Презентация на тему: Поняття міжнародної трудової міграції

Реклама. Продолжение ниже
Поняття міжнародної трудової міграції
Поняття міжнародної трудової міграції
Поняття міжнародної трудової міграції
Поняття міжнародної трудової міграції
Поняття міжнародної трудової міграції
Поняття міжнародної трудової міграції
Поняття міжнародної трудової міграції
Список використаних джерел
1/8
Средняя оценка: 4.4/5 (всего оценок: 36)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (74 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: Поняття міжнародної трудової міграції

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ КІЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КАФЕДРА МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ Виконала Студентка 1 курсу, 15 групи Факультету економіки, менеджменту і права Нігруца Юлія

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2

Актуальність міжнародної трудової міграції полягає в її значущості для розвитку міжнародного співробітництва, формуванні світового ринку праці.

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3

Об ’ єкт дослідження – поняття “міжнародна трудова міграція” Предмет дослідження – теоретичні засади поняття “міжнародна трудова міграція” Мета дослідження – аналіз підходів до теоретичного визначення поняття “міжнародна трудова міграція”

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4

Міжнародна трудова міграція — це переміщення людей у міжнародному територіальному просторі з метою пошуку місця роботи без зміни місця постійного проживання. Під цим поняттям розуміють переміщення найманих працівників через кордони в пошуках роботи. Це стихійний процес розподілу трудових ресурсів між національними ланками світового господарства. Економічною основою його є відчуження безпосередніх виробників від засобів виробництва, взаємозв'язаність країн та нерівномірність їх соціально-економічного розвитку.

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5

Міжнародна трудова міграція тісно пов ’ язана та взаємозалежна з такими поняттями як: міграція (від лат. migratio – переселення, переміщення) – переміщення через кордон; імміграція від лат. immigrare – вселяюся) – це в'їзд в країну на постійне або довготривале проживання громадян іншої країни; еміграція (від лат. emifrare- виселення) – переселення громадян в іншу країну на постійне або довготривале тимчасове проживання; ремігрфія – це виїзд іммігрантів з країни імміграції або повернення емігрантів на батьківщину.

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6

«Витік мозків» – міжнародна міграція висококваліфікованих кадрів. Міграційний потік – загальна кількість мігрантів (або міграцій), яка характеризується спільністю районів вибуття і прибуття протягом певного періоду часу – один з показників напрямку міграції. Внутрішня міграція – зміна місця проживання осіб у межах національних кордонів країни. Зовнішня міграція – переміщення населення з однієї країни в іншу.

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7

Основні правові норми регулювання міжнародних трудових відносин визначаються і контролюються Міжнародною організацією праці, основними завданнями яко ї є: захист інтересів і прав трудящих. підвищення життєвого рівня трудящих. покращення умов праці. захист від професійних захворювань. соціальний захист працівників-імігрантів. сприяння зайнятості імігрантів.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Последний слайд презентации: Поняття міжнародної трудової міграції: Список використаних джерел

Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини Навчальний посібник / К.: Знання, 2008.- 406 c. Передрій, О. С. Міжнародні економічні відносини : навчальний посібник / О.С. Передрій. - Київ : Знання, 2008. - 264 с. Петюх В.М. Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1999. — 288 с.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже