Презентация на тему: Предикат як організуючий ц ентр речення. Структура простого е лементарного

Предикат як організуючий ц ентр речення. Структура простого е лементарного
Предикат як організуючий ц ентр речення. Структура простого е лементарного
Предикат як організуючий ц ентр речення. Структура простого е лементарного
Предикат як організуючий ц ентр речення. Структура простого е лементарного
Предикат як організуючий ц ентр речення. Структура простого е лементарного
Предикат як організуючий ц ентр речення. Структура простого е лементарного
Предикат як організуючий ц ентр речення. Структура простого е лементарного
Предикат як організуючий ц ентр речення. Структура простого е лементарного
Предикат як організуючий ц ентр речення. Структура простого е лементарного
Предикат як організуючий ц ентр речення. Структура простого е лементарного
Предикат як організуючий ц ентр речення. Структура простого е лементарного
Предикат як організуючий ц ентр речення. Структура простого е лементарного
Предикат як організуючий ц ентр речення. Структура простого е лементарного
Предикат як організуючий ц ентр речення. Структура простого е лементарного
Предикат як організуючий ц ентр речення. Структура простого е лементарного
Предикат як організуючий ц ентр речення. Структура простого е лементарного
Предикат як організуючий ц ентр речення. Структура простого е лементарного
Предикат як організуючий ц ентр речення. Структура простого е лементарного
Предикат як організуючий ц ентр речення. Структура простого е лементарного
Предикат як організуючий ц ентр речення. Структура простого е лементарного
Предикат як організуючий ц ентр речення. Структура простого е лементарного
Предикат як організуючий ц ентр речення. Структура простого е лементарного
Предикат як організуючий ц ентр речення. Структура простого е лементарного
Предикат як організуючий ц ентр речення. Структура простого е лементарного
1/24
Средняя оценка: 4.1/5 (всего оценок: 22)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (1300 Кб)
1

Первый слайд презентации

Предикат як організуючий ц ентр речення. Структура простого е лементарного речення. Типи синтаксем

Изображение слайда
2

Слайд 2

Зміст 1. Семантично елементарні прості речення. 2. Класи семантично елементарних простих речень. 3. Типи синтаксем у структурі простого речення. Вступ Висновки Список використаних джерел. 4. Предикат як центральна синтаксема простого елементарного речення.

Изображение слайда
3

Слайд 3

Останні десятиліття розвитку лінгвістики позначаються підвищеним інтересом мовознавців до проблем семантичного синтаксису, зокрема до питань щодо визначення співвідношення форми та змісту у реченні, і як наслідок - до досліджень семантичної структури речення. Семантичну структуру утворюють семантичні категорії. Центральними категоріями семантичної структури речення є предикативна ознака, яка реалізується як дія або стан, суб’єкт - виконавець дії або носій стану та об’єкт - предмет, на який спрямована дія або якому приписується певний стан. Вони утворюють елементарні семантичні структури. Вступ

Изображение слайда
4

Слайд 4

1. Семантично елементарні прості речення Семантично елементарними простими реченнями називаються речення, які складаються тільки з одного предиката й зумовлених його семантико-синтаксичною валентністю іменникових синтаксем. Такі Речення позначають одну ситуацію. Залежно від валентного потенціалу предиката семантично елементарні прості речення здебільшого бувають:

Изображение слайда
5

Слайд 5

двокомпонентними: Дідусь відпочиває; Мати сумна; Дітям весело; трикомпонентними: Ми стояли біля школи; Молодь споруджує міст; чотирикомпонентними: Батько обтісував деревину сокирою; Друзі називали хлопчика Олесиком; п'ятикомпонентними: Діти приїхали зі Львова до Ужгорода поїздом; шестикомпонентними: Іванко приніс із саду квіти матері в кімнату; семикомпонентними: Ми привеземо дідусеві вантаж машиною з Луцька до Почаєва.

Изображение слайда
6

Слайд 6

Передумовою семантичної елементарності простого речення виступає також характер його мінімальних семантико-синтаксичних одиниць, що формують речення — синтаксем.

Изображение слайда
7

Слайд 7

Синтаксеми як складники елементарного простого речення мають бути семантично елементарними. Це означає, що семантично передбачувані валентністю предиката позиції мають займати іменники конкретного, а не абстрактного значення, пор.: Тато згуртував нас. Лихо згуртувало нас. Семантично елементарним є тільки перше речення, оскільки тут маємо семантично елементарні синтаксеми. Елементарне просте речення Неелементарне просте речення

Изображение слайда
8

Слайд 8

2. Клас и семантично елементарних простих речень Розглянемо семантико-синтаксичну структуру елементарних простих речень, зумовлену валентністю предиката. Відповідно до валентності в українській мові можна виділити шість класів семантично елементарних простих речень.

Изображение слайда
9

Слайд 9

Речення, у яких наявні предикати з максимальною валентністю, тобто шестивалентні. Це синтаксична межа предикатної сполучуваності з іменниковими синтаксемами в елементарних реченнях. Такими предикатами виступають дієслова із значенням дії. До дієслів із шістьма залежними в семантико-синтаксичному плані іменниками належать везти, вивезти, відвезти, завезти, звезти, навезти, надвезти, перевезти, підвезти, повезти, возити, відвозити, завозити, звозити, навозити, надвозити, перевозити, підвозити, вивозити.

Изображение слайда
10

Слайд 10

Дієслівний предикат зазначеного типу передбачає сполучення з іменниковими синтаксемами у функціях суб'єкта дії, об'єкта дії, адресата дії, засобу дії, вихідного пункту руху і кінцевого пункту руху, напр.: Ми привезли посуд із Почаєва до села бабусі машиною.

Изображение слайда
11

Слайд 11

Непоширеними є також дієслівні предикати із значенням дії, що керують п'ятьма іменниками. Типовими представниками подібних дієслів є нести, винести, віднести, занести, знести, нанести, наднести, перенести, піднести, понести, носити, виносити, відносити, заносити, зносити, наносити, надносити, переносити, підносити. Речення з п'ятивалентними дієсловами включають п'ять іменникових синтаксем із значенням діяча, предмета, на який спрямовано дію, адресата дії, вихідного пункту руху і кінцевого пункту руху, напр.: Дівчинка несе із саду квіти бабусі в кімнату.

Изображение слайда
12

Слайд 12

Перейдемо до елементарних простих речень із з середньою сполучувальною спроможністю дієслівного предиката. Це дієслова, які керують трьома іменниками. Тривалентними предикатами виступають дієслова брати, в'язати, перев'язувати, накривати, охоплювати, колоти, пиляти, різати, рубати, свердлити, стругати, різьбити, називати і под. Галинка накриває стіл скатертиною.

Изображение слайда
13

Слайд 13

Поширеною є валентна сполучуваність предикатів із двома іменниковими синтаксемами. Предикати називають різні стани, процеси чи дії і відображають відповідні ситуації. Вирізнимо з-поміж них найуживаніші предикати: бувати, бути, перебувати, опинятися, розташовуватися, сидіти, стояти, лежати, любити, подобатися, шанувати, боятися, будувати, схожий, подібний, вірний, видно, помітно, напр.: Діти опинилися біля ставка.

Изображение слайда
14

Слайд 14

Мінімальна валентна сполучуваність предикатів — одна іменникова синтаксема. Здебільшого вони позначають стан людини або предмета, їх якісні характеристики тощо: бадьоритися, веселіти, нудьгувати, дрімати, спати, прокидатися, лихоманити, морозити, товстіти, худнути, біліти, зеленіти, в'янути, сохнути, весело, сумно, журно, боляче, веселий, радісний, сумний, високий гарний, чепурний тощо. Дитина веселіє; Хлопчик спить; Дідусеві весело; Дівчина сумніє Трава зеленіє.

Изображение слайда
15

Слайд 15

2. Типи синтаксем у структурі простого речення Просте речення складається з двох рядів мінімальних синтаксичних одиниць: членів речення, виділюваних на основі предикативного й підрядного зв'язків і синтаксем, виділюваних на основі семантико-синтаксичних відношень.

Изображение слайда
16

Слайд 16

У семантично елементарному простому реченні предикатна синтаксема є визначальною синтаксемою. Предикатна синтаксема окреслює своєю валентною рамкою семантико-синтаксичну структуру різновидів елементарних простих речень. Наприклад, в елементарних простих реченнях Де ж ти є? А де ж ти є? А де ж ти? (В. Стус) маємо локативний предикат (предикат із просторовим значенням) є і дві субстанціальні синтаксеми — синтаксему ти у функції суб'єкта локативного стану і субстанціальну синтаксему з узагальненим просторовим значенням, виражену прислівником де.

Изображение слайда
17

Слайд 17

За конкретизації просторового значення прислівник замінюється прийменниково-відмінковою формою іменників, пор.: Хлопець тут -> Хлопець у садку. Семантично неелементарне просте речення формують два або більше вихідних елементарних простих речень. Одне з вихідних елементарних простих речень зберігає свою семантико-синтаксичну будову, тобто стає основним, з інші вихідні елементарні прості речення зазнають різних синтаксичних трансформацій. Через те у простому ускладненому реченні наявні базові синтаксеми, або синтаксема предикатна і зумовлені семантико-синтаксичною валентністю цієї предикатної синтаксеми субстанціальні синтаксеми, а також синтаксеми невалентного характеру, які утворено внаслідок різноманітних перетворень вихідних речень.

Изображение слайда
18

Слайд 18

4. Предикат як центральна синтаксема Простого елементарного речення У семантично елементарному простому реченні центральною синтаксемою виступає предикат. Він формує семантико-синтаксичну структуру простого елементарного речення, вказуючи на кількість субстанціальних синтаксем та їх функції. Класифікацію предикатів можна здійснити за двома параметрами: їх семантикою і частиномовною належністю. Найважливішою є семантична класифікація предикатів. За семантикою розрізняють шість типів предикатних синтаксем: предикати дії, предикати процесу, предикати стану, предикати якості, локативні предикати і предикати кількості.

Изображение слайда
19

Слайд 19

Предикати дії позначають діяльність, яку породжує діяч. У цій позиції виступають дієслова зі значенням творення, більшого чи меншого ступеня інтенсивності спрямованої на об'єкт дії, переміщення у просторі, руху тощо. Дівчата сапали буряки; Батько клепає косу; Ми приїхали до Почаева автобусом. Предикати процесу характеризують динамічну ситуацію, що пов'язана зі змінами станів або інших ознак предмета. Яблуні цвітуть; Листя жовтіє; Дівчинка втомлювалася.

Изображение слайда
20

Слайд 20

Предикати стану вказують на непостійну ознаку предмета. Дівчинці весело; Дідусеві було жаль пташини; Тихо. Предикати якості позначають постійну внутрішню ознаку (колір, звукові властивості, вагу, розмір, вік і под.) предмета. Предикатами якості виступають прикметники, які, виконують роль присудка, поєднуються з дієсловами-зв'язками, напр.: Батько був суворий; Будинок високий; Ми вірні друзям.

Изображение слайда
21

Слайд 21

Особливості предикатних синтаксем виявляються у їх частиномовному оформленні. До предикатів належать частини мови, які виражають значення дії, процесу, стану, якості, кількості. Це такі частини мови, як дієслова, прикметники, прислівники, числівники, а також іменники. Центральне місце в сукупності предикатів посідають дієслова.

Изображение слайда
22

Слайд 22

Існують різні підходи до питання елементарності простих речень. Просте речення з формально-синтаксичного і семантико-синтаксичного погляду елементарне речення відповідає: 1) непоширеному простому реченню: Ідуть дощі (М. Коцюбинський), оскільки лише головні члени речення є необхідними компонентами структурної схеми: 2) поширеному простому реченню: Син приніс із лугу польові квіти, в яких, крім го ловних членів, функціонують і другорядні (додатки, обставини, означення), що не є однорідними та відокремленими.

Изображение слайда
23

Слайд 23

Висновки Семантично елементарне просте речення містить тільки один предикат (предикатну синтаксему, ознакове слово) і зумовлені його валентністю субстанціальні (іменникові) синтаксеми. У семантично елементарному простому реченні предикат виступає центральною синтаксемою. Він формує семантико-синтаксичну структуру простого елементарного речення, вказуючи на кількість субстанціальних синтаксем та їх функції. Кількісно-якісний склад субстанціальних синтаксем регулюється найпоказовішою властивістю предиката — його семантико-синтаксичною валентністю.

Изображение слайда
24

Последний слайд презентации: Предикат як організуючий ц ентр речення. Структура простого е лементарного

Список використаних джерел 1. Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис: Підручник.— К., Либідь, 1993.— 368 с. 2. Андерш Я. Ф. Типологія простих дієслівних речень у чеській мові в зіставленні з українською. 1987. С. 8—19, 22—25, 27—35. 3. Вихованець І. Р. Нариси з функціонального синтаксису української мови. 1992. С. 41—48. 4. Москальская О. И. Вопросы синтаксической семантики // Вопр. языкознания. 1977. № 2.

Изображение слайда