Презентация на тему: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ ІСПАНІЇ, ІТАЛІЇ ТА УКРАЇНИ

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ ІСПАНІЇ, ІТАЛІЇ ТА УКРАЇНИ
КРІТЕРІЇ ПОРІВНЯННЯ СИСТЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ:
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ ІСПАНІЇ, ІТАЛІЇ ТА УКРАЇНИ
Характеристика вищих закладів освіти
Структура Вищої освіти ІСПАНІЇ
СТРУКТУРА ВИЩОЇ ОСВІТИ В ІТАЛІЇ
СТРУКТУРА ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
ВИХОДЯЧИ З КРИТЕРІЇВ ПОРІВНЯННЯ МОЖНА ЗРОБИТИ НАСТУРНІ ВИСНОВКИ:
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ ІСПАНІЇ, ІТАЛІЇ ТА УКРАЇНИ
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ ІСПАНІЇ, ІТАЛІЇ ТА УКРАЇНИ
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ ІСПАНІЇ, ІТАЛІЇ ТА УКРАЇНИ
1/11
Средняя оценка: 4.9/5 (всего оценок: 63)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (518 Кб)
1

Первый слайд презентации: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ ІСПАНІЇ, ІТАЛІЇ ТА УКРАЇНИ

Коваль Ірина ФФП-51м

Изображение слайда
2

Слайд 2: КРІТЕРІЇ ПОРІВНЯННЯ СИСТЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ:

Структура ступеневості вищої освіти Система акредитації Доступ громадян до вищої освіти Організація навчання Оплата навчання.

Изображение слайда
3

Слайд 3

Изображение слайда
4

Слайд 4: Характеристика вищих закладів освіти

ІСПАНІЯ: університетський сектор неуніверситетський сектор, представлений вищими професійними закладами певної спеціалізації -ф орма власності у них може бути приватною, змішаною чи державною Викладацькі посади : завідувач кафедрою, професор, доцент, старший викладач ( асистент ). Вчені ступені : кандидат наук, доктор наук. ІТАЛІЯ : Вища освіта має гіпертрофований університецький і малий університецький сектори, а більшість закладів-державні. Неуніверситетські заклади: Інститути містецтв під егідою інспекторату навчання; Інститути під егідою інших міністерств. УКРАЇНА: Відповідно до статусу вищих навчальних закладів встановлено чотири рівні акредитації: · перший рівень - технікум, училище, інші прирівняні до них вищі навчальні заклади; · другий рівень - коледж, інші прирівняні до нього вищі навчальні заклади; · третій і четвертий рівні (залежно від наслідків акредитації) - ін-ститут, консерваторія, академія, університет. Викладацькі посади : завідувач кафедрою, професор кафедри, доцент кафедри, старший викладач, викладач ( асистент ), викладач. Вчені ступені : кандидат на ук, доктор наук.

Изображение слайда
5

Слайд 5: Структура Вищої освіти ІСПАНІЇ

1. Бакалавр (GRADO) Бакалаврат охоплює 2 курсу (надається можливість підготовки в університет з гуманітарних предметів, соціальних наук). Після проходження бакалаврату студенти можуть вступати до університету.. Однак, в деяких університетах недостатньо подібної дворічної підготовки і потрібно пройти додаткову річну підготовку (COU) - курс, орієнтований на університет-аналог нашим підготовчим курсам при університетах 2. Магістр Ступінь магістра відповідає кваліфікації, яка присвоюється після закінчення другого циклу навчання. 3. Доктор В Іспанії ця ступінь називається так само, як у більшості розвинених країн - ступінь доктора ("Doctor"). Її можна отримати, піднявшись на третю ступінь вищої освіти. Після двох років навчання необхідно представити підготовлену дисертацію на розгляд вченої ради.

Изображение слайда
6

Слайд 6: СТРУКТУРА ВИЩОЇ ОСВІТИ В ІТАЛІЇ

Для отримання першого університетського ступеня - бакалавра, необхідно закінчити трирічну освітню програму і набрати 180 «кредитів». Друга ступінь - ступінь магістра, підрозділяється на види: Laurea Specialistica - присвоюється після закінчення дворічного навчання, в кінці якого потрібно написати кваліфікаційну роботу. Diploma di Specializzazione di Primo Livello - програма, попередня отриманню цього ступеня, професійно орієнтована і призначена для вузькокваліфікованих спеціалістів. Хоча дана ступінь офіційно визнається Міністерством освіти, університетів та науки, навчальний план такої програми на сьогоднішній день недостатньо розроблений. • Master Universitario di Primo Livello - для випускників Laurea. Ця програма відрізняється від європейської магістратури. Вона розрахована всього на один навчальний рік. Програма не дає академічної освіти, а дозволяє отримати додаткову професійну кваліфікацію. Третій ступінь освіти включає в себе докторантуру та аспірантуру.

Изображение слайда
7

Слайд 7: СТРУКТУРА ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Вищі навчальні заклади здійснюють підготовку фахівців за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями : · молодший спеціаліст - забезпечують технікуми, училища, інші вищі навчальні заклади першого рівня акредитації; · бакалавр - забезпечують коледжі, інші вищі навчальні заклади другого рівня акредитації; · спеціаліст, магістр - забезпечують вищі навчальні заклади третього і четвертого рівнів акредитації. Ступеневість вищої освіти полягає у здобутті різних освітньо-кваліфікаційних рівнів на відповідних етапах (ступенях) вищої освіти. Виходячи із структури вищої освіти, її перший ступінь передбачає здобуття вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст"; другий - "Бакалавр" (базова вища освіта); третій - "Спеціаліст", "магістр" (повна вища) освіта).

Изображение слайда
8

Слайд 8: ВИХОДЯЧИ З КРИТЕРІЇВ ПОРІВНЯННЯ МОЖНА ЗРОБИТИ НАСТУРНІ ВИСНОВКИ:

Українська система освіти має більш чіткішу структури розвитку освіти. Іспанська система має поліваріантний характер : можна або підніматися за ступенями дипломів до магістра, або зразу поступити у Вищий ліцей, де також можна отримати диплом магістра. В Іспанії на один приватний вуз припадає 4,7 державних вузів, в той час як в Україні спостерігається зворотня тенденція, хоча останнім часом Міністерство освіти України “ оголосило війну " приватним вузам, які дають неякісну освіту ; Викладання в переважній більшості іспанських університетів ведеться іспанською мовою. В Україні лише останнім часом намітилась тенденція до повного переходу на викладання українською мовою ; Університетська освіта в Іспанії ділиться на 3 цикли : дипломна освіта, аспірантура, докторантура. По закінченні навчання студент повинен представити дисертацію доктора філософії, що є його власним дослідженням, і захистити її перед п'ятьма членами комісії ;

Изображение слайда
9

Слайд 9

В Італії на один приватний вуз припадає 5,22 державних вузів ; Характерною особливістю системи освіти Італії є відсутність вступних випробувань, що неодмінно веде до невисокого рівня знань середньостатистичного студента ; Характерною особливістю системи освіти Італії є відсутність вступних випробувань, що неодмінно веде до невисокого рівня знань середньостатистичного студента ; У приватних вузах багато навчальних програм викладається на англійській мові, що є нетиповим для вищої освіти в Україні ; Нещодавно в Італії введено новий 3-річний курс для одержання першого диплома, в Україні мінімальний срок для отримання першого диплома становить 4 роки ;

Изображение слайда
10

Слайд 10

Позитивною практикою в Італії є введення індивідуального навчального плану для кожного студента, що дозволяє набувати необхідного робочого досвіду ;

Изображение слайда
11

Последний слайд презентации: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ ІСПАНІЇ, ІТАЛІЇ ТА УКРАЇНИ

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!!!!!

Изображение слайда