Презентация на тему: ПЕРЕДАДАПТАЦІЯ ДРІЖДЖІВ Saccharomyces cerevisiae ДО СТРЕСОВИХ УМОВ

ПЕРЕДАДАПТАЦІЯ ДРІЖДЖІВ Saccharomyces cerevisiae ДО СТРЕСОВИХ УМОВ
1/11
Средняя оценка: 4.1/5 (всего оценок: 95)
Скачать (1318 Кб)
Код скопирован в буфер обмена
1

Первый слайд презентации: ПЕРЕДАДАПТАЦІЯ ДРІЖДЖІВ Saccharomyces cerevisiae ДО СТРЕСОВИХ УМОВ

ДВНЗ « Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника » Кафедра біохімії та біотехнології Автор: студ ентка ІІІ курсу Швець Марія Науковий керівник : к.б.н., доц. Семчишин Г. М.

2

Слайд 2

Передадаптація – це властивість організму, що має пристосувальну цінність для ще не здійснених форм взаємодії його з середовищем. Передадаптація тісно пов’язана з поняттям гормезису – стимуляцією будь-яких систем живих організмів зовнішніми впливами, інтенсивність яких є недостатньою для прояву шкідливих наслідків. Відомо, що сублетальні концентрації пероксиду водню або сполук, які генерують супероксид-аніон, збільшують стійкість клітин дріжджів до летальних доз цих оксидантів унаслідок індукції захисних ферментів. 2

3

Слайд 3

МЕТА: оцінити потенціал передадаптації клітин дріжджів S. cerevisiae до стресових умов. ЗАВДАННЯ: 1. В изначити активність каталази в клітинах S. cerevisiae за дії різних концентрацій Н 2 О 2; 2. Д ослітиди виживання клітин S. cerevisiae, попередньо культивованих з сублетальними концентраціями пероксиду водню, при дії на них високих концентрацій Н 2 О 2. 3

4

Слайд 4: Культуру дріжджів вирощували в середовищі YPD : 2 % глюкози, 2 % пептону, 1 % дріжджового екстракту, для створення умов стресу додавали різні концентрації пероксиду водню

Дослідну культуру поділили на такі групи: І ‒ контроль – клітини культивували без додавання Н 2 О 2 ; ІІ ‒ клітини культивували з сублетальними концентраціями Н 2 О 2 : 0,1; 0,15; 0,2 мМ ; ІІІ ‒ клітини культивували з 50 мМ Н 2 О 2 ; IV ‒ клітини спочатку культивували з сублетальними концентраціями Н 2 О 2 : 0,1; 0,15 ; 0,2 мМ ( передатаптація ); потім піддавали дії сильнішого стресу, індукованого 50 мМ Н 2 О 2. УМОВИ КСПЕРИМЕНТУ 4

5

Слайд 5: Методика роботи:

Активність каталази визначали спектрофотометричним методом. Концентрацію білка визначали за методом Бредфорда М. М. Життєздатність клітин визначали за крапельним методом. 5

6

Слайд 6

6

7

Слайд 7

7

8

Слайд 8

8

9

Слайд 9

9

10

Слайд 10: ВИСНОВКИ:

А ктивн ість каталази в клітинах S. с erevisiae за дії концентрацій пероксиду водню ≤ 0,05 мМ зростає у 5-10 разів, при подальшому збільшенні концентрації Н 2 О 2, активність каталази зменшується у 2-3 рази. Виживання клітин дріжджів S. cerevisiae, попередньо інкубованих з сублетальними концентраціями пероксиду водню, збільшується при наступній їх інкубації з летальними концентраціями Н 2 О 2. 10

11

Последний слайд презентации: ПЕРЕДАДАПТАЦІЯ ДРІЖДЖІВ Saccharomyces cerevisiae ДО СТРЕСОВИХ УМОВ

Дякую за увагу !!!

Похожие презентации

Ничего не найдено