Презентация на тему: ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ

Реклама. Продолжение ниже
ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ
Суть та необхідність розробки плану виробництва та реалізації продукції
Мета розробки виробничої програми:
Етапи розробки виробничої програми
Схема планування виробництва і реалізації продукції
План виробництва продукції в натуральному вираженні (по номенклатурі та асортименту) та його виконання
Асортимент
Причини невиконання плану по номенклатурі та асортименту
План виробництва продукції у вартісному вираженні
Розрахунок вартісних показників виробничої програми
Продовження таблиці
Виконання плану по реалізації продукції
1/12
Средняя оценка: 4.1/5 (всего оценок: 5)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (79 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ

Суть та необхідність розробки плану виробництва та реалізації продукції. План виробництва продукції в натуральному вираженні (по номенклатурі та асортименту) та його виконання. План виробництва продукції у вартісному вираженні, розрахунок та обґрунтування його основних показників. Виконання плану по реалізації продукції.

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2: Суть та необхідність розробки плану виробництва та реалізації продукції

План виробництва і реалізації продукції (виробнича програма) є важливим розділом поточного плану підприємства. Він визначає необхідний обсяг виробництва продукції в плановому періоді, який відповідає номенклатурою, асортиментом і якістю вимогам плану продажів; а також обумовлює завдання по введенню в дію нових виробничих потужностей, потребу в матеріально-сировинних ресурсах, чисельності персоналу, транспорті тощо. Цей розділ плану тісно пов’язаний з планом по праці і заробітній платі, планом по витратах виробництва, прибутку і рентабельності, фінансовим планом. План виробництва продукції містить розділи: - План випуску продукції у натуральних (умовно-натуральних) показниках ( метрах, тоннах, штуках, тис. шт. умовних банок ). - План випуску продукції у вартісних показниках (тис. грн.) - Розрахунок величини виробничої потужності і ресурсного забезпечення виробничої програми.

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3: Мета розробки виробничої програми:

підвищення якості, надійності, поліпшення дизайну виробу з урахуванням попиту на продукцію і дії конкурентів; забезпечення високих і стійких темпів зростання випуску продукції як у вартісних, так і у натуральних показниках; формування номенклатури та асортименту виробів відповідно до стадій їх життєвого циклу; найбільш повне використання виробничих потужностей та ресурсного потенціалу підприємства.

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4: Етапи розробки виробничої програми

І. Проводиться аналіз виконання завдань за попередній період (виконання завдань по обсягу, асортименту, якості продукції, аналіз ритмічності випуску). II. Здійснюється аналіз можливостей ринку по реалізації товару, який буде випускатись. ІІІ. Обґрунтовуються пропозиції по використанню потенціалу підприємства. IV. Розраховується величина виробничої потужності на перспективу. V. Обґрунтовуються можливості ресурсного забезпечення підприємства. VI. Розробляється проект плану виробництва в натуральних і вартісних одиницях виміру. VІІ. Завдання плану виробництва продукції доводяться до безпосередніх виконавців, до внутрішніх структурних підрозділів підприємства. IX. Відбувається забезпечення контролю за ходом виконання плану.

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5: Схема планування виробництва і реалізації продукції

Номенклатура, асортимент, ритмічність, якість Структура, ефективність Трудомісткість, фонд часу, склад обладнання, режим роботи Виробнича потужність, портфель замовлень, залишки продукції Ціни, виробнича програма Норма рентабельності Баланс потужностей Аналіз виконання плану виробництва Аналіз портфеля замовлень Розрахунок виробничої потужності Планування випуску продукції в натуральному вираженні Планування випуску продукції у вартісному вираженні Оцінка виробничої програми Розробка заходів по реалізації програми Резерви Вибір виробника Виробнича потужність Виробнича програма План виробництва і реалізації продукції Ефективність виробничої програми План організаційно- технічних заходів

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6: План виробництва продукції в натуральному вираженні (по номенклатурі та асортименту) та його виконання

Номенклатура – це перелік назв окремих видів продукції. Номенклатура може бути централізована (виступає у вигляді державного замовлення), децентралізована (формується підприємством самостійно). Товарну номенклатуру можна охарактеризувати з погляду широти, насиченості, глибини, гармонійності. Кількість асортиментних груп, що випускаються підприємством, свідчить про широту товарної номенклатури. Чим більше число товарних одиниць входить в асортиментну групу, тим більше насичена товарна номенклатура. Кілька варіантів кожного з наявного найменування товару свідчить про глибину товарної номенклатури. У залежності від того, в одній чи декількох сферах діє дане підприємство, прагнучи завоювати міцну репутацію, можна говорити про більшу чи меншу гармонійність між товарами різних асортиментних груп. План по номенклатурі виконано, якщо підприємство випустило всі назви виробу.

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7: Асортимент

Асортимент – це різновидність виробів в межах даної номенклатури. Товарний асортимент вважається «вузьким», якщо можна збільшити прибуток, доповнивши його новим товарами. І, навпаки, товарний асортимент «широкий», якщо прибуток можна збільшити, виключивши з нього ряд товарів. Широта асортименту в значній частині визначається тими цілями, що ставить перед собою підприємство. План по асортименту виконано, якщо він виконаний (перевиконаний) за всіма без винятку видами продукції. Якщо хоча б по одному виробу план не виконано, то і в цілому план по асортименту не виконано.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8: Причини невиконання плану по номенклатурі та асортименту

ПРИЧИНИ ВНУТРІШНІ Недоліки в організації виробництва Низька культура виробництва, недоліки в системі управління та матеріального стимулювання працівників Простої, аварії, нестача електроенергії на виробничі потреби Поганий технічний стан обладнання ЗОВНІШНІ Зміна попиту на окремі види продукції Несвоєчасне введення в дію виробничих потужностей підприємства з причин, незалежних від нього Стан матеріально-технічного забезпечення Кон’юнктура ринку

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9: План виробництва продукції у вартісному вираженні

Виробництво продукції у вартісному вираженні здійснюється з метою узагальнюючої характеристики виробничої діяльності підприємства. Основними вихідними даними при розрахунку виробничої програми у вартісних вимірниках є випуск продукції в натуральному виразі   та ціни. Вартісними показниками виробничої програми є обсяги товарної, валової, реалізованої, чистої, умовно-чистої продукції, нормативної вартості обробітку, валового і внутрізаводського обороту, обсяг незавершеного виробництва.

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10: Розрахунок вартісних показників виробничої програми

Показник та його коротка характеристика Формула для розрахунку Товарна продукція (ТП)– це продукція, призначена для реалізації, яка виключає вартість готових виробів і напівфабрикатів, призначених для реалізації, вартість робіт і послуг промислового характеру, виконаних на сторону і т.д. Валова продукція (ВП)- включають всю продукцію у вартісному виразі, незалежно від ступеня її готовності Реалізована продукція (РП)– це та продукція, яка відвантажується споживачеві і за яку надійшли кошти на розрахунковий рахунок підприємства – постачальника або мають надійти у зазначений термін.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/4
11

Слайд 11: Продовження таблиці

Чиста продукція - новостворена вартість, тобто це вартість товарної продукції, з якої виключають матеріальні витрати і суму амортизаційних відрахувань Внутрішньозаводський оборот підприємства – це та кількість продукції, яка використовується всередині підприємства для подальшої переробки. Валовий оборот — це сума вартості валової продукції усіх цехів підприємства незалежно від того, буде дана продукція використана всередині підприємства, чи буде реалізована на сторону Незавершене виробництво — це продукція, яка не пройшла всі стадії обробки в даному підрозділі.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/5
12

Последний слайд презентации: ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ: Виконання плану по реалізації продукції

Аналіз реалізації продукції проводиться щомісяця, щокварталу, кожне півріччя, щороку. У процесі аналізу виконання плану по реалізації продукції фактичні дані порівнюють з плановими за попередні періоди, розраховують процент виконання плану, абсолютне відхилення від плану, темпи росту і приросту за проміжок часу, що аналізується, абсолютне значення однопроцентного приросту.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже