Презентация на тему: 2 практикалық жұмыс

№ 2 практикалық жұмыс
№ 2 практикалық жұмыс
№ 2 практикалық жұмыс
№ 2 практикалық жұмыс
№ 2 практикалық жұмыс
№ 2 практикалық жұмыс
№ 2 практикалық жұмыс
№ 2 практикалық жұмыс
№ 2 практикалық жұмыс
№ 2 практикалық жұмыс
№ 2 практикалық жұмыс
№ 2 практикалық жұмыс
№ 2 практикалық жұмыс
№ 2 практикалық жұмыс
№ 2 практикалық жұмыс
1/15
Средняя оценка: 5.0/5 (всего оценок: 11)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (129 Кб)
1

Первый слайд презентации: 2 практикалық жұмыс

Тәңірбергенова Рабиға Көлекбайқызы rabiga.tanirbergenova@mail.ru «Қоғамдық пәндер» кафедрасы « Құқық негіздері » пәні Тақырыбы : Құқықтық қатынастардың пайда болу, өзгеру және тоқтау негіздері. 1 академиялық сағат ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ Қ.И. СӘТБАЕВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ ҚАШЫҚТЫҚТАН БІЛІМ БЕРУ ИНСТИТУТЫ

Изображение слайда
2

Слайд 2

Мақсат: Студенттерге құқықтық қатынастардың ұғымын, айрықша белгілерін және түрлерін, сондай – ақ құқықтық қатынастардың құрамынының бірнеше бөлшектерін таныстыру. Оқыту міндеттері: - құқықтық қатынастар туралы, адамның құқықтары мен бостандықтары және оны қамтамасыз ету мен қорғаудағы заңның орны жайлы үйрену. - құқықтық қатынас тараптарының субъективтік құқықтары мен заңды міндеттері, оларды байланыстыратын қатынастар туралы үйрену. Тапсырмалар : Құқықтық қатынас қоғамдық байланыстың ерекше түpi ретінде. Құқықтық, экономикалық, әлеуметтік-саяси және басқа да қатынастар. Құқықтық қатынас құқық нормасының талаптарын icкe асыру тәсілі ретінде. Құқықтық қатынасты субъектілері, мазмұны және объектісі бойынша жіктеу. Құқықтық қатынастың субъектілері. Құқық субъектілік, құқыққабілеттілік, әрекетқабілеттілік. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ Қ.И. СӘТБАЕВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ ҚАШЫҚТЫҚТАН БІЛІМ БЕРУ ИНСТИТУТЫ

Изображение слайда
3

Слайд 3

ЕСЕП : Құқықтық қатынас дегеніміз – мемлекеттік кепілдікке екі жақты құқықтары мен міндеттері бар қоғамдық қатынас. Сұрақ: Құқықтық қатынастың нышан-белгілерін атаңыз? ЕСЕП : Құқықтық қатынас – ол субъективтік құқықтар мен заңды міндеттер арқылы пайда болатын адамдар, ұйымдар, мемлекеттік органдар арасындағы байланыс. Сұрақ: Құқықтық қатынастың құрылымы қанша элементтен тұрады? ЕСЕП : Гипотеза –аталған норма әрекетке түсет i н мән – жайлар. Сұрақ: Гипотезаның түрлерін атаңыз? ЕСЕП : Диспозиция – тiкелей мiнез-құлық ережелерi. Сұрақ: Диспозицияның түрлерін атаңыз? ЕСЕП : Санкция – нақтылы диспозицияны орындағаны немесе орындамағаны үш i н қолданылатын жазалау немесе көтермелеу шараларының түр i. Сұрақ: Санкцияның түрлерін атаңыз?

Изображение слайда
4

Слайд 4

4

Изображение слайда
5

Слайд 5

5

Изображение слайда
6

Слайд 6

6

Изображение слайда
7

Слайд 7

7

Изображение слайда
8

Слайд 8

ЕСЕП : Құқық қаб i летт i л i г i деген i м i з – құқыққа және м i ндетке ие болу қаб i летт i л i г i, ал әрекет қаб i летт i л i г i – оларды жүзеге асыру қаб i летт i л i г i. Сұрақ : Құқық қаб i летт i л i г i мен әрекет қаб i летт i л i г i қай кезде басталып, қай кезе аяқталады ? ЕСЕП : К i нә - құқық бұзушының өз i н i ң құқыққа карсы тәрт i б i не психологиялық көзқарасы. Сұрақ: Кiнәнiң қанша нысаны бар және оларға түсінік берінің? ЕСЕП : Құқық функциясы деген i м i з қоғамдық қатынастарға құқықтың ықпал ету i н i ң нег i зг i бағыттары. Сұрақ: Құқық функциялары қаншаға бөл i нед i.

Изображение слайда
9

Слайд 9

9 Құқық бұзушылықтың түрлерi:

Изображение слайда
10

Слайд 10

10

Изображение слайда
11

Слайд 11

1. Алғашқы қауым қоғамында адамдардың міңез-құлық жүріс-тұрыстарын қандай әлеуметтік нормалар реттеп отырған? A) саяси нормалар; B) қауым әдет-ғұрыптары (мононормалар); C) заң нормалары; D) техникалық нормалар; E) діни нормалар. 2. Заң дегеніміз: A ) мемлекеттік органдар ресми түрде қабылдайтын кез келген құжат; B ) жоғары заңдық күші бар нормативтік құқықтық акт; C ) қоғамда көп мәрте қайталанатын тәртіп; D ) қоғамның барлық мүшелерінің ерікті келісімі; E ) қоғамда қалыптасқан әдет. 3. Құқық белгілерін атаңыз : A) құқықтың жүйелігі ; B) құқықтың жалпыға бірдей міндеттілігі ; C) құқықтың жария (формальды) анықтылығы; D) құқықтың мемлекет күшіне сүйенуі, қамтамасыз етілуі; E) аталған белгілердің бәрі, сондай-ақ құқықтың реттеушілігі.

Изображение слайда
12

Слайд 12

4. Құқық дегеніміз : A) қоғамдық ұйым белгіленген міңез - құлық ережелері ; B) мемлекет тарапынан қамтамасыз етілетін жалпыға бірдей міндетті, формальды анықталған нормалар жүйесі ; C) соттың шешімі; D) моральдық нормалар; E) қоғамда қалыптасқан жөн-жоралғылар. 5. Құқықтың басты қызметін атаңыз : A) реттеу, қорғау ; B) бағалау ; C) тәрбиелеу ; D) танымдық ; E) мәдени. 6. Латын тілінде «норма» термені – қай мағынаны білдіреді? A) Үлгі, қағида. B) Құқықтық қатынас. C) Баспақана. D) Теріс қылық. E) Заңды әрекет.

Изображение слайда
13

Слайд 13

Өзіндік жұмысқа арналған тапсырмалар : Құқықтың негізгі ұғымдары мен санаттары. Құқықтық сана және құқықтық мәдениет. Нормативтік құқықтық актілердің түсінігі мен құрылымы. Құқықтың жүйесі мен заңдардың жүйесі. Қазақстандық құқықтың негізгі салалары. Құқықтық қатынастардың түсінігі мен түрлері. Құқық бұзушылықтың түсінігі мен түрлері. Қазақстандық құқықтың басқа мемлекеттің құқық жүйелерімен арақатынасы. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ Қ.И. СӘТБАЕВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ ҚАШЫҚТЫҚТАН БІЛІМ БЕРУ ИНСТИТУТЫ

Изображение слайда
14

Слайд 14

Өзіндік дайындыққа арналған сұрақтар: Дүниежүзілік құқықтық жүйе негізінде қанша түрге бөлінеді ? Құқық қанша жолмен дамыды ? Құқықтың негізгі қызметін және салаларын анықтаңыз. Құқықтық норманың құндылығын атаңыз ? Құқықтық нормалардың белгiлерi қандай? ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ Қ.И. СӘТБАЕВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ ҚАШЫҚТЫҚТАН БІЛІМ БЕРУ ИНСТИТУТЫ

Изображение слайда
15

Последний слайд презентации: 2 практикалық жұмыс

Әдебиеттер және интернет қорларына сілтемелер : 1. Қазақстан Республикасының Конституциясы 30.08. 1995ж. (өзгертулер мен толықтырулар 2 ақпан 2011ж. енгізілді) 2. Құқық негіздері: Оқу құралы / Б.Ө. Алтынбасовтың редакциялығымен. – Астана, «Мастер По» ЖШС, 2012. – 336 бет. 3. Қазақстан Республикасының мемлекеті мен құқығының негіздері. Оқыулық 2 кітаптан тұрады. / Құрастырған Е.Баянов. 1- ші кітап. – Алматы, 2009. – 384 бет. 4. Сапарғалиев Ғ., Ибраева А. Мемлекет және құқық теориясы: оқулық 2- басылым, өңдеген, толықтырған – Астана: Фолиант,2011. – 360 бет. 5. Булгакова Д. А. « Мемлекет және құқық теориясы. Оқу құралы. –Алматы: «NURPRESS» баспасы, 2013. – 130 бет. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ Қ.И. СӘТБАЕВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ ҚАШЫҚТЫҚТАН БІЛІМ БЕРУ ИНСТИТУТЫ

Изображение слайда