Презентация на тему: Презентація з “Основ діловодства” на тему: види документів

Презентація з “Основ діловодства” на тему: види документів
Презентація з “Основ діловодства” на тему: види документів
Презентація з “Основ діловодства” на тему: види документів
Презентація з “Основ діловодства” на тему: види документів
Презентація з “Основ діловодства” на тему: види документів
Презентація з “Основ діловодства” на тему: види документів
Презентація з “Основ діловодства” на тему: види документів
Презентація з “Основ діловодства” на тему: види документів
Формуляр-зразок
Резолюція
Бланк документа
Положення
Статути
Інструкція
Правила
Реквізити
Протокол
До них належать
Акт
Наказ
Ухвала
Розпорядження
Анкета
Анотація
Огляд
Оголошення
Звіт
План роботи
Реферат
Рецензія
Список
Посвідчення
Графік відпусток
Відгук
Висновок
Доповідь
Службовий лист
Супровідний лист
Лист-запрошення
Інформаційний лист
Факс
Дорученн я
Розписка
Резюме
Характеристика
Автобіографія
Презентація з “Основ діловодства” на тему: види документів
Контракт
Трудові угоди
1/49
Средняя оценка: 4.5/5 (всего оценок: 22)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (3610 Кб)
1

Первый слайд презентации: Презентація з “Основ діловодства” на тему: види документів

Підготувала учениця 7 групи Удод Діана

Изображение слайда
2

Слайд 2

Изображение слайда
3

Слайд 3

Изображение слайда
4

Слайд 4

Изображение слайда
5

Слайд 5

Изображение слайда
6

Слайд 6

Изображение слайда
7

Слайд 7

Изображение слайда
8

Слайд 8

Изображение слайда
9

Слайд 9: Формуляр-зразок

Це модель побудови форми документа, яка встановлює галузь використання, формати, розміри, вимоги до побудови конструкційної сітки та основні реквізити.

Изображение слайда
10

Слайд 10: Резолюція

Це напис на документі, зроблений керівником установи, що містить вказівки щодо виконання документа. Вона містить такі лементи: прізвище виконавців, зміст доручення, термін виконання, особистий підпис керівника, дата.

Изображение слайда
11

Слайд 11: Бланк документа

Це стандартний аркуш паперу з відтвореною на ньому постійною інформацією і місцем, відведеним для змінної інформації

Изображение слайда
12

Слайд 12: Положення

визначає Це правовий акт, який порядок створення, задачі, обов ’ язки, права, відповідальність і організацію роботи підприємства в цілому і його структурних підрозділів.

Изображение слайда
13

Слайд 13: Статути

Це юридичні акти, якими оформляються створення підприємства, визначається їх структура, функції і правне становище. Статути бувають: 1. типові; 2. індивідуальні.

Изображение слайда
14

Слайд 14: Інструкція

Це правовий акт, який приймається з метою встановлення правил, які регулюють організаційні, науково-технічні, технологічні фінансові та інші сторони діяльності підприємств, їх структурних підрозділів і посадових осіб.

Изображение слайда
15

Слайд 15: Правила

Правила – службові документи організаційного характеру, у яких викладаються настанови або вимоги, що регламентують певний порядок будь-яких дій, поведінки.

Изображение слайда
16

Слайд 16: Реквізити

Гриф затвердження; назва виду документа(правила); заголовок(стислий виклад призначення правил); дата; номер; текст; підпис особи, що відповідає за складання правил.

Изображение слайда
17

Слайд 17: Протокол

Один із поширеніших документів діяльності колегіальних органів. У ньому фіксується місце, час і мета проведення зборів, конференцій, засідань. Нарад, склад присутніх, зміст заслуханих доповідей, виступів, ухвали з обговорених питань.

Изображение слайда
18

Слайд 18: До них належать

1. Порядок денний 2. Списки учасників 3. Доповіді і тези основних доповідей 4. Довідки з обговорюваних питань 5. Проекти ухвал (або постанов) з кожного питання

Изображение слайда
19

Слайд 19: Акт

Це документ, складений кількома особами, що підтверджує установлені факти та події. У більшості випадків цей вид документа складається кількома особами з метою об ’ єктивного фінансування фактів або конкретної ситуації.

Изображение слайда
20

Слайд 20: Наказ

Наказ – це правовий акт, що видається керівником державного органу чи організації в межах його компетенції. Вимоги, викладені в документі, обов’язкові для виконання. Наказ може видаватися державними органами і, як правило, має необмежений термін дії. Він стосується принципових питань роботи підприємства чи організації, на нього можна посилатися при виконанні своїх повноважень.

Изображение слайда
21

Слайд 21: Ухвала

Це правовий акт, який приймається місцевими органами державної влади, управління в колегіальному порядку з метою вирішення питань, їх компетенції ; спільні акти, які видаються декількома неоднорідними органами

Изображение слайда
22

Слайд 22: Розпорядження

Це правовий акт, який приймається одноосібно керівником, головним чином колегіального органу, з метою вирішення оперативних питань.

Изображение слайда
23

Слайд 23: Анкета

Документ, текст якого складається із запитань та обмеженої кількості однозначних, несуперечливих відповідей.

Изображение слайда
24

Слайд 24: Анотація

Короткий виклад змісту книжки, розробки, звіту. Розміщується на звороті титульної сторінки. Мета анотації – ознайомити із завданням та результатами роботи.

Изображение слайда
25

Слайд 25: Огляд

Складається для інформації підвідомчих та інших організацій про хід робіт або їх підсумки за певний період. Огляд є різновидом довідки.

Изображение слайда
26

Слайд 26: Оголошення

Це інформація про майбутній масовий захід. Воно складається з таких частин: Заголовок ; Дата; Час і місце проведення заходу; Назва заходу; Порядок денний; Адреса; Транспорт, яким можна доїхати на місце проведення заходу; Організація, яка проводить захід.

Изображение слайда
27

Слайд 27: Звіт

Це документ, який містить відомості про виконання плану, завдання, доручення, відомості про підготовку або проведення заходів. Він подається вищій за рангом організації чи посадовій особі.

Изображение слайда
28

Слайд 28: План роботи

Як документ визначає точний перелік намічених до виконанням заходів, їх послідовність, обсяг, координати керівників і конкретних виконавців.

Изображение слайда
29

Слайд 29: Реферат

Документ, який містить стислий виклад змісту якоїсь праці з висновками автора, де наводиться докладний перелік фактів.

Изображение слайда
30

Слайд 30: Рецензія

Це критичний відгук про художній твір, наукову працю. Рецензія складається з двох частин: перша частина знайомить із рецензованою працею, а в другій дається оцінка цій праці.

Изображение слайда
31

Слайд 31: Список

Документ, який містить перелік осіб, предметів з метою інформації або реєстрації.

Изображение слайда
32

Слайд 32: Посвідчення

Документ, який засвідчує факти діяльності, повноваження громадян.

Изображение слайда
33

Слайд 33: Графік відпусток

Документ, який регламентує відпустки працівників організації на рік. Містить він такі реквізити: Найменування організації; Індекс і дату; Місце видання; Код, візи затвердження та погодження; Найменування структурного підрозділу текст

Изображение слайда
34

Слайд 34: Відгук

Документ, в якому висловлюється обгрунтована думка, висновок спеціаліста щодо наукових і пошуково-дослідницьких праць.

Изображение слайда
35

Слайд 35: Висновок

Це документ, який містить думку, висновки комісії установи або спеціаліста з якогось питання. Висновки скеровуються у вищі організації для розгляду та затвердження. Висновки мають право робити лише компетентні особи.

Изображение слайда
36

Слайд 36: Доповідь

Документ, в якому викладається певні питання, висновки, даються пропозиції. Призначення для усного (публічного) повідомлення на конкретну тему. Готуються доповіді з різних питань діяльності.

Изображение слайда
37

Слайд 37: Службовий лист

Це узагальнена назва різних за змістом документів, що об ’ єднується єдиним способом передачі текстів (пересилання поштою).

Изображение слайда
38

Слайд 38: Супровідний лист

Інформує адресата про додані до листа документи.

Изображение слайда
39

Слайд 39: Лист-запрошення

Пропонує адресатові взяти участь у якомусь заході. Адресується як конкрентній особі,так і організаціям. У ньому повідомляються зміст запропоновано заходу,термін проведення,умови участі.

Изображение слайда
40

Слайд 40: Інформаційний лист

Повідомляє адресатові про певний факт чи захід.

Изображение слайда
41

Слайд 41: Факс

Узагальнена назва різноманітних за змістом документів, що за допомогою телекомунікативного зв ’ язку та принтера надходить до організації, установи, підприємства, фірми. Реквізити факсу: Назва документа (факс ); Дата; Назва адресанта, установи, яка підписала документ; Назва організації й службової особи одержувача факсу; Текст.

Изображение слайда
42

Слайд 42: Дорученн я

Це письмове повноваження, що видається установою (підприємством,організацією) або окремою особою іншій особі на здійснення якихось юридичних дій. Залежно від того, хто оформлює повноваження, доручення бувають службові й особисті.

Изображение слайда
43

Слайд 43: Розписка

Це письмовий документ, що підтверджує якусь дію що відбулася. Основні її реквізити такі: Найменування документа; Посада, прізвище, ім ’ я, по батькові особи, яка дає розписку; Сума грошей або найменування матеріальних цінностей, які були отримані; Дата; Підпис.

Изображение слайда
44

Слайд 44: Резюме

Це документ, в якому коротко викладаються особисті, освітні та професійні відомості про особу.

Изображение слайда
45

Слайд 45: Характеристика

Це документ, в якому дається оцінка професії або ділових і моральних якостей людини. Характеристика вимагається при вступі до навчальних закладів, при обранні на посаду чи на заміщення вакантної посади за конкурсом.

Изображение слайда
46

Слайд 46: Автобіографія

Це життєопис людини, складений нею самою. Автобіографія пишеться на аркуші паперу від руки. Іноді автобіографію пишуть на спеціальному бланку при вступі на роботу чи у навчальні заклади. Форма викладу розповідається від першої особи (я). Усі відомості подаються в хронологічному порядку. Назва виду документа: Текст, в якому зазначаються; - Прізвище, ім ’ я, по-батькові ; - Дата народження; - Місце народження; - Відомості про освіту; - Відомості про трудову діяльність; - Короткі відомості про склад сім ’ ї. Дата написання. Підпис.

Изображение слайда
47

Слайд 47

Изображение слайда
48

Слайд 48: Контракт

Це особлива форма трудового договору, в якому за згодою сторін встановлюється строк його дії, права, обов ’ язки і відповідальність сторін, умови оплати і організацї праці, порядок, і умови його розірвання.

Изображение слайда
49

Последний слайд презентации: Презентація з “Основ діловодства” на тему: види документів: Трудові угоди

Укладаються між організаціями і працівниками, що не входять до складу цієї організації. Такі угоди укладаються, як правило, для виконання працівником одноразових робіт в інтересах організації. Обов ’ язкові реквізити трудової угоди: Назва документа; Дата і місце його укладання; Перелік сторін, що уклали угоду; Зміст угоди із зазначенням обов ’ язків виконавця і замовника; Юридичні адреси сторін; Печатка підприємства або організації.

Изображение слайда