Презентация на тему: ПІДГОТОВКА ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З БІОЛОГІЇ

ПІДГОТОВКА ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З БІОЛОГІЇ
ЗВОРОТНІЙ ЗВЯЗОК
ПОЗНАЧЕННЯ Й СИМВОЛИ ГЕНЕТИКИ
ЗАКОНИ МЕНДЕЛЯ
ЗАКОНИ МЕНДЕЛЯ
ЗАКОНИ МЕНДЕЛЯ
ЗАКОНИ МЕНДЕЛЯ
ЗАКОНИ МЕНДЕЛЯ
ЗАКОНИ МЕНДЕЛЯ
ЗАКОНИ МЕНДЕЛЯ
ЗАКОНИ МЕНДЕЛЯ
ЗАКОНИ МЕНДЕЛЯ
ЗАКОНИ МЕНДЕЛЯ
ЗАКОНИ МЕНДЕЛЯ
ЗАКОНИ МЕНДЕЛЯ
ГРУПИ КРОВІ ЗА СИСТЕМОЮ АВ0 ТА РЕЗУС ФАКТОР
ГРУПИ КРОВІ ЗА СИСТЕМОЮ АВ0 ТА РЕЗУС ФАКТОР
ГРУПИ КРОВІ ЗА СИСТЕМОЮ АВ0 ТА РЕЗУС ФАКТОР
ГЕНЕТИКА СТАТІ
ГЕНЕТИКА СТАТІ
ГЕНЕТИКА СТАТІ – ПОРУШЕННЯ У РОЗХОДЖЕННІ ХРОМОСОМ
ГЕНЕТИКА СТАТІ – ПОРУШЕННЯ У РОЗХОДЖЕННІ ХРОМОСОМ
УСПАДКУВАННЯ ЗЧЕПЛЕНЕ ЗІ СТАТТЮ
УСПАДКУВАННЯ ЗЧЕПЛЕНЕ ЗІ СТАТТЮ
УСПАДКУВАННЯ ЗЧЕПЛЕНЕ ЗІ СТАТТЮ
ЗАДАЧІ НА ЗЧЕПЛЕНЕ УСПАДКУВАННЯ ОЗНАК
ЗАДАЧІ НА ЗЧЕПЛЕНЕ УСПАДКУВАННЯ ОЗНАК
ЗАДАЧІ НА ЗЧЕПЛЕНЕ УСПАДКУВАННЯ ОЗНАК
ЗАДАЧІ НА ЗЧЕПЛЕНЕ УСПАДКУВАННЯ ОЗНАК
ЗАДАЧІ НА ЗЧЕПЛЕНЕ УСПАДКУВАННЯ ОЗНАК
ЗАДАЧІ НА ЗЧЕПЛЕНЕ УСПАДКУВАННЯ ОЗНАК
ЗАДАЧІ НА ЗЧЕПЛЕНЕ УСПАДКУВАННЯ ОЗНАК
ЗАДАЧІ НА ЗЧЕПЛЕНЕ УСПАДКУВАННЯ ОЗНАК
ЗАДАЧІ НА ЗЧЕПЛЕНЕ УСПАДКУВАННЯ ОЗНАК
ЗАДАЧІ НА ЗЧЕПЛЕНЕ УСПАДКУВАННЯ ОЗНАК
ЗАДАЧІ З ЕКОЛОГІЇ
ЗАДАЧІ З ЕКОЛОГІЇ
ЗАДАЧІ З ЕКОЛОГІЇ
ЗАДАЧІ З ЕКОЛОГІЇ
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!!!
1/40
Средняя оценка: 4.5/5 (всего оценок: 60)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (2480 Кб)
1

Первый слайд презентации: ПІДГОТОВКА ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З БІОЛОГІЇ

“ Задачі з генетики та екології ” Керівник секції біохімії, молекулярної біології, генетики та селекції Київської МАН Бондарчук Тетяна Володимирівна

Изображение слайда
2

Слайд 2: ЗВОРОТНІЙ ЗВЯЗОК

Контакти: Сайт Київської МАН: http://kyiv.man.gov.ua/ Група відділення хімії та біології ВКОНТАКТЕ: http://vk.com/club78219900 Моя сторінка ВКОНТАКТЕ: http://vk.com/id13883934 Мій номер телефону: (050) 388- 69-88 Бондарчук Тетяна Володимирівна

