Презентация на тему: Предикат як організуючий ц ентр речення. Структура простого е лементарного

Реклама. Продолжение ниже
Предикат як організуючий ц ентр речення. Структура простого е лементарного
Предикат як організуючий ц ентр речення. Структура простого е лементарного
Предикат як організуючий ц ентр речення. Структура простого е лементарного
Предикат як організуючий ц ентр речення. Структура простого е лементарного
Предикат як організуючий ц ентр речення. Структура простого е лементарного
Предикат як організуючий ц ентр речення. Структура простого е лементарного
Предикат як організуючий ц ентр речення. Структура простого е лементарного
Предикат як організуючий ц ентр речення. Структура простого е лементарного
Предикат як організуючий ц ентр речення. Структура простого е лементарного
Предикат як організуючий ц ентр речення. Структура простого е лементарного
Предикат як організуючий ц ентр речення. Структура простого е лементарного
Предикат як організуючий ц ентр речення. Структура простого е лементарного
Предикат як організуючий ц ентр речення. Структура простого е лементарного
Предикат як організуючий ц ентр речення. Структура простого е лементарного
Предикат як організуючий ц ентр речення. Структура простого е лементарного
Предикат як організуючий ц ентр речення. Структура простого е лементарного
Предикат як організуючий ц ентр речення. Структура простого е лементарного
Предикат як організуючий ц ентр речення. Структура простого е лементарного
Предикат як організуючий ц ентр речення. Структура простого е лементарного
Предикат як організуючий ц ентр речення. Структура простого е лементарного
Предикат як організуючий ц ентр речення. Структура простого е лементарного
Предикат як організуючий ц ентр речення. Структура простого е лементарного
Предикат як організуючий ц ентр речення. Структура простого е лементарного
Предикат як організуючий ц ентр речення. Структура простого е лементарного
1/24
Средняя оценка: 4.1/5 (всего оценок: 22)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (1300 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации

Предикат як організуючий ц ентр речення. Структура простого е лементарного речення. Типи синтаксем

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
2

Слайд 2

Зміст 1. Семантично елементарні прості речення. 2. Класи семантично елементарних простих речень. 3. Типи синтаксем у структурі простого речення. Вступ Висновки Список використаних джерел. 4. Предикат як центральна синтаксема простого елементарного речення.

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3

Останні десятиліття розвитку лінгвістики позначаються підвищеним інтересом мовознавців до проблем семантичного синтаксису, зокрема до питань щодо визначення співвідношення форми та змісту у реченні, і як наслідок - до досліджень семантичної структури речення. Семантичну структуру утворюють семантичні категорії. Центральними категоріями семантичної структури речення є предикативна ознака, яка реалізується як дія або стан, суб’єкт - виконавець дії або носій стану та об’єкт - предмет, на який спрямована дія або якому приписується певний стан. Вони утворюють елементарні семантичні структури. Вступ

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4

1. Семантично елементарні прості речення Семантично елементарними простими реченнями називаються речення, які складаються тільки з одного предиката й зумовлених його семантико-синтаксичною валентністю іменникових синтаксем. Такі Речення позначають одну ситуацію. Залежно від валентного потенціалу предиката семантично елементарні прості речення здебільшого бувають:

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5

двокомпонентними: Дідусь відпочиває; Мати сумна; Дітям весело; трикомпонентними: Ми стояли біля школи; Молодь споруджує міст; чотирикомпонентними: Батько обтісував деревину сокирою; Друзі називали хлопчика Олесиком; п'ятикомпонентними: Діти приїхали зі Львова до Ужгорода поїздом; шестикомпонентними: Іванко приніс із саду квіти матері в кімнату; семикомпонентними: Ми привеземо дідусеві вантаж машиною з Луцька до Почаєва.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
6

Слайд 6

Передумовою семантичної елементарності простого речення виступає також характер його мінімальних семантико-синтаксичних одиниць, що формують речення — синтаксем.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
7

Слайд 7

Синтаксеми як складники елементарного простого речення мають бути семантично елементарними. Це означає, що семантично передбачувані валентністю предиката позиції мають займати іменники конкретного, а не абстрактного значення, пор.: Тато згуртував нас. Лихо згуртувало нас. Семантично елементарним є тільки перше речення, оскільки тут маємо семантично елементарні синтаксеми. Елементарне просте речення Неелементарне просте речення

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8

2. Клас и семантично елементарних простих речень Розглянемо семантико-синтаксичну структуру елементарних простих речень, зумовлену валентністю предиката. Відповідно до валентності в українській мові можна виділити шість класів семантично елементарних простих речень.

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9

Речення, у яких наявні предикати з максимальною валентністю, тобто шестивалентні. Це синтаксична межа предикатної сполучуваності з іменниковими синтаксемами в елементарних реченнях. Такими предикатами виступають дієслова із значенням дії. До дієслів із шістьма залежними в семантико-синтаксичному плані іменниками належать везти, вивезти, відвезти, завезти, звезти, навезти, надвезти, перевезти, підвезти, повезти, возити, відвозити, завозити, звозити, навозити, надвозити, перевозити, підвозити, вивозити.

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10

Дієслівний предикат зазначеного типу передбачає сполучення з іменниковими синтаксемами у функціях суб'єкта дії, об'єкта дії, адресата дії, засобу дії, вихідного пункту руху і кінцевого пункту руху, напр.: Ми привезли посуд із Почаєва до села бабусі машиною.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
11

Слайд 11

Непоширеними є також дієслівні предикати із значенням дії, що керують п'ятьма іменниками. Типовими представниками подібних дієслів є нести, винести, віднести, занести, знести, нанести, наднести, перенести, піднести, понести, носити, виносити, відносити, заносити, зносити, наносити, надносити, переносити, підносити. Речення з п'ятивалентними дієсловами включають п'ять іменникових синтаксем із значенням діяча, предмета, на який спрямовано дію, адресата дії, вихідного пункту руху і кінцевого пункту руху, напр.: Дівчинка несе із саду квіти бабусі в кімнату.

Изображение слайда
1/1
12

Слайд 12

Перейдемо до елементарних простих речень із з середньою сполучувальною спроможністю дієслівного предиката. Це дієслова, які керують трьома іменниками. Тривалентними предикатами виступають дієслова брати, в'язати, перев'язувати, накривати, охоплювати, колоти, пиляти, різати, рубати, свердлити, стругати, різьбити, називати і под. Галинка накриває стіл скатертиною.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
13

Слайд 13

Поширеною є валентна сполучуваність предикатів із двома іменниковими синтаксемами. Предикати називають різні стани, процеси чи дії і відображають відповідні ситуації. Вирізнимо з-поміж них найуживаніші предикати: бувати, бути, перебувати, опинятися, розташовуватися, сидіти, стояти, лежати, любити, подобатися, шанувати, боятися, будувати, схожий, подібний, вірний, видно, помітно, напр.: Діти опинилися біля ставка.

Изображение слайда
1/1
14

Слайд 14

Мінімальна валентна сполучуваність предикатів — одна іменникова синтаксема. Здебільшого вони позначають стан людини або предмета, їх якісні характеристики тощо: бадьоритися, веселіти, нудьгувати, дрімати, спати, прокидатися, лихоманити, морозити, товстіти, худнути, біліти, зеленіти, в'янути, сохнути, весело, сумно, журно, боляче, веселий, радісний, сумний, високий гарний, чепурний тощо. Дитина веселіє; Хлопчик спить; Дідусеві весело; Дівчина сумніє Трава зеленіє.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15

2. Типи синтаксем у структурі простого речення Просте речення складається з двох рядів мінімальних синтаксичних одиниць: членів речення, виділюваних на основі предикативного й підрядного зв'язків і синтаксем, виділюваних на основі семантико-синтаксичних відношень.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
16

Слайд 16

У семантично елементарному простому реченні предикатна синтаксема є визначальною синтаксемою. Предикатна синтаксема окреслює своєю валентною рамкою семантико-синтаксичну структуру різновидів елементарних простих речень. Наприклад, в елементарних простих реченнях Де ж ти є? А де ж ти є? А де ж ти? (В. Стус) маємо локативний предикат (предикат із просторовим значенням) є і дві субстанціальні синтаксеми — синтаксему ти у функції суб'єкта локативного стану і субстанціальну синтаксему з узагальненим просторовим значенням, виражену прислівником де.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
17

Слайд 17

За конкретизації просторового значення прислівник замінюється прийменниково-відмінковою формою іменників, пор.: Хлопець тут -> Хлопець у садку. Семантично неелементарне просте речення формують два або більше вихідних елементарних простих речень. Одне з вихідних елементарних простих речень зберігає свою семантико-синтаксичну будову, тобто стає основним, з інші вихідні елементарні прості речення зазнають різних синтаксичних трансформацій. Через те у простому ускладненому реченні наявні базові синтаксеми, або синтаксема предикатна і зумовлені семантико-синтаксичною валентністю цієї предикатної синтаксеми субстанціальні синтаксеми, а також синтаксеми невалентного характеру, які утворено внаслідок різноманітних перетворень вихідних речень.

Изображение слайда
1/1
18

Слайд 18

4. Предикат як центральна синтаксема Простого елементарного речення У семантично елементарному простому реченні центральною синтаксемою виступає предикат. Він формує семантико-синтаксичну структуру простого елементарного речення, вказуючи на кількість субстанціальних синтаксем та їх функції. Класифікацію предикатів можна здійснити за двома параметрами: їх семантикою і частиномовною належністю. Найважливішою є семантична класифікація предикатів. За семантикою розрізняють шість типів предикатних синтаксем: предикати дії, предикати процесу, предикати стану, предикати якості, локативні предикати і предикати кількості.

Изображение слайда
1/1
19

Слайд 19

Предикати дії позначають діяльність, яку породжує діяч. У цій позиції виступають дієслова зі значенням творення, більшого чи меншого ступеня інтенсивності спрямованої на об'єкт дії, переміщення у просторі, руху тощо. Дівчата сапали буряки; Батько клепає косу; Ми приїхали до Почаева автобусом. Предикати процесу характеризують динамічну ситуацію, що пов'язана зі змінами станів або інших ознак предмета. Яблуні цвітуть; Листя жовтіє; Дівчинка втомлювалася.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
20

Слайд 20

Предикати стану вказують на непостійну ознаку предмета. Дівчинці весело; Дідусеві було жаль пташини; Тихо. Предикати якості позначають постійну внутрішню ознаку (колір, звукові властивості, вагу, розмір, вік і под.) предмета. Предикатами якості виступають прикметники, які, виконують роль присудка, поєднуються з дієсловами-зв'язками, напр.: Батько був суворий; Будинок високий; Ми вірні друзям.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
21

Слайд 21

Особливості предикатних синтаксем виявляються у їх частиномовному оформленні. До предикатів належать частини мови, які виражають значення дії, процесу, стану, якості, кількості. Це такі частини мови, як дієслова, прикметники, прислівники, числівники, а також іменники. Центральне місце в сукупності предикатів посідають дієслова.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
22

Слайд 22

Існують різні підходи до питання елементарності простих речень. Просте речення з формально-синтаксичного і семантико-синтаксичного погляду елементарне речення відповідає: 1) непоширеному простому реченню: Ідуть дощі (М. Коцюбинський), оскільки лише головні члени речення є необхідними компонентами структурної схеми: 2) поширеному простому реченню: Син приніс із лугу польові квіти, в яких, крім го ловних членів, функціонують і другорядні (додатки, обставини, означення), що не є однорідними та відокремленими.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
23

Слайд 23

Висновки Семантично елементарне просте речення містить тільки один предикат (предикатну синтаксему, ознакове слово) і зумовлені його валентністю субстанціальні (іменникові) синтаксеми. У семантично елементарному простому реченні предикат виступає центральною синтаксемою. Він формує семантико-синтаксичну структуру простого елементарного речення, вказуючи на кількість субстанціальних синтаксем та їх функції. Кількісно-якісний склад субстанціальних синтаксем регулюється найпоказовішою властивістю предиката — його семантико-синтаксичною валентністю.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
24

Последний слайд презентации: Предикат як організуючий ц ентр речення. Структура простого е лементарного

Список використаних джерел 1. Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис: Підручник.— К., Либідь, 1993.— 368 с. 2. Андерш Я. Ф. Типологія простих дієслівних речень у чеській мові в зіставленні з українською. 1987. С. 8—19, 22—25, 27—35. 3. Вихованець І. Р. Нариси з функціонального синтаксису української мови. 1992. С. 41—48. 4. Москальская О. И. Вопросы синтаксической семантики // Вопр. языкознания. 1977. № 2.

Изображение слайда
1/1