Презентация на тему: ПЕРЕДАДАПТАЦІЯ ДРІЖДЖІВ Saccharomyces cerevisiae ДО СТРЕСОВИХ УМОВ

ПЕРЕДАДАПТАЦІЯ ДРІЖДЖІВ Saccharomyces cerevisiae ДО СТРЕСОВИХ УМОВ
ПЕРЕДАДАПТАЦІЯ ДРІЖДЖІВ Saccharomyces cerevisiae ДО СТРЕСОВИХ УМОВ
ПЕРЕДАДАПТАЦІЯ ДРІЖДЖІВ Saccharomyces cerevisiae ДО СТРЕСОВИХ УМОВ
Культуру дріжджів вирощували в середовищі YPD : 2 % глюкози, 2 % пептону, 1 % дріжджового екстракту, для створення умов стресу додавали різні концентрації
Методика роботи:
ПЕРЕДАДАПТАЦІЯ ДРІЖДЖІВ Saccharomyces cerevisiae ДО СТРЕСОВИХ УМОВ
ПЕРЕДАДАПТАЦІЯ ДРІЖДЖІВ Saccharomyces cerevisiae ДО СТРЕСОВИХ УМОВ
ПЕРЕДАДАПТАЦІЯ ДРІЖДЖІВ Saccharomyces cerevisiae ДО СТРЕСОВИХ УМОВ
ПЕРЕДАДАПТАЦІЯ ДРІЖДЖІВ Saccharomyces cerevisiae ДО СТРЕСОВИХ УМОВ
ВИСНОВКИ:
ПЕРЕДАДАПТАЦІЯ ДРІЖДЖІВ Saccharomyces cerevisiae ДО СТРЕСОВИХ УМОВ
1/11
Средняя оценка: 4.1/5 (всего оценок: 95)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (1318 Кб)
1

Первый слайд презентации: ПЕРЕДАДАПТАЦІЯ ДРІЖДЖІВ Saccharomyces cerevisiae ДО СТРЕСОВИХ УМОВ

ДВНЗ « Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника » Кафедра біохімії та біотехнології Автор: студ ентка ІІІ курсу Швець Марія Науковий керівник : к.б.н., доц. Семчишин Г. М.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
2

Слайд 2

Передадаптація – це властивість організму, що має пристосувальну цінність для ще не здійснених форм взаємодії його з середовищем. Передадаптація тісно пов’язана з поняттям гормезису – стимуляцією будь-яких систем живих організмів зовнішніми впливами, інтенсивність яких є недостатньою для прояву шкідливих наслідків. Відомо, що сублетальні концентрації пероксиду водню або сполук, які генерують супероксид-аніон, збільшують стійкість клітин дріжджів до летальних доз цих оксидантів унаслідок індукції захисних ферментів. 2

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3

МЕТА: оцінити потенціал передадаптації клітин дріжджів S. cerevisiae до стресових умов. ЗАВДАННЯ: 1. В изначити активність каталази в клітинах S. cerevisiae за дії різних концентрацій Н 2 О 2; 2. Д ослітиди виживання клітин S. cerevisiae, попередньо культивованих з сублетальними концентраціями пероксиду водню, при дії на них високих концентрацій Н 2 О 2. 3

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4: Культуру дріжджів вирощували в середовищі YPD : 2 % глюкози, 2 % пептону, 1 % дріжджового екстракту, для створення умов стресу додавали різні концентрації пероксиду водню

Дослідну культуру поділили на такі групи: І ‒ контроль – клітини культивували без додавання Н 2 О 2 ; ІІ ‒ клітини культивували з сублетальними концентраціями Н 2 О 2 : 0,1; 0,15; 0,2 мМ ; ІІІ ‒ клітини культивували з 50 мМ Н 2 О 2 ; IV ‒ клітини спочатку культивували з сублетальними концентраціями Н 2 О 2 : 0,1; 0,15 ; 0,2 мМ ( передатаптація ); потім піддавали дії сильнішого стресу, індукованого 50 мМ Н 2 О 2. УМОВИ КСПЕРИМЕНТУ 4

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5: Методика роботи:

Активність каталази визначали спектрофотометричним методом. Концентрацію білка визначали за методом Бредфорда М. М. Життєздатність клітин визначали за крапельним методом. 5

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6

6

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
7

Слайд 7

7

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
8

Слайд 8

8

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
9

Слайд 9

9

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
10

Слайд 10: ВИСНОВКИ:

А ктивн ість каталази в клітинах S. с erevisiae за дії концентрацій пероксиду водню ≤ 0,05 мМ зростає у 5-10 разів, при подальшому збільшенні концентрації Н 2 О 2, активність каталази зменшується у 2-3 рази. Виживання клітин дріжджів S. cerevisiae, попередньо інкубованих з сублетальними концентраціями пероксиду водню, збільшується при наступній їх інкубації з летальними концентраціями Н 2 О 2. 10

Изображение слайда
1/1
11

Последний слайд презентации: ПЕРЕДАДАПТАЦІЯ ДРІЖДЖІВ Saccharomyces cerevisiae ДО СТРЕСОВИХ УМОВ

Дякую за увагу !!!

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2