Презентация на тему: ПрОбЛЕМА З ВІДХОДАМИ в Україні

Реклама. Продолжение ниже
ПрОбЛЕМА З ВІДХОДАМИ в Україні
ПрОбЛЕМА З ВІДХОДАМИ в Україні
Поводження з відходами і накопичення їх в Україні
ПрОбЛЕМА З ВІДХОДАМИ в Україні
Побутові і промислові відходи
ПрОбЛЕМА З ВІДХОДАМИ в Україні
Радіаційні відходи
ПрОбЛЕМА З ВІДХОДАМИ в Україні
висновок
1/9
Средняя оценка: 5.0/5 (всего оценок: 59)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (678 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: ПрОбЛЕМА З ВІДХОДАМИ в Україні

Виконала: Студентка 408 групи Василишин Леся

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
2

Слайд 2

Відходи – залишки сировини, матеріалів, напівфабрикатів, що утворилися при виробництві продукції або виконанні робіт і вихідні споживчі властивості, що втратили повністю або частково.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
3

Слайд 3: Поводження з відходами і накопичення їх в Україні

Поводження з ві дходами — дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення. Накопичення побутових відходів значною мірою залежить від погодних умов, сезону року, ступеня благоустрою житлових будинків, рівня життя населення тощо. У загальному обсязі побутових відходів міститься 10,3 - 26,4 відсотка паперу, 20-40 - харчових відходів, 0,75 - 3,7 - деревини, 0,2 - 8 - текстилю, 1 - 5,8 - металів, 1,1 - 9 - скла, 0,6 - 6 - полімерних відходів та інших речовин. Найбільші площі під полігони зайняті в Дніпропетровській - 140 гектарів, Донецькій - 330, Одеській - 195, Запорізькій - 153, Луганській області – 129 гектарів. З чотирьох сміттєспалювальних заводів (м. Київ, Харків, Севастополь та Дніпропетровськ ) працюють лише Київський і Дніпропетровський, обладнання яких застаріле і не відповідає сучасним екологічним вимогам, внаслідок чого вони стають джерелом забруднення довкілля токсичними газами.

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4

Класи небезпеки відходів : Перший — надзвичайно небезпечні Другий — високо небезпечні Третій — помірно небезпечні Четвертий — мало небезпечні Клас небезпеки відходів встановлюється залежно від вмісту в них високотоксичних речовин розрахунковим методом або згідно з переліком відходів До категорії відходів належать також непридатна до експлуатації продукція, вироби, медичні препарати, які втратили свої споживчі властивості і в яких містяться певні хімічні та біологічні компоненти, що потребують небезпечного видалення

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
5

Слайд 5: Побутові і промислові відходи

Для боротьби з побутовими відходами в Україні передбачається система збирання та вивезення твердих і рідких побутових відходів, яка включає послідовність виконання технологічних операцій з вилучення, накопичення і розміщення відходів у спеціально відведених місцях та їх вивезення у пункти знешкодження. Особлива увага у законодавстві України приділена небезпечним відходам. До них належать відходи, що мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища і здоров’я людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними. Одною із самих господарською і природоохоронних проблем залишається проблема побутових відходів. По статистичним даним, об’єм вивозу твердих побутових відходів щорічно збільшується. В 2004 році він досяг 39,13 куб.м, в том числі 24,29 млн. куб.метрів – комунальними організаціями.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
6

Слайд 6

Потужності значної кількості полігонів та звалищ вже вичерпали свій ресурс, майже на всіх відсутні системи утилізації фільтрату, що збільшує техногенну небезпеку цих об’єктів. Незадовільною є виконання робіт по рекультивації сміттєзвалищ, відповідними роботами охоплено лише 20% з тих, що потребують рекультивації. Реформування житлово-комунального господарства в сфері поводження з побутовими відходами не призвело до вагомих позитивних зрушень. За ці роки загальна кількість і площа полігонів і звалищ побутових відходів зросла більш ніж на 50 %. Поводження з побутовими відходами являє собою одну з найгостріших господарських і природоохоронних проблем суспільства, оскільки побутові відходи, що утворюються в процесі життєдіяльності людини в житлових та нежитлових будинках, не мають подальшого використання за місцем їх утворення. Щорічно в Україні утворюється майже 50 млн.куб. м побутових відходів, що становить всього 5% загального річного обсягу промислових відходів ( які утворюються в таких галузях, як гірничовидобувна, паливно-енергетична, металургійна, хімічна тощо ). До 40% обсягу побутових відходів містить ресурсоцінні компоненти, які можуть бути повернені у господарський обіг ( папір, скло, пластик тощо ).

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7: Радіаційні відходи

Головними місцями накопичення радіоактивних відходів є атомні станції, на яких здійснюється їх первинна переробка та тимчасове зберігання. На АЕС не існує повного циклу первинної переробки відходів відповідно до вимог норм, правил та стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, що призводить до нераціонального використання сховищ та збільшує ризик радіаційних аварій. У шести областях України розташовані регіональні підприємства УкрДО "Радон" з переробки та зберігання радіоактивних відходів, які приймають на зберігання радіоактивні відходи від усіх галузей народного господарства. Ці підприємства також не мають установок для первинної переробки відходів. Підприємства з видобування та переробки уранових руд знаходяться у Дніпропетровській, Миколаївській та Кіровоградській областях. Характерним для уранопереробки є те, що майже всі її відходи - відвали шахтних порід, скиди та викиди ( рідкі, газоподібні ) є джерелами радіаційного забруднення навколишнього природного середовища. Зберігання та захоронення радіоактивних відходів дозволяється тільки у спеціально призначених для цього сховищах радіоактивних відходів.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/4
9

Последний слайд презентации: ПрОбЛЕМА З ВІДХОДАМИ в Україні: висновок

Аналіз стану проблеми технічного забезпечення збирання, транспортування та переробки твердих побутових відходів показав необхідність системного підходу до її вирішення. Такий підхід вимагає створення та енергійного впровадження комплексу організаційних, економічних, технічних, природоохоронних заходів. Основними об’єкти по поводженню з радіоактивними відходами входять до складу практично всіх підприємств ядерно- паливного циклу. Джерелами радіаційної небезпеки на цих об’єктах є радіоактивні відходи усіх видів на будь- якій стадії поводження з ними. Для зменшення впливу відходів на навколишне середовище необхідно вдосконалювати законодавчу базу, оновлювати обладнання підприємств, розробляти нові схеми утилізації відходів, вдосконалення відчуття сумліності громадян нашої держави.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже