Презентация на тему: ПРОБЛЕМИ ФІЛОСОФІЇ ТА ТЕОРІЇ ПРАВА ВИКЛАДАЧ: Людмила Леонідівна Грицаєнко

Реклама. Продолжение ниже
ПРОБЛЕМИ ФІЛОСОФІЇ ТА ТЕОРІЇ ПРАВА ВИКЛАДАЧ: Людмила Леонідівна Грицаєнко к.ю.н, доцент кафедри державно-правових дисциплін
ДИФ. ЗАЛІК: від “ незадовільно ” до “ відмінно ” 1. відсутність пропусків 2. активність на семінарах 3. реферат 4. контрольні на “5” НЕ БІЛЬШЕ 5 ОСІБ НА ГРУПУ
ТЕМА: Загальна характеристика філософії та теорії права як навчальної дисципліни П Л А Н 1. Філософія права як наука. 2. Загальна характеристика теорії держави
Визначення філософії права
Предметну сферу сучасної філософії права визначають:
Структура філософії права
Світоглядна полягає в формуванні у людини загального погляду на світ права, правову реальність, Методологічна знаходить своє відображення в формуванні певних
Предмет теорії держави та права – це державні та правові явища у їх взаємодії, взаємозв’язку та взаємопроникненні. Предмет ТДП характеризується дуалізмом та
Методологія – це
Методологія філософії права
Дякую за увагу !!!!!!!!
1/11
Средняя оценка: 4.5/5 (всего оценок: 99)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (59 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: ПРОБЛЕМИ ФІЛОСОФІЇ ТА ТЕОРІЇ ПРАВА ВИКЛАДАЧ: Людмила Леонідівна Грицаєнко к.ю.н, доцент кафедри державно-правових дисциплін

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2: ДИФ. ЗАЛІК: від “ незадовільно ” до “ відмінно ” 1. відсутність пропусків 2. активність на семінарах 3. реферат 4. контрольні на “5” НЕ БІЛЬШЕ 5 ОСІБ НА ГРУПУ

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
3

Слайд 3: ТЕМА: Загальна характеристика філософії та теорії права як навчальної дисципліни П Л А Н 1. Філософія права як наука. 2. Загальна характеристика теорії держави та права як науки. 3. Місце філософії та теорії права в системі юридичних наук. 4. Значення навчальної дисципліни „Проблеми філософії та теорії права” в системі підготовки магістрів. 5. Методологія юридичних наукових досліджень. 6. Види права

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4: Визначення філософії права

це наука, яка займається дослідженням змісту і сенсу права, його суті і поняття, його основ і місця в науці, його цінності і значущості, ролі у житті людини, суспільства і держави, у долях народів і людей в цілому (В. Нерсесянц ). це міждисциплінарна галузь знань, яка поєднує пізнавальні зусилля філософії, юриспруденції, соціології, психології та інших дисциплін у дослідженні сутності правових реалій, аналізі причинно-наслідкових зв'язків, якими вони з'єднані з першоначалами буття (В. Бачинін). це розділ філософії, що займається вивченням змісту права, його сутності й поняття, форм існування й цінності, ролі у житті людини, держави, суспільства.

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5: Предметну сферу сучасної філософії права визначають:

проблеми природи і сутності права, його специфіка та особливості, співвідношення права з іншими соціальними нормами, питання сенсу, місця і значення права в системі філософського вчення про світ, людину, форми і норми соціального життя, проблема розрізнення і співвідношення права та закону; філософські проблеми держави.

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6: Структура філософії права

Онтологія права (вчення про буття права) Аксіологія (вчення про зміст права як цінності) Гносеологія (вчення про природу, методи пізнання та тлумачення правової реальносі) Антропологія (співвідношення права та особи) Філософсько-правова праксіологія (законотворчість та практична реалізація права, принципи правовой діяльності)

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7: Світоглядна полягає в формуванні у людини загального погляду на світ права, правову реальність, Методологічна знаходить своє відображення в формуванні певних моделей пізнання права, що сприяють розвитку юридичних досліджень. Відбивно-інформаційна забезпечує адекватне відображення права як специфічного об'єкта, виявлення його істотних елементів, структурних зв'язків, закономірностей. Аксіологічна полягає в розробці уявлень про правові цінності, наприклад, свобода, рівність, справедливість. Виховна реалізується в процесі формування правосвідомості та правового мислення

Функції філософії права

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8: Предмет теорії держави та права – це державні та правові явища у їх взаємодії, взаємозв’язку та взаємопроникненні. Предмет ТДП характеризується дуалізмом та єдністю об’єктів дослідження: - держава надає праву офіційності, публічності - держава „творить право”, сприяє реалізації права, захищає його - право надає легітимності державі, державним органам влади - право захищає людину від свавілля держави

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9: Методологія – це

наука про методи, тобто способи дослідження, системного аналізу певного об'єкта, сукупність необхідних засобів та операцій.

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10: Методологія філософії права

систематизована сукупність пізнавальних засобів, що дозволяють дослідити багатогранну правову реальність в її зв'язках з іншими сферами суспільного життя, а також теоретичний аналіз цих засобів.

Изображение слайда
1/1
11

Последний слайд презентации: ПРОБЛЕМИ ФІЛОСОФІЇ ТА ТЕОРІЇ ПРАВА ВИКЛАДАЧ: Людмила Леонідівна Грицаєнко: Дякую за увагу !!!!!!!!

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже