Презентация на тему: Поняття про кредит, різновиди кредитів(класифікація), принципи та функції

Реклама. Продолжение ниже
Поняття про кредит, різновиди кредитів(класифікація), принципи та функції кредиту
Поняття про кредит, різновиди кредитів(класифікація), принципи та функції
Поняття про кредит, різновиди кредитів(класифікація), принципи та функції
Поняття про кредит, різновиди кредитів(класифікація), принципи та функції
Поняття про кредит, різновиди кредитів(класифікація), принципи та функції
Поняття про кредит, різновиди кредитів(класифікація), принципи та функції
Поняття про кредит, різновиди кредитів(класифікація), принципи та функції
Поняття про кредит, різновиди кредитів(класифікація), принципи та функції
Поняття про кредит, різновиди кредитів(класифікація), принципи та функції
Поняття про кредит, різновиди кредитів(класифікація), принципи та функції
Поняття про кредит, різновиди кредитів(класифікація), принципи та функції
Поняття про кредит, різновиди кредитів(класифікація), принципи та функції
Поняття про кредит, різновиди кредитів(класифікація), принципи та функції
Поняття про кредит, різновиди кредитів(класифікація), принципи та функції
Поняття про кредит, різновиди кредитів(класифікація), принципи та функції
Поняття про кредит, різновиди кредитів(класифікація), принципи та функції
Поняття про кредит, різновиди кредитів(класифікація), принципи та функції
1/17
Средняя оценка: 4.3/5 (всего оценок: 29)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (1293 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: Поняття про кредит, різновиди кредитів(класифікація), принципи та функції кредиту

Виконала: студентка групи ЕФ-14-1 Васильєва Аліна

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2

Вступ Банківська система сьогодні виконує особливу роль у перерозподілі сукупного оборотного капіталу. Вона акумулює тимчасово вільні кошти суб’єктів ринку та за допомогою короткострокового і довгострокового кредитування забезпечує внутрішньогалузевий, міжгалузевий, внутрішньо регіональний та міжрегіональний перерозподіл

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
3

Слайд 3

Кредит - позичковий капітал банку у грошовій формі та в банківських металах, що передається у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання. Кредитор - суб'єкт кредитних відносин, який надає кредити іншому суб'єкту господарської діяльності у тимчасове користування. Кредитна операція - це договір щодо надання кредиту, який супроводжується записами за банківськими рахунками, з відповідним відображенням у балансах кредитора та позичальника. Кредитоспроможність - це здатність позичальника в повному обсязі і у визначений кредитною угодою термін розрахуватися за своїми борговими зобов'язаннями. Кредитний ризик - ймовірність несплати позичальником основного боргу та відсотків, які належать сплаті за користуванням кредитом у терміни, визначені у кредитному договорі. Кредитна лінія - згода банку-кредитора надати кредит у майбутньому в розмірах, які не перевищують заздалегідь обумовлені розміри за певний відрізок часу без проведення додаткових спеціальних переговорів. Платоспроможність - це здатність позичальника своєчасно здійснювати розрахунки за всіма видами своїх зобов'язань господарської діяльності. Позичальник - суб'єкт кредитних відносин, який отримав у тимчасове користування грошові кошти на умовах повернення, платності, строковості.

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4

Класифікація кредитів 1.Залежно від суб'єктів кредитних відносин прийнято виділяти такі види кредиту: Державний Банківський комерційний ( міжгосподарський ) міжнародний особистий ( приватний ) 2.Залежно від сфери економіки, в яку спрямується позичена вартість, можна виділити : виробничий кредит, що використовується на формування основного й обігового капіталу у сфері виробництва та торгівлі, тобто на виробничі цілі ; споживчий кредит, що спрямовується на задоволення особистих потреб людей, тобто обслуговує сферу особистого споживання. 3. Кредити за строками поділяються : короткострокові - до 1 року, довгострокові - понад 1 р ік.

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5

4. За галузевою спрямованістю виділяють такі види кредиту в: промисловість ; сільське господарство ; торгівлю ; будівництво ; інші галузі та види діяльності. 5. Залежно від цільового призначення кредиту виділяють такі його види : кредит на формування виробничих запасів кредит у витрати виробництва кредит на створення запасів готової продукції кредити, пов'язані з виникненням тимчасових розривів у платежах, коли економічні суб'єкти повинні здійснювати платежі, а призначені для цього кошти не надійшли чи їх надійшло мало. 6. За забезпеченням : забезпечені заставою ( майном, майновими правами, цінними паперами ); гарантовані ( банками,фінансами чи майном третьої особи); з іншим забезпеченням (поручительство, свідоцтво страхової організації ); незабезпечені.

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6

7. За ступенем ризику : стандартні під контролем субстандартні сумнівні безнадійні 8. За методами надання : У разовому порядку; відповідно до відкритої кредитної лінії ; гарантійні ( із заздалегідь обумовленою датою надання, за потребою, із стягненням комісії за зобов'язання ). 9.За строками погашення : водночас ; у розстрочку ; достроково (за вимогою кредитора, або за заявою позичальника ); з регресією платежів ; після закінчення обумовленого періоду ( місяця, кварталу).

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7

Основні принципи : Принцип забезпеченості Принцип повернення Принцип строковості Принцип платності Цільовий характер

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8

Комерційні банки самостійно визначають порядок залучення та використання коштів, проведення кредитних операцій, встановлення рівня відсоткових ставок та комісійних винагород. Банки приймають рішення щодо надання кредитів позичальникам відповідно до своїх статутів та внутрішніх положень, які регулюють кредитну діяльність.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
9

Слайд 9

Функції кредиту : Перерозподільча Контрольно- стимулююча Емісійна Капіталізація вільних грошових коштів

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10

Нормативні акти та закони, які регулюють кредитну діяльність банків України Закон України "Про банки і банківську діяльність " Закон України "Про Національний банк України " Закон України "Про заставу" Закон України "Про іпотеку " Інструкція "Про порядок регулювання діяльності банків в Україні " Положення "Про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків » та інші. Закон України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень » Закон України "Про страхування "

Изображение слайда
1/1
11

Слайд 11

Кредитування як основа банківської діяльності Рис. 1. Динаміка кредитів, наданих клієнтам за 2008-2015 роки (млн. грн.)

Изображение слайда
1/1
12

Слайд 12

Рис. 2. Структура кредитів станом на 01.01.2016 року Рис. 3 Структура кредитів станом на 01.01.2008 року

Изображение слайда
1/1
13

Слайд 13

Рис. 4 Динаміка кредитів за суб’єктами кредитування за 2008-2015 роки (млн. грн.)

Изображение слайда
1/1
14

Слайд 14

Рис. 5 Динаміка питомої ваги простроченої заборгованості у загальній сумі кредитів наданих за 2008-2015 роки

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15

Рис. 6 Динаміка кредитів наданих в активах банків за 2008-2015 роки(млн. грн.) Рис. 7 Динаміка питомої ваги кредитів наданих в активах банків за 2008-2015 роки,(%)

Изображение слайда
1/1
16

Слайд 16

Рис. 8 Кредити надані станом на 01.01.2016 рік банками України(млн. грн.) Рис. 9 Кредити надані станом на 01.01.2005 рік банками України(млн. грн.)

Изображение слайда
1/1
17

Последний слайд презентации: Поняття про кредит, різновиди кредитів(класифікація), принципи та функції

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !!!

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже