Презентация: Проект на тему:«Основи діловодства» на тему: «Види Документів за функціональним

Проект на тему:«Основи діловодства» на тему: «Види Документів за функціональним призначенням» Положення Статути Довідка Службовий-лист Супровідний лист Лист-запрошення Інформаційний лист Рекламний лист Лист-повідомлення Лист-підтвердження Лист-нагадування Гарантійний лист Ініціативний лист Лист-доповідь Інструкція Правила Протокол Наказ Розпорядження Анкета Посвідчення Графік відпусток Відгук Супровідний лист Лист Запрошення Лист Повідомлення Лист-підтвердження Лист-нагадування Гарантійній-лист Ініціативний лист Лист-доповідь Телефонограма Факс Доручення Розписка Резюме Автобіографія Характеристика Інструкція Правила Протокол Акт Наказ Ухвала Розпорядження Анкета Анотація Огляд Оголошення Повідомлення Звіт План роботи Реферат Рецензія Список Пісвідчення Графік відпусток Відгук Висновок Доповідь
1/61
Средняя оценка: 5.0/5 (всего оценок: 68)
Скачать (5176 Кб)
Код скопирован в буфер обмена
1

Первый слайд презентации: Проект на тему:«Основи діловодства» на тему: «Види Документів за функціональним призначенням»

2

Слайд 2: Положення

Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т.п. Положення також для тимчасово створюваних комісій, груп, бюро, проектів і т.п.

3

Слайд 3: Статути

Статут — встановлений засновником (власником майна) організації обсяг правил, що регулюють її правовий стан, відносини, пов'язані з внутрішнім управлінням, стосунки з іншими організаціями чи громадянами. Це установчий документ, на основі якого діє підприємство. Статут затверджується власником (власниками) майна, а для державних підприємств — власником майна за участю трудового колективу.

4

Слайд 4: Довідка

Довідка – це документ,який містить опис чи твердження тих або інших фактів або подій

5

Слайд 5: Службовий-лист

Службовий-лист – це узагальнена назва різних за змістом документів, що об'єднуються єдиним способом передачі текстів.

6

Слайд 6: Супровідний лист

Супровідний лист – інформує адресата про дані до листа документа.

7

Слайд 7: Лист-запрошення

Лист-запрошення – пропоную адресату взяти участь у якомусь заході.

8

Слайд 8: Інформаційний лист

Інформаційний лист – інформує адресата про додані до листа документи.

9

Слайд 9: Рекламний лист

Рекламний лист є різновидом інформаційного листа, скеровується конкретному адресатові та містить докладний опис рекламних послуг та товарів. Мета такого листа – спонукати адресата скористатися певними послугами.

10

Слайд 10: Лист-повідомлення

Лист-повідомлення – близький за змістом до листів-запрошень та інформаційних листів.Складається як відповідь на запит або як інформаціне повідомлення.

11

Слайд 11: Лист-підтвердження

Лист-підтведження – містить повідомлення про те, що отримане відправлення чи раніше складений документ залишаєтьсячинним.

12

Слайд 12: Лист-нагадування

Лист-нагадування – містить вказівку про наближення або закінченням терміну певного зобов ’ язання або проведення заходу.

13

Слайд 13: Гарантійний лист

Гарантійний лист – це документ, що забезпечує виконання викладених у ньому зобов ’ язань

14

Слайд 14: Ініціативний лист

Ініціативний лист

15

Слайд 15: Лист-доповідь

16

Слайд 16: Інструкція

Інструкція   — правовий акт, який створюється органами державного управління для встановлення правил, що регулюють організаційні, науково-технічні, технологічні, фінансові та інші спеціальні сторони діяльності та відносин установ, закладів, підприємств, службових осіб. Інструкція має реквізити, назву документа (інструкція); гриф затвердження; заголовок (сюди іноді входить назва документа); дату; індекс; місце видання; текст; підпис.

17

Слайд 17: Правила

Пра́вило — вимога для виконання якихось умов (норма поведінки) всіма учасниками якої-небудь дії(гри, правопису,судового процесу, організації установи, за виконання якогопередбачено заохочення.

18

Слайд 18: Протокол

Протокол  - це один з найпоширеніших документів колегіальних органів. У ньому фіксують хід і результати проведення зборів, конференцій, засідань, нарад. У протоколах відбиваються всі виступи з питань, що розглядаються, і рішення, ухвалені в результаті обговорення.

19

Слайд 19: Наказ

Наказ — це розпорядчий документ, який видається керівником установи (структурного підрозділу) на правах єдиноначальності та в межах своєї компетенції, обов'язковий для виконання підлеглими.

20

Слайд 20: Розпорядження

Розпорядження - це акт управління посадової особи, державного органу, організації, що виданий у межах їхньої компетенції, має обов'язкову юридичну силу щодо громадян (працівників) та підлеглих організацій, яким адресовано розпорядження.

21

Слайд 21: Анкета

Анкета — це сукупність питань, кожне з яких логічно пов'язане з центральним завданням дослідження. Анкетування — процедура проведення опитування у письмовій формі за допомогою попередньо підготовлених бланків. Анкету самостійно заповнює респондент, а потім здійснюється її аналіз.

22

Слайд 22: Посвідчення

23

Слайд 23: Графік відпусток

24

Слайд 24: Відгук

25

Слайд 25: Супровідний лист

26

Слайд 26: Лист Запрошення

27

Слайд 27: Лист Повідомлення

28

Слайд 28: Лист-підтвердження

29

Слайд 29: Лист-нагадування

30

Слайд 30: Гарантійній-лист

31

Слайд 31: Ініціативний лист

32

Слайд 32: Лист-доповідь

33

Слайд 33: Телефонограма

34

Слайд 34: Факс

Факс – узагальнена назва різноманітних за змістом документів, що за допомогою телекомунікативного зв'язку та принтера надходить до організації, установи,підприємства, фірми.

35

Слайд 35: Доручення

36

Слайд 36: Розписка

Розписка - це письмовий документ,що підтводжує якусь дію,що відбулася.

37

Слайд 37: Резюме

Резюме – це документ, в якому коротко викладаються особисті, освітні та професійні відомості про особу.

38

Слайд 38: Автобіографія

Автобіографія – це житт єопис людини, складений нею самою. Автобіографія пишеться на аркуші паперу від руки.

39

Слайд 39: Характеристика

Характеристика – це документ в якому дається оцінка професії або ділових і моральних якостей людини.

40

Слайд 40: Інструкція

41

Слайд 41: Правила

42

Слайд 42: Протокол

43

Слайд 43: Акт

Акт - це офіційний документ, який підтверджує факти, події, вчинки, пов'язані з діяльністю установ, підприємств, організацій та окремих осіб. Його складають у разі приймання-здавання справ, після переобліку, під час проведення випробувань нової техніки, при нещасних випадках, коли здають об'єкти.

44

Слайд 44: Наказ

45

Слайд 45: Ухвала

46

Слайд 46: Розпорядження

47

Слайд 47: Анкета

48

Слайд 48: Анотація

49

Слайд 49: Огляд

50

Слайд 50: Оголошення

Оголошення — це короткі текстові повідомлення, котрі містять різну за призначенням інформацію. Переважно оголошення містять інформацію приватного рекламного характеру.

51

Слайд 51: Повідомлення

52

Слайд 52: Звіт

Звіт - це письмове повідомлення про виконання певної роботи (завдань, доручень за певний проміжок часу).

53

Слайд 53: План роботи

План роботи — документ, що встановлює точний перелік  намічених робіт (заходів), які повинні бути виконані, їх  послідовність, обсяг, часові координати керівників і конкретних  виконавців.

54

Слайд 54: Реферат

Реферат – це форма роботи з учнями в школі або вузі. Реферат являє собою письмову роботу, що полягає з декількох глав, на певну тему. По змісту реферат – короткий осмислений виклад інформації з даної теми, зібраної з різних джерел.

55

Слайд 55: Рецензія

56

Слайд 56: Список

57

Слайд 57: Пісвідчення

58

Слайд 58: Графік відпусток

59

Слайд 59: Відгук

60

Слайд 60: Висновок

61

Последний слайд презентации: Доповідь

Похожие презентации

Ничего не найдено