Презентация на тему: Приватний вищий навчальний заклад “Медичний коледж”

Реклама. Продолжение ниже
Приватний вищий навчальний заклад “Медичний коледж”
план
1. питання
виробництво
Приватний вищий навчальний заклад “Медичний коледж”
СФЕРИ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА
Основне виробництво
Виробнича інфраструктура
Соціальна інфраструктура
2. ПИТАННЯ
класифікація
Класифікація соціальних форм виробництва:
Карл Маркс виділяє види виробництва :
Фактори виробництва
Фактори виробництва за марксистською теорією
Групи факторів виробництва
Особистий фактор виробництва
Речовий фактор
Предмет праці – те, на що людина впливає в процесі праці.
Види предметів праці
Засоби праці – річ, або комплекс речей, за допомогою яких людина діє на предмет праці. (будівлі, споруди, верстати, обладнання, машини та ін.)
ФАКТОРИ ВИРОБНИЦТВА ЗА МАРЖИНАЛІСТСЬКОЮ ТЕОРІЄЮ
1. ЗЕМЛЯ
2. Праця
Приватний вищий навчальний заклад “Медичний коледж”
Підприємницька здібність
3. Капітал
Відтворення – постійне перетворення процесу виробництва
Просте відтворення – це повторення процесу виробництва в попередніх масштабах, тому що весь отриманий дохід спрямовується на кінцеве споживання.
Розширене відтворення – це повторення процесу виробництва в більших масштабах, бо частина отриманого доходу використовується для придбання додаткових ресурсів,
Звужене відтворення – це повторення процесу виробництва в зменшених масштабах, тому що отриманий дохід використовується не за призначенням або його взагалі
3. ПИТАННЯ
Матеріальним наслідком процесу суспільного виробництва є сукупний суспільний продукт (ССП) Сукупний суспільний продукт — це вся маса матеріальних і духовних
За натуральною речовою ознакою сукупний суспільний продукт поділяється на 2 підрозділи:
За вартістю ССП складається з:
Валовий суспільний продукт (ВСП)
Кінцевий суспільний продукт (КСП)
Валовий національний продукт (ВНП)
Валовий внутрішній продукт (ВВП).
Приватний вищий навчальний заклад “Медичний коледж”
Чистий продукт (ЧП)
Чистий продукт
Національне багатство
До національного багатства входять - природні ресурси, - нагромаджені засоби виробництва та предмети споживання. - духовні надбання суспільства: - виробничий
У структурі національного багатства виділяють
1/45
Средняя оценка: 4.6/5 (всего оценок: 79)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (131 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: Приватний вищий навчальний заклад “Медичний коледж”

Тема лекції : СУСПІЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО І ВІДТВОРЕННЯ Викладач: Кашик О.В.

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2: план

1. Матеріальне виробництво. Структура сукупного суспільного продукту. 2. Нематеріальне виробництво. Сфера послуг. 3. Валовий національний продукт. Система національних рахунків та її показники. 4. Національний дохід. Національне багатство.

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3: 1. питання

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4: виробництво

це процес взаємодії людини з природою з метою створення матеріальних благ та послуг, які потрібні для існування та розвитку суспільства. У процесі виробництва змінюється не тільки спосіб та вид виготовлення благ та послуг, але і відбувається і моральне вдосконалення самої людини.

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5

Фази виробництва - безпосереднє виробництво - розподіл - обмін - споживання

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6: СФЕРИ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

ОСНОВНЕ ВИРОБНИЦТВО ВИРОБНИЧА ІНФРАСТРУКТУРА СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7: Основне виробництво

— це галузі матеріального виробництва, де безпосередньо виробляються предмети споживання й засоби виробництва. включає сировинний, паливно - енергетичний, металургійний, агропромисловий, хімічно - лісовий комплекс, виробництво товарів народного споживання.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8: Виробнича інфраструктура

— це галузі, які обслуговують основне виробництво та забезпечують ефективну економічне діяльність на кожному підприємстві та в народному господарстві в цілому. належать : транспорт, зв`язок, торгівля, кредитно - фінансові галузі; спеціалізовані галузі ділових послуг (інформаційних, рекламних, консультаційних).

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9: Соціальна інфраструктура

це не матеріальне виробництво, де створюються нематеріальні форми багатства, які відіграють вирішальну роль у всебічному розвитку трудящих, примноженні їхніх розумових та фізичних здібностей, професійних знань, підвищенні освітнього й культурного рівня. Сфера соціальної інфраструктури включає: охорону здоров`я та фізичну культуру, освіту, побутове обслуговування, культуру, мистецтво та ін.

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10: 2. ПИТАННЯ

Изображение слайда
1/1
11

Слайд 11: класифікація

Изображение слайда
1/1
12

Слайд 12: Класифікація соціальних форм виробництва:

— до індустріальне виробництво (сільське господарство і ручна праця); — індустріальне виробництво (велике механізоване виробництво); — постіндустріальне виробництво (сфера послуг, наука, освіта, інформатика).

Изображение слайда
1/1
13

Слайд 13: Карл Маркс виділяє види виробництва :

первіснообщинне Рабовласницьке Феодальне Капіталістичне Комуністичне

Изображение слайда
1/1
14

Слайд 14: Фактори виробництва

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15: Фактори виробництва за марксистською теорією

Робоча сила Предмети праці Засоби праці

Изображение слайда
1/1
16

Слайд 16: Групи факторів виробництва

Особистий фактор Речовий фактор

Изображение слайда
1/1
17

Слайд 17: Особистий фактор виробництва

Це трудові колективи люди, зайняті суспільно – корисною працею в галузях матеріального і нематеріального виробництва Робоча сила – здатність людини до праці, або сукупність її фізичних і розумових здібностей, які використовуються в процесі створення матеріальних і духовних благ

Изображение слайда
1/1
18

Слайд 18: Речовий фактор

Належать усі засоби виробництва, тобто сукупність предметів та засобів праці, які використовуються в суспільному виробництві для створення матеріальних благ

Изображение слайда
1/1
19

Слайд 19: Предмет праці – те, на що людина впливає в процесі праці

Изображение слайда
1/1
20

Слайд 20: Види предметів праці

Матеріали, які видобуваються і перетворюються на продукт РУДА, ВУГІЛЛЯ МАТЕРІАЛИ, ЯКІ ПРОЙШЛИ ПОПЕРЕДНЮ ОБРОБКУ І Є СИРОВИНОЮ (МЕТАЛ НА МАШИНОБУДІВНОМУ ЗАВОДІ, ДЕРЕВИНА ТА ІН.)

Изображение слайда
1/1
21

Слайд 21: Засоби праці – річ, або комплекс речей, за допомогою яких людина діє на предмет праці. (будівлі, споруди, верстати, обладнання, машини та ін.)

Изображение слайда
1/1
22

Слайд 22: ФАКТОРИ ВИРОБНИЦТВА ЗА МАРЖИНАЛІСТСЬКОЮ ТЕОРІЄЮ

Изображение слайда
1/1
23

Слайд 23: 1. ЗЕМЛЯ

використовується для - обробітку, будівництва; - енергетичні ресурси - неенергетичні ресурси (МІДНА ЧИ ЗАЛІЗНА РУДА, ПІСОК) . Навколишнє середовище - повітря, яким дихаємо, і воду, яку п`ємо, - розглядаємо також як природні ресурси.

Изображение слайда
1/1
24

Слайд 24: 2. Праця

це свідома діяльність людини, спрямована на створення необхідних для задоволення особистих і суспільних потреб у матеріальних і духовних благах, а також інша діяльність, зумовлена суспільними потребами.

Изображение слайда
1/1
25

Слайд 25

Праця складається з часу, витраченого людиною на виробництві. Вважається, що в процесі праці відбувається споживання робочої сили, а також розвиток і вдосконалення самої людини завдяки нагромадженню знань, досвіду, підвищенню кваліфікації.

Изображение слайда
1/1
26

Слайд 26: Підприємницька здібність

— особливий вид людського капіталу, який передбачає використання ініціативи, винахідливості та ризику в організації виробництва та являє собою діяльність по координації та комбінуванні всіх інших факторів з метою створення благ та послуг.

Изображение слайда
1/1
27

Слайд 27: 3. Капітал

утворюють товари тривалого використання, вироблені для виробництва інших товарів. Сюди відносять верстати, дороги, комп`ютери, молотки, автомобілі та ін. Їх технічний стан постійно вдосконалюється і впливає на загальну результативність виробничого процесу і його ефективну доцільність.

Изображение слайда
1/1
28

Слайд 28: Відтворення – постійне перетворення процесу виробництва

Изображение слайда
1/1
29

Слайд 29: Просте відтворення – це повторення процесу виробництва в попередніх масштабах, тому що весь отриманий дохід спрямовується на кінцеве споживання

Изображение слайда
1/1
30

Слайд 30: Розширене відтворення – це повторення процесу виробництва в більших масштабах, бо частина отриманого доходу використовується для придбання додаткових ресурсів, за рахунок яких виробництво відновлюється в більших розмірах

Изображение слайда
1/1
31

Слайд 31: Звужене відтворення – це повторення процесу виробництва в зменшених масштабах, тому що отриманий дохід використовується не за призначенням або його взагалі немає

Изображение слайда
1/1
32

Слайд 32: 3. ПИТАННЯ

Изображение слайда
1/1
33

Слайд 33: Матеріальним наслідком процесу суспільного виробництва є сукупний суспільний продукт (ССП) Сукупний суспільний продукт — це вся маса матеріальних і духовних благ, створених суспільством за певний проміжок часу (як правило, за рік)

Изображение слайда
1/1
34

Слайд 34: За натуральною речовою ознакою сукупний суспільний продукт поділяється на 2 підрозділи:

1 виробництво засобів виробництва. 2 виробництво предметів споживання.

Изображение слайда
1/1
35

Слайд 35: За вартістю ССП складається з:

(ПВ) перенесеної вартості (тобто споживчої частини вартості засобів виробництва) (НП) вартості необхідного продукту (сукупну в суспільстві вартість робочої сили, заробітну плату) (ДП) додатковий продукт ССП = ПВ + НП + ДП

Изображение слайда
1/1
36

Слайд 36: Валовий суспільний продукт (ВСП)

— вартість всієї маси товарів і послуг, створених у суспільстві протягом року (або іншого проміжку часу). ВСП містить у собі подвійний рахунок — результати проміжного виробництва: вугілля, чавун, сталь, прокат та інші сировинні матеріали і напівфабрикати, а також незавершене виробництво. ВСП=ССП — нематеріальне виробництво.

Изображение слайда
1/1
37

Слайд 37: Кінцевий суспільний продукт (КСП)

вартість всієї маси товарів і послуг, створених суспільством протягом року для кінцевого використання. КСП = ВСП — подвійний рахунок і незавершене виробництво.

Изображение слайда
1/1
38

Слайд 38: Валовий національний продукт (ВНП)

— вся маса матеріальних і духовних благ, створених у суспільстві протягом року для кінцевого використання. ВНП = КСП + нематеріальне виробництво. ВНП = ССП — подвійний рахунок і незавершене виробництво.

Изображение слайда
1/1
39

Слайд 39: Валовий внутрішній продукт (ВВП)

ВВП = ВНП — доходи громадян, що працюють за кордоном, або продукція підприємств, що знаходяться за кордоном.

Изображение слайда
1/1
40

Слайд 40

12,5% 1998 3,9% 11,6% 1999 2,9% 8,8% 2000 2,5% Частка охорони здоров’я у зведеному бюджеті та ВВП України

Изображение слайда
1/1
41

Слайд 41: Чистий продукт (ЧП)

— частина валового національного продукту. ЧП = Фонд заробітної плати галузей матеріального виробництва + сумарний прибуток в суспільстві.

Изображение слайда
1/1
42

Слайд 42: Чистий продукт

це реальний дохід, який суспільство може використати для особистого споживання та розвитку виробництва, інакше кажучи, це новостворена в суспільстві протягом року вартість або національний дохід суспільства. ЧП = НД

Изображение слайда
1/1
43

Слайд 43: Національне багатство

це сума матеріальних та духовних благ, які є в розпорядженні суспільства. Національне багатство нагромаджується протягом усього історичного періоду виробничої діяльності суспільства.

Изображение слайда
1/1
44

Слайд 44: До національного багатства входять - природні ресурси, - нагромаджені засоби виробництва та предмети споживання. - духовні надбання суспільства: - виробничий досвід - освітній потенціал - досягнення науково-технічної думки, - національно-культурні надбання, - інформаційні ресурси

Изображение слайда
1/1
45

Последний слайд презентации: Приватний вищий навчальний заклад “Медичний коледж”: У структурі національного багатства виділяють

виробничі фонди (основні та оборотні) - основні фонди соціальної сфери (школи, лікарні, культурно-освітні і спортивні споруди, житлові будинки), - особисте майно населення (за виключенням товарів короткострокового використання).

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже