Презентация: Проблеми доказування в цивільному та господарському судочинстві

Проблеми доказування в цивільному та господарському судочинстві Проблеми доказування в цивільному та господарському судочинстві Проблеми доказування в цивільному та господарському судочинстві Проблеми доказування в цивільному та господарському судочинстві Проблеми доказування в цивільному та господарському судочинстві Підстави звільнення від доказування Суб’єктами доказування є сторони та інші особи, які беруть участь у справі. Поняття доказів Класифікація судових доказів Засоби доказування Клопотання про витребування доказів має містити:
1/11
Средняя оценка: 4.2/5 (всего оценок: 42)
Скачать (84 Кб)
Код скопирован в буфер обмена
1

Первый слайд презентации: Проблеми доказування в цивільному та господарському судочинстві

Поняття судового доказування. Факти, які не потребують доказування. Суб ’ єкти доказування. Поняття та класифікація доказів. Засоби доказування. Належність і допустимість доказів. Оцінка доказів судом.

2

Слайд 2

Судове доказування – це процесуальна діяльність суду й інших учасників процесу, спрямована на встановлення істини з конкретної справи і вирішення спору між сторонами, встановлення прав і обов'язків сторін, певних обставин шляхом ствердження юридичних фактів, зазначення доказів, а також подання, прийняття, збирання, витребування, дослідження і оцінки доказів.

3

Слайд 3

Елементи (ступені) доказування: 1. Твердження про факти; 2. Визначення заінтересованих осіб щодо доказів; 3. Подання доказів; 4. В итребування доказів судом за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, або за своєю ініціативою; 5. Дослідження доказів; 6. Оцінка доказів.

4

Слайд 4

Предметом доказування є факти, якими обґрунтовують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше юридичне значення для вирішення справи і підлягають встановленню при ухваленні рішення.

5

Слайд 5

Позов прокурора в інтересах гр. Л. до ТОВ „М” про стягнення заборгованості із виплати заробітної плати. Норми права, які порушені: – ст. 97 („Оплата праці на підприємствах, в установах і організаціях”), ст. 115 („Строки виплати заробітної плати”) Кодексу законів про працю України; ст. 21 („Права працівника на оплату праці”), ст. 24 („ Строки, періодичність і місце виплати заробітної плати”) Закону України „Про оплату праці”. Предметом доказування є: факт невиплати заробітної плати громадянину за конкретний період.

6

Слайд 6: Підстави звільнення від доказування

Ст. 61 ЦПК України 1. Обставини, визнані сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі. 2. Обставини, визнані судом загальновідомими. 3. Обставини, встановлені судовим рішенням у цивільній, господарській або адміністративній справі, що набрало законної сили при розгляді інших справ, яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини. 4. Вирок у кримінальній справі, що набрав законної сили, або постанова суду у справі про адміністративне правопорушення обов’язкові для суду, що розглядає справу про цивільно-правові наслідки дій особи, стосовно якої ухвалено вирок або постанову сулу, з питань, чи мали місце ці дії та чи вчинені вони цією особою. Ст. 35 ГПК України 1. Обставини, визнані господарським судом загальновідомими. 2. Факти, встановлені рішенням господарського суду (іншого органу, який вирішує господарські спори), за винятком встановлених рішенням третейського суду, при вирішенні інших спорів, в яких беруть участь ті самі сторони. 3. Вирок суду з кримінальної справи, що набрав законної сили, є обов’язковим для господарського суду при вирішенні спору з питань, чи мали місце певні дії та ким вони вчинені. 4. Рішення суду з цивільної справи, що набрало законної сили, є обов’язковим для господарського суду щодо фактів, які встановлені судом і мають значення для вирішення спору. 5. Факти, які відповідно до закону вважаються встановленими.

7

Слайд 7: Суб’єктами доказування є сторони та інші особи, які беруть участь у справі.

Ст. 26 ЦПК України у справі позовного провадження є: - сторони - треті особи - представники сторін та третіх осіб. у справах наказного та окремого провадження : - заявники - інші заінтересовані особи - їхні представники Ст. 18 ГПК України - сторони - треті особи - прокурор - інші особи, які беруть участь у процесі у випадках, передбачених цим Кодексом.

8

Слайд 8: Поняття доказів

Доказами відповідно до ст. 57 ЦПК України є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

9

Слайд 9: Класифікація судових доказів

Первісні та похідні (за способом формування) Прямі та непрямі (за характером звя ’ зку між змістом доказу і тими фактами, які необхідно встановити) Особисті та речові (предметні), змішані (за джерелом отримання) Необхідні докази - це сукупність доказів, що забезпечує винесення законного й обґрунтованого судового рішення з конкретної категорії справ

10

Слайд 10: Засоби доказування

ч. 2 ст. 57 ЦПК України пояснення сторін, третіх осіб, їхніх представників, допитаних як свідків письмові докази речові докази (зокрема звуко- і відеозаписи) висновки експерта показання свідків ч. 2 ст. 32 ГПК України пояснення представників сторін та інших осіб, які беруть участь в судовому процесі (усні та письмові) письмові докази речові докази висновки судових експертів

11

Последний слайд презентации: Клопотання про витребування доказів має містити:

який доказ вимагається підстави, за яких особа вважає, що доказ знаходиться в іншої особи обставини, які може підтвердити цей доказ. обставини, що перешкоджають наданню доказу, що витребовується (тільки в господарському процесі)

Похожие презентации

Ничего не найдено