Презентация на тему: Політика – єдине мистецтво, яке можна назвати можливим » О. Бісмарк

Реклама. Продолжение ниже
« Політика – єдине мистецтво, яке можна назвати можливим » О. Бісмарк
« Політика – єдине мистецтво, яке можна назвати можливим » О. Бісмарк
План
Політика є мистецтво утримувати людей від участі в справах, які їх прямо стосуються. П.Устинов.
Політика – це невпинний вибір із двох зол. Д. Морлі.
Політика
Соціальний зміст політики
« Політика – єдине мистецтво, яке можна назвати можливим » О. Бісмарк
Сутність людини полягає в тому, що вона (людина) може сформуватися тільки в умовах суспільства.
П олітичний вплив «пересічного» громадянина на суспільно-політичні процеси залежить від таких основних чинників:
П олітичний вплив «пересічного» громадянина на суспільно-політичні процеси залежить від таких основних чинників:
Політична соціалізація
Інститути політичної соціалізації прийнято поділяти на політичні і неполітичні.
Політична активність громадян
Агенти політичної соціалізації :
Агенти політичної соціалізації :
Агенти політичної соціалізації :
2. Політичне лідерство
« Політика – єдине мистецтво, яке можна назвати можливим » О. Бісмарк
Під лідерством розуміється механізм взаємодії лідерів і відомих.
« Політика – єдине мистецтво, яке можна назвати можливим » О. Бісмарк
Типи політичних лідерів :
Типи політичних лідерів :
« Політика – єдине мистецтво, яке можна назвати можливим » О. Бісмарк
3. Політична еліта суспільства.
Г.Моска у праці « Елементи політичної науки » вказує на :
В.Парето та теорія « циркуляції еліт »
Р.Міхельс та « залізний закон олігархії »
Дякую всім за увагу!
1/29
Средняя оценка: 4.2/5 (всего оценок: 53)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (794 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: Політика – єдине мистецтво, яке можна назвати можливим » О. Бісмарк

Людина і політика

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
3

Слайд 3: План

1. Особливості політичної соціалізації особистості. 2. Політичне лідерство. 3. Політична еліта суспільства.

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4: Політика є мистецтво утримувати людей від участі в справах, які їх прямо стосуються. П.Устинов

Політика полягає не тільки у викритті інтриг, а ще й у створенні своїх власних. В.Швебель Політика – мистецтво створювати факти, жартома підпорядковувати собі події і людей. Вигода – її мета, інтрига – засіб…Пошкодити її може тільки порядність. Л.Бомарше.

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5: Політика – це невпинний вибір із двох зол. Д. Морлі

З політикою слід звертатися як з вогнем ; не підходити надто близько, щоб не обпектися, і не дуже віддалятися, щоб не замерзнути. Антисфен. Державні діячі відрізняються від політиків тим, що перші думають про майбутнє країни, а другі – про майбутні вибори. У.Черчілль

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6: Політика

Термін « політика » походить від давньогрецького слова «polis», що означає місто-держава (в античній Греції).

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7: Соціальний зміст політики

1. Розглядає політику як об ‘ єднання людей для досягнення добробуту, як діяльність по висловленню загального інтересу. 2. Політика забезпечує панування одних над іншими, як вираз боротьби.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8

Особистість — це соціальний суб’єкт, в якому знаходить свій вияв уся багатюща сутність людини.

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9: Сутність людини полягає в тому, що вона (людина) може сформуватися тільки в умовах суспільства

Історична практика переконливо свідчить, що людина вдосконалюється й самореалізується у процесі підключення до різних аспектів суспільних відносин. Ось чому й нині не втрачає актуальності теза Арістотеля про те, що «людина є політична істота, якій природно призначено жити в суспільстві».

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10: П олітичний вплив «пересічного» громадянина на суспільно-політичні процеси залежить від таких основних чинників:

— соціальний статус (класова належність, професія, місце в професійній і соціальній ієрархії, ступінь життєвої зрілості); — усвідомлення власних інтересів та їх співвідношення з інтересами соціальних груп, верств і класів;

Изображение слайда
1/1
11

Слайд 11: П олітичний вплив «пересічного» громадянина на суспільно-політичні процеси залежить від таких основних чинників:

— політична активність та вміння вести політичну діяльність; — наявні у суспільстві соціальні обмеження активності (групові привілеї, різноманітні цензи — майновий, освітній, національний, релігійний, тягар традицій тощо); — рівень свідомості й політичної культури тощо.

Изображение слайда
1/1
12

Слайд 12: Політична соціалізація

- це процес засвоєння індивідом вироблених суспільством політичних орієнтацій, установок і моделей політичної поведінки, що забезпечують його участь у політичному житті суспільства.

Изображение слайда
1/1
13

Слайд 13: Інститути політичної соціалізації прийнято поділяти на політичні і неполітичні

До перших відносять державні та спеціалізовані політичні інститути, партії, організації та рухи. До других - сім'ю, систему освіти, роботу, коло неформального спілкування, церкву, засоби масової інформації.

Изображение слайда
1/1
14

Слайд 14: Політична активність громадян

виявляється в участі у голосуванні на виборах представницьких органів державної влади і виборних посадових осіб на місцевому та загальнонаціональному рівнях, у референдумах, в участі у місцевому самоврядуванні.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15: Агенти політичної соціалізації :

На першому етапі політичної соціалізації найважливішу роль відіграє родина, яка формує у дитини психологічну основу політичних орієнтацій, установок і моделей політичної поведінки ; школа ; телебачення ; друзі тощо.

Изображение слайда
1/1
16

Слайд 16: Агенти політичної соціалізації :

Другий етап політичної соціалізації охоплює кілька циклів людського життя - оволодіння професією, служба в армії, трудова діяльність, створення сім'ї.

Изображение слайда
1/1
17

Слайд 17: Агенти політичної соціалізації :

Третій етап політичної соціалізації - починається у різних індивідів і соціальних груп у різні періоди життя. Він характеризується значним ослабленням політичної соціалізації.

Изображение слайда
1/1
18

Слайд 18: 2. Політичне лідерство

Політичний лідер – це особа, яка має здібності, що спрямовані на створення і реалізацію програми (концепції) розв ‘ язання соціальних проблем і завдань суспільного розвитку.

Изображение слайда
1/1
19

Слайд 19

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
20

Слайд 20: Під лідерством розуміється механізм взаємодії лідерів і відомих

Основними аспектами лідерства є: здатність лідера точно оцінити ситуацію, знайти оптимальне рішення проблем для мобілізації людей на виконання рішень; ухвалення ідей лідера, готовність свідомо і добровільно підкорятися йому.

Изображение слайда
1/1
21

Слайд 21

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
22

Слайд 22: Типи політичних лідерів :

Традиційні лідери (вожді) спираються на вікові традиції, що не викликають ніяких сумнівів. Легальні лідери повинні здобувати владу законним шляхом. Харизматичні лідери спираються не на силу традицій або закону, а на незвичайні особисті якості.

Изображение слайда
1/1
23

Слайд 23: Типи політичних лідерів :

Популістський тип відзначається прагненням до « показухи » при виконанні ролі виразника інтересів своїх прихильників. Професійний тип лідера дослідники оцінюють найбільш високо. Він – глобальний стратег, має комп ‘ ютерну грамотність й іноді використовує харазматичні якості для того, щоб привабливо викласти свої ідеї і плани, залучити їх до здійснення.

Изображение слайда
1/1
24

Слайд 24

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
25

Слайд 25: 3. Політична еліта суспільства

Термін « еліта » був введений у науковий обіг наприкінці XIX – на початку XX ст. завдяки працям Жоржа Сореля, який вживаючи даний термін, визначає еліту як « найціннішу, найкращу групу людей, що керує суспільством завдяки притаманним їй винятковим якостям ».

Изображение слайда
1/1
26

Слайд 26: Г.Моска у праці « Елементи політичної науки » вказує на :

Наявність певного прошарку людей, які здійснюють панування над іншими. Основа влади меншості над більшістю – організованість. Якості еліти : доблесть, багатство та церковний сан

Изображение слайда
1/1
27

Слайд 27: В.Парето та теорія « циркуляції еліт »

1. Еліта « левів », для яких характерні прямота й рішучість, використання силових методів управління, схильність до радикальних заходів при вирішенні політичних проблем (періоди нестабільності) ; 2. Еліта « лисиць » - більш дипломатичних, прагматичних політиків, які використовують як основний метод управління політичну маніпуляцію (періоди соціальної стабільності).

Изображение слайда
1/1
28

Слайд 28: Р.Міхельс та « залізний закон олігархії »

Демократія « обмежується необхідністю існування організації, що спираються на « активну меншість »». Це неминуче призводить до формування правлячої еліти, яка згодом виходить з-під контролю рядових громадян та підкоряє політику власним інтересам.

Изображение слайда
1/1
29

Последний слайд презентации: Політика – єдине мистецтво, яке можна назвати можливим » О. Бісмарк: Дякую всім за увагу!

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже