Презентация: Природа і людина

Природа і людина Природа і людина Загальні властивості систем Природа і людина Природа і людина Літосфера  — верхня тверда оболонка  земної кулі. Атмосфера- одна з геосфер, суміш газів, що оточують Землю Гідросфера  — водяна оболонка Землі Біосера- оболонка Землі заселенна живими організмами Природа і людина Рівні організації живої матерії Основні положення вчення В. І. Вернадського про біосферу Ноосфера — сучасна стадія розвитку біосфери, пов'язана з появою в ній людства.
1/13
Средняя оценка: 4.7/5 (всего оценок: 55)
Скачать (377 Кб)
Код скопирован в буфер обмена
1

Первый слайд презентации: Природа і людина

Системний підхід

2

Слайд 2

Систе́мний підхі́д -напрям методології досліджень, який полягає в дослідженні об'єкта як цілісної множини елементів в сукупності відношень і зв'язків між ними, тобто розгляд об'єкта як системи.

3

Слайд 3: Загальні властивості систем

Кожна система має певну структуру взаємодії між елементами Кожна система наділена цілісністю. Кожну систему можна поділити на 2 частини: саму систему та її середовище Перевага внутрішніх взаємозв ’ язків у системі над зовнішніми сприяє її самозбереженню Важливою особливістю еволюції систем є нерівномірність Загальні властивості систем

4

Слайд 4

Геосфера Геосфери — концентричні оболонки, з яких складається Земля.

5

Слайд 5

6

Слайд 6: Літосфера  — верхня тверда оболонка  земної кулі.

Найдавніша з геосфер Сформувалась 4-5 млрд років тому До складу літосфери входять два найголовніші компоненти - надра Землі і ґрунт.

7

Слайд 7: Атмосфера- одна з геосфер, суміш газів, що оточують Землю

Атмосфера в основному складається з азоту і кисню В атмосфері виділяють такі шари: тропосфера,стратосфера, мезосфера, термосфера, екзосфера Забезпечує: фотосинтез, дихання, захист та регулювання коливання температур

8

Слайд 8: Гідросфера  — водяна оболонка Землі

До складу якої входять океани, моря, сніговий покрив, льодовики та інші водні маси У гідросфері вперше зародилося життя на Землі Ця частина гідросфери знаходиться у постійній взаємодії з атмосферою і літосферою

9

Слайд 9: Біосера- оболонка Землі заселенна живими організмами

10

Слайд 10

Біосфера охоплює нижні шари атмосфери, всю гідросферу і верхній шар літосфери Взаємодія з іншими оболонками: Атмосфера.  Вплив організмів пов'язаний з фотосинтезом. Гідросфера.  Організми забирають з води необхідні речовини . Літосфера. З решток організмів утворюються  осадові гірські породи  органічного походження, деякі форми поверхні. З іншого боку організми руйнують гірські породи

11

Слайд 11: Рівні організації живої матерії

Молекулярно-генетичний рівень Клітинний рівень Організменний рівень Популяційно-видовий рівень Екосистемний рівень

12

Слайд 12: Основні положення вчення В. І. Вернадського про біосферу

Цілісність біосфери визначається самоузгодженісттю всіх процесів в біосфері, обмежених фізичними константами, рівнем радіації та ін. Земні закони руху атомів, перетворення енергії є відображенням гармонії космосу, забезпечуючи гармонію і організованість біосфери. Сонце як основне джерело енергії біосфери регулює життєві процеси на Землі. Жива речовина біосфери з найдавніших геологічних часів активно трансформує сонячну енергію в енергію хімічних зв'язків складних органічних речовин. При цьому сутність живого постійна, змінюються лише форми існування живої речовини. Сама жива речовина не є випадковим створенням, а є результатом перетворення сонячної світлової енергії в дійсну енергію Землі. Чим дрібніше організми, тим з більшою швидкістю вони розмножуються. Швидкість розмноження залежить від щільності живої речовини. Розтікання життя — результат прояву її геохімічної енергії. Автотрофні організми отримують всі необхідні для життя речовини з навколишньої косної матерії. Для життя гетеротрофів необхідні готові органічні сполуки. Поширення фотосинтезуючих організмів (автотрофів) обмежується можливістю проникнення сонячної енергії. Активна трансформація живою речовиною космічної енергії супроводжується прагненням до максимальної експансії, прагненням до заполонення всього можливого простору. Цей процес В. І. Вернадський назвав «тиском життя». Формами знаходження хімічних елементів є гірські породи, мінерали, магма, розсіяні елементи і жива речовина. У земній корі відбуваються постійні перетворення речовин, кругообіг, рух атомів і молекул. Поширення життя на нашій планеті визначається полем стійкості зелених рослин. Максимальне поле життя обмежується крайніми межами виживання організмів, яке залежить від стійкості хімічних сполук, що становлять живу речовину, до певних умов середовища. Кількість живої речовини в біосфері постійна і відповідає кількості газів в атмосфері, перш за все кисню. Будь-яка система досягає стійкої рівноваги, при якому вільна енергія системи наближається до нуля

13

Последний слайд презентации: Ноосфера — сучасна стадія розвитку біосфери, пов'язана з появою в ній людства.

Похожие презентации

Ничего не найдено