Презентация на тему: Природа і людина

Реклама. Продолжение ниже
Природа і людина
Природа і людина
Загальні властивості систем
Природа і людина
Природа і людина
Літосфера  — верхня тверда оболонка земно ї кулі.
Природа і людина
Атмосфера- одна з геосфер, суміш газів, що оточують Землю
Гідросфера  — водяна оболонка Землі
Біосера- оболонка Землі заселенна живими організмами
Природа і людина
Рівні організації живої матерії
Основні положення вчення В. І. Вернадського про біосферу
Ноосфера — сучасна стадія розвитку біосфери, пов'язана з появою в ній людства.
Природа і людина
Епоха збиральництва та мисливства
Природа і людина
Епоха аграрної культури
Природа і людина
Епоха індустріального суспільства
Природа і людина
Епоха постіндустріального суспільства
Природа і людина
Природа і людина
1/24
Средняя оценка: 4.2/5 (всего оценок: 3)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (1152 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: Природа і людина

Системний підхід

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2

Систе́мний підхі́д  - напрям методології досліджень, який полягає в дослідженні об'єкта як цілісної множини елементів в сукупності відношень і зв'язків між ними, тобто розгляд об'єкта як системи.

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3: Загальні властивості систем

Кожна система має певну структуру взаємодії між елементами Кожна система наділена цілісністю. Кожну систему можна поділити на 2 частини: саму систему та її середовище Перевага внутрішніх взаємозв ’ язків у системі над зовнішніми сприяє її самозбереженню Важливою особливістю еволюції систем є нерівномірність Загальні властивості систем

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4

Геосфера Геосфери — концентричні оболонки, з яких складається Земля.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
5

Слайд 5

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
6

Слайд 6: Літосфера  — верхня тверда оболонка земно ї кулі

Найдавніша з геосфер Сформувалась 4-5 млрд років тому До складу літосфери входять два найголовніші компоненти - надра Землі і ґрунт.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
7

Слайд 7

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8: Атмосфера- одна з геосфер, суміш газів, що оточують Землю

Атмосфера в основному складається з азоту і кисню В атмосфері виділяють такі шари: тропосфера,стратосфера, мезосфера, термосфера, екзосфера Забезпечує: фотосинтез, дихання, захист та регулювання коливання температур

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
9

Слайд 9: Гідросфера  — водяна оболонка Землі

До складу якої входять океани, моря, сніговий покрив, льодовики та інші водні маси У гідросфері вперше зародилося життя на Землі Ця частина гідросфери знаходиться у постійній взаємодії з атмосферою і літосферою

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
10

Слайд 10: Біосера- оболонка Землі заселенна живими організмами

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
11

Слайд 11

Біосфера охоплює нижні шари атмосфери, всю гідросферу і верхній шар літосфери Взаємодія з іншими оболонками: Атмосфера.  Вплив організмів пов'язаний з фотосинтезом. Гідросфера.  Організми забирають з води необхідні речовини . Літосфера. З решток організмів утворюються осадові гірські породи органічного походження, деякі форми поверхні. З іншого боку організми руйнують гірські породи

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
12

Слайд 12: Рівні організації живої матерії

Молекулярно-генетичний рівень Клітинний рівень Організменний рівень Популяційно-видовий рівень Екосистемний рівень

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
13

Слайд 13: Основні положення вчення В. І. Вернадського про біосферу

Цілісність біосфери визначається самоузгодженісттю всіх процесів в біосфері, обмежених фізичними константами, рівнем радіації та ін. Земні закони руху атомів, перетворення енергії є відображенням гармонії космосу, забезпечуючи гармонію і організованість біосфери. Сонце як основне джерело енергії біосфери регулює життєві процеси на Землі. Чим дрібніше організми, тим з більшою швидкістю вони розмножуються. Швидкість розмноження залежить від щільності живої речовини. Розтікання життя — результат прояву її геохімічної енергії. Активна трансформація живою речовиною космічної енергії супроводжується прагненням до максимальної експансії, прагненням до заполонення всього можливого простору. Цей процес В. І. Вернадський назвав «тиском життя». Кількість живої речовини в біосфері постійна і відповідає кількості газів в атмосфері, перш за все кисню. Будь-яка система досягає стійкої рівноваги, при якому вільна енергія системи наближається до нуля

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
14

Слайд 14: Ноосфера — сучасна стадія розвитку біосфери, пов'язана з появою в ній людства

Основні ознаки ноосфери. 1. Збільшенням видобутку корисних копалин 2. Масовим споживанням органічної речовини 3. Розсіюванням енергії в ноосфері, а не її накопиченням 4. Масовим створенням у ноосфері речовин, які не є характерними для неї 5. Появою нових хімічних елементів у зв’язку з розвитком ядерних технологій 6. Виходом ноосфери за межі біосфери у зв’язку із стрімким науково-технічним прогресом. 7. Переходом планети в новий якісний стан у зв’язку з утворенням ноосфери. Якщо біосфера – це сфера Землі, то ноосфера – це сфера Сонячної системи.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15

Місце людини в природі

Изображение слайда
1/1
16

Слайд 16: Епоха збиральництва та мисливства

Це - період, коли людина жила полюванням, рибальством і збиранням. Людина виробляла примітивні знаряддя праці, а засоби до існування здобувала з природи. Людина в цей період знаходилась в єдності з природою, не виділялась з неї і не чинила на неї помітного впливу, але виснажувались грунти і знижувалась чисельність деяких видів.

Изображение слайда
1/1
17

Слайд 17

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
18

Слайд 18: Епоха аграрної культури

Етап починається з виникнення землеробства і скотарства, що призвело до істотних змін в ландшафтах В епоху феодалізму широко використовуються природні енергетичні ресурси, залучається тяглова сила в господарські процеси Руйнівні наслідки людської діяльності носили обмежений, місцевий, характер і, як правило, не мали незворотного характеру

Изображение слайда
1/1
19

Слайд 19

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
20

Слайд 20: Епоха індустріального суспільства

Виникають фабричні поселення,промислові центри,транспортні комунікації Залучується сільськогосподарська техніка і збільшується кількість населення Катострофічно забруднюється середовище проживання,та зростає кількість захворювань

Изображение слайда
1/1
21

Слайд 21

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
22

Слайд 22: Епоха постіндустріального суспільства

Характеризується переходом до інформаційної цивілізації Епоха домінування знань,інформації і перехід до осмисленого існування з природою Розробляється низка підходів для гармонізації співіснування.

Изображение слайда
1/1
23

Слайд 23

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
24

Последний слайд презентации: Природа і людина

«Управлять природой можно лишь подчиняясь ей» Фрэнсис Бэкон

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже