Презентация на тему: ПІДПРИЄМСТВО ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМНИЦТВА

ПІДПРИЄМСТВО ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМНИЦТВА
ПІДПРИЄМСТВО ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМНИЦТВА
ПІДПРИЄМСТВО ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМНИЦТВА
ПІДПРИЄМСТВО ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМНИЦТВА
ПІДПРИЄМСТВО ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМНИЦТВА
ПІДПРИЄМСТВО ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМНИЦТВА
ПІДПРИЄМСТВО ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМНИЦТВА
ПІДПРИЄМСТВО ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМНИЦТВА
ПІДПРИЄМСТВО ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМНИЦТВА
ПІДПРИЄМСТВО ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМНИЦТВА
ПІДПРИЄМСТВО ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМНИЦТВА
ПІДПРИЄМСТВО ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМНИЦТВА
ПІДПРИЄМСТВО ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМНИЦТВА
ПІДПРИЄМСТВО ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМНИЦТВА
1/14
Средняя оценка: 4.6/5 (всего оценок: 60)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (169 Кб)
1

Первый слайд презентации

ПІДПРИЄМСТВО ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМНИЦТВА

Изображение слайда
2

Слайд 2

Підприємство – це самостійний господарюючий суб'єкт; створений для виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг з метою задоволення суспільних потреб і одержання прибутку. Поняття «підприємство» є узагальнюючим. Воно, по-перше, визначає підприємства як суб'єкти господарювання стосовно всіх форм і видів власності в Україні (організаційні форми і підприємств). По-друге, дане поняття є загально галузевим, тобто взагалі визначає промислові (фабрики, заводи, шахти), будівельні, транспортні, сільськогосподарські, торгові, побутові та інші підприємства.

Изображение слайда
3

Слайд 3

Економічний зміст підприємства

Изображение слайда
4

Слайд 4

Ринкова модель підприємства

Изображение слайда
5

Слайд 5

Дочірні підприємства – це юридичне самостійне утворення, що здійснює комерційні операції і складає баланс. Проте материнське підприємство суворо контролює діяльність своїх дочірніх підприємств, оскільки володіє контрольними пакетами їх акцій.

Изображение слайда
6

Слайд 6

Умови створення дочірнього підприємства

Изображение слайда
7

Слайд 7

ІНФРАСТРУКТУРА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Изображение слайда
8

Слайд 8

Інфраструкт ý ра (від лат. infra  — « нижче», «під» та лат. structura  — « будівля», «розташування») — сукупність галузей та видів діяльності, що обслуговують економіку, виробництво ( транспорт, зв'язок, комунальне господарство, загальна і професійна освіта, охорона здоров'я та ін.). Включає основні споруди і послуги, зокрема, системи каналізації, водопостачання, електропостачання, від яких залежить розвиток як окремих населених пунктів, так і економіки в цілому. Включає також будівництво доріг, каналів, портів, мостів, летовищ, складів, енергетичного господарства, систем зв'язку, водопостачання, каналізації тощо.

Изображение слайда
9

Слайд 9

Інфраструктура бізнесу - це сукупність організаційно-правових форм, що опосередковують рух ділових відносин і що пов'язують ці відносини в єдине ціле.

Изображение слайда
10

Слайд 10

Елементи інфраструктури бізнесу: кредитна система і комерційні банки; організаційно оформлене посередництво на товарних, сировинних, фондових і валютних біржах; аукціони, ярмарки і інші форми організованого не біржового посередництва; біржі праці; інформаційні технології і засоби ділової комунікації; податкова система і податкова інспекція; страхові компанії; рекламні і інформаційні агентства, засоби масової інформації; торгові палати, інші об'єднання ділових людей; митна система; профспілки робітників, що працюють по найму; комерційно-виставкові комплекси; система підготовки кадрів; консультаційні (консалтингові) компанії; аудиторські компанії; господарські суди; суспільні і державно-суспільні фонди призначені для стимулювання ділової активності.

Изображение слайда
11

Слайд 11

Опосередковуючи рух товарів і грошових коштів на всіх ринках, інфраструктура включає: по товарному ринку: торгівлю (оптову і роздрібну); ярмарки та аукціони; комерційні посередницькі центри; товарні біржі і брокерські контори; зовнішньоторгові фірми; торгово-промислові палати, торгові дома та ін. На цьому ж ринку діють спеціальні державні організації - антимонопольний комітет, управління з контролю за цінами та інші інститути;

Изображение слайда
12

Слайд 12

2) по фінансовому ринку: фондові і валютні біржі; банківську систему; страхові компанії; холдингові компанії; аудиторські фірми та ін. З боку держави цей ринок контролюють фонди державного майна і управління з контролю за цінними паперами, а також інші організації;

Изображение слайда
13

Слайд 13

3) по ринку робочої сили: служби зайнятості; біржі праці; служби підготовки і перепідготовки кадрів; організація громадських робіт тощо; 4) по всіх видах ринку: юридичне обслуговування; транспортно-складські мережі; інформаційне обслуговування; рекламне обслуговування; органи статистики, органи стандартизації і патентознавства; санітарний контроль і інші.

Изображение слайда
14

Последний слайд презентации: ПІДПРИЄМСТВО ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМНИЦТВА

Загальна схема інфраструктури бізнесу як частини макросередовища підприємства

Изображение слайда