Презентация на тему: Принципи виділення і класифікації популяцій Концепція екологічної ніші

Реклама. Продолжение ниже
Принципи виділення і класифікації популяцій Концепція екологічної ніші
Принципи виділення і класифікації популяцій Концепція екологічної ніші
Принципи виділення і класифікації популяцій Концепція екологічної ніші
Принципи виділення і класифікації популяцій Концепція екологічної ніші
Принципи виділення і класифікації популяцій Концепція екологічної ніші
Принципи виділення і класифікації популяцій Концепція екологічної ніші
Приплив особин з інших популяцій залежить від характеру ізоляції. Розрізняють територіальну і репродуктивну ізоляцію.
Екологічна ніша.
Принципи виділення і класифікації популяцій Концепція екологічної ніші
Принципи виділення і класифікації популяцій Концепція екологічної ніші
Принципи виділення і класифікації популяцій Концепція екологічної ніші
Виділяють трофічні, едафічні, гідрологічні та інші види ніш. Спеціалізація ніш дозволяє різним видам сумісно існувати на одній обмеженій території
Принципи виділення і класифікації популяцій Концепція екологічної ніші
Перекривання екологічних ніш популяцій
Принципи виділення і класифікації популяцій Концепція екологічної ніші
Принципи виділення і класифікації популяцій Концепція екологічної ніші
Принципи виділення і класифікації популяцій Концепція екологічної ніші
Принципи виділення і класифікації популяцій Концепція екологічної ніші
Принципи виділення і класифікації популяцій Концепція екологічної ніші
Принципи виділення і класифікації популяцій Концепція екологічної ніші
Принципи виділення і класифікації популяцій Концепція екологічної ніші
Принципи виділення і класифікації популяцій Концепція екологічної ніші
Прикладом тимчасової зміни екологічної ніші на різних етапах життєвого циклу є повне розмежування ніш у жаби на стадії пуголовка і дорослої особини, у комах -
Принципи виділення і класифікації популяцій Концепція екологічної ніші
Принципи виділення і класифікації популяцій Концепція екологічної ніші
1/25
Средняя оценка: 4.9/5 (всего оценок: 80)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (723 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: Принципи виділення і класифікації популяцій Концепція екологічної ніші

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2

Ландшафтно-біотопічний принцип. Керуючись цим принципом, російський зоолог М.П.Наумов (1963) на прикладі ссавців розглядає вид як ієрархічну систему популяцій різних рангів: Елементарні популяції - сукупність особин виду, які населяють невелику ділянку території ареалу з однорідними екологічними умовами. Вони можуть бути тимчасовими і нестабільними. Екологічні популяції - сукупність елементарних популяцій виду, які населяють певні біоценози, залежно від їх біотопів. Географічні популяції - сукупність екологічних популяцій виду, які населяють значну територію з географічно однорідними умовами середовища.

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3

На думку В.М. Беклемішева та його послідовників, для виділення популяцій різних типів доцільно використовувати критерії, які відображають різні аспекти їхньої взаємодії з середовищем. Територіальний критерій є одним із них. Залежно від розміру території популяції поділяються на карликові, звичайні, локальні, суперпопуляції.

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4

Історико-генетичний принцип. На його основі популяції як генетичну єдність можна виділяти тільки у видів із перехресним запиленням (у рослин) та із статевим розмноженням (у тварин) і здатністю до самостійного тривалого існування на даній території за рахунок розмноження, а не припливу особин ззовні.

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5

В.М. Беклемішев (1960), з врахуванням здатності до самовідтворення і підтримання чисельності на певному рівні, виділяє : Незалежні популяції - мають достатньо високий потенціал розмноження, завдяки якому постійно відновлюється чисельність особин без надходження їх з інших популяцій. Напівзалежні популяції - можуть існувати при розмноженні своїх малочисельних особинта часткового надходження особин із суміжних популяцій. Залежні популяції - це такі, в яких народжуваність не компенсує втрат. Вони можуть існувати тільки за умови надходження особин із сусідніх популяцій. Псевдопопуляції - це група особин, які іммігрували із сусідніх популяцій, але не можуть в даних умовах розмножуватися, збільшувати свою чисельність і поширюватися. Періодична популяція - з'являється на певний час на незаселеній території за умови виникнення тут сприятливих умов середовища.

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6

За типом розмноження виділяють популяції : Панмікстичні (з перехресним заплідненням ). Клональні (з вегетативним розмноженням). Клонально-панміктичні (наприклад, у попелиць, в яких чергуються партеногенетичні покоління із статевими).

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7: Приплив особин з інших популяцій залежить від характеру ізоляції. Розрізняють територіальну і репродуктивну ізоляцію

Територіальна зумовлена наявністю природних бар'єрів (гірських хребтів, річок, моря, океану, відсутність необхідної їжі ).. Репродуктивна ізоляція зумовлена неможливістю схрещування між особинами різних популяцій. Досить незвичайний механізм репродуктивної ізоляції різних популяцій виду забезпечує збереження їх морфо-фізіологічних та генетичних відмінностей.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8: Екологічна ніша

Саме по собі слово « ніша » для опису даного поняття було введене натуралістом Джозефом Грінеллом ( Joseph Grinnell) в 1917 році, в його статті « The niche relationships of the California Thrasher» (« Нішеві взаємовідносини у каліфорнійських пересмішників »). Тим не менше, поняття « екологічна ніша » лишалось нерозробленим та маловживаним в науковому обігу до 1927 року, коли британський еколог Чарльз Сазерленд Елтон ( Charles Sutherland Elton) дав перше концептуальне визначення даного поняття. В майбутньому концепція екологічної ніши була популяризована зоологом Евеліном Хатчінсоном ( Evelyn Hutchinson) в 1958 році.

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9

Фундаментальна екологічна ніша - це комплекс екологічних факторів, необхідних для даного виду при відсутності конкурентів. Вона відповідає потенційним можливостям виду. Та в природі існує конкуренція і несприятливі умови середовища. Тому вид існує в реалізованій ніші. Реалізована ніша охоплює ті дози факторів середовища, які доступні йому в присутності конкурента. Якщо екологічні ніші двох популяцій збігаються, то їм важко уживатися. У рослин через одинакові джерела живлення екологічні ніші часто співпадають. Детальніше поняття екологічної ніші розглядатиметься у спеціальному розділі.

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
11

Слайд 11

Фундаментальну нішу іноді називають преконкурентною, або потенціальною (virtual) нішею, а реалізовану - постконкурентною, або фактичною нішею. Кожній популяції властива своя екологічна ніша, що виражає діапазон умов, за яких живе та відтворює себе популяція.

Изображение слайда
1/1
12

Слайд 12: Виділяють трофічні, едафічні, гідрологічні та інші види ніш. Спеціалізація ніш дозволяє різним видам сумісно існувати на одній обмеженій території

Спеціалізація ніш болотяних птахів на обмеженій ділянці поверхні.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
13

Слайд 13

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
14

Слайд 14: Перекривання екологічних ніш популяцій

Повне перекривання спостерігається тоді, коли обидві популяції характеризуються ідентичним екологічними нішами. Фундаментальні ніші обох популяцій можуть перекриватися частково, коли частина ресурсів середовища використовується спільно, а інша частина - лише однією з них. Фундаментальні ніші можуть лише дотикатись одна до одної, що може бути наслідком уникання конкуренції особинами обох популяцій. Якщо ж фундаментальні ніші обох популяцій різні, перекривання їх не відбувається, вони відмежовані, розділені

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15

Випадки можливих взаємних ніш, проілюстровані задопомогою поняття щільності і пристосованості (зліва) тамоделей теорії множин (справа):

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
16

Слайд 16

Два види лишайників, що займають різні екологічні ніші на одній скелі (на сонячному та затіненому боці)

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
17

Слайд 17

Розподіл ніш в залежності від вологості і рН грунту в околицях Берліна

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
18

Слайд 18

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
19

Слайд 19

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
20

Слайд 20

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
21

Слайд 21

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
22

Слайд 22

Динаміка екологічної ніші Реалізовані ніші у більшості організмів змінюються в часі, у просторі і залежать від зміни абіотичного і біотичного середовища. Тимчасові зміни ніш відбуваються на двох рівнях : на рівні короткочасних змін, протягом життя особини або кількох поколінь ; 2) на рівні довготривалих змін, що відбуваються в процесі еволюції і стосуються багатьох поколінь.

Изображение слайда
1/1
23

Слайд 23: Прикладом тимчасової зміни екологічної ніші на різних етапах життєвого циклу є повне розмежування ніш у жаби на стадії пуголовка і дорослої особини, у комах - личинки (гусінь) і дорослі комахи (у мух, комарів, метеликів, ґедзів та ін.)

Динамікаекологічної ніші на стадіях циклу розвитку ґедзів: Ґедзі - наземні кровосисні комахи. Самка ґедзів смокче кров у тварин, людини протягом 5-20 хв. Личинки їх протягом 10-11 місяців живуть у воді.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
24

Слайд 24

На екологічну нішу організму (популяції) можуть істотно впливати наявні або потенціальні конкуренти, чиї ніші є близькими або ідентичними.Екологічні ніші можуть зазнавати змін протягом життя організмів залежно від змін абіотичного середовища. Отже, екологічні ніші популяцій окремих видів організмів є динамічними, можуть змінюватись повністю або частково залежно від змін біотичного і абіотичного середовища, вікового стану та етапу онтогенезу.

Изображение слайда
1/1
25

Последний слайд презентации: Принципи виділення і класифікації популяцій Концепція екологічної ніші

Закон константності В. І. Вернадського Відповідно до цієї гіпотези, будь-яка зміна кількості живої речовини в одному з регіонів біосфери має бути компенсовано в будь- якому іншому регіоні. Наслідком цього закону є правило обов'язкового заповнення екологічних ніш ( Розенберг та ін, 1999 ). Кількість живої речовини природи (для даного геологічного періоду) є константа. Екологічна ніша не може бути порожньою. Якщо ніша порожніє в результаті вимирання якогось виду, то вона тут же заповнюється іншим видом.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже