Презентация на тему: Презентація з інформатики на тему : “Створюємо звіт”

Презентація з інформатики на тему : “Створюємо звіт”
Що таке звіт?
Презентація з інформатики на тему : “Створюємо звіт”
Презентація з інформатики на тему : “Створюємо звіт”
Презентація з інформатики на тему : “Створюємо звіт”
Створення автозвіта
Створення звіту за допомогою майстра
Презентація з інформатики на тему : “Створюємо звіт”
Презентація з інформатики на тему : “Створюємо звіт”
Презентація з інформатики на тему : “Створюємо звіт”
Презентація з інформатики на тему : “Створюємо звіт”
Презентація з інформатики на тему : “Створюємо звіт”
Презентація з інформатики на тему : “Створюємо звіт”
Презентація з інформатики на тему : “Створюємо звіт”
Презентація з інформатики на тему : “Створюємо звіт”
Презентація з інформатики на тему : “Створюємо звіт”
Створення звіту в режимі конструктора
1/17
Средняя оценка: 4.3/5 (всего оценок: 55)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (224 Кб)
1

Первый слайд презентации: Презентація з інформатики на тему : “Створюємо звіт”

Учениці 11-б класу Даниліної Анни

Изображение слайда
2

Слайд 2: Що таке звіт?

Звітом називається організована і така, що відформатувала інформація, узята з бази даних і призначена для виводу на друк. Він може мати вигляд таблиці або оформлений по розробленій користувачем вільній формі. Звіт дозволяє вибрати критерії, згідно з якими витягується інформація з бази даних. Його можна доповнити малюнками, діаграмами, коментарями.

Изображение слайда
3

Слайд 3

У звіті можна групувати і сортувати дані, представити дані на діаграмі, обчислити підсумкове значення, наприклад, визначити виручку, отриману від продажу товарів на певну дату. Звіти дозволяють задати зовнішній вигляд відображення інформації у віддрукованому вигляді. Їх можна використовувати для аналізу даних і передачі їх в інші організації. Звіт можна відправити по електронній пошті, опублікувати в Інтернеті.

Изображение слайда
4

Слайд 4

Звіт можна створити на базі однієї або декількох таблиць або запитів. Велика частина відомостей в звіті поступає з базової таблиці, запиту або інструкції SQL, що є джерелом даних для звіту. Останні відомості звіту зберігаються в його структурі. У проекті Microsoft Access можна створювати форми і звіти для бази даних SQL Server за допомогою тих же інструментів, що використовуються для їх створення в базі даних Microsoft Access.

Изображение слайда
5

Слайд 5

Звіт відкривається в режимі  предварительного перегляду (мал. 26.2). У верхній частині видно заголовок звіту : Суми продажів по роках. Кнопки панелі інструментівПопередній перегляд  дозволяють роздрукувати звіт, отобразитодну сторінку звіту ( One Page), дві ( Two Pages) або   декілька ( Multiple Pages)  публікацію в Word і аналізі в Excel. Міру збільшення можна вибрати від 10 до 200% в списку, що розкриваєтьсяМасштаб ( Zoom).

Изображение слайда
6

Слайд 6: Створення автозвіта

Аби створити звіт, виділите таблицю або запит у вікні бази даних і виберіть в меню Вставка ( Insert)  командуАвтозвіт ( AutoReport )  або на панелі інструментів в списку кнопки, що розкривається   Новий об'єкт ( New Object)  виберіть   Автозвіт ( AutoReport ) . В результаті буде створений звіт, що містить всі поля таблиці або запиту, розташовані в стовпчик (мал. 26.3).

Изображение слайда
7

Слайд 7: Створення звіту за допомогою майстра

Для повнішого контролю над формою звіту можна використовувати майстра звітів. Аби запустити майстра, спочатку відображуватимете на екрані вікно   Новий звіт ( New Report) ( мал. 26.4)одним з наступних способів : виділите таблицю або запит у вікні бази даних і виберіть в меню-Вставка ( Insert)  команду  Звіт ( Report) ; виділите таблицю або запит у вікні бази даних і виберіть   Звіт ( Report)  у списку кнопки, що розкривається   Новий об'єкт ( New Object)  на панелі інструментів ; у вікні бази даних на вертикально розташованій панелі   Об'єкти ( Objects ) виділите значок  Звіти ( Reports)  і натискуйте кнопкуСтворити ( New)  на панелі інструментів у верхній частині вікна.

Изображение слайда
8

Слайд 8

Призначення елементів списку вікна Новий звіт : Автозвіт в стовпець ( AutoReport : Columnar) — дозволяє відображувати поля звіту в стовпчик ; Автозвіт стрічковий ( AutoReport : Tabular) — дозволяє розташувати імена полів у вигляді заголовків стовпців таблиці, а записи в її рядках; Майстер діаграм  — надає великі можливості при складанні звіту, в який можна вставити діаграми ; Поштові наклейки ( Label Wizard) — запускає майстра створення наклейок.

Изображение слайда
9

Слайд 9

У нижній частині вікна виберіть як джерело даних в списку, що розкривається, таблицю або запит. Після вибору елементу спискуМайстер звітів ( Report Wizard)  і натиснення кнопки (Ж на екрані відображуватиметься вікно   Створення звітів ( Report Wizard) ( мал. 26.5). Виділите потрібне поле клацанням миші в спискуДоступні поля ( Available Fields)  і натискуйте кнопку із зображенням правої стрілки «>» між списками. Виділене поле переміститься  у  правий списокВибрані поля ( Selected Fields). Вибрані поля відображуватимуть в звіті у вигляді рядків.

Изображение слайда
10

Слайд 10

У списку, що розкривається   Табліци /запроси ( Tables/Queries)  можна вибрати декілька таблиць або запитів, з яких будуть вибрані поля для звіту.  У наступному вікні майстра залежно від вибраних полів може пропонуватися угрупування записів (мал. 26.6). Натискуйте кнопку  Угрупування ( Grouping Options).  На екрані відображуватиметься діалогове вікно   Інтервали угрупування ( Grouping Intervals).  Рівень угрупування визначає рівень вкладеності конкретної групи в звіті. Вкладені групи утворюються при угрупуванні наборів записів по декількох полях, виразах або джерелах даних групи. Першому рівню угрупування привласнюється номер 0; всього допускається існування до 10 рівнів угрупування в звіті. Текстові поля можуть групуватися по першій букві, по перших трьох буквах і так далі Access виведе в звіті разом поля, що мають однакові значення, наприклад, в полі  Посада ( ContactTitle )  можуть бути згруповані всі записи, в яких представлені начальники відділів.

Изображение слайда
11

Слайд 11

Якщо не потрібне створення особливих інтервалів групування, то в списку Інтервали групування ( Grouping Intervals)  виберітьЗвичайний ( Normal) .

Изображение слайда
12

Слайд 12

На наступному етапі визначається, в якому порядку: за збільшенням або убуванню сортуватимуться поля (мал. 26.8). Поле, що має найвищий пріоритет сортування, вибирається в списку, що розкривається, 1. За умовчанням поля сортуються за збільшенням. Для сортування по убуванню натискуйте кнопку праворуч від поля. Кнопка працює як перемикач і при повторному натисненні порядок сортування зміниться на протилежний.  Запису в групі можна сортувати по чотирьох полях за збільшенням або убуванню. У списку полів відсутнє ключове поле, в якому записи сортуються автоматично.  Натискуйте кнопку Підсумки ( Summary Options)  і на екрані відображуватиметься вікно, показане на мал. 26.9. Установкою відповідних прапорців ви можете привести в звіті як підсумкові значення поля суму ( Sum), середнє арифметичне мінімальне ( Min)  і максимальне значення (Мах). Ці поля будуть додані в кінці звіту.

Изображение слайда
13

Слайд 13

Мал. 26.9 Вибір підсумкових полів для обчислень в звіті

Изображение слайда
14

Слайд 14

Положенням перемикача в розділі   Показати ( Show)  дозволяє відображувати в звіті дані і підсумки  ( Detail and Summary)  або лише підсумки  ( Summary Only).  У наступному діалоговому вікні майстер пропонує вибрати один з шести пропонованих видів макету для звіту (мал. 26.10). Вибраний вигляд відображується в лівої зони вікна. За умовчанням в діалоговому вікні встановлений прапорець   Набудувати ширину полів для розміщення на одній сторінці ( Adjust the field width so all fields fit on а page)  що забезпечить краще використання простору аркуша. У рамціОрієнтація ( Orientation)  положенням перемикача пропонується вибрати розташування аркуша при друці. Детально цей впзростав розглянутий в главі 12, в розділі « Друк документа».

Изображение слайда
15

Слайд 15

У наступному діалоговому вікні вибирається стиль звіту (мал. 26.11). Вибраний стиль відображується у вікні попереднього перегляду в лівої зони вікна.  У останньому діалоговому вікні вам пропонується задати ім'я звіту. Залежно від положення перемикача ви можете  Проглянути звіт ( Preview the report)  або   Змінити макет звіту ( Modify the report design).  За умовчанням після натиснення кнопки Готово ( Finish) майстер відображуватиме звіт у вікні попереднього перегляду.

Изображение слайда
16

Слайд 16

Установка прапорця Вивести довідку по роботі із звітом ( Display Help on working with report?)  приведе до відображення відповідної теми довідки. Відомості в звіті можуть бути розбиті на розділи. Кожен розділ має певне призначення.

Изображение слайда
17

Последний слайд презентации: Презентація з інформатики на тему : “Створюємо звіт”: Створення звіту в режимі конструктора

Режим конструктора надає найбільші можливості в створенні звіту.  Якщо звіт вже відкритий, то для переходу в режим конструктора натискуйте кнопку Вигляд на панелі інструментів. Частина форми, звіту або сторінки доступу до даних, наприклад, заголовок, примітка або область даних називається розділом. У режимі конструктора розміщувані в звіті розділи видно у вигляді смуг.

Изображение слайда