Презентация на тему: Презентація на тему:

Реклама. Продолжение ниже
Презентація на тему:
Цінні папери
Види цінних паперів
Презентація на тему:
Портфель цінних паперів банку
Позитивні і негативні риси портфелю:
Функції портфеля цінних паперів:
Класифікація портфелів
Презентація на тему:
Типи банківських портфелів:
Формування портфелю цінних паперів
Принципи формування портфелю:
Етапи формування портфелю цінних паперів
Список використаної літератури
Презентація на тему:
1/15
Средняя оценка: 4.9/5 (всего оценок: 3)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (360 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: Презентація на тему:

“ Формування портфелю цінних паперів банку” Виконала: студентка 3 курсу групи ЕП-31 Круль Оксана Василівна Перевірила: Гісюк О.В.

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2: Цінні папери

Цінні папери – грошові документи, які: засвідчують право володіння або відносини позики; визначають взаємовідносини між особою, яка їх випустила, та їх власником; передбачають, як правило, виплату доходу у вигляді дивідентів або процентів; передбачають можливість передання грошових та інших прав, пов ’ язаних з володінням цими документами, іншим особам.

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3: Види цінних паперів

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
4

Слайд 4

Пайові цінні папери є свідченням пайової участі інвестора у власному капіталі емітента. Боргові використовуються з метою забезпечення залучення капіталу на умовах позики. Похідні відображають проведення операцій з придбання або продажу певної кількості емісійних цінних паперів із дотриманням певних умов. Іпотечні – цінні папери, випуск яких забезпечено іпотечним покриттям і які засвідчують право власників на отримання від емітента належних їм коштів. Товарно-розпорядчі папери надають їхньому держателю право розпоряджатися майном, вказаним у цих документах. Приватизаційні засвідчують право власника на безоплатне одержання в процесі приватизації частки майна підприємств державного та земельного фонду.

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5: Портфель цінних паперів банку

Банківський портфель цінних паперів – це сукупність усіх придбаних та отриманих банком цінних паперів, право на власність, користування та розпорядження якими належить банку. Портфель цінних паперів банку формується для одержання доходів у вигляді процентів, дивідендів, прибутків від перепродажу та інших прямих і непрямих доходів.

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6: Позитивні і негативні риси портфелю:

можливість формування портфелю з великої кількості фінансових інструментів; висока ліквідність; велика можливість бути керованим; високий рівень ризику; відсутність можливості впливати на рівень дохідності; низька інфляційна захищеність; обмежені можливості вибору окремих фінансових інструментів.

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7: Функції портфеля цінних паперів:

генерування доходів; диверсифікація портфеля активів, що має на меті зниження ризиків; підвищення ліквідації банку; зниження податкових виплат; можливість використання як застави; поліпшення фінансових показників діяльності банку; забезпечення гнучкості портфеля активів; стабілізація доходів банку незалежно від фаз ділового циклу.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8: Класифікація портфелів

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
9

Слайд 9

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
10

Слайд 10: Типи банківських портфелів:

Активні Пасивні включають цінні папери, курси яких нині (або у перспективі) різко відхиляються від цін, визначених середньоринковими умовами і можуть зазнавати сильних коливань. Характерною рисою активного портфелю є наявність значних оборотів з операцій купівлі-продажу фінансових інструментів з метою відновлення його складу. являються добре диверсифікованими, а їх ліквідність, ризик і дохідність відповідають середньоринковим. Перевагою є мінімізація витрат на аналітичну підтримку індексного портфеля та витрат банку, повязаних з виходом на ринок ( комісійні, біржові, гарантійні внески).

Изображение слайда
1/1
11

Слайд 11: Формування портфелю цінних паперів

Формування портфелю цінних паперів – це операція фондового ринку, яка передбачає проведення постійних операцій із цінними паперами, які входять до портфеля, для підтримки якості портфелю, забезпечення зростання його поточної вартості, збереження та приросту капіталу, доступу через придбання цінних паперів до дефіцитної продукції та послуг, майнових і немайнових прав, до власності.

Изображение слайда
1/1
12

Слайд 12: Принципи формування портфелю:

- забезпечення реалізації загальної інвестиційної стратегії емітента; - забезпечення відповідних тактичних цілей портфеля можливостям залучення інвестиційних ресурсів; - забезпечення прийнятного співвідношення дохідності і ризику, а також дохідності й ліквідності; - уможливлення керованості портфелем (моніторинг, коригування, реінвестування, адаптація тощо).

Изображение слайда
1/1
13

Слайд 13: Етапи формування портфелю цінних паперів

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
14

Слайд 14: Список використаної літератури

Банківські операції: Підручник/за ред. А.М. Мороза. – К.:КНЕУ, 2008.-384с. Гаршина О.К. Цінні папери: Навч. посіб. – К.: Видавн. Дім “Слово”, 2004. Пасічник В.Г., Акіліна О.В. Ринок цінних паперів: Навч. посіб. – К.: Центр навч. літ., 2005. Павлов В.І., Пилипенко І.В. Цінні папери в Україні: Навч. посіб. – 2-е вид., доп. – К.:Кондор, 2004. Демківський А.В. Гроші та кредит. Навч. посіб. – Дакор, 2007.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
15

Последний слайд презентации: Презентація на тему:

Дякую за увагу!

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже