014

Изображение слайда
22

Слайд 22: FMF’DE TANI; Tel- Hashomer Kriterleri

Major Bulgular ; 1-) Peritonit, plörit veya sinovitin eşlik ettiği tekrarlayan ateşli epizodlar, 2-) Diğer nedenlere bağlı olmayan AA tipi amiloidoz 3-) Devamlı kolşisin tedavisine anlamlı yanıt Minör Kriterler ; a-) Tekrarlayan ateşli ataklar b-) Erizipel benzeri eritem c-) Birinci derece akrabalarda FMF öyküsü Tanı; 2 major veya 1 major + 2 minör Olası tanı; 1 major + 1 minör 22 24.04.2014

Изображение слайда
23

Слайд 23: FMF’DE LABORATUAR BULGULARI

FMF’e spesifik bir test yoktur.Ataklarda artan ve atak sonrası kaybolan aşağıdaki bulgular tanı koydurucudur. Sedim > 40 mm/ saat Lökositoz >10.000 CRP artışı > 6mg/dl Plazma Fibrinojen düzeyinde artış > 400 Serum amiloid-A artışı >1000 Ü 23 24.04.2014

Изображение слайда
24

Слайд 24: FMF’DE TANI; Genetik tanı

Klinik bulgular yetersiz ise kullanılır. Tanımlanan mutasyonlar aranır. Çoğunlukla 4 ya da 5 mutasyon çalışılmaktadır.MEFV Geni mutasyonları (M694V, M694I, M680I, V726A VE E148Q) Mutasyonların varlığı tanı olasılığını güçlendirir. Olguların % 30’unda genetik tanımlama yapılamamaktadır. FMF’DE TANI; Genetik tanı 24.04.2014

Изображение слайда
25

Слайд 25: FMF’DE TEDAVİ

Tek ilacı kolşisindir. Kolşisin atakların sıklığını ve süresini azaltır. Ayrıca amiloid nefropatisi ve böbrek yetmezliği insidansını azaltır, yaşam süresini uzatır. Klinik atakları kesilmiş hastalarda amiloid tehlikesi olduğundan Kolşisin hayat boyu verilmelidir. FMF tanısı konulan her hastaya Kolşisin başlanmalı ve cevabı ne olursa olsun devam edilmelidir. Çünkü amiloid gelişimini durdurur. Dozu 1-2 mg/gün En sık yan etkisi bulantı ve diyaredir. Eklem bulguları için analjezik ve NSAİ ilaçlar kullanılır. Steroid etkisizdir. Amiloid sonucu renal yetmezlik gelişenlerde hemodializ ve ranal transplantasyon 25 Güz çiğdemi 24.04.2014

Изображение слайда
26

Слайд 26

Alfa interferon Talidomid İnfliksimab(Remicade).TNF alfa inhibitörü. Etanersept(Enbrel).Rekombinan tümör nekrotize edici faktör reseptör p75 İnterlökin-1 karşıtları (Anakinra, kanakunimab, rilonasept) Azatiopurin Prazosin? Kolşisin analogları Fibrilleks FMF’DE KOLŞİSİN DIŞI TEDAVİLER AKSU.K ;. FMF Amyloidosis, Turk.Klin. J Immun. Rheuma.-2013;1(2):118-22 24.04.2014

Изображение слайда
27

Слайд 27

Amiloid madde 1854 yılında Alman bilim adamı Rudolph Virchow tarafından bulundu (Amiloid=nişastamsı yapılı) Amiloid protein yapısında, amorf ve eozinofilik bir maddedir. Amiloid maddesinin ekstrasellüler olarak dokularda birikmesi sonucu organ disfonksiyonlarıgelişir. Amiloid ışık mikroskobisinde homojen amorf bir madde olarak görünür, elektron mikroskopta ise fibriler bir yapı gösterir. Hematoksilen-eozin ile pembe boyanır, kongo kırmızısı ile polarize ışık mikroskobunda yeşil refle verir. 27 FMF’DE AMİLOİDOZİS 24.04.2014

Изображение слайда
28

Слайд 28: AMİLOİDOZİS ÇEŞİTLERİ Amiloid fibrilin majör komponentine göre sınıflandırma

1) Primer amiloidoz 2) Multipl myeloma ile birlikte görülen amiloidoz 3) Sekonder veya reaktif amiloidozlar ; kr. enfeksiyonlar, kr. inflamatuar hastalıklar 4) Heredofamilyal amiloidoz; FMF’e eşlik eden amiloid 5) Lokal amiloidoz; izole organ tutulumu 6) Serebral amiloidoz; Alzheimer hast, Down send.da görülür. 7) Endokrin sistem amiloidozu; özellikle erişkin tip DM’da pankreasta görülür. 28 AKSU.K ;. FMF Amyloidosis, Turk.Klin. J Immun. Rheuma.-2013;1(2):118-22 24.04.2014

