Презентация на тему: Правила вживання знака м ’ якшення. Сполучення ьо,йо

Правила вживання знака м ’ якшення. Сполучення ьо,йо
Знак м ’ якшення вживаємо:
Наприклад :
Правила вживання знака м ’ якшення. Сполучення ьо,йо
Наприклад :
Також знак м ’ якшення пишемо :
Наприклад:
Не забувайте ставити знак м ’ якшення
Наприклад :
Виняток !
Знак м ’ якшення вживаємо :
Наприклад :
Знак м ’ якшення пишемо :
Наприклад:
Знак м ’ якшення не пишемо:
Наприклад:
Також знак м ’ якшення не пишемо:
Наприклад:
Знак м ’ якшення не вживаємо:
Наприклад:
Запам ’ ятай !
Зверни увагу!
Наприклад :
Постав (де потрібно ) знак м'якшення
Перевір себе:
Уживання йо:
Правила вживання знака м ’ якшення. Сполучення ьо,йо
1/27
Средняя оценка: 4.2/5 (всего оценок: 25)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (2349 Кб)
1

Первый слайд презентации: Правила вживання знака м ’ якшення. Сполучення ьо,йо

Изображение слайда
2

Слайд 2: Знак м ’ якшення вживаємо:

- тільки після зубних (« д е т и з ’ї с и ц і л и н и?») та ще після р, але тільки перед о.

Изображение слайда
3

Слайд 3: Наприклад :

Ті нь, моло дь, ґед зь, сі ль, су ть, зага ль ний, бли зь ко, во сь мий, боро ть ба.

Изображение слайда
4

Слайд 4

Після м'яких приголосних у середині складу перед о :

Изображение слайда
5

Слайд 5: Наприклад :

Л ьо н, с ьо годні, с ьо мий, чотир ьо х

Изображение слайда
6

Слайд 6: Також знак м ’ якшення пишемо :

У суфіксах - ськ (о, ий ), - зьк (о, ий ), - цьк (о, ий ), - еньк -, - оньк -, - есеньк -, - ісіньк -, - юсіньк -

Изображение слайда
7

Слайд 7: Наприклад:

Бли зьк о, хва цьк а, дива цьк ий, люд ськ ість, тон еньк о, сторон оньк а, тон есеньк ий, мал юсіньк ий

Изображение слайда
8

Слайд 8: Не забувайте ставити знак м ’ якшення

Після м'якого приголосного л перед приголосним

Изображение слайда
9

Слайд 9: Наприклад :

Ві ль ний, по ль ський, сі ль ський

Изображение слайда
10

Слайд 10: Виняток !

Групи - лц -, - лч -, коли вони походять із - лк -: Футболка — футболці, спілка — спілці, спілчанський ;

Изображение слайда
11

Слайд 11: Знак м ’ якшення вживаємо :

У Р.в. множини іменників жіночого й середнього роду на - н, - нн (я), - ц ( я,е )

Изображение слайда
12

Слайд 12: Наприклад :

Їдале н ь, друкаре н ь, крамни ц ь, дільни ц ь, колгоспни ц ь, залізни ц ь, вмі н ь, міс ц ь, сер ц ь, працівни ц ь

Изображение слайда
13

Слайд 13: Знак м ’ якшення пишемо :

У дієсловах на - ться, а також у дієслівних формах дійсного, наказового способу

Изображение слайда
14

Слайд 14: Наприклад:

Роби ться, робля ть, буд ьте, стан ьте, зроб іть, напиш іть, накресл іть

Изображение слайда
15

Слайд 15: Знак м ’ якшення не пишемо:

Після літер: б, п, в, м, ф, ж, ч, ш, щ, г, к, х, ґ

Изображение слайда
16

Слайд 16: Наприклад:

До щ, кро в, дрі б, вер ф, дише ш, ку щ, сі м десят, сміє ш ся, рі ж, рі ж те

Изображение слайда
17

Слайд 17: Також знак м ’ якшення не пишемо:

Після р, що позначає твердий звук [ р ]

Изображение слайда
18

Слайд 18: Наприклад:

Догові р, секрета р, Ха р ків, чоти р ма, комп ’ юте р

Изображение слайда
19

Слайд 19: Знак м ’ якшення не вживаємо:

Перед літерами, що позначають м ’ які або пом ’ якшені приголосні

Изображение слайда
20

Слайд 20: Наприклад:

С н і жинка, вес н яний, лан ц юг, сьогод н і, куз н я

Изображение слайда
21

Слайд 21: Запам ’ ятай !

Винятки: тьмяний ( бо тьма), різьбяр ( бо різьба)

Изображение слайда
22

Слайд 22: Зверни увагу!

Після н перед ж, ч, ш, щ

Изображение слайда
23

Слайд 23: Наприклад :

То нш ий, кі нч ик, і нж енер, бараба нщ ик

Изображение слайда
24

Слайд 24: Постав (де потрібно ) знак м'якшення

Пишеш..., куз...ня, с...огодні, мен...ший, сіл..., ч… отир …ох, пишаєт … ся, пан…с…кий, календар …, насип …, сторонон …ка, ніч …, сіл …с…кий, футбол… ці.

Изображение слайда
25

Слайд 25: Перевір себе:

Пишеш, кузня, с ь огодні, менший, сіл ь, чотир ь ох, пишаєт ь ся, панс ь кий, календар, насип, сторонон ь ка, ніч, сіл ь с ь кий, футболці.

Изображение слайда
26

Слайд 26: Уживання йо:

На початку слова: йо д. Після голосного: ма йо р.

Изображение слайда
27

Последний слайд презентации: Правила вживання знака м ’ якшення. Сполучення ьо,йо

Дякую за роботу!

Изображение слайда