Презентация на тему: О. П. Потебня Думка і мова

Реклама. Продолжение ниже
О. П. Потебня Думка і мова
О. П. Потебня Думка і мова
О. П. Потебня Думка і мова
О. П. Потебня Думка і мова
О. П. Потебня Думка і мова
О. П. Потебня Думка і мова
О. П. Потебня Думка і мова
О. П. Потебня Думка і мова
О. П. Потебня Думка і мова
О. П. Потебня Думка і мова
О. П. Потебня Думка і мова
О. П. Потебня Думка і мова
О. П. Потебня Думка і мова
1/13
Средняя оценка: 4.4/5 (всего оценок: 62)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (213 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации

О. П. Потебня Думка і мова

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
2

Слайд 2

Олександр Опанасович Потебня український мовознавець, етнолог, філософ.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
3

Слайд 3

“Думка і мова” ідея про мову як діяльність ( energeia ) духу, про творення думки мовою;

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
4

Слайд 4

“Думка і мова” підтримує і розвиває ідеї В.Гумбольдта і його школи щодо філософії мови в її ставленні до логіки і психології.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
5

Слайд 5

Мова − сукупність засобів, за допомогою яких конструюються і розуміються тексти. Мова − процес говоріння, писання, іншими словами − створення тексту, власне усні чи письмові тексти, створені в результаті мовної діяльності. у мові закладено величезний творчий потенціал, що містить досвід народу, який послуговується цією мовою і є її творцем. “Думка і мова”

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
6

Слайд 6

“Думка і мова” осмислення ролі мови і мовних форм в освоєнні людиною навколишнього світу; Мова − засіб упорядкування величезного потоку відчуттів і вражень, що накочуються на людину ззовні. Слово є носієм не тільки визначеного значення, за допомогою якого зовнішні сприйняття адаптуються внутрішнім досвідом, але й усього попереднього досвіду людини, її народу й історичних предків.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
7

Слайд 7

“Думка і мова” “Концепція про три аспекти слова” Зовнішня форма (артикульований звук) Зміст (значення, думка) Внутрішня форма (зображення)

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8

“Думка і мова” Внутрішня форма слова − “ своєрідність народної (національної) мови з властивим їй способом бачення та самобутнім світосприйняттям ”. Внутрішня форма слова − “ найближче етимологічне значення слова, тобто той спосіб, яким виражається зміст ”. Слово містить у собі уявлення-образ, що має загальнонародне, універсальне значення і є чимось інтуїтивно зрозумілішим і простішим, аніж його пояснення; єдність образних і поняттєвих сторін мови.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
9

Слайд 9

“Думка і мова” У мові формуються запас слів і система правил, за допомогою яких вона протягом тисячоліть стає самостійною силою. Мова − необхідна умова мислення окремого індивіда навіть коли той перебуває наодинці з собою, адже поняття формується тільки засобами вербалізації, а без поняття неможливе мислення. “ …. у художньому творі образ пов’язаний зі змістом ”; “ … один художній твір, тобто один образ, по-різному впливає на різноманітних людей і на конкретну людину в різний час, так само як і одне слово кожною людиною сприймається по-різному ”.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
10

Слайд 10

“Думка і мова” Міф − особливе слово; Міфологічне мислення на певному етапі розвитку є єдино можливим і розумним, властиве не одному якомусь часові, а людям усіх часів, виникає тоді, коли немає інших пояснень явищ. Народна єдність − великий історичний двигун.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
11

Слайд 11

Національна специфіка − стимул, що іде з появою людського суспільства. Мова − спосіб перетворення первісних домовних елементів думки. Мова як засіб пізнавальної діяльності є способом створення естетичних і моральних ідеалів. Нормальний розвиток мови є однією з передумов здорового розвитку нації, національного світосприймання. “Думка і мова”

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
12

Слайд 12

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
13

Последний слайд презентации: О. П. Потебня Думка і мова

Дякую за увагу !!!

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
Реклама. Продолжение ниже