Изображение слайда
29

Слайд 29

AMİLOİD YAPISI VE KLİNİĞİNE GÖRE SINIFLAMASI Amiloid tipi Proteini Klinik sendromları AL İmmunoglobulin hafif zincirleri k/l Primer, myeloma ile ilişkili AA Amiloid A protein Sekonder, reaktif, FMF Familyal amiloidotik ATTR Transthyretin polinöropati ve kardiyomiyopati. AapoA -I Apolipoprotein A-I Nefropati ile birlikte familyal polinöropati Agel Gelsolin Lattice korneal distrofi ile birlikte familyalpolinöropati kraniyal nöropati, nefropati AKSU.K ;. FMF Amyloidosis, Turk.Klin. J Immun. Rheuma.-2013;1(2):118-22 24.04.2014

Изображение слайда
30

Слайд 30

Amiloidoz iki farklı klinik tablo ile ortaya çıkar. Fenotip I. Fenotip II. Kolşisin kullanan olgularda görülmez. Ortalama 7 yıllık hastalık süresi sonrası ortaya çıkar. Türkiyede FMF’de amiloidoz görülme oranı değişkendir 40 yıl önce % 60 15 yıl önce % 12 12 yıl önce % 7 8 yıl önce %2 Son 5 yıl içinde yeni tanı alan 454 olgu içinde bir tane. Türkiyede FMF’de amiloidoz azalmasında;Tanıda artışın ve kolşisin kullanımının başarısı,yanında Türkiye insanında gitikçe artan M694V genine değişimin rölü vardır FMF’DE AMİLOİDOZİS AKSU.K ;. FMF Amyloidosis, Turk.Klin. J Immun. Rheuma.-2013;1(2):118-22

Изображение слайда
31

Слайд 31

Renal tutulum hafiften ağıra değişir, genelde irreversibldir. Hepatomegali, splenomegali sık görülür GİS semptomları sıktır (Obstruksiyon, ülserasyon, malabsorbsiyon, hemoraji, protein kaybı ve diyare). Tedaviye dirençli kalp yetmezliği Cilt tutulumuna bağlı bal mumu şeklinde lezyonlar, papül, plak veya nodüller olabilir. Nörolojik tutuluma bağlı periferik nöropati, postural hipotansiyon, terleme yetersizliği, ses kısıklığı ve sfinkter tutulumu görülebilir. AC’de bronş ve alveollerde diffüz tutulum olabilir. Hematolojik olarak hipofibrinojenemi, artmış fibrinolizis ve pıhtılaşma faktörlerinin selektif eksiklikleri olabilir. 31 FMF’DE AMİLOİDOZİS Klinik bulgular 24.04.2014

Изображение слайда
32

Слайд 32

17.02.2019 32 Makroglossi Submandibuler dokuda birikim Omuzda sinovial dokuda birikim TANI; Biopsi ile konur. Rektal biyopsi Cilt altı yağ aspirasyon biyopsisi Cilt biyopsisi Tutulan organ biyopsisi FMF’DE AMİLOİDOZİS

Изображение слайда
33

Последний слайд презентации: PROF.DR.MUSTAFA YENİGÜN. E.Ü.T.F. 17.12/2014 AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ (FMF)

Primer hastalığın erken tanı ve tedavisi önemlidir.Amiloidoz hemen daima ölümle sonuçlanır, tanı konulduktan sonra ortalama yaşam süresi bir-iki yıldır. Amiloidozda en önemli ölüm nedeni böbrek yetmezliği, ikinci sırada ise aritmilere bağlı ani ölümdür. Amiloidin herhangi bir tipi için spesifik bir tedavi yoktur. Sekonder amiloidozda altta yatan hastalığın tedavisi, amiloidozun ilerlemesini yavaşlatır. Kolşisin, FMF’e bağlı amiloid oluşumunu engellemede etkilidir ve amiloid depolanmasını inhibe eder. Hatta hastalığın gerilemesinde yardımcıdır. Ancak FMF dışında primer ve sekonder amiloidde kolşisinin yararlı olduğu kanıtlanmamıştır. Primer Amiloidozda 5 yıllık yaşam süresi; % 20 MM’eşlik eden Amiloidozda ise % 0 dır 33 FMF’DE AMİLOİDOZİS TEDAVİSİ 24.04.2014

Изображение слайда