Презентация на тему: Проект на тему:«Основи діловодства» на тему: «Види Документів за функціональним

Реклама. Продолжение ниже
Проект на тему:«Основи діловодства» на тему: «Види Документів за функціональним призначенням»
Положення
Статути
Довідка
Службовий-лист
Супровідний лист
Лист-запрошення
Інформаційний лист
Рекламний лист
Лист-повідомлення
Лист-підтвердження
Лист-нагадування
Гарантійний лист
Ініціативний лист
Лист-доповідь
Інструкція
Правила
Протокол
Наказ
Розпорядження
Анкета
Посвідчення
Графік відпусток
Відгук
Супровідний лист
Лист Запрошення
Лист Повідомлення
Лист-підтвердження
Лист-нагадування
Гарантійній-лист
Ініціативний лист
Лист-доповідь
Телефонограма
Факс
Доручення
Розписка
Резюме
Автобіографія
Характеристика
Інструкція
Правила
Протокол
Акт
Наказ
Ухвала
Розпорядження
Анкета
Анотація
Огляд
Оголошення
Повідомлення
Звіт
План роботи
Реферат
Рецензія
Список
Пісвідчення
Графік відпусток
Відгук
Висновок
Доповідь
1/61
Средняя оценка: 5.0/5 (всего оценок: 68)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (5176 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: Проект на тему:«Основи діловодства» на тему: «Види Документів за функціональним призначенням»

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2: Положення

Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т.п. Положення також для тимчасово створюваних комісій, груп, бюро, проектів і т.п.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
3

Слайд 3: Статути

Статут — встановлений засновником (власником майна) організації обсяг правил, що регулюють її правовий стан, відносини, пов'язані з внутрішнім управлінням, стосунки з іншими організаціями чи громадянами. Це установчий документ, на основі якого діє підприємство. Статут затверджується власником (власниками) майна, а для державних підприємств — власником майна за участю трудового колективу.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
4

Слайд 4: Довідка

Довідка – це документ,який містить опис чи твердження тих або інших фактів або подій

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
5

Слайд 5: Службовий-лист

Службовий-лист – це узагальнена назва різних за змістом документів, що об'єднуються єдиним способом передачі текстів.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
6

Слайд 6: Супровідний лист

Супровідний лист – інформує адресата про дані до листа документа.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
7

Слайд 7: Лист-запрошення

Лист-запрошення – пропоную адресату взяти участь у якомусь заході.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8: Інформаційний лист

Інформаційний лист – інформує адресата про додані до листа документи.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
9

Слайд 9: Рекламний лист

Рекламний лист є різновидом інформаційного листа, скеровується конкретному адресатові та містить докладний опис рекламних послуг та товарів. Мета такого листа – спонукати адресата скористатися певними послугами.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
10

Слайд 10: Лист-повідомлення

Лист-повідомлення – близький за змістом до листів-запрошень та інформаційних листів.Складається як відповідь на запит або як інформаціне повідомлення.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
11

Слайд 11: Лист-підтвердження

Лист-підтведження – містить повідомлення про те, що отримане відправлення чи раніше складений документ залишаєтьсячинним.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
12

Слайд 12: Лист-нагадування

Лист-нагадування – містить вказівку про наближення або закінченням терміну певного зобов ’ язання або проведення заходу.

Изображение слайда
1/1
13

Слайд 13: Гарантійний лист

Гарантійний лист – це документ, що забезпечує виконання викладених у ньому зобов ’ язань

Изображение слайда
1/1
14

Слайд 14: Ініціативний лист

Ініціативний лист

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15: Лист-доповідь

Изображение слайда
1/1
16

Слайд 16: Інструкція

Інструкція   — правовий акт, який створюється органами державного управління для встановлення правил, що регулюють організаційні, науково-технічні, технологічні, фінансові та інші спеціальні сторони діяльності та відносин установ, закладів, підприємств, службових осіб. Інструкція має реквізити, назву документа (інструкція); гриф затвердження; заголовок (сюди іноді входить назва документа); дату; індекс; місце видання; текст; підпис.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
17

Слайд 17: Правила

Пра́вило — вимога для виконання якихось умов (норма поведінки) всіма учасниками якої-небудь дії(гри, правопису,судового процесу, організації установи, за виконання якогопередбачено заохочення.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
18

Слайд 18: Протокол

Протокол  - це один з найпоширеніших документів колегіальних органів. У ньому фіксують хід і результати проведення зборів, конференцій, засідань, нарад. У протоколах відбиваються всі виступи з питань, що розглядаються, і рішення, ухвалені в результаті обговорення.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
19

Слайд 19: Наказ

Наказ — це розпорядчий документ, який видається керівником установи (структурного підрозділу) на правах єдиноначальності та в межах своєї компетенції, обов'язковий для виконання підлеглими.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
20

Слайд 20: Розпорядження

Розпорядження - це акт управління посадової особи, державного органу, організації, що виданий у межах їхньої компетенції, має обов'язкову юридичну силу щодо громадян (працівників) та підлеглих організацій, яким адресовано розпорядження.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
21

Слайд 21: Анкета

Анкета — це сукупність питань, кожне з яких логічно пов'язане з центральним завданням дослідження. Анкетування — процедура проведення опитування у письмовій формі за допомогою попередньо підготовлених бланків. Анкету самостійно заповнює респондент, а потім здійснюється її аналіз.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
22

Слайд 22: Посвідчення

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
23

Слайд 23: Графік відпусток

Изображение слайда
1/1
24

Слайд 24: Відгук

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
25

Слайд 25: Супровідний лист

Изображение слайда
1/1
26

Слайд 26: Лист Запрошення

Изображение слайда
1/1
27

Слайд 27: Лист Повідомлення

Изображение слайда
1/1
28

Слайд 28: Лист-підтвердження

Изображение слайда
1/1
29

Слайд 29: Лист-нагадування

Изображение слайда
1/1
30

Слайд 30: Гарантійній-лист

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
31

Слайд 31: Ініціативний лист

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
32

Слайд 32: Лист-доповідь

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
33

Слайд 33: Телефонограма

Изображение слайда
1/1
34

Слайд 34: Факс

Факс – узагальнена назва різноманітних за змістом документів, що за допомогою телекомунікативного зв'язку та принтера надходить до організації, установи,підприємства, фірми.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
35

Слайд 35: Доручення

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
36

Слайд 36: Розписка

Розписка - це письмовий документ,що підтводжує якусь дію,що відбулася.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
37

Слайд 37: Резюме

Резюме – це документ, в якому коротко викладаються особисті, освітні та професійні відомості про особу.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
38

Слайд 38: Автобіографія

Автобіографія – це житт єопис людини, складений нею самою. Автобіографія пишеться на аркуші паперу від руки.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
39

Слайд 39: Характеристика

Характеристика – це документ в якому дається оцінка професії або ділових і моральних якостей людини.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
40

Слайд 40: Інструкція

Изображение слайда
1/1
41

Слайд 41: Правила

Изображение слайда
1/1
42

Слайд 42: Протокол

Изображение слайда
1/1
43

Слайд 43: Акт

Акт - це офіційний документ, який підтверджує факти, події, вчинки, пов'язані з діяльністю установ, підприємств, організацій та окремих осіб. Його складають у разі приймання-здавання справ, після переобліку, під час проведення випробувань нової техніки, при нещасних випадках, коли здають об'єкти.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
44

Слайд 44: Наказ

Изображение слайда
1/1
45

Слайд 45: Ухвала

Изображение слайда
1/1
46

Слайд 46: Розпорядження

Изображение слайда
1/1
47

Слайд 47: Анкета

Изображение слайда
1/1
48

Слайд 48: Анотація

Изображение слайда
1/1
49

Слайд 49: Огляд

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
50

Слайд 50: Оголошення

Оголошення — це короткі текстові повідомлення, котрі містять різну за призначенням інформацію. Переважно оголошення містять інформацію приватного рекламного характеру.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
51

Слайд 51: Повідомлення

Изображение слайда
1/1
52

Слайд 52: Звіт

Звіт - це письмове повідомлення про виконання певної роботи (завдань, доручень за певний проміжок часу).

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
53

Слайд 53: План роботи

План роботи — документ, що встановлює точний перелік  намічених робіт (заходів), які повинні бути виконані, їх  послідовність, обсяг, часові координати керівників і конкретних  виконавців.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
54

Слайд 54: Реферат

Реферат – це форма роботи з учнями в школі або вузі. Реферат являє собою письмову роботу, що полягає з декількох глав, на певну тему. По змісту реферат – короткий осмислений виклад інформації з даної теми, зібраної з різних джерел.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
55

Слайд 55: Рецензія

Изображение слайда
1/1
56

Слайд 56: Список

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
57

Слайд 57: Пісвідчення

Изображение слайда
1/1
58

Слайд 58: Графік відпусток

Изображение слайда
1/1
59

Слайд 59: Відгук

Изображение слайда
1/1
60

Слайд 60: Висновок

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
61

Последний слайд презентации: Проект на тему:«Основи діловодства» на тему: «Види Документів за функціональним: Доповідь

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
Реклама. Продолжение ниже