Изображение слайда
3

Слайд 3: ПОЗНАЧЕННЯ Й СИМВОЛИ ГЕНЕТИКИ

Изображение слайда
4

Слайд 4: ЗАКОНИ МЕНДЕЛЯ

Перший закон Менделя або закон одноманітності гібридів першого покоління У першому поколінні від схрещування гомозигот із домінантною та рецесивною ознаками виявляється тільки домінантна ознака Цю закономірність ще називають законом домінування

Изображение слайда
5

Слайд 5: ЗАКОНИ МЕНДЕЛЯ

Перший закон Менделя або закон одноманітності гібридів першого покоління

Изображение слайда
6

Слайд 6: ЗАКОНИ МЕНДЕЛЯ

Другий закон Менделя або закон розщеплення При схрещуванні гібридів першого покоління у нащадків спостерігається розщеплення за фенотипом у співвідношенні 3:1 і за генотипом 1 : 2 : 1

Изображение слайда
7

Слайд 7: ЗАКОНИ МЕНДЕЛЯ

Другий закон Менделя або закон розщеплення

Изображение слайда
8

Слайд 8: ЗАКОНИ МЕНДЕЛЯ

Другий закон Менделя або закон розщеплення ♀ \ ♂ А а А АА Аа а Аа аа Решітка Пеннета

Изображение слайда
9

Слайд 9: ЗАКОНИ МЕНДЕЛЯ

Задача 1: Унаслідок схрещування рослин пшениці з нормальною довжиною стебла і рослин з карликовим стеблом в всі рослини виявилися нормальними, а в F 2 відбулося розщеплення: 255 нормальних рослин і 71 карликова. Як успадковується карликовість? Визначте генотипи батьківських форм і гібридів F 1 і F 2 ?

Изображение слайда
10

Слайд 10: ЗАКОНИ МЕНДЕЛЯ

Розв'язання 1:

Изображение слайда
11

Слайд 11: ЗАКОНИ МЕНДЕЛЯ

Третій закон або “ Закон незалежного успадкування ознак ” При дигібридному схрещуванні (коли спостереження ведеться за двома ознаками) серед гібридів другого покоління спостерігають розщеплення 9 : 3 : 3 : 1. Цей закон справедливий лише для ознак, у яких гени, що їх кодують, належать до різних груп зчеплення, тобто знаходяться в різних хромосомах

Изображение слайда
12

Слайд 12: ЗАКОНИ МЕНДЕЛЯ

А – жовте насіння, а – зелене насіння, В – гладенька поверхня, b – зморшкувата поверхня ♀/♂ АВ А b аВ а b АВ ААВВ ААВ b АаВВ АаВ b А b ААВ b АА bb АаВ b Аа bb аВ АаВВ АаВ b ааВВ ааВ b а b АаВ b Аа bb ааВ b аа bb

Изображение слайда
13

Слайд 13: ЗАКОНИ МЕНДЕЛЯ

По відсоткам: Жовте насіння з гладенькою поверхнею 9/16 = 56, 25% Жовте насіння з зморшкуватою поверхнею 3/16 = 18, 75% Зелене насіння з гладенькою поверхнею 3/16 = 18, 75% Зелене насіння з зморшкуватою поверхнею 1/16 = 6,25%

Изображение слайда
14

Слайд 14: ЗАКОНИ МЕНДЕЛЯ

Задача 2: У великої рогатої худоби ген комолості (безрогості) домінує над геном рогатості, а ген чорного кольору – над червоним. Обидві пари генів не зчеплені, тобто знаходяться в різних парах хромосом. 1) У агрофірмі протягом кількох років схрещували чорних комолих корів з чорним комолим бугаєм. Було одержано 896 голів молодняка, з них 535 телят були чорними комолими і 161 червоними комолими. Скільки було рогатих телят і скільки з них мали червону шерсть? 2) У господарстві від 1000 рогатих корів одержали потомство – 984 телят. З них червоних 493, безрогих – 483, рогатих – 501. Визначте генотип батьків і відсоток чорних телят

Изображение слайда
15

Слайд 15: ЗАКОНИ МЕНДЕЛЯ

Розв'язання 2:

Изображение слайда
16

Слайд 16: ГРУПИ КРОВІ ЗА СИСТЕМОЮ АВ0 ТА РЕЗУС ФАКТОР

Изображение слайда
17

Слайд 17: ГРУПИ КРОВІ ЗА СИСТЕМОЮ АВ0 ТА РЕЗУС ФАКТОР

Задача 3: У пологовому будинку переплутали хлопчиків. Батьки першої сім’ї мають О(І) і А(ІІ) групи крові, а батьки другої – А(ІІ) і АВ(І V ) групи крові. Аналізами встановлено, що в дітей О(І) і АВ(І V ) групи крові. Визначте хто чий син

Изображение слайда
18

Слайд 18: ГРУПИ КРОВІ ЗА СИСТЕМОЮ АВ0 ТА РЕЗУС ФАКТОР

Розв'язання 3:

Изображение слайда
19

Слайд 19: ГЕНЕТИКА СТАТІ

Стать, особини якої мають однакові статеві хромосоми, називається гомогаметною (ХХ). При утворенні гамет усі вони мають однакові статеві хромосоми (Х і Х). Стать, особини якої мають різні статеві хромосоми, називається гетерогаметною (Х Y ). Гамети цих особин відрізняються за статевими хромосомами й утворюються в рівному відношенні.

Изображение слайда
20

Слайд 20: ГЕНЕТИКА СТАТІ

Можливість народження хлопчиків і дівчаток 50% на 50% ♀ \ ♂ Х Y Х ХХ Х Y Х ХХ XY

Изображение слайда
21

Слайд 21: ГЕНЕТИКА СТАТІ – ПОРУШЕННЯ У РОЗХОДЖЕННІ ХРОМОСОМ

Задача 4: Синдром Клайнфельтера зумовлений збільшенням кількості статевих хромосом (ХХ Y ). Хвороба характеризується великою повнотою, збільшенням залоз, недорозвиненням статевих органів, безплідністю, а інколи й порушенням психіки. За яких умов може народитися хвора дитина?

Изображение слайда
22

Слайд 22: ГЕНЕТИКА СТАТІ – ПОРУШЕННЯ У РОЗХОДЖЕННІ ХРОМОСОМ

Розв'язання-відповідь 4:

Изображение слайда
23

Слайд 23: УСПАДКУВАННЯ ЗЧЕПЛЕНЕ ЗІ СТАТТЮ

Якщо ознака зчеплена з Y -хромосомою, то вона передається лише по чоловічій лінії

Изображение слайда
24

Слайд 24: УСПАДКУВАННЯ ЗЧЕПЛЕНЕ ЗІ СТАТТЮ

Х-хромосома має локуси, які відсутні в Y -хромосомі. Якщо в такому локусі міститься рецесивний алель ( Х-зчеплений рецесивний ), який обумовлює генетичне захворювання (наприклад гемофілію ( h ), дальтонізм ( d )), то гетерозиготна жінка буде здоровою (носієм), а чоловік – хворим

Изображение слайда
25

Слайд 25: УСПАДКУВАННЯ ЗЧЕПЛЕНЕ ЗІ СТАТТЮ

Изображение слайда
26

Слайд 26: ЗАДАЧІ НА ЗЧЕПЛЕНЕ УСПАДКУВАННЯ ОЗНАК

Разом з ознаками, які успадковуються незалежно одна від одної, існують і такі, які успадковуються зчеплено, оскільки контролюються ге­нами, розташованими в одній хромосомі. Гени однієї хромосоми утворюють окрему групу зчеплення

Изображение слайда
27

Слайд 27: ЗАДАЧІ НА ЗЧЕПЛЕНЕ УСПАДКУВАННЯ ОЗНАК

Разом з ознаками, які успадковуються незалежно одна від одної, існують і такі, які успадковуються зчеплено, оскільки контролюються ге­нами, розташованими в одній хромосомі. Гени однієї хромосоми утворюють окрему групу зчеплення

Изображение слайда
28

Слайд 28: ЗАДАЧІ НА ЗЧЕПЛЕНЕ УСПАДКУВАННЯ ОЗНАК

Явище зчепленого успадкування довів Т.Х. Морган

Изображение слайда
29

Слайд 29: ЗАДАЧІ НА ЗЧЕПЛЕНЕ УСПАДКУВАННЯ ОЗНАК

Пам'ятаємо! У самців дрозофіли кросинговер не відбувається!!! Відстань між генами в 1% кросинговеру дорівнює 1 морганіді (умовна відстань між генами)

Изображение слайда
30

Слайд 30: ЗАДАЧІ НА ЗЧЕПЛЕНЕ УСПАДКУВАННЯ ОЗНАК

Задача 5: Гладка форма насіння кукурудзи домінує над зморшкуватою, кольорове насіння домінує над білим. Обидві ознаки зчеплені. При схрещуванні кукурудзи з гладким кольоровим насінням з рослиною, що має зморшкувате біле насіння, одержано потомство: кольорових гладких - 4152 особини, кольорових зморшкуватих - 149, білих гладких - 152, білих зморшкуватих - 4163. Визначить відстань між генами.

Изображение слайда
31

Слайд 31: ЗАДАЧІ НА ЗЧЕПЛЕНЕ УСПАДКУВАННЯ ОЗНАК

Розв'язання-відповідь 5:

Изображение слайда
32

Слайд 32: ЗАДАЧІ НА ЗЧЕПЛЕНЕ УСПАДКУВАННЯ ОЗНАК

Задача 6 : У людини гени еліптоцитозу (захворювання, при якому еритроцити набувають еліпсоподібної форми) і резус-фактора знаходяться в першій хромосомі на відстані 3 морганід. Еліптоцитоз і позитивний резус-фактор – домінантні ознаки, нормальна форма еритроцитів і негативний резус-фактор – рецесивні ознаки. Один з подружжя гетерозиготний за обома ознаками, при цьому резус-позитивність він успадкував від одного з батьків, а еліптоцитоз – від іншого. Другий з подружжя резус-негативний і має нормальні еритроцити. Визначте відсоткові співвідношення вірогідних генотипів і фенотипів дітей у цій сім'ї

Изображение слайда
33

Слайд 33: ЗАДАЧІ НА ЗЧЕПЛЕНЕ УСПАДКУВАННЯ ОЗНАК

Розв'язання 6:

Изображение слайда
34

Слайд 34: ЗАДАЧІ НА ЗЧЕПЛЕНЕ УСПАДКУВАННЯ ОЗНАК

Задача 7 : У дрозофіли ген нормального кольору очей домінує над геном білих очей, ген дефективної будови черевця – над геном нормальної будови. Обидві пари генів розміщені в Х-хромосомі на відстані 3 морганіди. Визначте вірогідні генотипи й фенотипи потомків від схрещування гетерозиготної за обома ознаками самки (вона ці гени успадкувала окремо від кожного з батьків) із самцем, який має нормальний колір очей і нормальну будову черевця

Изображение слайда
35

Слайд 35: ЗАДАЧІ НА ЗЧЕПЛЕНЕ УСПАДКУВАННЯ ОЗНАК

Розв'язання 7:

Изображение слайда
36

Слайд 36: ЗАДАЧІ З ЕКОЛОГІЇ

Правило десяти або закон Ліндемана З одного трофічного рівня екологічної піраміди переходить на інший рівень в середньому не більше 10% енергії

Изображение слайда
37

Слайд 37: ЗАДАЧІ З ЕКОЛОГІЇ

Тому в ланцюзі живлення не буває більше 4-5 ланок

Изображение слайда
38

Слайд 38: ЗАДАЧІ З ЕКОЛОГІЇ

Задача 8: 1 м 2 культурного біоценозу дає 800 г сухої біомаси за рік. Побудуйте ланцюг живлення і визначте, яка площа цього біоценозу потрібна, щоб з нього змогла прогодуватись людина масою 70 кг (з них 63% становить вода)

Изображение слайда
39

Слайд 39: ЗАДАЧІ З ЕКОЛОГІЇ

Розв'язання 8:

Изображение слайда
40

Последний слайд презентации: ПІДГОТОВКА ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З БІОЛОГІЇ: ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!!!

Контакти: Сайт Київської МАН: http://kyiv.man.gov.ua/ Група відділення хімії та біології ВКОНТАКТЕ: http://vk.com/club78219900 Моя сторінка ВКОНТАКТЕ: http://vk.com/id13883934 Мій номер телефону: (050) 388- 69-88 Бондарчук Тетяна Володимирівна

Изображение слайда