Презентация на тему: Презентація на тему: “Дослідження креативності”

Презентація на тему: “Дослідження креативності”
План
Вступ
Креативність
Поняття креатив.
Дослідження креативності особистості.
Дослідження характеру взаємозв ` язк ів креативності та особистісного Я.
До гальмівних факторів він зараховував :
Висновок
Список використаної літератури.
1/10
Средняя оценка: 4.3/5 (всего оценок: 10)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (87 Кб)
1

Первый слайд презентации: Презентація на тему: “Дослідження креативності”

Студентки Заочної форми навчання Групи П-412 Щемур Тетяни.

Изображение слайда
2

Слайд 2: План

Вступ. Креативність. Поняття креатив. Дослідження креативності особистості. Дослідження характеру взаємозв ` язків креативності та особистісного Я. Висновок. Список використаної літератури.

Изображение слайда
3

Слайд 3: Вступ

У дослідженні креативності психологічна наука часто спирається на вивчення продуктів творчості через аналіз текстів. Цю практику започаткував В. Вундт. Дослідники, що беруть за основу когнітивні уявлення про креативність, розглядають як її найважливіші атрибути оригінальність, корисність та актуальну можливість застосування. Креативність вони тлумачать як дивергентне мислення, на противагу інтелекту як конвергентному мисленню.

Изображение слайда
4

Слайд 4: Креативність

Креат́ивність  — ( лат.   creatio  — створення ) — творча, новаторська діяльність [1] ; новітній термін, яким окреслюються « творчі здібності індивіда, що характеризуються здатністю до продукування принципово нових ідей і що входять в структуру обдарованості як незалежний фактор» [2]. Раніше у літературі використовувався термін   « творчі здібності », однак пізніше почав витіснятися мовним запозиченням   з англійської мови ( creativity,  creative ). В російській мові, на думку професора І.Мілославського, терміном « креативний » позначається творчість, що «не тільки висуває ідеї, але й доводить їх до конкретного практичного результату. А слово « творчий » ( рос.   творческий ) залишається зі своїм вихідним значенням, що не розрізняє діяльність результативну й, навпаки, безрезультатну.» [3]

Изображение слайда
5

Слайд 5: Поняття креатив

Креатив  ( англ.   Creative ) — визначення, що характеризує продукт діяльності людини, створеної способом, що відрізняється від аналогічних, новизною підходу, творчим рішенням. Як правило створюється для привертання уваги, в основному за рахунок шокування, пародіювання, легкості сприйняття, яскравості і високою запам'ятованістю образу. Деякі розуміють під креативом творчість, поставлену на потік. Фактично креатив  — це синонім слова « творчість ». Називаючи визначені, наприклад, рекламні або художні роботи креативом, в більшості випадку просто намагаються пустити пил в очі новомодним словом.

Изображение слайда
6

Слайд 6: Дослідження креативності особистості

Дослідження, зосереджені на креативності особистості, охоплюють ; - дослідження рис і мотивів креативних особистостей ; - дослідження Я у зв'язку з креативністю ; - вивчення креативності в контексті самоактуалі-зації ; - дослідження психопатологічних чи близьких до патології феноменів. Багатоаспектними е і дослідження індивідуальних рис осіб, які творчо проявили себе. Результатами їх є твердження : креативність - радше генеральна риса особистості ; креативні особи поєднують, на перший погляд, взаємовиключні особливості. Зокрема, вони наділені фізичною енергією, але спокійні ; суворі і наївні ; відповідальні і безвідповідальні ; змішують фантазії і реальність ; виявляють особливості інтровертів та екстравертів ; скромні і горді тощо

Изображение слайда
7

Слайд 7: Дослідження характеру взаємозв ` язк ів креативності та особистісного Я

Зовнішні чинники можуть сприяти розвитку креативних здібностей дитини чи гальмувати його. Такими стимулювальними факторами, за словами Е. Торранса, є: - орієнтація на потребу творчого розв'язання проблем; - відсутність перешкод для проявів спонтанності й ініціативи ; - створення можливості маніпулювати предметами і висловлювати варіативні думки; - навчання уважному ставленню до сигналів навколишнього середовища ; - виховні впливи, спрямовані на визнання дитиною цінності креативних рис своєї особистості.

Изображение слайда
8

Слайд 8: До гальмівних факторів він зараховував :

- орієнтацію на успіх, побоювання дати неправильну відповідь ; - підсилену орієнтацію на думку однолітків, побоювання звинувачень у незвичайності ; - заборону запитань і обмеження ініціативи ; - надмірну фіксацію на стереотипах статевої ролі ; - уявлення про дивергентне мислення як про відхилення від норми ; - жорстке розмежування трудової та ігрової діяльності.

Изображение слайда
9

Слайд 9: Висновок

Дж. Гауен вважав креативність однією зі сфер обдарованості. Обдарована дитина допитлива, демонструє високий енергетичний рівень ( високу продуктивність, інтерес до безлічі речей); часто діє по-своєму ( незалежна, некомформна ); винахідлива у всьому ; здатна по-різному оцінити ситуацію тощо. Дослідження креативності ґрунтується переважно на структурній моделі Дж. Гілфорда, за якою креативність вимірюється за допомогою не менше 27 факторів, кожний із яких досліджують з використанням спеціальних завдань ; одномірній моделі креативності Е. Торранса, згідно з якою можна застосовувати завдання з одночасним вимірюванням не менш ніж трьох основних факторів креативного мислення - продуктивності, гнучкості, оригінальності

Изображение слайда
10

Последний слайд презентации: Презентація на тему: “Дослідження креативності”: Список використаної літератури

1) БогоявленскаяД.Б. Психологія творчі здібності. – Москва:Academa, 2002 –316с. 2) Великий тлумачний психологічний словник під ред.Ребера Артура. – Москва:Вече-Аст, 2000 –591с. 4 ) Клименко В.В.Психологiятворчостi. – Київ : Центрнавчальноїлітератури, 2006 –476с.

Изображение слайда