Презентация на тему: Призначення й використання математичних і статистичних функцій табличного

Призначення й використання математичних і статистичних функцій табличного процесора
Як додати до формули вбудовану функцію?
Як додати до формули вбудовану функцію?
Як додати до формули вбудовану функцію?
Як додати до формули вбудовану функцію?
Як додати до формули вбудовану функцію?
Як додати до формули вбудовану функцію?
Як додати до формули вбудовану функцію?
Як додати до формули вбудовану функцію?
Як додати до формули вбудовану функцію?
Як додати до формули вбудовану функцію?
Як додати до формули вбудовану функцію?
Які математичні та статистичні функції найчастіше використовуються в середовищі табличного процесора?
Які математичні та статистичні функції найчастіше використовуються в середовищі табличного процесора?
Які математичні та статистичні функції найчастіше використовуються в середовищі табличного процесора?
Статистичні функції
Статистичні функції
Статистичні функції
Статистичні функції
Статистичні функції
Розгадайте ребус
Домашнє завдання
Працюємо за комп’ютером
Дякую за увагу!
1/24
Средняя оценка: 4.2/5 (всего оценок: 56)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (2286 Кб)
1

Первый слайд презентации: Призначення й використання математичних і статистичних функцій табличного процесора

За новою програмою Урок 5 2 Призначення й використання математичних і статистичних функцій табличного процесора

Изображение слайда
2

Слайд 2: Як додати до формули вбудовану функцію?

Ви вже вмієте використовувати для обчислень деякі вбудовані функції табличного процесора для знаходження суми значень діапазону клітинок, середнього значення, максимального чи мінімального значень. Розділ 7 § 2 9

Изображение слайда
3

Слайд 3: Як додати до формули вбудовану функцію?

Табличний процесор містить великий набір вбудованих функцій, які можна використати для обчислень та опрацювання даних. Кожна функція має своє ім'я, більшість функцій містить принаймні один необхідний для обчислення значення функції аргумент. Аргументи записуються в круглих дужках і відокремлюються один від одного крапкою з комою ( ; ). Розділ 7 § 2 9

Изображение слайда
4

Слайд 4: Як додати до формули вбудовану функцію?

Аргументи записуються в круглих дужках і відокремлюються один від одного крапкою з комою (;). Аргументом може бути: Розділ 7 § 2 9 Деякі аргументи є обов'язковими, деякі — ні.

Изображение слайда
5

Слайд 5: Як додати до формули вбудовану функцію?

Функцію можна ввести з клавіатури, як і будь-який вміст клітинки. Для спрощення введення функцій до формули можна скористатися відповідними інструментами табличного процесора. Для полегшення пошуку всі функції об'єднані в категорії: Розділ 7 § 2 9

Изображение слайда
6

Слайд 6: Як додати до формули вбудовану функцію?

Також виділена окрема категорія Нещодавно використані, у якій можна переглянути та обрати функції, що використовувались останнім часом під час роботи на конкретному комп'ютері. Розділ 7 § 2 9 Як правило, у цій категорії будуть відображені найчастіше вживані функції, тому в ній можна швидко знайти потрібну функцію.

Изображение слайда
7

Слайд 7: Як додати до формули вбудовану функцію?

У табличному процесорі Microsoft Excel знайти та додати до формули функцію можна за допомогою інструментів із групи Бібліотека функцій на вкладці Формули. Розділ 7 § 2 9

Изображение слайда
8

Слайд 8: Як додати до формули вбудовану функцію?

У табличних процесорах ліворуч від рядка формул розташований інструмент Вставити функцію, за допомогою якого відкривається вікно Вставлення функції. Розділ 7 § 2 9

Изображение слайда
9

Слайд 9: Як додати до формули вбудовану функцію?

У вікні Вставлення функції слід спочатку обрати категорію функції та ім'я потрібної функції зі списку доступних функцій обраної категорії. За потреби можна скористатися довідкою про використання кожної функції. Розділ 7 § 2 9

Изображение слайда
10

Слайд 10: Як додати до формули вбудовану функцію?

На наступному кроці слід задати значення аргументів функції. Це можна зробити, виділивши клітинки на аркуші за допомогою миші або ввівши адреси клітинок за допомогою клавіатури. Розділ 7 § 2 9

Изображение слайда
11

Слайд 11: Як додати до формули вбудовану функцію?

Аргументи функцій, як і посилання у формулах, можуть містити посилання: Розділ 7 § 2 9 Абсолютні Відносні Комбіновані Залежно від того, чи має посилання змінюватися під час копіювання формули з функцією.

Изображение слайда
12

Слайд 12: Як додати до формули вбудовану функцію?

Після завершення введення аргументів буде відображено значення функції, а в області Значення — результат обчислення формули. Розділ 7 § 2 9

Изображение слайда
13

Слайд 13: Які математичні та статистичні функції найчастіше використовуються в середовищі табличного процесора?

Найчастіше вживані функції, які можна додати до формули за допомогою засобу Автосума, можна знайти також у категоріях. Наприклад, Розділ 7 § 2 9 Математичні Статистичні функція SUM ( СУММ) для знаходження суми значень діапазону клітинок AVERAGE ( СРЗНАЧ) для знаходження середнього значення діапазону клітинок COUNT ( СЧЁТ) — кількості непорожніх клітинок у заданому діапазоні, МАХ (МАКС) та MIN ( МИН) відповідно — для знаходження найбільшого та найменшого значень.

Изображение слайда
14

Слайд 14: Які математичні та статистичні функції найчастіше використовуються в середовищі табличного процесора?

Для розв'язування задач з алгебри та геометрії можна використовувати вбудовані в табличний процесор математичні функції. Найбільш вживані з них: Розділ 7 § 2 9 Модуль (абсолютне значення) аргумента ABS (число) Косинус аргумента, заданого в радіанах COS (число) Перетворює значення кута, заданого в радіанах, у градуси DEGREES( число ) Остача від ділення заданого числа на вказаний дільник МО D (число; дільник) Синус аргумента, заданого в радіанах SIN( число ) Тангенс аргумента, заданого в радіанах TAN ( число)

Изображение слайда
15

Слайд 15: Які математичні та статистичні функції найчастіше використовуються в середовищі табличного процесора?

Продовження Розділ 7 § 2 9 Значення числа  з точністю до 15 знаків Р I() Результат піднесення числа до вказаного степеня POWER( число; степінь) Перетворює значення кута, заданого в градусах, у радіани RADIANS( число) Округлене число до вказаної кількості знаків після коми ROUND( число; кількість знаків) Значення арифметичного квадратного кореня аргумента SQRT( число)

Изображение слайда
16

Слайд 16: Статистичні функції

За допомогою статистичних функцій можна знайти найбільше і найменше значення, розрахувати середнє значення тощо. Статистичні функції в Excel — це функції для аналізу значень діапазонів комірок Розділ 7 § 2 9

Изображение слайда
17

Слайд 17: Статистичні функції

Необхідно підрахувати кількість учнів, які навчаються на 12 балів. Це легко зробити, використовуючи статистичну функцію C0UNTIF. Першим аргументом є діапазон комірок із оцінками, а другим аргументом — критерій вибору: = COUNTIF(B3:B4;"=12") Знак рівності і лапки в цій логічній умові можна пропускати: = COUNTIF(B3:B4;12) Розділ 7 § 2 9

Изображение слайда
18

Слайд 18: Статистичні функції

Критерієм вибору може бути не тільки число, але й дата, символ, слово тощо. За критерієм будується умова: чи містить поточна комірка зазначені дані. Наприклад, можна підрахувати кількість пропущених учнем уроків. Розділ 7 § 2 9

Изображение слайда
19

Слайд 19: Статистичні функції

Розглянемо призначення деяких статистичних функцій. Ім’я Кількість аргументів Опис MIN Мінімальне значення Не менше одного MAX Максимальне значення Не менше одного AVERAGE Середнє арифметичне Не менше одного COUNT Кількість комірок з числовими даними Не менше одного Розділ 7 § 2 9

Изображение слайда
20

Слайд 20: Статистичні функції

Продовження Ім’я Кількість аргументів Опис COUNTIF Кількість комірок, дані в яких задовольняють певній умові Не менше одного COUNTIFS Кількість комірок, дані в яких задовольняють декільком умовам Не менше одного COUNTA Кількість непорожніх клітинок Не менше одного Розділ 7 § 2 9

Изображение слайда
21

Слайд 21: Розгадайте ребус

Формула Розділ 7 § 2 9

Изображение слайда
22

Слайд 22: Домашнє завдання

Проаналізувати § 29, ст. 197 -200 Розділ 7 § 2 9

Изображение слайда
23

Слайд 23: Працюємо за комп’ютером

Сторінка 198-200 Розділ 7 § 2 9

Изображение слайда
24

Последний слайд презентации: Призначення й використання математичних і статистичних функцій табличного: Дякую за увагу!

За новою програмою Урок 52

Изображение слайда