Презентация на тему: Платежі за ресурси, ї х види та нормативи

Платежі за ресурси, ї х види та нормативи
Платежі за ресурси, ї х види та нормативи
Об'єкти плати
Суб'єкти плати
Введення платного природокористування покликане розв’язати таке коло питань :
Платежі за ресурси, ї х види та нормативи
Платежі за ресурси, ї х види та нормативи
Платежі за ресурси, ї х види та нормативи
Платежі за ресурси, ї х види та нормативи
Платежі за ресурси, ї х види та нормативи
Платежі за ресурси, ї х види та нормативи
Платежі за ресурси, ї х види та нормативи
Плата за природні ресурси може вноситися у вигляді :
Платежі за користування природними ресурсами є формою реалізації економічних відносин між :
Платежі за ресурси, ї х види та нормативи
Нормативи плати за користування природними ресурсами визначаються з урахуванням їх :
Платежі за використання водних ресурсів
Повна економічна оцінка водокористування ( Рпв ) дорівнює сумі двох ставок плати:
Платежі за ресурси, ї х види та нормативи
Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 18.05.1999 р. № 836 на території України діють такі нормативи плати за спеціальне використання прісних
Плата за лісокористування
Платежі за ресурси, ї х види та нормативи
Платежі за ресурси, ї х види та нормативи
Плата за земельні ресурси
Платежі за ресурси, ї х види та нормативи
Плату за спеціальне використання надр при видобуванні корисних копалин вносять :
Дякую за увагу
1/27
Средняя оценка: 5.0/5 (всего оценок: 98)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (7410 Кб)
1

Первый слайд презентации

Платежі за ресурси, ї х види та нормативи

Изображение слайда
2

Слайд 2

Основою для формування нового економічного механізму забезпечення розширеного відтворення природних ресурсів, їх охорони, регулювання раціонального використання став принцип платного, компенсаційного за змістом природокористування зі створенням системи відповідних платежів.

Изображение слайда
3

Слайд 3: Об'єкти плати

родовища корисних копалин водосховища лісові ділянки, тощо

Изображение слайда
4

Слайд 4: Суб'єкти плати

підприємства організації та установи їх філії та об’єднання окремі громадяни ( які використовують природні ресурси, незалежно від форм власності, організації господарської діяльності та підпорядкування ).

Изображение слайда
5

Слайд 5: Введення платного природокористування покликане розв’язати таке коло питань :

Изображение слайда
6

Слайд 6

створити економічні умови для прискореного розвитку ринкових відносин у цій сфері та привести всю систему природокористування в Україні у відповідність з практикою найрозвинутіших країн і міжнародними стандартами;

Изображение слайда
7

Слайд 7

стимулювати комплексне, раціональне використання природних ресурсів і створити для нього відповідні науково-технічні передумови;

Изображение слайда
8

Слайд 8

забезпечити стале і достатнє фінансування робіт з охорони та відтворення природо-ресурсного потенціалу, посилення на цій основі соціальних і екологічних функцій природних ресурсів;

Изображение слайда
9

Слайд 9

вирівняти умови господарювання при використанні природних ресурсів різної якості та доступності;

Изображение слайда
10

Слайд 10

розширити інвестиційні можливості щодо соціально-економічного розвитку територій з інтенсивним природокористуванням;

Изображение слайда
11

Слайд 11

забезпечити узгодження загальнодержавних інтересів з інтересами територій шляхом збалансованого розподілу коштів, одержуваних від плати за природні ресурси, між державним і місцевими бюджетами;

Изображение слайда
12

Слайд 12

запобігати порушенням встановленого режиму природокористування.

Изображение слайда
13

Слайд 13: Плата за природні ресурси може вноситися у вигляді :

спеціальних зборів, податку (земельного, лісового тощо ), орендної плати або в інших формах, передбачених законодавством.

Изображение слайда
14

Слайд 14: Платежі за користування природними ресурсами є формою реалізації економічних відносин між :

державою або іншим власником природних ресурсів суб’єктами господарської діяльності, що здійснюють їх експлуатацію

Изображение слайда
15

Слайд 15

Такі платежі є засобом вилучення частини абсолютного і додаткового доходів природокористувачів. Відповідно вони складаються з фіксованих відрахувань від вартості одержаної продукції чи послуг, а також із змінних за величиною відрахувань, пов’язаних з диференційною рентою.

Изображение слайда
16

Слайд 16: Нормативи плати за користування природними ресурсами визначаються з урахуванням їх :

поширення якості можливості відтворення доступності комплексності продуктивності місцезнаходження можливостей переробки й утилізації відходів та ін.

Изображение слайда
17

Слайд 17: Платежі за використання водних ресурсів

Тарифи на воду в системі водопостачання визначаються місцевими органами влади. Ціни на воду, за якими встановлюють діючі тарифи, визначені за економічною оцінкою водних ресурсів.

Изображение слайда
18

Слайд 18: Повна економічна оцінка водокористування ( Рпв ) дорівнює сумі двох ставок плати:

1) за використання води як природного ресурсу та формування доступних для використання водних ресурсів в системі водозабезпечення ( Рз ); 2) за забір води, її очищення та розподіл між водокористувачами в системі водоподачі ( Рв ), отже : Рвп = Рз + Рв

Изображение слайда
19

Слайд 19

Собівартість 1 м3 води визначають за формулою: Ц = З/ Q ( де З — річні витрати, грн ; Q — кількість забраної води, тис. м 3 ) Вартість одного кубічного метра реалізованої чистої води буде становити : C B = D/Q (де D — доходи від реалізації води, грн ; Q — об’єм реалізованої води, тис. м3.)

Изображение слайда
20

Слайд 20: Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 18.05.1999 р. № 836 на території України діють такі нормативи плати за спеціальне використання прісних водних ресурсів :

з поверхневих водних об'єктів підземних вод для потреб гідроенергетики для потреб транспорту

Изображение слайда
21

Слайд 21: Плата за лісокористування

В основу механізму платного лісокористування покладений рентний підхід до економічної оцінки лісових ресурсів, а його принципи спрямовані на поліпшення економічних взаємовідносин між власниками лісів і лісокористувачами.

Изображение слайда
22

Слайд 22

В практиці лісового господарства використовується система попенної плати ( таксова вартість деревини на корені ).

Изображение слайда
23

Слайд 23

Попенна плата Рк складається із собівартості лісовирощування V, накопичення по лісовому господарству V ∙ 0,1 Р і диференційної ренти R. P k = V+V*0,1P+R Лісові такси виконують функцію відпускної ціни лісу на корені і можуть (у залежності від народногосподарської мети ). Середня величина лісових такс ( повна такса 1 м3) Тср визначається за формулою : T cp = Д/М+( S max - S) ( де Д — сума затрат на лісове господарство ( лісовідновлення ), М — об’єм деревини, лімітований розрахунковою лісосікою, Smax — максимальна сума транспортних витрат, S — сума транспортних витрат для вивозу деревини з даної ділянки )

Изображение слайда
24

Слайд 24: Плата за земельні ресурси

В основу формування нормативної ціни землі покладено два показники : якість та місцеположення земельної ділянки. плата за землю здійснюється у вигляді земельного податку або орендної плати, що визначається залежно від грошової оцінки земель ; власники землі та землекористувачі сплачують земельний податок ; розмір земельного податку не залежить від результатів господарської діяльності власників землі та землекористувачів.

Изображение слайда
25

Слайд 25

Економічну оцінку одного гектара (Г) визначають за формулою : Г = К (У/Т:У1/Т1 ) Ціну землі у грошовому виразі можна виразити за формулою : S=R/E H ( де S — ціна землі, грн, R — диференційна рента, Ен — норматив ефективності ) Грошову оцінку орних земель фермерського господарства рекомендується визначати так : Г ф = Г кол * Б ф / Б кол

Изображение слайда
26

Слайд 26: Плату за спеціальне використання надр при видобуванні корисних копалин вносять :

суб’єкт підприємницької діяльності, що видобуває та реалізує мінеральну сировину. При цьому не має значення природний вміст корисного компонента, хто отримує продукцію, характер наступної переробки та використання мінеральної сировини ; суб’єкт підприємницької діяльності, до складу якого входить структурний підрозділ (шахта, рудник, кар’єр тощо ), що займається видобутком корисних копалин і передає їх для подальшої переробки в його межах.

Изображение слайда
27

Последний слайд презентации: Платежі за ресурси, ї х види та нормативи: Дякую за увагу

Изображение слайда