Презентация: Предмет і завдання патологічної фізіології. Загальне вчення про хворобу. Вчення

Предмет і завдання патологічної фізіології. Загальне вчення про хворобу. Вчення про етіологію і патогенез ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ПАТОЛОГІЧНОЇ ФІЗІОЛОГІЇ Патологічна фізіологія як наука вирішує наступні завдання: Предмет і завдання патологічної фізіології. Загальне вчення про хворобу. Вчення Предмет і завдання патологічної фізіології. Загальне вчення про хворобу. Вчення Методи патологічної фізіології ЕКСПЕРИМЕНТ ЯК ОСНОВНИЙ МЕТОД ПАТОЛОГІЧНОЇ ФІЗІОЛОГІЇ Експерименти поділяються на гострі і хронічні. Предмет і завдання патологічної фізіології. Загальне вчення про хворобу. Вчення Патологічна фізіологія як дисципліна складається із таких частин: Предмет і завдання патологічної фізіології. Загальне вчення про хворобу. Вчення ЗАГАЛЬНЕ ВЧЕННЯ ПРО ХВОРОБУ Загальна нозологія включає такі поняття: здоров’я Норма хвороба Предмет і завдання патологічної фізіології. Загальне вчення про хворобу. Вчення ВООЗ: З точки зору патологічної фізіології Предмет і завдання патологічної фізіології. Загальне вчення про хворобу. Вчення Предмет і завдання патологічної фізіології. Загальне вчення про хворобу. Вчення Предмет і завдання патологічної фізіології. Загальне вчення про хворобу. Вчення Предмет і завдання патологічної фізіології. Загальне вчення про хворобу. Вчення В основу класифікації хвороб взяті такі критерії: Предмет і завдання патологічної фізіології. Загальне вчення про хворобу. Вчення Предмет і завдання патологічної фізіології. Загальне вчення про хворобу. Вчення Предмет і завдання патологічної фізіології. Загальне вчення про хворобу. Вчення Предмет і завдання патологічної фізіології. Загальне вчення про хворобу. Вчення Предмет і завдання патологічної фізіології. Загальне вчення про хворобу. Вчення В розвитку хвороби розрізняють чотири періоди (стадії): Предмет і завдання патологічної фізіології. Загальне вчення про хворобу. Вчення Предмет і завдання патологічної фізіології. Загальне вчення про хворобу. Вчення Предмет і завдання патологічної фізіології. Загальне вчення про хворобу. Вчення Предмет і завдання патологічної фізіології. Загальне вчення про хворобу. Вчення Предмет і завдання патологічної фізіології. Загальне вчення про хворобу. Вчення Предмет і завдання патологічної фізіології. Загальне вчення про хворобу. Вчення Предмет і завдання патологічної фізіології. Загальне вчення про хворобу. Вчення Предмет і завдання патологічної фізіології. Загальне вчення про хворобу. Вчення
1/36
Средняя оценка: 4.4/5 (всего оценок: 89)
Скачать (258 Кб)
Код скопирован в буфер обмена
1

Первый слайд презентации: Предмет і завдання патологічної фізіології. Загальне вчення про хворобу. Вчення про етіологію і патогенез

2

Слайд 2: ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ПАТОЛОГІЧНОЇ ФІЗІОЛОГІЇ

Патологічна фізіологія вивчає основні закономірності виникнення, розвитку і кінця хвороби. Патологічна фізіологія — це наука, що вивчає життєдіяльність хворого організму. Особливість патологічної фізіології полягає в тому, що вона вивчає загальне у хворобі, тобто найбільш загальні закономірності виникнення і розвитку хвороби, в той час як інші науки вивчають особливе, спеціальне.

3

Слайд 3: Патологічна фізіологія як наука вирішує наступні завдання:

Встановлює суть хвороби. Вивчає причини і умови виникнення хвороби. Розкриває механізми розвитку хвороби та окремих її проявів, встановлює закономірності перебігу хвороби і механізмів видужання. Визначає загальні принципи профілактики і лікування хвороб.

4

Слайд 4

Патофізіологія найтісніше позв’язана з нормальною фізіологією біологічною хімією клінікою ЗВ'ЯЗОК ПАТОЛОГІЧНОЇ ФІЗІОЛОГІЇ 3 ІНШИМИ МЕДИЧНИМИ НАУКАМИ, ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ КЛІНІКИ

5

Слайд 5

анатомія фізіологія гістологія біохімія Патологічна фізіологія Клініка

6

Слайд 6: Методи патологічної фізіології

Для вивчення хвороби патологічна фізіологія використовує наступні методи: клінічний експериментальний метод метод клінічної епідеміології метод доказової медицини

7

Слайд 7: ЕКСПЕРИМЕНТ ЯК ОСНОВНИЙ МЕТОД ПАТОЛОГІЧНОЇ ФІЗІОЛОГІЇ

Об'єктом вивчення патологічної фізіології є хвороба Методом — патофізіологічний експеримент.

8

Слайд 8: Експерименти поділяються на гострі і хронічні.

Гострі експерименти призначені для одноразового отримання наукової інформації і обмежені в часі. (анафілактичний шок, запалення, крововтрата, асфіксія) Хронічні експерименти відтворені в них патологічні процеси ближчі до природних

9

Слайд 9

Клод Бернар: “Експеримент - це спровоковане спостереження”

10

Слайд 10: Патологічна фізіологія як дисципліна складається із таких частин:

Загальна патологія. Патофізіологія органів і систем

11

Слайд 11

Загальна патологія об’єднує розділи: нозологія, патогенна дія факторів зовнішнього середовища, роль внутрішніх факторів в патології, типові патологічні процеси, типові порушення обміну речовин. Патофізіологія органів і систем вивчає загальні закономірності розвитку патологічних процесівв окремих функціональних системах, а також етіологію і патогенезнайбільш розповсюджених нозологічних форм.

12

Слайд 12: ЗАГАЛЬНЕ ВЧЕННЯ ПРО ХВОРОБУ

Вчення про життєдіяльність хворого організму, про виникнення, перебіг і завершення хвороби називається загальною нозологією (від грецького nosos - хвороба).

13

Слайд 13: Загальна нозологія включає такі поняття:

здоров’я, норма, хвороба, патологічний процес, патологічний стан, патологічні реакції

14

Слайд 14: здоров’я Норма хвороба

15

Слайд 15

Здоров ’ я Норма Хвороба

16

Слайд 16: ВООЗ:

«Здоров'я—це стан повного фізичного, психологічного й соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб або фізичних вад» (1946 р.)

17

Слайд 17: З точки зору патологічної фізіології

Здоров'я— це насамперед стан організму, в якому спостерігаються відповідність структури і функції, а також здатність регуляторних систем підтримувати сталість внутрішнього середовища (гомеостаз)

18

Слайд 18

Хвороба - це порушення життєдіяльності організму під впливом факторів внутрішнього і зовнішнього середовища, яке характеризується обмеженням пристосовності з одночасною мобілізацією компенсаторно-пристосовних механізмів

19

Слайд 19

Патологічний процес – це поєднання місцевих і загальних реакцій, які виникають в організмі у відповідь на пошкоджуючу дію хвороботворчого агента

20

Слайд 20

Патологічний стан – це патологічний процес, який розвивається більш повільно

21

Слайд 21

Патологічна реакція – це неадекватна і біологічно недоцільна відповідь організму або його систем на дію звичайних або незвичайних подразників

22

Слайд 22: В основу класифікації хвороб взяті такі критерії:

Етіологічна класифікація основана на наявності загальної причини для групи захворювань. Наприклад, хвороби інфекційні і неінфекційні. За цим же принципом можна згрупувати хвороби, причиною яких є інтоксикація (харчова, професійна), генні і хромосомні мутації (спадкові хвороби) та інші. Топографо-анатомічна класифікація складається за органним принципом: хвороби серця, нирок, нервової системи і тому подібне. Вона поєднується з класифікацією за функціональними системами: хвороби системи крові, системи травлення, опорнорухового апарата і т.п. Класифікація хвороб за віком і статтю. Розрізняють дитячі хвороби, хвороби старечого віку, хвороби жіночих статевих органів. Екологічна класифікація хвороб виходить із умов існування людини – температури повітря, атмосферного тиску, сонячного освітлення. Класифікація за наявністю загального патогенезу: алергічний, запальні хвороби, пухлини, шок, гіпоксія.

23

Слайд 23

ВЧЕННЯ ПРО ЕТІОЛОГІЮ І ПАТОГЕНЕЗ

24

Слайд 24

Етіологія (від грец. аі t іа — причина, l о g о s — вчення) — це вчення про причини й умови виникнення хвороби.

25

Слайд 25

Патогенез (від грец. pathos — страждання, genesis — походження) — це вчення про механізми розвитку і кінця хвороби.

26

Слайд 26

27

Слайд 27

ОСНОВНІ ПЕРІОДИ (стадії) РОЗВИТКУ ХВОРОБИ

28

Слайд 28: В розвитку хвороби розрізняють чотири періоди (стадії):

латентний (інкубаційний); продромальний; період виражених клінічних ознак; завершення хвороби

29

Слайд 29

Латентний період (стосовно інфекційних хвороб — інкубаційний період) триває від моменту впливу причини до появи перших клінічних ознак хвороби.

30

Слайд 30

Продромальний період — відрізок часу від перших ознак хвороби до повного її прояву.

31

Слайд 31

Період виражених проявів, або розпалу, хвороби характеризується повним розвитком клінічної картини

32

Слайд 32

Кінець хвороби може бути такий: видужання (повне й неповне), рецидив, перехід у хронічну форму, смерть.

33

Слайд 33

Видужання — це процес, який приводить до ліквідації порушень, спричинених хворобою, і відновлення нормальних відношень організму із середовищем, для людини — насамперед до відновлення її працездатності.

34

Слайд 34

Рецидив — це новий прояв хвороби після удаваного або непов­ного її припинення

35

Слайд 35

Перехід у хронічну форму означає, що хвороба перебігає по­вільно з тривалими періодами ремісії (місяці й навіть роки).

36

Последний слайд презентации

Дякую за увагу

Похожие презентации

Ничего не найдено