Презентация на тему: Презентація на тему: « Організована злочинність » Виконав: Студент групи

Презентація на тему: « Організована злочинність » Виконав: Студент групи
Презентація на тему: « Організована злочинність » Виконав: Студент групи
Презентація на тему: « Організована злочинність » Виконав: Студент групи
Презентація на тему: « Організована злочинність » Виконав: Студент групи
Презентація на тему: « Організована злочинність » Виконав: Студент групи
Презентація на тему: « Організована злочинність » Виконав: Студент групи
Видами організованої злочинності є:
4. Банда
Презентація на тему: « Організована злочинність » Виконав: Студент групи
Презентація на тему: « Організована злочинність » Виконав: Студент групи
Презентація на тему: « Організована злочинність » Виконав: Студент групи
Презентація на тему: « Організована злочинність » Виконав: Студент групи
Презентація на тему: « Організована злочинність » Виконав: Студент групи
Презентація на тему: « Організована злочинність » Виконав: Студент групи
Презентація на тему: « Організована злочинність » Виконав: Студент групи
Презентація на тему: « Організована злочинність » Виконав: Студент групи
Презентація на тему: « Організована злочинність » Виконав: Студент групи
Презентація на тему: « Організована злочинність » Виконав: Студент групи
Презентація на тему: « Організована злочинність » Виконав: Студент групи
Презентація на тему: « Організована злочинність » Виконав: Студент групи
Презентація на тему: « Організована злочинність » Виконав: Студент групи
Презентація на тему: « Організована злочинність » Виконав: Студент групи
Презентація на тему: « Організована злочинність » Виконав: Студент групи
Презентація на тему: « Організована злочинність » Виконав: Студент групи
1/24
Средняя оценка: 4.9/5 (всего оценок: 2)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (970 Кб)
1

Первый слайд презентации

Презентація на тему: « Організована злочинність » Виконав: Студент групи ПБ-13-8 Озвинчук Олексій

Изображение слайда
2

Слайд 2

Зміст презентації 1. Поняття організованої злочинності 2. Ознаки та види організованої злочинн ості 5. Законодавство про боротьбу з організованою злочинністю 3. Структура організованої злочинності 4. Детермінанти організованої злочинності 6. Протидія організованій злочинності

Изображение слайда
3

Слайд 3

Поняття організованої злочинності

Изображение слайда
4

Слайд 4

Першими вченими, що намагалися сформулювати поняття організованої злочинності були: 1. Уолтер Ліппман 2. Альфред Ландсміт 3. Луіз Шеллі Має грабіжницький характер, пов ’ язана з наданням певних послуг або товарів Особлива форма співробітництва кількох осіб або угруповань Заснована на фінансових інтересах

Изображение слайда
5

Слайд 5

Визначення поняття «організована злочинність», міститься в Законі України «Про організаційно - правові основи боротьби з організованою злочинністю » ф « Під організованою злочинністю в цьому Законі розуміється сукупність злочинів, що вчиняються у зв ’ язку з створенням та діяльністю організованих злочинних угруповань »

Изображение слайда
6

Слайд 6

Види та ознаки організованої злочинності

Изображение слайда
7

Слайд 7: Видами організованої злочинності є:

1. Проста організована група 2. Структурна організована група 3. Організоване злочинне угруповання 2 – 4 чоловіки 5 – 10 і б ільше осіб б агато груп різного рівня чисельністю 5-10 осіб

Изображение слайда
8

Слайд 8: 4. Банда

к ласична банда с пеціалізована банда замовники 5. Мафіозне об ’ єднання Злочинне угруповання, яке за ступенем організованості та характером діяльності вийшло за межі власного формування і поєднує як протиправні, так і легальні форми діяльності, впливаючи на державну політику і напрями соціального-економічного розвитку

Изображение слайда
9

Слайд 9

Організована злочинність має такі ознаки: Ієрархічність; Розподіл речей і функцій; Наявність «нормативних приписів»; Самофінансування; Систематична злочинна діяльність.

Изображение слайда
10

Слайд 10

Структура організованої злочинності

Изображение слайда
11

Слайд 11

Изображение слайда
12

Слайд 12

Детермінанти організованої злочинності

Изображение слайда
13

Слайд 13

Детермінанти можуть бути: 1. Соціально - економічні 2. Політичні 3. Ідеологічні 4. Моральні 5. Правові

Изображение слайда
14

Слайд 14

Соціально-економічні «Чорний» ринок товарів і послуг Політичні Ідеологічні Політична нестабільність у суспільстві Протиправна поведінка стала е лементом способу життя багатьох верств населення

Изображение слайда
15

Слайд 15

М оральні Правові Відставання соціального розвитку від економічного і посилення м айнового р озшарування суспільства Недостатньо цілеспрямований пошук осіб Недостатньо технічне забезпечення п равоохоронних органів

Изображение слайда
16

Слайд 16

Дії особи при вчиненні злочину, з азвичай, мають таку послідовність:

Изображение слайда
17

Слайд 17

Законодавство про боротьбу з о рганізованою злочинністю

Изображение слайда
18

Слайд 18

« Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю »

Изображение слайда
19

Слайд 19

Изображение слайда
20

Слайд 20

Протидія організованій злочинності

Изображение слайда
21

Слайд 21

Изображение слайда
22

Слайд 22

Протидія організованій злочинності має здійснюватися у таких напрямках 1. Завершення радикальної реформи е кономічної, соціальної, політичної та інших сфер суспільства на засадах ч есної конкуренції та демократії. 2. Створення ефективної податкової системи, с приятливих умов для підприємницької діяльності. 3. Запровадження обов ’ язкового декларування доходів усіма державними службовцями. 4. Запровадження попереднього вивчення банками фінансового стану фізичних та юридичних осіб, які звертаються з проханням про надання кредитів.

Изображение слайда
23

Слайд 23

Изображение слайда
24

Последний слайд презентации: Презентація на тему: « Організована злочинність » Виконав: Студент групи

Дякую за увагу

Изображение слайда