Презентация на тему: Природа і людина

Реклама. Продолжение ниже
Природа і людина
Природа і людина
Загальні властивості систем
Природа і людина
Природа і людина
Літосфера  — верхня тверда оболонка  земної кулі.
Атмосфера- одна з геосфер, суміш газів, що оточують Землю
Гідросфера  — водяна оболонка Землі
Біосера- оболонка Землі заселенна живими організмами
Природа і людина
Рівні організації живої матерії
Основні положення вчення В. І. Вернадського про біосферу
Ноосфера — сучасна стадія розвитку біосфери, пов'язана з появою в ній людства.
1/13
Средняя оценка: 4.7/5 (всего оценок: 55)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (377 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: Природа і людина

Системний підхід

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2

Систе́мний підхі́д -напрям методології досліджень, який полягає в дослідженні об'єкта як цілісної множини елементів в сукупності відношень і зв'язків між ними, тобто розгляд об'єкта як системи.

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3: Загальні властивості систем

Кожна система має певну структуру взаємодії між елементами Кожна система наділена цілісністю. Кожну систему можна поділити на 2 частини: саму систему та її середовище Перевага внутрішніх взаємозв ’ язків у системі над зовнішніми сприяє її самозбереженню Важливою особливістю еволюції систем є нерівномірність Загальні властивості систем

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4

Геосфера Геосфери — концентричні оболонки, з яких складається Земля.

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
6

Слайд 6: Літосфера  — верхня тверда оболонка  земної кулі

Найдавніша з геосфер Сформувалась 4-5 млрд років тому До складу літосфери входять два найголовніші компоненти - надра Землі і ґрунт.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
7

Слайд 7: Атмосфера- одна з геосфер, суміш газів, що оточують Землю

Атмосфера в основному складається з азоту і кисню В атмосфері виділяють такі шари: тропосфера,стратосфера, мезосфера, термосфера, екзосфера Забезпечує: фотосинтез, дихання, захист та регулювання коливання температур

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8: Гідросфера  — водяна оболонка Землі

До складу якої входять океани, моря, сніговий покрив, льодовики та інші водні маси У гідросфері вперше зародилося життя на Землі Ця частина гідросфери знаходиться у постійній взаємодії з атмосферою і літосферою

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
9

Слайд 9: Біосера- оболонка Землі заселенна живими організмами

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
10

Слайд 10

Біосфера охоплює нижні шари атмосфери, всю гідросферу і верхній шар літосфери Взаємодія з іншими оболонками: Атмосфера.  Вплив організмів пов'язаний з фотосинтезом. Гідросфера.  Організми забирають з води необхідні речовини . Літосфера. З решток організмів утворюються  осадові гірські породи  органічного походження, деякі форми поверхні. З іншого боку організми руйнують гірські породи

Изображение слайда
1/1
11

Слайд 11: Рівні організації живої матерії

Молекулярно-генетичний рівень Клітинний рівень Організменний рівень Популяційно-видовий рівень Екосистемний рівень

Изображение слайда
1/1
12

Слайд 12: Основні положення вчення В. І. Вернадського про біосферу

Цілісність біосфери визначається самоузгодженісттю всіх процесів в біосфері, обмежених фізичними константами, рівнем радіації та ін. Земні закони руху атомів, перетворення енергії є відображенням гармонії космосу, забезпечуючи гармонію і організованість біосфери. Сонце як основне джерело енергії біосфери регулює життєві процеси на Землі. Жива речовина біосфери з найдавніших геологічних часів активно трансформує сонячну енергію в енергію хімічних зв'язків складних органічних речовин. При цьому сутність живого постійна, змінюються лише форми існування живої речовини. Сама жива речовина не є випадковим створенням, а є результатом перетворення сонячної світлової енергії в дійсну енергію Землі. Чим дрібніше організми, тим з більшою швидкістю вони розмножуються. Швидкість розмноження залежить від щільності живої речовини. Розтікання життя — результат прояву її геохімічної енергії. Автотрофні організми отримують всі необхідні для життя речовини з навколишньої косної матерії. Для життя гетеротрофів необхідні готові органічні сполуки. Поширення фотосинтезуючих організмів (автотрофів) обмежується можливістю проникнення сонячної енергії. Активна трансформація живою речовиною космічної енергії супроводжується прагненням до максимальної експансії, прагненням до заполонення всього можливого простору. Цей процес В. І. Вернадський назвав «тиском життя». Формами знаходження хімічних елементів є гірські породи, мінерали, магма, розсіяні елементи і жива речовина. У земній корі відбуваються постійні перетворення речовин, кругообіг, рух атомів і молекул. Поширення життя на нашій планеті визначається полем стійкості зелених рослин. Максимальне поле життя обмежується крайніми межами виживання організмів, яке залежить від стійкості хімічних сполук, що становлять живу речовину, до певних умов середовища. Кількість живої речовини в біосфері постійна і відповідає кількості газів в атмосфері, перш за все кисню. Будь-яка система досягає стійкої рівноваги, при якому вільна енергія системи наближається до нуля

Изображение слайда
1/1
13

Последний слайд презентации: Природа і людина: Ноосфера — сучасна стадія розвитку біосфери, пов'язана з появою в ній людства

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже