Презентация на тему: Презентація на тему: Прикметник та Займенник Студенток групи ОД 15 1/9

Реклама. Продолжение ниже
Презентація на тему: Прикметник та Займенник Студенток групи ОД 15 1/9 Грушевської Катерини Ткаченко Аліни
Презентація на тему: Прикметник та Займенник Студенток групи ОД 15 1/9
Презентація на тему: Прикметник та Займенник Студенток групи ОД 15 1/9
Презентація на тему: Прикметник та Займенник Студенток групи ОД 15 1/9
Презентація на тему: Прикметник та Займенник Студенток групи ОД 15 1/9
Презентація на тему: Прикметник та Займенник Студенток групи ОД 15 1/9
Прикметник: Яскрава(блискавка)
Презентація на тему: Прикметник та Займенник Студенток групи ОД 15 1/9
Презентація на тему: Прикметник та Займенник Студенток групи ОД 15 1/9
Займенник
Презентація на тему: Прикметник та Займенник Студенток групи ОД 15 1/9
Презентація на тему: Прикметник та Займенник Студенток групи ОД 15 1/9
Презентація на тему: Прикметник та Займенник Студенток групи ОД 15 1/9
Презентація на тему: Прикметник та Займенник Студенток групи ОД 15 1/9
1/14
Средняя оценка: 4.2/5 (всего оценок: 84)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (164 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: Презентація на тему: Прикметник та Займенник Студенток групи ОД 15 1/9 Грушевської Катерини Ткаченко Аліни

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
3

Слайд 3

Прикме́тник — самостійна частина мови, що виражає ознаку предмета, граматично виявлену в категоріях роду, числа і відмінка та відповідає на питання який ? яка? яке? які ? чий? чия? чиє ? чиї ?

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
4

Слайд 4

Прикметники за значенням поділяються на такі розряди : якісні відносні присвійні виражають ознаки предметів безпосередньо власним лексичним значенням : сумна пісня, яскрава особистість позначають ознаку предмета не безпосередньо, а через відношення його до іншого предмета, явища, дій : вступний тест, прикордонний пост; виражають належність предмета певній істоті : материн рушник, Мартин зошит.

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5

Ступенювання прикметників Вищий ступінь порівняння Проста форма вищого ступеня порівняння утворюється за допомогою суфіксів - іш, -ш: Складена форма вищого ступеня порівняння утворюється за допомогою додавання до прикметника слів більш, менш : добрий — добр- іш - ий, довгий — дов -ш- ий малий — мен-ш- ий випадати суфікси -к-,- ок -,- ек -: глибо -к- ий — глиб -ш- ий Б ільш дешевий менш дешевий Найвищий ступінь порівняння вказує, що ознака виявляється найбільшою мірою. Проста форма(синтетична) Складена(аналітична) Префікс –най- + прикментик вищого ступеня порівняння Найдешевший Слова –найбільш(найменш) + прикментик без суфіксів –ш-, -іш- Найбільш красивий Найменш красивий

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6

У реченні прикметник є означенням (На чистому столі стояли яскраві квіти) або іменною частиною складеного іменного присудка (Стіл був чистим )

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7: Прикметник: Яскрава(блискавка)

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8

Яскрава-прикметник Відповідає на питання (яка?) Жіночий рід Однина Якісний Вищий ступінь(проста форма) Яскравіша Складена форма - більш яскрава менш яскрава Найвищій ступінь(проста форма) Найяскравіша Складена Найбільш яскрава Найменш яскрава

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9

Яскрава(блискавка) Н.в-яскрава Р.в-яскравої Д.в-яскравій Зн.в-яскраву М.в-(на) яскравій Ор.в-яскравою Кл.в-яскрава(!)

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10: Займенник

повнозначна частина мови, яка вказує на предмети, але не називає їх. Відповідає на питання хто ?, що ?, який ? чий? У мові займенники вживаються для: - уникнення повторів одного й того ж слова в реченні або в контактних реченнях - поєднання частин складнопідрядного речення ; зв’язку між реченнями в тексті

Изображение слайда
1/1
11

Слайд 11

За лексичним значенням і морфологічними ознаками займенники поділяють на розряди : особові я, ми, ти, ви, він, вона, воно, вони І особа ІІ особа ІІІ особа однина я ти він, вона, воно множина ми ви вони Відмінювання І особа Відмінок однина множина називний я ми родовий мене нас давальний мені нам знахідний мене нас орудний мною нами місцевий (на) мені (на) нас ІІ особа Відмінок однина множина називний ти ви родовий тебе вас давальний тобі вам знахідний тебе вас Орудний тобою вами місцевий (на) тобі (на) вас ІІІ особа Відмінок чоловічий рід жіночий рід середній рід називний він вона воно родовий його, (за) нього її, (за) неї його, (за) нього давальний йому їй йому знахідний його, (на) нього її, (на) неї його, (на) нього орудний ним нею ним місцевий (на) ньому, (на) нім (на) ній (на) ньому, (на) нім

Изображение слайда
1/1
12

Слайд 12

Зворотний Відмінок форма н.в. відсутня р.в. себе давальний собі знахідний себе орудний собою місцевий на собі Присвійні Н. мій моя моє мої Р. мого моєї мого моїх Д. моєму моїй моєму моїм З. мій ( мого ) мою моє мої ( моїх ) О. моїм моєю моїм моїми М. на моєму (на моїм ) на моїй на моєму (на моїм ) на моїх

Изображение слайда
1/1
13

Слайд 13

Вказівні -Вказівні займенники вказують на предмет : цей, той ; на ознаку : такий ; на кількість : стільки. Означальні- займенники весь, всякий, кожний, інший, сам, самий за своїм значенням і граматичними ознаками спів­відносні з прикметниками. Питальні та відносні- Питальні займенники : хто, що, який, котрий, скільки вживаються для вираження запитань про предмети, якість, кількість. Неозначені- хтось, щось, якийсь, чийсь у непрямих відмінках після приголосних м і х перед часткою ( постфіксом ) - сь можуть мати вставний голосний о: кимсь і кимось, чимсь і чимось, якимсь і якимось, якихсь і якихось, чиїмсь і чиїмось, чиїхсь і чиїхось.

Изображение слайда
1/1
14

Последний слайд презентации: Презентація на тему: Прикметник та Займенник Студенток групи ОД 15 1/9

Заперечні - Ні + відносні, тобто ніхто, ніщо, ніякий, нічий, ніко́трий, ніскільки. Ніхто Відмінок Називний ніхто ніщо ніскільки Родовий нікого нічого ніскількох Давальний нікому нічому ніскільком Знахідний нікого ніщо ніскільки, ніскількох Орудний ніким нічим ніскількома Місцевий ні (на) кому ні (на) чому ні (на) скількох Ніякий Відмінок Чоловічий рід Жіночий рід Середній рід Множина Називний ніякий ніяка ніяке ніякі Родовий ніякого ніякої ніякого ніяких Давальний ніякому ніякій ніякому ніяким Знахідний ніякий, ніякого ніяка, ніякої ніяке, ніякого Ніякі, ніяких Орудний ніяким ніякою ніяким ніякими Місцевий ні (на) якому ні (на) якій ні (на) якому ні (на) яких

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
Реклама. Продолжение ниже