Презентация на тему: План лекції

Реклама. Продолжение ниже
План лекції
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ «Рекреаційні ігри»
План лекції
План лекції
План лекції
План лекції
План лекції
План лекції
План лекції
План лекції
План лекції
План лекції
План лекції
План лекції
План лекції
План лекції
План лекції
План лекції
План лекції
План лекції
План лекції
План лекції
План лекції
План лекції
1/24
Средняя оценка: 4.1/5 (всего оценок: 66)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (297 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: План лекції

1.Історія виникнення рухливих ігор. 2.Рухливі ігри в Україні. 3.Основні завдання рухливих ігор: Освітні; Виховні; Гігієнічні та оздоровчі. 4.Основні поняття про рухливі ігри. 5.Класифікація рухливих ігор. 6.Основні задачі керівника гри. 7.Педагогічні вимоги до організації та проведення рухливих ігор: Підготовк а до гри. Організація граючих. Керівництво під час гри. Суддівство. Дозування навантаження в процессі гри. Закінчення гри. Підведення підсумків гри. “ Загальні відомості про рухливі ігри. Основні поняття та завдання рухливих ігор. Педагогічні вимоги до організації та проведенню рухливих ігор.“ Лекція №1

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2: НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ «Рекреаційні ігри»

Тиждень I ІІ ІІІ IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVI Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ Назва модуля Рухливих ігри у шкільних закладах Рухливі ігри як засіб спеціальної спортивної підготовки школярів Кількість балів за модуль 79 балів 85 балів Теми лекцій . Основні поняття рекреаційних-рухливих ігор. Педагогічні вимоги до організації та проведенню рекреаційних-рухливих ігор у школі Рухливі ігри у різних видах спорту,як допоміжний засіб для розвитку фізичних якостей та вдосконалення технічних прийомів та тактичних дій. Теми практичних занять організація та проведення рухливих ігор у молодших класах організація та проведення рухливих ігор у молодших класах організації та проведення рухливих ігор. у середніх класах організації та проведення рухливих ігор. у середніх класах організації та проведення рухливих ігор. у середніх класах організація та проведення рухливих ігор. у старших класах організація та проведенню рухливих ігор. у старших класах Модульна контрольна робота організація та проведення рухливих ігор направлених на вдосконалення фізичних якостей організація та проведення рухливих ігор направлених на вдосконалення фізичних якостей організація та проведення рухливих ігор з елементами легкої атлетики організація та проведення рухливих ігор з елементами спортивних ігор організація та проведення рухливих ігор з елементами спортивних ігор організація та проведення рухливих ігор з елементами спортивних ігор організація та проведення рухливих ігор з елементами гімнастики організація та проведення рухливих ігор з елементами єдиноборств Модульна контрольна робота Відвідування занять 1б. 1 б. 1 б. 1 б. 1 б. 1 б. 1 б. 1 б. 1 б. 1 б. 1 б. 1 б. 1 б. 1 б. 1 б. 1 б. 1 б. 1 б. 1 б. Робота на занятті 10 б. 10 б. 10б. 10 б. 10 б. 10 б. Самостійна робота 5б. 5б. 5 б. 5 б. 5 б. 5 б. 5 б. Поточний контроль М.К. 25б.. М.К. 25б.. Підсумковий контроль ПМК

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3

1.Історія виникнення рухливих ігор. Виникнення гри в суспільстві органічно пов'язане із ста новле ням і розвитком суспільної свідомості. Як одну з форм проявлення суспільної свідомості, що відображає спосіб життя людей на ранніх щаблях розвитку суспільства, можна розглядати образне повторення мисливських, трудових дій. Вони включали творчі образно-наслідувальні дії, танець, пісню і примітівну музику Діти наслідували дорослим,   відтворювали окремі звичаї та події життя колективу. Подібні дії представляли собою старовинні забави дитини.  Таким чином дорослі за допомогою забав передавали дітям життєвий досвід. Рекреа́ція  — це система заходів, пов'язана з використанням вільного часу людей для їх  оздоровчої, культурно-ознайомчої і  спортивної  діяльності на спеціалізованих територіях, які розташовані поза їх постійним помешканням. Рекреація охоплює всі види відпочинку. Відновлення  здоров'я  і працездатності шляхом відпочинку  на лоні  природи, або під час туристичної поїздки з відвіданням  національних парків,  архітектурних пам'яток,  музеїв.

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4

2.Рухливі ігри в Україні. Різноманітні природні умови, історичні особливості розвитку тієї чи іншої частини України наклали свій відбиток на народні ігри. Так у степовій частині України, де багато рівних майданчиків, більшою мірою були розповсюджені дитячі ігри з так званим "широким полем ігрової діяльності", а саме: метання палиці та м'яча, вибивання палицею м'яча, біг наввипередки тощо. В гірських районах Галичини більш широке розповсюдження здобули дитячі ігри на рівновагу, з перетягуванням, стрибками та метанням предметів у ціль (наприклад, "Забивання сокирки", "Перетяжка", "Тягнути бука" тощо.) Але незважаючи на перелічені відмінності, національні дитячі українські ігри мають багато спільного. В часи козацьк их часів побут українців, як твердять літописи, був дуже насичений різнобічними рухливими іграми, змагальними фізичними вправами, які поширювалися серед усіх без винятку верств населення. Широке розповсюдження серед молоді елементів фізичної культури (а саме ігор, боротьби, боїв навкулачки та ін.) сприяло розвитку фізичних якостей і формуванню на цій основі міцного покоління захисників вітчизни.

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5

Основні задачи рухливих ігор Освітні Виховні Оздоровчі формувати активну рухову діяльність; формувати систему рухових навичок; формувати зв”язок з розвитком фізичних якостей. сприяти покращенню координації, ощадливості і злагодженісті рухів ; сприяти вихованню моральних якостей : колективізму, рішучості, мужністі й завзятості для досягнення мети. сприят и систематичності занять фізичними вправами(фізична активність,здоровий стиль життя); формувати особистість: свідома діяльність, у якій проявляється й розвивається вміння аналізувати, узагальнювати й робити висновки; створювати вірні уявлення про: поводження в реальному житті, про існуючі у суспільстві відносини між людьми; формувати вміння ощадливо й доцільно виконувати рухові дії; розвивати організаторські навички. сприяти зміцненню кістково-зв'язкового апарату, м'язової системи, на формування правильної постави у дітей і підлітків; сприяти підвищенню функціональну діяльність організму; сприяти активізації всіх видів обміну речовин ( вуглеводний, білковий, жировий і мінеральний ); сприяти відновленню здоров'я хворих дітей, оскільки функціональний і емоційний підйом, що виникає в дітей у процесі гри, робить на них оздоровлюючий вплив. сприяти активному відпочинку після тривалої розумової діяльності ;

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6

4. Основні поняття про рухливі ігри Гра — відносно самостійна діяльність дітей і дорослих. Вона задовольняє потребу людей у відпочинку, розвазі, пізнанні, у розвитку духовних і фізичних сил. Рухливими називають ігри, зміст яких складають різні види бігу,стрибків,метань та інших рухів Рухливі ігри розподіляються: Спільне рухливих та спортивних ігор: розвиток,шляхом народної творчості; являють собою ігрову діяльність,яка характеризується різними рухами правила; суддівство; Відмінності рухливих від спортивних ігор: різні завдання; р.ігри використовують більшою мірою для загальної фізичної підготовки; можлива зміна правил гри; при проведенні спортивних змагань учасник може отримати сп.розряд чи звання. Творчі ігри Рухливі ігри Спортивні ігри

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7

5.Класифікація рухливих ігор За ступенем складності. За віком дітей. За наявності ведучого. За кількістю гравців. З використанням предметів. За інтенсивністю фізичного навантаження. За місцем проведення За спрямованістю рухових дій За переважаючим розвитком фізичних якостей. За формою проведення.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8

6.Основні задачі керівника гри. Зміцнювати здоров ’ я,сприяти правильному фізичному розвитку; Сприяти володінню життєво необхідними руховими навичками,вміннями та вдосконалювати їх; Сприяти вихованню морально-вольових та фізичних якостей; Сприяти вихованню організаторських навичок та звички до систематичних занять рекреаційними іграми.

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9

організовано провести гру ( ії почат ок та кін ець ); свідомо виконувати правила гри ; сприяти о б'єктивн ому й безстороннє му суддівств у; керувати грою, щоб гравці прагнули не тільки до голо вно ї мети, а і до кінцевого результату ; зацікавити, захопити дітей грою ; розвива ти творчість гравців у процесі гри; виховувати в учнів організаторські навички ; забезпечити правильне дозування навантаження у грі ; закріплювати придбані на рухливих іграх знання та навичкі для утворення стійкіших рефлекторних зв ’ язків ; здійснювати спостереження за поведінкою учнів, щоб уточнювати особливості їхнього фізичного розвитку, темпераменту й характеру; сприяти вихованню дружби, чесності, колективізму, патріотиз му, свідомої дисципліни. Вимоги до керуючого:

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10

7.Педагогічні вимоги до організації та проведенню рухливих ігор. Суддівство гри Організація граючих Підготовка до гри Закінчення гри Дозування навантаження у процессі гри Підсумки гри Керівництво під час гри Вибір гри; Підготовка місця для гри; Підготовка обладнання для гри; Розмітка майданчика Розміщення граючих та місце вчителя; Розповідь про гру(зміст та правила); Призначення керуючих грою; Розподіл на команди; Вибір помічників.

Изображение слайда
1/1
11

Слайд 11

“ Методика навчання проведенню рухливих ігор у школах“ Л екція №2 План лекції 1.Методика проведення рухливих ігор у молодших класах Анатомо-фізіологічні і психічні особливості учнів молодшого шкільного віку. Характеристика рухливих ігор для дітей молодшого шкільного віку. Рекомендації до організації та методики проведення рухливих ігор. Рекомендовані рухливі ігри. 2.Методика проведення рухливих ігор в IV-VI класах Анатомо-фізіологічні і психологічні особливості учнів середнього шкільного віку. Характеристика рухливих ігор для підлітків. Рекомендації до організації та методики проведення рухливих ігор. Рекомендовані рухливі ігри. 3.Методика проведення рухливих ігор в VII-IX класах Анатомо-фізіологічні і психологічні особливості підлітків. Характеристика рухливих ігор для підлітків. Рекомендації до організації та методики проведення рухливих ігор. Рекомендовані рухливі ігри. 4. Методика проведення рухливих ігор у Х-XI класах Анатомо-фізіологічні і психологічні особливості учнів старшого шкільного віку. Характеристика рухливих ігор та рекомендації до організації та методики проведення рухливих ігор. Рекомендовані рухливі ігри.

Изображение слайда
1/1
12

Слайд 12

1.Методика проведення рухливих ігор у молодших класах Анатомо-фізіологічні і психологічні особливості учнів молодшого шкільного віку. Скелет та м»язи Серцево-судинна система Органи дихання Ендокринна система Психологічні особливості Характеристика рухливих ігор для дітей молодшого шкільного віку. Переважне місце у молодших класах займають ігри з короткими перебіжками врозсип, по прямій, по колу, зі зміною напрямків, гри з бігцем типу «доганяй - тікай»; ігри з підскакуванням на одній або двох ногах, зі стрибками через умовні перешкоди (накреслений «рів») і через предмети (невисокий ослін); гри з передачею, киданням, ловом і метанням на дальність і в ціль м'ячів, шишок, камінчиків, ігри з різноманітними рухами наслідувального або творчого характеру. Рекомендації до організації та методики проведення рухливих ігор

Изображение слайда
1/1
13

Слайд 13

При проведенні рухливих ігор серед молодших класів, треба враховувати : анатомо-фізіологічні особливості дітей цього віку, відносну схильність їхнього організму різним впливам навколишнього середовища, швидку стомлюваність. фізичне навантаження при заняттях рухливими іграми необхідно строго регулювати й обмежувати; бажано пропонувати короткі за часом рухливі ігри, у яких більша рухливість чергується з короткочасними перепочинками; ігри складаються з різноманітних вільних простих рухів простота й нечисленність правил ігри обумовлюються недостатньою стійкістю уваги ; керівник повинен коротко викладати правила гри; керівник повинен сам призначати ведучих у відповідності зі здібностями; вибір ведучого повинен сприяти розвитку у дітей здатності правильно оцінювати свої сили й сили товаришів; сигнали в іграх для дітей молодших класів краще подавати не свистком, а словесними командами, що сприяє розвитку другої сигнальної системи; керівник повинен ставитися терпляче до порушень у грі, недотриманню правил; керівник повинен враховувати відповідність характеру ігрових дій фізичної підготовленості дітей.

Изображение слайда
1/1
14

Слайд 14

Розподіл часу уроку з рухливіх ігор В основній частині уроку для розвитку швидкості й спритності краще проводити ігри-перебіжки («Два Морози», «Вовки в рові», « Гусаки-Лебеді»), у яких діти після швидкого бігу з ухилянням, підскоками, стрибками можуть відпочити. В підготовчу й заключну частини уроку краще включати ігри з ритмічною ходьбою і додатковими гімнастичними рухами, що вимагають від граючих організованості, уваги, погодженості рухів, сприяють загальному фізичному розвитку (наприклад, гра «Хто підходив»). Іноді уроки можуть повністю складатися з різноманітних рухливих ігор. Урок, що складається з ігор, жадає від учасників володіння деякими ігровими навичками й організованою поведінкою. У такий урок включають 2-3 гри, знайомі дітям, і 1 - 2 нові. Рекомендовані рухливі ігри для учнів молодших класів: 1. «Хто підходив» 2.»Космонавти» 3.«Карасі й щука» 4.«Білі ведмеді» 5.«Совушка» 6.«Два Морози» 7.«Вовки в рову»

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15

2.Методика проведення рухливих ігор в IV-VI класах Згідно з анатомо-фізіологічними особливостями розвитку школярів період від 10 до 15 років при характеристиці рухливих ігор поділяється на два періоди: - охоплює школярів 10-12 років - охоплює підлітків 13-15 років В цьому віці потрібно систематично працювати над рухливістю в суглобах, розвивати пластичність і координацію. Сила у своєму розвитку відстає. Скелет та м»язи Дихальна система Серцевосудинна система Нервова система Характеристика рухливих ігор для підлітків. Рекомендації до організації та методики проведення рухливих ігор Анатомо-фізіологічні і психологічні особливості учнів середнього шкільного віку. В ігри включаються : нетривалий біг; стрибки; різноманітні енергійні короткотермінові рухи руками, ногами, тулубом. Вплив рухливих ігор на організм дитини. Розвиток мислення дозволяє їм освоювати більше складні ігри із численними правилами. Посилення контролю над емоціями сприяє виробленню витриманості в діях, дисциплінованості, тактовності стосовно товаришів по грі.

Изображение слайда
1/1
16

Слайд 16

Розвиток мислення дозволяє їм освоювати більше складні ігри із численними правилами. Посилення контролю над емоціями сприяє виробленню витриманості в діях, дисциплінованості, тактовності стосовно товаришів по грі. Правила ігор ускладнюються, а вирішення ігрових конфліктів вимагає від учасників досить розвинених вольових здатностей і витримки. Дітям цікавий не тільки результат, але й сам процес гри, коли вони можуть виявити свою спритність, витривалість, силу й кмітливість. Рухливі ігри дітей цього віку по характеру дій, видам рухів, різноманітні. Складні по організації взаємодій, двосторонні ігри задовольняють прагнення дітей до самостійності, відповідають їх інтересам боротися за спортивну честь свого колективу, своєї команди. Методичні рекомендації для організації рухливих ігор У деяких рухливих іграх ведучі виконують свої обов'язки з початку і до кінця гри. Керівник може запропонувати учням вибирати ведучого, вказавши, якими якостями він повинен володіти.

Изображение слайда
1/1
17

Слайд 17

Командні ігри займають особливе місце в діяльності дітей цього віку У даному віці учні прислухаються до думки товаришів і іноді зважають на них більше, ніж на дорослих, тому керівник повинен мати вміння впливати на окремих граючих через колектив. Керівникові слід звертати особливу увагу на правильне засвоєння цих навичок, тому що переробити створений стереотип дуже важко. Необхідно дуже серйозно ставитися до суддівства, оскільки діти цього віку дуже суворо оцінюють об'єктивність судді. Для виховання суддівських і організаторських навичок можна широко залучати учнів як помічників, іноді давати їм можливість судити самостійно. З дітьми цього віку не проводяться уроки, що складаються з одних ігор.

Изображение слайда
1/1
18

Слайд 18

Розподіл часу уроку з рухливіх ігор В основній частини уроку ; В заключній частині уроку; Рекомендовані рухливі ігри для учнів IV - VI класів: “Естафета з елементами рівноваги» “Естафета з лазінням і перелазенням» «Естафета на смузі перешкод» «Тягни в коло» «Перетягання через рису« Сильні й спритні» «Півнячий бій» В підготовчій частини уроку ;

Изображение слайда
1/1
19

Слайд 19

3.Методика проведення рухливих ігор у VII-IX класах Анатомо-фізіологічні і психологічні особливості підлітків. Скелет та м»язи Дихальна система Серцево-судинна система Характеристика рухливих ігор для підлітків. Для фізичного розвитку дівчинок здобувають ігри з вправами для тулуба й елементами рівноваги. В іграх на витривалість з опором треба ділити команди на хлопчиків і дівчинок і проводити ігри роздільно. У парних іграх з опором пари повинні складатися із гравців однієї статі. Сюжетні ігри для підлітків уже неприйнятні, основне місце займають ігри з характерним змагальним змістом

Изображение слайда
1/1
20

Слайд 20

Рекомендовані рухливі ігри для учнів VII-IX класів : 1.«Перетягування канату» 2.«Зумій наздогнати» 3.«Хто сильніше?» 4.«Рухлива ціль» 5.«Колесо» 6.«Велика естафета по колу» 7.«Біг командами» 4.Методика проведення рухливих ігор у IX-XІ класах Анатомо-фізіологічні і психологічні особливості учнів старшого шкільного віку Триває ріст і розвиток організму. Процеси окостеніння кістяка, наростання м'язової сили і розвитку внутрішніх органів ще не закінчуються. У діяльності нервової й серцево-судинної систем існує деяка М'язова система дівчат розвивається повільніше, ніж у юнаків У школярів старшого віку значно зростає здатність до абстрактного мислення й аналізу своїх дій і дій навколишніх.

Изображение слайда
1/1
21

Слайд 21

Характеристика рухливих ігор та рекомендації до організації та методики проведення рухливих ігор Рекомендується проводити ігри з багаторазово повторюваними активними діями учасників протягом досить тривалого часу Не рекомендується : допускати тривалих однобічних силових напруг; допускати підвищених навантажень в іграх з бігом і стрибками, перенапруги, перетренування, які можуть ушкодити нервову й серцево-судинну системи юнаків і дівчат Рухливі ігри в старших класах в основному використовуються для підвищення загальної фізичної підготовленості, а також для спеціальної спортивної підготовки підлітків. Керівникові необхідно звертати увагу не тільки на чисельний склад команд, що повинен бути приблизно однаковий, але й на те, щоб кількість юнаків і дівчат у кожній команді було приблизно рівним. Керівник повинен виховувати в учнів старших класів таке відношення до занять рухливими іграми, щоб вони сприймалися ними як серйозна справа.

Изображение слайда
1/1
22

Слайд 22

Керівник,у випадку невдалого виконання того або іншого технічного прийому, тактичної дії, повинен спонукати учнів до повторних спроб, привчаючи їх у такий спосіб у завзятому, наполегливому тренуванні домагатися позитивних результатів Керівник повинен підходити до учнів,які не можуть активно проявляти себе в іграх. Н е ставити їх у незручне положення перед товаришами, а пропонувати їм посильні й доступні ролі й завдання. Рекомендовані рухливі ігри для учнів IX- X I класів «П'ятнадцять передач» «Перехоплення м'яча» «Перехоплення м'яча» «Гонка з вибуванням» «Зумій наздогнати» «Зміна місць» «Хто вище?» «Баскетбол з надувн ою кулькою »

Изображение слайда
1/1
23

Слайд 23

Шикування Зміст гри Правила гри Умовні позначення: вчітель - “ козачки ” - “ вовк ” - Діти стають перед „ямою” - територія де стоїть вовк, у різному порядку. Діти - це козачки. Вони повинні перебігти „яму”, щоб вовк їх не зловив або не доторкнувся. 1. Не можна козачкам та вовку вибігати за межи даного майданчика. 2. Гру можна проводити засікаючи час ( скільки вовк переловить за декілька хвилин ) 3. Можна грати поки вовк не переловить всіх кіз., можна змінювати вовка тим кого він зловив. 4. Можна щоб було багато вовків, коли вовк зловив козу, вона разом із вовком теж стає вовком. Схема запису гри Зміст і правила рухливої іри «Вовк і коза» Значення гри: сприяє розвитку спритності, гнучкості, швидкості. Інтенсивність: висока.

Изображение слайда
1/1
24

Последний слайд презентации: План лекції

Література. Основна: 1. Деминський А.Ц. Основи теорії і методики фізичного виховання. Навчальний посібник. Донецьк. Видавництво Донеччіна, 1995, -520с. 2. Демчишин А.П., Артюх В.М., Демчишин В.А.,Фалес Й.Г. Рухливі і спортивні ігри в школі. Посібник для вчителя. - К.:Освіта. 1992.-175с. 3. Єфимова Н.Г. Методика проведення рухливих ігор.- К.: Радянська школа, 1969. - 103с. 4. Маркосян А.А. Питання вікової фізіології. -Освіта, 1974, -223с. 5. Жуков М.Н. Подвижные игры: Учебник для студентов педагогических вузов. -М.: Издательский центр »Академия», 2002. -160с. Допоміжня: 1. Боберський 1. Рухові забави та ігри. - Львів, 1994. 2. Былеева Л.В., Короткое И.М., Яковлев В.Г. Подвижные игры. Учеб. пособие для ин-тов физич. культуры. М., ФиС, 1974. 3.Былеева Л.В., Короткое И.М. Подвижные игры. М, ФиС, 1982. 4. Игры на воздухе. Составитель Барышникова Т. • Спб: Кристалл, КОРОНА принт, 1998. 5. Коротков И.М. Подвижные игры в занятиях спортом. ФиС, 1975. 6. Коротков И.М. Подвижные игры в школе. Просвещение, 1979. 7. Рухливі і спортивні ігри в школі. Посібник для вчителя. Укл. А.П.Демчишин. - К., Освіта, 1992.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже